download/version/1411389421/module/10353183757/name
  Mühazirə 15 Gaus teoremi
download/version/1411389421/module/10353184457/name
  Mühazirə №17 Dielektriklər
download/version/1411389421/module/10353183957/name
  Mühazirə 16 Elektrostatik sahədə yükün hərəkəti zamanı görülən iş. Potensial
directory download version