Mühazirə №18 Naqillərin elektrik tutumuMühazirə №18 Naqillərin elektrik tutumu
Onun potensialı elektrik yükünün miqdarı ilə mütənasib olaraq dəyişir. Təcrübələr göstərir ki, müxtəlif formada olan naqillərin elektrik yükləri eyni olarsa, onların potensialları müxtəlif olur. Təklənmiş naqil üçün
Mühazirə 1.21 Mb. 13
o'qib
Mühazirəçi : R. F. D. dosent Orucova Rəna Üzeyir qızı ƏdəbiyyatMühazirəçi : R. F. D. dosent Orucova Rəna Üzeyir qızı Ədəbiyyat
A. Vəliyev və başqaları. Ali riyaziyyatdan məsələ və misal həllinə rəhbərlik. I və II hissə Bakı,2001
Mühazirə 10.07 Mb. 75
o'qib
MÜhazirə \" Kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin əsasları\" kursunun əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri ƏDƏBİyyatMÜhazirə " Kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin əsasları" kursunun əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri ƏDƏBİyyat
Kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin əsasları” kursunun əhəmiyyəti, məqsədi və vəzifələri
Mühazirə 0.75 Mb. 23
o'qib
Mühazirə konspekti Bakı 2020 I mövzu. Telekommunikasiya rabitəsi haqqında ümumi məlumatMühazirə konspekti Bakı 2020 I mövzu. Telekommunikasiya rabitəsi haqqında ümumi məlumat
Ehm və radioyayım xidmətləri ilə təmin etmək və həmçinin dövrü mətbuatın ölkə ərazisində yayımlanmasına şərait yaratmaq üçündür
Mühazirə 0.62 Mb. 44
o'qib
Mühazirə mövzusu Plan Elektrodların təsnifatı Patensiometrik titrləmə PolyaroqrafiyaMühazirə mövzusu Plan Elektrodların təsnifatı Patensiometrik titrləmə Polyaroqrafiya
Elektrodlar quruluşundan və elektrod reaksiyasının növündən asılı olaraq 3 növə bölünürlər
Mühazirə 477.42 Kb. 4
o'qib
Mühazirə mövzusu Plan ElektrokimyaMühazirə mövzusu Plan Elektrokimya
Elektrokimya – elektrokimyəvi reaksiyaların fiziki xassələrini öyrənir. Elektrokimyanı 3 hissəyə bölmək olar
Mühazirə 1.49 Mb. 16
o'qib
Mühazirələr toplusu g I r I ŞMühazirələr toplusu g I r I Ş
Bu institut Q. 1200 seriyasına aid çoxlu sayda tövsiyyələr paketi hazırlamış və beynəlxalq standart kimi itu-t-nin bütün bölmələri (etsi, ansi və s.) tərəfindən qəbul edilmişdir. İTu-t-nin 312/Q
Mühazirə 2.22 Mb. 51
o'qib
1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu1. Erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizlik Ekoloji erqonomikanın inkişafında ekoloji təhlükəsizliyin rolu
Bir sualın verilməsi səviyyəsində ayrıca iş mövqeləri daha dərin tədqiqatlar üçün əsas ola bilər
Mühazirə 3.81 Mb. 47
o'qib
Mühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn \" Elektrotexnika\" Mövzu 5 DƏYİŞƏn cəRƏyanin alinmasiMühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn " Elektrotexnika" Mövzu 5 DƏYİŞƏn cəRƏyanin alinmasi
Qarşılıqlı induktivlik. Transformatorun sxeminə baxsaq cərəyanının yaratdığı maqnit seli induksiyalar və II tərəf dövrəyə qoşulsa cərəyanını yaradar. Onun yaratdığı maqnit seli kəsər və orada induksiyalayar
Mühazirə 376.19 Kb. 1
o'qib
Mühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn \" Elektrotexnika\" Mövzu 3 MÜRƏKKƏb döVRƏLƏRİn hesabatiMühazirəci: t e. n., dos. S. Z. Məmmədov. Fənn " Elektrotexnika" Mövzu 3 MÜRƏKKƏb döVRƏLƏRİn hesabati
Mühazirə 183.59 Kb. 1
o'qib

1   2