Cİ İLLƏRDƏ azərbaycan respublikasinda əhaliNİN Ərzaq məhsullari iLƏ etibarli təMİnatina dair döVLƏt proqrami
Download 304.67 Kb.
bet4/5
Sana15.03.2017
Hajmi304.67 Kb.
1   2   3   4   5

 

5.6.1.

Baytarlıq-sanitariya sahəsində qanunvericiliyin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması və baytarlıq sertifikatlarının Beynəlxalq Epizootiya Bürosunun Beynəlxalq Baytarlıq Kodeksinin tövsiyələrinə uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi

2008-2015

5.6.2.

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının identifikasiya və qeydiyyatı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.6.3.

Özəl baytarlıq xidmətinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları

2008-2015

5.6.4.

Baytarlıq-sanitariya obyektlərinin modernləşdirilməsinin təmin edilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2008-2010

5.6.5.

Baytarlıq laboratoriyalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2009

5.6.6.

Azərbaycan Bioloji Kombinatının (Göygöl rayonu) avadanlıqlarla təmin edilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2010

5.6.7.

Müasir tələblərə cavab verən baytarlıq məntəqələrinin yaradılması və onların avadanlıqlarla təmin edilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2009-2015

5.6.8.

Transsərhəd və xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin profilaktikasına yönəldilmiş sərhədyanı baytarlıq nəzarəti tədbirlərinin gücləndirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.6.9.

Heyvanların təhlükəli xəstəliklərdən qorunması və epizootiya əleyhinə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2015

5.6.10.

İri yaşayış məntəqələrində özəl əsaslarla sanitariya normalarına uyğun heyvan kəsimi meydançalarının (sallaqxanaların) tikintisinin dəstəklənməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları

2008-2015

 

5.7. Dövlət fitosanitar nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması tədbirləri

 

5.7.1.

Fitosanitar nəzarəti üzrə qanunvericiliyin beynəlxalq standartların, qaydaların və tövsiyələrin tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi

2008-2015

5.7.2.

Bitki mühafizəsi və karantini üzrə ölkə və regional əhəmiyyətli texnoloji reqlament tədbirlərinin və proqramların həyata keçirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.7.3.

Özəl fitosanitar xidmətinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.7.4.

Fitosanitar vəziyyəti əks etdirən informasiya-məsləhət sisteminin yaradılması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.7.5.

Fitosanitar nəzarəti sahəsində mobil səyyar avtolaboratoriyalarla və digər texniki vasitələrlə təchizat tədbirlərinin görülməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.7.6.

İnteqrir və bioloji üsulla mübarizə tədbirləri sisteminin yaradılması və tətbiqinin genişləndirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

2008-2015

5.7.7.

Pestisidlərin dövriyyəsinin bütün mərhələlərində onların keyfiyyətinə və tətbiqinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi

2008-2015

5.7.8.

Sərhəd-keçid və rayonlararası bitkilərin karantini məntəqələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2008-2010

5.7.9.

Cəngi pestisidlər poliqonunun rekonstruksiyasının tamamlanması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2008-2009

5.7.10.

Respublika Nəzarət-Toksikologiya və Respublika Bitkilərin Karantin Ekspertizası laboratoriyalarının müasir avadanlıqla təmin olunması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2008-2010

5.7.11.

Bitki mühafizə mərkəzlərinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2008-2015

 

5.8. Ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi tədbirləri

 

5.8.1.

Yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə nəzarət sahəsində paralelçiliyin aradan qaldırılması və qanunvericilik bazasında zəruri dəyişikliklərin həyata keçirilməsi

 

 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008-2010

5.8.2.

Azərbaycanın Codeks Alimentarius Komissiyasına qoşulması ilə əlaqədar təşkilati işlərin yekunlaşdırılması

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008

5.8.3.

Yeyinti məhsullarına dair Codeks Alimentarius, İSO, HACCP, Avropa İttifaqı standartlarının milli standartlar sisteminə daxil edilməsi

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2010

5.8.4.

