Majmualar/Kimyo kafedrasi/Majmualar-2019/Kimyo-4
  Kimyoviy kompyuter modellash
Majmualar/Kasb ta'limi va metodikasi kafedrasi
  О‘quv – uslubiy majmuaning tarkibi
Majmualar/Amaliy matematika
  O’zbekistоn respublikasi оliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi namangan davlat universiteti amaliy matematika kaferdrasi
  Amaliy matematika
  Amaliy matematika
  O’zbekistоn respublikasi оliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi namangan davlat universiteti amaliy matematika kaferdrasi
  Namangan davlat universiteti
Majmualar/Kasb ta'limi va metodikasi kafedrasi/5111000-Касб таълими (ЕУТТ)
  Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritmalari
Majmualar/Kimyo kafedrasi/Kolloid kimyo/Маъруза коллоид-лотин
  7-ma`ruza Mavzu: Kolloid sistemalarning elektr xossalari
Majmualar/Geografiya/география/SOLIYEV I
  Namangan davlat universiteti "tasdiqlayman"
Majmualar/Geografiya/география
  O’zbekiston respublikasi
directory Majmualar