• İnceleme Tarihi
 • İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR
 • Kompost Proses Ünitesi
 • İncelemeyi Yapanların Adı Soyadı
 • Çevre lisansi başvurusunda bulunacak iŞletmelerin sağlamasi gereken fiZİKİ Şartlar tesisin Adı : Tesisin Adresi : Çevre Lisansının Konusu
  Download 32.37 Kb.
  Sana31.07.2021
  Hajmi32.37 Kb.
  #16389

  ÇEVRE LİSANSI

  BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

  SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

  Tesisin Adı :

  Tesisin Adresi :

  Çevre Lisansının Konusu : Biyobozunur atık işleme tesisi-Kompost (R3)

  İlgili Mevzuat : Kompost Tebliği

  İnceleme Tarihi :  EKİPMANLAR

  VAR

  YOK

  Atık kabul birimi/alanı (Üzeri ve etrafı kalıcı yapı malzemesiyle kapalı) (1)  Bunker (2)  Yüleyici (3)

  Loader


  Vinç

  Diğer : (…belirtiniz…)  Manyetik ayırıcı (2)  Konveyör (2)  Poşet parçalayıcı döner elek (2)  Parçalayıcı (Kesici değirmenler, toplu değirmenler, döner davul/ elek, parçalayıcı elekler, silindirik kırıcı vb.) (2)  Döner elek (Ayırma, parçalama, ince fraksiyon, orta fraksiyon, kaba fraksiyon) (2)  Karıştırma, havalandırma ekipmanı  Ön şartlandırma ünitesi,  Kompostlaştırma ünitesi,  Son şartlandırma ünitesi,  Son eleme ünitesi,  Hijyenizasyon ünitesi (4)  Kapalı ürün deposu  Paketleme ünitesi (5)  Tebliğin 10 uncu maddesinin 8 inci fıkrası kapsamında oluşturulan bakiye atık biriktirme alanı


  (1) Atık kabul birimi/alanı yağış etkisine karşı üstü ve araç giriş çıkışı hariç diğer üç tarafı kapalı olarak inşa edilir.

  (2) İhtiyaç duyulması halinde bulundurulur.

  (3) Gelen atığın sisteme aktarımını sağlayan yükleyici ekipmanlardan en az bir tanesi bulunmalıdır.

  (4) Tesiste hayvansal atık işlenecekse bulunmalıdır.

  (5) Ürün piyasaya arz edilecekse bulunmalıdır.

  İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar

  EVET

  HAYIR

  Kompost Tesisi Genel

  1

  İşletmede …/…/….. tarihli ve ……….. rapor nolu kapasite/ön kapasite raporunda belirtilen makine ve ekipmanlar işletmede bulunmaktadır.  2

  Yukarıda belirtilen ve Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazırdır.  3*

  Kantar, Araç parkı, tekerlek yıkama ünitesi, idari bina mevcuttur. (1)  4

  Atıkların en az bir gün süre ile biriktirilebileceği büyüklükte olan ve boşaltma, ön şartlandırma hattına yükleme işlemlerinin gerçekleştirileceği üzeri ve etrafı kalıcı yapı malzemesiyle kapalı atık kabul birimi/alanı mevcuttur.(2)
  ….. m3 hacminde ….. adet olmak üzere toplamda ….. m3;

  ….. m2 alana sahip .…. adet olmak üzere toplamda ….. m2.


  (Atık kabul alanının işlevselliğine/yapısına göre alan veya hacimsel olarak belirtilmelidir. Bir atık kabul alanı her iki birimde (m3, m2) belirtilmemelidir.)

  5

  Atık kabul birimi/alanı tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde en az 30 cm kalınlığında, C30/37 geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmıştır. (3) (Belge bazında ispat edilecek.)  6

  Tesise ambalajlı olarak atık (örneğin; tüketime uygun olmayan gıda atıkları) kabul edilmesi halinde;  Ambalaj açıcı ekipman  Boyut küçültücü ekipman  Diğer (Varsa yazılabilir)  7

  Atıktan kaynaklanacak sızıntı suyunun kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek şekilde atık kabul alanı/birimi tabanında sızıntı suyunun ayrı toplanmasını sağlayacak sistem oluşturulmuştur.  8

  Atık kabul alanında/biriminde oluşacak sızıntı suyunun toplanabilmesi için zemine uygun eğim verilmiştir.  9

  Tesiste yağmur sularını, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplayacak sistem oluşturulmuştur.  10*

  Kabul edilen atığın kaynağı, kodu, miktarı, tesise erişim şekli gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulmuştur.  11

  Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olunmuştur.  12

  Atıkların işlenmesi sonucunda oluşan ürünün yağışlardan etkilenmeyecek şekilde biriktirileceği kapalı ürün deposu teşkil edilmiştir.


  1. ….. m3 hacminde ….. adet olmak üzere toplamda ….. m3;

  2. ….. m2 alana sahip .…. adet olmak üzere toplamda ….. m2.

  (Ürün deposunun işlevselliğine/yapısına göre alan veya hacimsel olarak belirtilmelidir. Bir depo alanı her iki birimde (m3, m2) belirtilmemelidir.)