Standartlar bazasını özündə cəmləşdirən məlumat-xidmət mərkəzinin yaradılması

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2010

5.8.5.

Yeyinti məhsullarının sertifikatlaşdırılması sisteminin beynəlxalq təcrübəyə, o cümlədən Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmasının başa çatdırılması

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, Ədliyyə Nazirliyi

2008-2012

5.8.6.

Qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri tətbiq olunan və sertifikatlaşdırılan müəssisə və təşkilatların, eləcə də istehsal olunan məhsulların təşviqinin aparılması

 


Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.8.7.

Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət üzrə beynəlxalq standartlara uyğun mərkəzi qida laboratoriyasının yaradılması

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008-2009

5.8.8.

Genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin və onların törəmələrinin dövriyyəsinə nəzarətin gücləndirilməsi

Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008-2015

5.8.9.

Uşaq qidalarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarətin gücləndirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008-2015

5.8.10.

Ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması üçün sanitar-epidemioloji nəzarət orqanlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi

Səhiyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008-2011

5.8.11.

Dövlət sərhədinin bütün buraxılış məntəqələrində sanitariya və karantin mühafizəsi üzrə tədbirlərin müasir tələblər səviyyəsində təşkili

Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi

2008-2011

5.8.12.

Gömrük laboratoriyaları şəbəkəsinin genişləndirilməsi

Dövlət Gömrük Komitəsi

2008-2010

5.8.13.

Yeyinti məhsullarının istehsalı, emalı, daşınması, saxlanması və satılması zamanı məhsulların keyfiyyəti ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyin pozulması hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, Ədliyyə Nazirliyi

2008-2015

 

 

 

5.9. Fövqəladə vəziyyətə hazırlıq və dövlət ərzaq ehtiyatının yaradılması tədbirləri

 

5.9.1.

Taxıl və digər əsas ərzaq məhsulları üzrə dövlət ehtiyatının yaradılması və idarə olunması ilə bağlı qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi

2008-2010

5.9.2.

Mövcud elevatorların və taxıl anbarlarının reyestrinin tərtib edilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi

2008-2009

5.9.3.

Ölkənin mövcud və perspektiv tələbatı nəzərə alınmaqla, yeni elevatorların və taxıl anbarlarının tikilməsi planının hazırlanması və həyata keçirilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

 


2008-2010

5.9.4.

Dövlət büdcəsinin tərtibi prosesində Dövlət Taxıl Fonduna tədarük olunacaq taxıl məhsullarının illik maliyyə tələbatının nəzərə alınması

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2008-2015

5.9.5.

Dövlət ərzaq ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün ehtiyatların çeşid və həcmlərinin müəyyən edilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.9.6.

Ərzaq ehtiyatları saxlanılan müəssisələrdə mövcud anbarların və digər mühəndis-texniki qurğularının əsaslı təmiri və ya yeni anbar binalarının tikintisi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 


2008-2015

5.9.7.

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalında, saxlanılmasında yanğından mühafizə işlərinin təkmilləşdirilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2008-2015

 

 

 

5.10. Ərzaq məhsulları istehsalına maliyyə dəstəyinin göstərilməsi tədbirləri

 

 

5.10.1.

Kəndli təsərrüfatlarına və aqrar-sənaye müəssisələrinə kompleks maliyyə xidmətlərini göstərən universal özəl aqrar bankın yaradılması

Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2009-2010

5.10.2.

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun, Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin və digər təşkilatların vəsaitləri hesabına sahibkarlara, o cümlədən kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarına güzəştli kreditlərin verilməsi siyasətinin davam etdirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.10.3.

Banklar tərəfindən mikrokreditlərin verilməsinin dəstəklənməsi

Milli Bank

2008-2015

5.10.4.

Bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin hüquqi çərçivəsinin yaradılması

Milli Bank

2008-2009

5.10.5.

