Daugavpilī, 2016. gada 17. martā ziņojums
Download 40.72 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi40.72 Kb.


SASKAŅOTS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

policijas priekšnieks
___________________ V.Gudakovskis

Daugavpilī, 2016.gada 17.martā


ZIŅOJUMS


Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Obligātās veselības pārbaudes veikšana”
 1. Pasūtītājs:


Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

Adrese

Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90002067001

Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Apgādes nodaļas priekšnieks Stefans Kotovičs, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv

Faksa nr.

654 21500

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena


Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena


No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00


 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 17.03.2016.

 2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Obligātās veselības pārbaužu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem.

 3. Līguma izpildes termiņš: no 18.04.2016 līdz 31.12.2016.

 4. Veicamā darba apraksts: 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).

 5. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 3800 Euro ar PVN;

 1. Kritērijs,pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.

 2. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši 2.pielikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

 3. Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 22.martam plkst.12.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 vai elektroniski uz e-pastu: police@daugavpils.lv.

 4. Citi nosacījumi: Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Pielikumā: - Tehniskā specifikācija;

- Pretendenta piedāvājums.
Ziņojums sagatavots 17.03.2016.
Komisijas priekšsēdētājs: ________ S.Kotovičs

Komisijas locekli: ________ A.Bivka


________ J.Dvoreckis
________ J.Maizīte

1.pielikumsTEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Obligātās veselības pārbaudes veikšana”
Nr.p.k.

Speciālists

1.

Neirologs

2.

Arodslimību ārsts

3.

Ģinekologs

4.

Ķirurgs

5.

Elektrokardiogramma

6.

Oftalmologs

7.

Otorinolaringologs

8.

Dermotologs

9.

Asins klīniskā analīze

10.

RTG plaušām

11.

Ieroču komisija (izziņa par tiesībām nēsāt šaujamieročus)

12.

Narkologa izziņa

13.

Psihiatra izziņa

Obligātās veselības pārbaudes jāveic atbilstoši:
    • Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”;

    • Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.418 “Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem”.

2.pielikumsPIEDĀVĀJUMS

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents
Reģistrācijas Nr., Adrese:
Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
Bankas rekvizīti:Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Obligātās veselības pārbaudes veikšana” norādītos pakalpojumus par šādu cenu:
Nr.p.k.

Speciālists

Cena par vienu apskati,

Euro ar PVN

1.

Neirologs
2.

Arodslimību ārsts
3.

Ģinekologs
4.

Ķirurgs
5.

Elektrokardiogramma
6.

Oftalmologs
7.

Otorinolaringologs
8.

Dermotologs
9.

Asins klīniskā analīze
10.

RTG plaušām
11.

Ieroču komisija (izziņa par tiesībām nēsāt šaujamieročus)
12.

Narkologa izziņa
13.

Psihiatra izziņa
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.


Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.
Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.
Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.
Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):


Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
Download 40.72 Kb.
Download 40.72 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDaugavpilī, 2016. gada 17. martā ziņojums

Download 40.72 Kb.