  13

  Tesis girişi, açık ve kapalı alanlar da dâhil olmak üzere tüm birimlerde işaretlemeler ve etiketlemeler standartlara uygun olarak yapılmış olup, ayrıca ilgili yerlere uygulama talimatları ve uyarı levhaları asılmıştır.  14

  Kapalı alanlar, yangının dışarıdan içeriye girmesini engelleyici uygun bir havalandırma sistemi ile elektrik kaçağı ve yıldırıma karşı topraklama sistemine sahiptir.  15

  Elektrik malzemesinin statik ısınma ve çalışması sonucu çıkardığı ark ortamı nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek için elektrik tesisatında alev sızdırmazlık (patlatmazlık/ex-proof) malzemesi kullanılmıştır.  16*

  Sızıntı suyu arıtımı için tesis bünyesinde ileri atıksu arıtma tesisi mevcuttur.  Sızıntı suyu arıtımı için “……………….” ye ait ileri atıksu arıtma tesisine gönderilmektedir. (Söz konusu atıksu arıtma tesisine gönderildiğine dair sözleşme/belge eklenmelidir.)  Diğer :  17

  Tesislerde, kokuya neden olan tüm emisyon kaynaklarında, 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli tedbirler alınmıştır.  18

  Yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmıştır.  19*

  Tesise gelen ve işlenmeye uygun olmayan atıklar ile tesisten çıkan ve kullanıma uygun olmayan ürün ve bakiye atıklar için uygun alanlar oluşturulmuştur.  20*

  Tesis etrafı yetkisi olmayan kişilerin tesise girişlerinin engellenmesini sağlayacak şekilde çit veya duvarla tamamen çevrilerek izole edilmiş olup, giriş noktası sadece yetkili personelin denetiminde açık tutulmuştur.  Kompost Proses Ünitesi

  21

  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan düzenleyici işlemlere uygun olarak iç ortam hava kalitesini sağlayacak gerekli tedbirler alınır. Kapalı kompost tesisleri; havalandırma sisteminin, uçucu bileşikler, çürüme sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde inşa edilmiştir.  22

  Ayırma işlemi, mikroorganizmaların gerçekleştirdikleri bozunma prosesinin kolaylaştırılması amacıyla boyut küçültme veya parçalama ve eleme işlemlerinin yapıldığı ön şartlandırma ünitesi bulunmaktadır.  23

  Kompostlaştırma ünitesi teşkil edilmiş ve çalışır durumdadır.


  • Aktarmalı yığın kompost olması durumunda;

  ….. adet ……… (en x boy x yükseklik) m yığın için alan oluşturulmuştur.


  • Tünel Kompost olması durumunda;

  ….. adet ……. (en x boy x yükseklik) m kompost tüneli oluşturulmuştur.


  • Diğer:

  24

  Kompostlaştırma sürecini kontrol etmek amacıyla yığın sıcaklığını günlük, nem içeriğini haftalık olarak takip eden kayıt sistemi bulunmaktadır.  25

  Hijyenizasyon ünitesi mevcuttur. (4)  26

  Son şartlandırma ünitesi teşkil edilmiş ve çalışır durumundadır.  27

  Son eleme ünitesi teşkil edilmiş ve çalışır durumundadır.  28

  Paketleme ünitesi teşkil edilmiş ve çalışır durumundadır. (Tozumaya karşı önlem alınmalıdır.) (5)


  (1) Sadece sıvı haldeki atıkların işlendiği ve bu atıkların boru vasıtası ile taşındığı durumlarda kantar yerine atık miktarını ölçmeyi sağlayacak debimetre vb. ekipman bulundurulur. Bu durumda, tekerlek yıkama ünitesi aranmaz.

  (2) Atık kabul birimi/alanı yağış etkisine karşı üstü ve araç giriş çıkışı hariç diğer üç tarafı kapalı olarak inşa edilir. Kalıcı yapı malzemesi çelik, beton vb. olmalıdır. Farklı nitelikte atıkların depolanması halinde atık kabul alanı/birimi bu atıkların niteliklerine uygun olarak ayrı bölümler şeklinde teşkil edilir.

  (3) Akışkan özellikteki (hayvansal atıklar gibi) atıkların depolandığı tank/havuz gibi depolama yapılarının her yönden sızdırmazlık özellikleri sağlanmalıdır.

  (4) Tesiste hayvansal atık işlenecekse bulunmalıdır.

  (5) Ürün piyasaya arz edilecekse bulunmalıdır.

  * Entegre tesisler için (mekanik ayırma, biyokurutma, kompost veya biyometanizasyon ile düzenli depolama) ortak kullanılan birimlerden bir adet olması yeterlidir.
  Diğer hususlar (İnceleme yapan personel tarafından incelemeye esas belirtilmesi uygun görülen hususlar varsa belirtilebilir):

  İmza sayfası haricindeki diğer sayfalar paraflanmalıdır.  İncelemeyi Yapanların  Adı

  Soyadı

  Unvanı

  İmza


  Download 32.37 Kb.
  Download 32.37 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Çevre lisansi başvurusunda bulunacak iŞletmelerin sağlamasi gereken fiZİKİ Şartlar tesisin Adı : Tesisin Adresi : Çevre Lisansının Konusu

  Download 32.37 Kb.