Delphi interfeysi neshe bo’limnen ibarat?
Download 17.32 Kb.
Sana07.10.2022
Hajmi17.32 Kb.
#26878
Bog'liq
OLIMPIYADA SORAWLARı 2-KURS shıqtı
AQILIY HUJIM METOD, 2-kurs 2-juwmaqlaw 2-variant, shaytanat4 24SOAT.COM

TEST

 1. Delphi interfeysi neshe bo’limnen ibarat?

 1. 8

 2. 9

 3. 5

 1. Delphidin’ tiykarg’I menyusi neshe bo’limnen ibarat?

 1. 11

 2. 8

 3. 9

 1. Vizual programmalastiriwda programmisttin’ tiykarg’I waziypasi ne?

 1. Programmada paydalanilatug’in basqariw elementlerinin’, yag’niy obiektlerdin’ kerekli qa’siyetleri ha’m usillarinan paydalaniw

 2. Obyektlerdin’ onlag’an qa’siyetleri ha’m usillarinan kereklisin tezlik penen taba aliw

 3. B ha’m A juwaplari tuwri

 1. AutoSize-…

 1. Awlad shrift

 2. Tek oqiw ushin

 3. O’lshemdi Avtomat tan’law

 1. Label basqariw obyektinin’ waziypasi ne?

 1. Obyektti qosimsha aynasina tekst qatarin kiritiw ushin isletiledi

 2. Taza mu’na’sbet aynasin jaratadi

 3. A ha’m B juwaplari tuwri

 1. Qosimsha aynasi o’lshemlerin u’lkeytiw ha’m kishireytiw ushin eki….nan, ayna o’lshemlerin ko’rsetiw eki …. Den paydalanamiz. Bosliqtin’ orinin toltirin’.

 1. Edit,Button

 2. Button, Label

 3. Label,Edit

 1. RadioGruop tin’ tiykarg’I qa’siyetleri?

 1. Items, Cansel, Caption

 2. Items, Cansel, Caption, ItemIndex

 3. Cansel, Caption, ItemIndex

 1. Radio tu’ymeler topari ne ushin xizmet etedi?

 1. Tek g’ana bir variantti aliw ushin

 2. Tuwri juwap berilmegen

 3. Bir neshe varianttan birewin tan’law ushin

 1. Memo obyektinin’ ati qaysi so’zden aling’an?

 1. Memorandum

 2. Standart

 3. Additional

 1. Memorandum so’zi qanday mag’anani bildiredi?

 1. Xizmet ushin siziwlar

 2. Xizmet ushin jaziwlar

 3. Tek oqiw ushin

 1. Lines –bul….?

 1. Qatarlar

 2. Siziqlar

 3. Obyektler 1. Qosimshani qaysi tu’yme arqali iske tu’siremiz?

 1. F7

 2. F9

 3. F10

 1. MS Access 2010 da logikaliq a’mellerge misallar keltirin’?

 1. NOT, AND, OR

 2. Max, Min, Sum

 3. Rnd, Int, Log

 1. Mag’liwmatlar bazasi degenimiz ne?

 1. Mag’liwmatlardin’ o’zara baylanisqan du’zilisleri ha’m olar u’stinde orinlanatug’in operatsiyalar ko’pligi

 2. Kompyuter yadina kiritilgen ma’lim bir strukturag’a iye, o’zara bir-biri menen baylanisqan ha’m ta’rtiplesken mag’liwmatlar toplami

 3. Mag’liwmatlardi su’wretlew usili haqqinda kelisiwler bolmag’an mag’liwmatalar

 1. Berilgen sanlardin’ qosindisin esaplawshi funktsiya qaysi?

 1. Сумм

 2. Sin

 3. Tan

 1. Произвед funktsiyasina misal keltirin’?

 1. 1+2+3, 1*2*3

 2. (3+4)/2, 3*2*1

 3. 2*3*4,4*5*6

 1. Berilgen sanlardin’ orta arifmetigin esaplawshi qaysi funktsiya?

 1. СРЗНАЧ

 2. МАКС

 3. МИН

 1. Exp funktsiyasinin’ waziypasin tu’sindirin’?

 1. Sannin’ eksponenttasin esaplaydi

 2. Sannin’ cosinusin esaplaydi

c) Sannin’ kvadrattin esaplaydi

 1. МАКС funktsiyasinin’ waziypasi qanday?

 1. Berilgen sanlardin’ en’ u’lkenin esaplaydi

 2. Berilgen sanlardin’ en’ kishisin esaplaydi

 3. Berilgen sanlardin’ orta arifmetigin esaplaydi

 1. МИН funktsiyasinin’ waziypasi qanday?

 1. Berilgen sanlardin’ en’ u’lkenin esaplaydi

 2. Berilgen sanlardin’ en’ kishisin esaplaydi

 3. Berilgen sanlardin’ orta arifmetigin esaplaydi

Download 17.32 Kb.
Download 17.32 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDelphi interfeysi neshe bo’limnen ibarat?

Download 17.32 Kb.