• Iqtisodiy bilim asoslari” fanidan “Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv” mavzusi buyicha dars ishlanmasi.(
 • Iqtisodiy bilim asoslari
  Download 4.78 Mb.
  bet1/66
  Sana24.03.2017
  Hajmi4.78 Mb.
  #1621
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

  Iqtisodiy bilim asoslari” fani bo’yicha Respublika Ta’lim markazi Bosh metodisti Xotamova Xurmatoy Kurbanovnaning  8-sinflar uchun “Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv” mavzusida tayyorlagan bir soatlik

  DARS ISHLANMASI

  Iqtisodiy bilim asoslari” fanidan “Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv” mavzusi buyicha dars ishlanmasi.(Darsning texnologik xaritasi).  5- Mavzu

  Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv.(8- sinf)

  Maqsad, vazifalar

  Maqsad:

  a)ta’limiy: Mehnat taqsimoti va ixtisoslashuv to’g’risida tuhuncha berish;

  b) tarbiyaviy: o’quvchilarning iqtisodiyot fani orqali hayotni to’g’ri tasavvur eta olish malakasini o’stirish, hunarga mehr ko’zi bilan qarashga o’rgatish, xalq og’zaki ijodidan foydalanish orqali ta’lim –tarbiya berish.

  c) rivojlantiruvchi: Dars jarayonida o’quvchilarning faolligini oshirish, og’zaki va yozma fikrlashini rivojlantirish, mavzu asosida bilim va ko’nikmalarini shakllantirish, mavzuga oid tarqatilgan materiallarni o’quvchilar guruh holida o’zlashtirib olishlari va suhbat- munozara orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o’zlashtirilganligini nazorat qilish, ularning bilimini baholash.  O’quv jarayonining mazmuni

  Dars jarayonida faollahtiruvchi savol va tophiriqlardan foydalaniladi, mehnat unumdorligi, unga ta’sir etuvchi omillar, mahsuldorlik, texnologiya, mehnat taqsimotining salbiy va ijobiy tomonlari, ixtisoslashuv tushunchalari yoritiladi.

  O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

  Darsturi: Yangi materialni o’rganuvchi dars.

  Metod: aqliy hujum

  Vosita: tarqatma materiallar: matn va rasmlar, doska, test kartochkalari

  Nazorat: og’zaki nazorat, savol-javoblar, kuzatish, o’z-o’zini nazorat qilish

  Baholash: rag’batlantirish, 5 balli tizimda


  Kutiladigan

  natijalar  Mavzuni qisqa vaqt ichida barcha o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilishiga erishiladi. O’quvchi faolligi oshadi, darsga nisbatan qiziqishi uyg’onadi, barcha o’quvchilar baholanadi, o’quvchi tomonidan yozma axborotni mustaqil o’rganish, uni xotirada saqlash, boshqalarga yetkazish, savol berish va javob berishga o’rganadi

  Kelgusi rejalar (tahlil, o’zgarishlar)

  O’qituvchi: Yangi pedagogik texnologiyalarni o’zlashtirish va darsda tadbiq etish, takomillashtirish. O’z ustida ishlash. Mavzuni hayotiy voqealar bilan bog’lash. Pedagogik mahoratni oshirish.

  O’quvchi: Matn bilan mustaqil ishlashni o’rganadi. O’z fikrini ravon bayon qilaoladi, shu mavzu asosida qo’shimcha materiallar topadi, ularni o’rganadi. O’z fikri va guruh fikrini tahlil qilib, bir yechimga kelish malakasini oshiradi.

  Download 4.78 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
  Download 4.78 Mb.