w10/doc
  Fizika fakültəsi “Fiziki elektronika” ixtisası üzrə
w10/Doktorantura
  Molekulyar fizika” ixtisasından fəlsəfə doktaranturasına qəbul imtahanı sualları
w10/doc
  Fizika faküLTƏsi «Fizika» ixtisası üzrə 2014/2015 tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları
w10/Hesabat
  FİZİka faküLTƏSİNİn dekani: Prof. Ramazanov m
w10/doc
  Nəzəri fizika kafedrası Nəzəri fizika (2212. 01) ixtisası üzrə Doktoranturaya qəbul imtahanının
w10/dovimt/ydi16/fize
  Fizika fakültəsi “Fiziki elektronika” ixtisası üzrə “Elektomaqnetizm” fənnindən
w10/doc
  “Elektronika” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahan suallari
w10/Doktorantura
  Ramazanov protokol №05 2 oktyabr 2012-ci IL tarixi ilə
~jim/ApacheCons/ApacheCon2001/xml-ca/files
  Webdav and Apache
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
w10/Shekil/Files/Optika
  Fizika ixtisası üzrə optikadan imtahan suallari 2018
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
w10/dovimt/ydi16/fiz/em
  Fizika fakültəsi “Fizika” ixtisası üzrə “Elektrik və maqnetizm”
w10/doc
  Prof. M.Ə. Ramazanov Protokol n 11/2013 14 noyabr 2013 2206. 01 – «Molekulyar fizika»
w10/TMSH
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti
w10/doc
  Fizika müƏllimliyi ixtisasi üZRƏ 2014/2015-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları
w10/Shekil/Kafedralar/Optika/Programs
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
w10/MF/sual
  Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ” kursunun proqramı (45 saat)
directory w10