_ld/1
  Mavzu: Intranetning afzalliklari. Bajardi : Tekshirdi: Toshkent 2010 Intranetning afzalliklari. Intranet
_ld/16
  Xarid qobiliyatini belgilovchi pul
_ld/4
  Huquqiy munosabatlar va huquq tizimi
_ld/21
  O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi anorganik kimyo Ma'ruzalar matni
_ld/1
  I. A. Karimov. O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashti-rishyoiida. T., O’zbekiston, 1995, 197-bet
_ld/3
  1. Shaxsiy kompyuterning haqida tushuncha
_ld/0
  Reja: Bank elektiron tizimlarini ximoya qilish muhiligi
_ld/14
  Haydarov u. Tekshirdi: boboyev sh
_ld/8
  Hayot faoliyati xavfsizligi
_ld/3
  Reja: Dasturlar, fayl va papka oynalari. Ishlash usullari va ta’rifi. " Mening kompyuterim" obyektidan foydalanish
ref
  Variant – I
_ld/5
  1. Xayot darajasining qaysi biridan boshlab evolyusion yangilanish boshlanadi?
_ld/12
  Tebranishlar va to’lqinlar. Tebranma harakat
  ТO'lqin opтika
_ld/2
  Reja: Hisoblash texnikasining qisqacha tarixi. Texnika xavfsizligi haqida. Hisoblash texnikasining qisqacha tarixi Hisoblash texnikasining tarixi bir necha davrni o`z ichiga oladi
_ld/11
  Elektromagnit induksiya hodisasi. Faradey tajribalari
  Elementar zarralar haqida tushuncha. Tabiatda fizik ta’sir turlari. Kosmik nurlar
_ld/2
  Atrof tabiy muxitni ifloslantiruvchi manbalarning turlari va ularni nazorat qilish usullari. Reja
_ld/11
  O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta Maxsus Ta’lim vazirligi
_ld/12
  Televizion eshittirish tizimlari. Ko’rsatuvlarni uzatish va qabul qilish
_ld/13
  Mustaqil ish
_ld/22
  Favqulodda vaziyatlar ta`rifi, tasnifi. Tabiiy texnogen, ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarni ko`lami. Reja
_ld/13
  Atrof muhit Individium yoki organizmni o'rab turgan hamda uning shakli va yashash tarzini belgilovchi fizikaviy, geografik, biologik, ijtimoiy, madaniy va siyosiy sharoitlar majmui. Axlat/Maishiy chiqindilar
_ld/11
  O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta Maxsus Ta’lim vazirligi
_ld/15
  1. Windows haqida umumiy tushunchalar Windowsning imkoniyatlari. Windows ning ishlash shartlari
_ld/17
  Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari
_ld/35
  Qadimgi Toshkent Toshkent
_ld/11
  Anorganik dielektriklar
_ld/2
  3. Tuproq eroziyasi va uning turlari. Tuproqlarni sho'rlanish, botqoqlanish, ifloslanish va cho'llanishdan saqlash
_ld/14
  Komputer haqida yangi ma’lumotlar. Yangi texnologiyalar
_ld/4
  Xududiy ishlab chiqarish komplekslarini shakllantirish va rivojlantirish
_ld/0
  Matnlar bilan ishlash. Microsoft Word matn muxarriri
  Operatsion sistema
_ld/1
  Eng yangi texnologiyalar
r/referatlar/informatika
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli
r/referatlar/ekologiya
  Referat fənn: Ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi İxtisas: Ekologiya mühəndisliyi Qrup: M1433aE
r/referatlar/iqtisadiyyat
  Marketinq nəzəriyyəsində məhsula konkret tələbatın ödənilməsi vasitəsi kimi baxılır. Məhsul marketinq kompleksinin əsas elementidir
r/referatlar/kimya-biologiya
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiTƏSİ referat
_ld/4
  Reja: Windows haqida umumiy tushunchalar Windowsning imkoniyatlari
_ld/0
  Tizimli blok
files/ebooks/Kurs ishi va referatlar
  Buxoro davlat universiteti
r/referatlar/iqtisadiyyat
  Azərbaycan iqtisadiyyatı” fənnindən refera t mövzu: Qeyri-neft sektoru məhsullarının istehsal sahələri Bakalavr: qrup 29-1 Rəfiyev Yaqub
r/referatlar/huquq
  İsmayıllı İlkin Qrup: 402 Dövlət rejimi və onun növləri İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar
directory referatlar