application/uploads/2015/12
  Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası Qrup
  Avtomatik tənzimləmə sistemləri fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/11
  İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr fənnindən II kollekvium üçün suallar
application/uploads/2015/12
  İstehsal prosesində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr III imtahan suallari
application/uploads/2015/11
  Mövzu: 13. NƏQLİyyat logiSTİkasi plan: logiSTİkanin nəQLİyyata təSİRİ NƏQLİyyat nöVLƏRİNİn təSNİfati
application/uploads/2015/05
  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
application/uploads/2015/02
  İstehlakçi davranişinin idarə edilməsi mövzu İstehlakçı təmayüllü marketinq
application/uploads/2015/11
  Xarici bazarlara çıxış metodları İxrac və ixrac sövdələşmələrinin hazırlanması qaydaları. Müştərək sahibkarlıq fəaliyyəti
  Strateji təhlil fənnindən II kollekvium sualları
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2017/01
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
application/uploads/2019/01
  AZƏrbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ taxta materiallarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2019/02
  AZƏrbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MƏİŞƏt avadanliqlarinin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2019/07
  Qrup: 750 buraxili ş İ Ş İ
application/uploads/2019/05
  AZƏrbaycan xəZƏr dəNİz gəMİÇİLİYİ” qapali səhmdar cəMİYYƏTİ MÜXTƏLİF ÖLÇÜLÜ yastiqlarin satinalinmasi məQSƏDİLƏ AÇiq müsabiQƏ elan ediR
application/uploads/2020/01
  Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Müxtəlif növ taxta materiallarının satınalınması məqsədilə müsabiqə elan edir
application/uploads/2017/01
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2018/11
  Magistratura məRKƏZİ” Əlyazması hüququnda Məlikova İranə Fikrət
application/uploads/2020/04
  Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Müxtəlif növ taxta materiallarının satınalınması məqsədilə müsabiqə elan edir
application/uploads/2020/09
  Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan Taxta, dikt və laminatların satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir
application/uploads/2015/12
  Elektron kommersiya və virtual idarəetmə
application/uploads/2020/07
  Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Struktur idarələrə tələb olunan Gəmi və ümumi təyinatlı lampaların satın alınması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir
application/uploads/2017/01
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
directory application uploads