Aqrar maliyyə xidmətlərinin transaksiya xərclərinin azaldılması məqsədilə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

Milli Bank

2008-2009

5.10.6.

Sığortalanmasına maliyyə yardımı göstərilən kənd təsərrüfatı əmlakının və sığorta hadisələrinin növlərinin siyahısının təkmilləşdirilməsi

Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2010

5.10.7.

Taxıl istehsalındakı risklərin qismən dövlət tərəfindən sığortalanması qaydalarının təkmilləşdirilməsi

Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2009

5.10.8.

Xarici ölkələrin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində istifadə etdikləri mütərəqqi sığorta təcrübəsinin tətbiqi

 


Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2011

5.10.9.

Taxıl istehsalçılarına maliyyə stimulları mexanizminin təkmilləşdirilməsi

 


İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2008-2010

5.10.10.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına mineral gübrənin güzəştli şərtlərlə verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2010

5.10.11.

Yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsi hesabına yardımın davam etdirilməsi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

 

5.11. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi tədbirləri

 

5.11.1.

Ərzaq məhsullarının istehsalı sahəsində qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi

Ədliyyə Nazirliyi, müvafiq dövlət orqanları

2008-2015

5.11.2.

Ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və digər dövlət qurumları

2008-2015

5.11.3.

Xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye şəhərciklərinin, biznes-inkubatorların yaradılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.4.

Ərzaq məhsullarının istehsalında, kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafı və rəqabətin qorunması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.5.

Keyfiyyətli ərzaq məhsulları üzrə bazara giriş-çıxış maneələrinin aradan qaldırılması

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.6.

Daxili istehsalda sağlam rəqabət mühitinin yaradılması

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.7.

Ərzaq məhsullarının satışı zamanı yalan reklam hallarının qarşısının alınması

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.8.

Ərzaq məhsullarının əmtəə nişanlarının saxtalaşdırılması hallarının aradan qaldırılması məqsədilə monitorinqlərin təşkil edilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008-2015

5.11.9.

Ərzaq məhsulları bazarında inhisarçı subyektlərin   sui-istifadə hallarının qarşısının alınması və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.10.

Əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri, idxalı, topdan və pərakəndə satış bazarları barədə və digər zəruri məlumatları müntəzəm olaraq kənd təsərrüfatı istehsalçılarına çatdıracaq informasiya sisteminin yaradılması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

2009-2010

5.11.11.

Kənd təsərrüfatı və ərzaq istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən iş adamları üçün məsləhət-informasiya, peşə hazırlığı və digər növ xidmətləri həyata keçirən biznes tədris mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi və işinin səmərəli şəkildə qurulması

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.11.12.

Əmtəə birjalarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasının, birja fəaliyyətinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2008-2015

5.11.13.

“Aqrolizinq” ASC-nin rayon aqroservis şəbəkələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, texnoloji avadanlıqların, emal xətlərinin, istixanaların lizinq yolu ilə satışı                                                                  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, “Aqrolizinq” ASC

2008-2015

5.11.14.

Mövcud müəssisələrdə kənd təsərrüfatı texnikasının istehsalının və təmirinin təşkili ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, bu sahədə yeni müəssisələrin yaradılmasının dəstəklənməsi

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.15.

Özəl aqroservis müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi

 


Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2008-2015

5.11.16.

Uşaq qidası istehsal edən müəssisələrin yaradılmasının dəstəklənməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

2008-2015

5.11.17.

Ərzaq məhsullarının satış tədarük bazalarının və satış mərkəzlərinin, anbarların, soyuducu kameraların, qablaşdırma müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyəti və bələdiyyə orqanları

2008-2015


Download 304.67 Kb.
1   2   3   4   5
Download 304.67 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaCİ İLLƏRDƏ azərbaycan respublikasinda əhaliNİN Ərzaq məhsullari iLƏ etibarli təMİnatina dair döVLƏt proqrami

Download 304.67 Kb.