Direktor: A. Məmmədov "Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər" peşəsi üzrə xüsusi texnologiya fənnindən
Download 20.5 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi20.5 Kb.
#7219


“Təsdiq edirəm”

Direktor: A.Məmmədov


“Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər” peşəsi üzrə xüsusi texnologiya fənnindən

imtahan sualları
 1. Təbii qazın hasilatı üsulları və əsas qaz yataqları?

 2. Qazların təsnifatı?

 3. Təbii qazın digər yanacaq növlərindən üstünlüyü?

 4. Təbii qazın əsas xüsusiyyətləri?

 5. Təbii qazın yanması?

 6. Qaz yanacağının tam və natamam yanma məhsulları?

 7. Qaz partlayışı və səbəbləri?

 8. Odluqların təsnifatı, yanma prinsipləri?

 9. Avtomatlaşdırılmış odluqların quruluşu və iş prinsipi?

 10. Qazın yanma prosesinə nəzarət?

 11. Qaz şəbəkəsi?

 12. Qaz xətlərinin tikintisində istifadə edilən boru və materiallar?

 13. Qazkəmərlərinin təsnifatı?

 14. Qaz kəmərlərinin quruluşu və onların təsnifatı?

 15. Qaz kəmərlərini birləşdirmə üsulları?

 16. Xarici qaz kəmərləri, araqatlar?

 17. Daxili qaz kəmərləri?

 18. Daxili qaz kəmərlərinin montajı?

 19. Qaz cihazlarının qurulması?

 20. Qaz armaturasının təsnifatı?

 21. Qaz armaturasının qoşulma üsulları?

 22. Qazanxananın daxili xətlərinə qoyulan cihazlar?

 23. Qazın sərfiyyatının ölçülməsi?

 24. Qaztəmizləyən məntəqə və qurğular?

 25. Qaztənzimləyən avadanlıqlar?

 26. Qaz filizləri.quruluşu və vəzifəsi?

 27. Kilidləmə armaturası?

 28. Qoruyucu-kilidləyici klapanlar?

 29. Qazın təzyiqinin nizamlayıcısı?

 30. Qoruyucu-buraxıcı klapanlar?

 31. Qaztənzimləyən qurğu və məntəqələrdə nəzarət ölçü cihazları?

 32. Qazın tempuraturunu ölçən cihazlar?

 33. Qazın giriş və çıxış təzyiqlərini ölçən cihazlar?

 34. Kəmərin istismara verildikdə və təmirdən sonra sınağı?

 35. Qazanxananın daxili qaz xətlərinin yoxlama sınağı?

 36. Qaz xətlərinin qazla doldurulması?

 37. Qaz kəmərlərinə qazın verilmə qaydası?

 38. Qaz istehlakı qurğularına qazın verilmə qaydaları?

 39. Sg

 40. İşəsalma və işdən saxlama qaydaları?

 41. Qaz kəmərlərinin istismar sənədləşməsi?

 42. İstehsalat təlimatları?

 43. Mümkün qəzaların məhdudlaşdırılması və aradan qaldırılması planları?

 44. Planlı təmir və qrafiklər?

 45. Qaz kəmərlərinə texniki xidmət və təmir?

 46. Qaz istehlakı qurğularına texniki xidmət və təmir?

 47. Qaz kəmərlərinin təmir üçün işdən ayrılması və təmirdən sonra qoşulması?

 48. Qaz istehlakı qurğularının təmir üçün işdən ayrılması və təmirdən sonra qoşulması?

 49. Müəssələrdə nəzarət-ölçü cihazları?

 50. Qaz ölçü cihazlarının vəzifəsi, təsir prinsipi, quruluşu,ölçmə hədləri?

 51. Monometrlər,civəli termometrlər,müqavimət termometrləri?

 52. Qaz kompressor stansiyaları?

 53. Yeraltı qaz saxlama anbarları?

 54. Qaz paylayıcı stansiyalar?

 55. Təbii və səmt qazlarının odarizasiya olunması?

 56. Rayonlar üzrə yaşayış məskənlərindən təbii qaza tələbatın hesablanması?

 57. Bina daxili qaz kəmərlərinin hesablanması metodikası?

 58. Yaşayış məskənlərində qaz şəbəkələrinin təsnifatı?

 59. Magistral qaz kəmərlərinin üzərində quraşdırılan qaz qurğuları?

 60. Magistral qaz kəmərlərinin mühafizə zonası?

 61. Polietilen boruların qaz kəmərləri sistemində tikintisinin tətbiqi?

 62. Məişət qaz pilitələri?

 63. Maye qazla işləyən qaz pilitələri?

 64. Kombi tipli su qızdırıcıları?

 65. Asitilen qazı haqqında?

 66. Qazla təhlükəli işlərin icra olunması?

 67. Qaynaq odluğu və oksigen kəskisi?

 68. Qaz xidməti işçilərinin əsas vəzifələri?

 69. Qaz təsərüfatının çilingəri?

 70. Qaz yanacağından istifadə edilməsinin əsas qaydaları?

 71. Təbii qazdan istifadə edən istehlakçıların vəzifələri?

 72. Qazın dəyərinin ödəmə şərtləri?

 73. İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılmasının əsasları?

 74. Qazın alqı-satqı müqaviləsinin ləğvi?

 75. Qazın alqı-satqı müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti

 76. Qazpaylayıcı şəbəkələrdə qaz itkiləri?

 77. İstehlakçılar tərəfindən təbii qazdan istifadə qaydalarının pozulması?

 78. Qaz sayğacının quraşdırılması və istismarı?

 79. Qaz kəmərlərinin sınaqdan keçirilməsi?

 80. Qaza kəmərlərinin qaynaq birləşmələrinin fiziki üsulla yoxlanılması?

 81. Yaşayış evlərinin qaz təchizatı sistemlərinin quraşdırılması və istismarı?

 82. Əməyin mühafizəsi təhlükəsizlik texnikası?

 83. Yanğın təhlükəsizliyi və istehsalat sanitariyası?

 84. Qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları?

 85. Növbənin qəbul edilməsi və təhvil verilməsi qaydaları?

 86. Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları?

 87. Sıxılmış qaz olan balonların istismarı saxlanılması və daşınması?

 88. Hündür yerlərdə görülən işlər?

 89. Yükləmə-boşaltma işləri?

 90. Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısının təhlükəsizlik texnikası?

 91. Qaz qaynaqçılarının təhlükəsizlik texnikası?

 92. Təmirçi çilingər işləri üzrə təhlükəsizlik texnikası?

 93. Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər təhlükəsizlik texnikası?

 94. Qaz təsərüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər təhlükəsizlik texnikası?

 95. Qəza təmir işlərində bədbəxt hadisələr baş verdiyi hallarda zərərçəkənə yardım göstərilməsi?

 96. Elektrik cərəyanına düşmə zamanında zərərçəkənə yardım göstərilməsi?

 97. Süni nəfəsalma qaydaları?

 98. Yanğına düşən zərərçəkənə illk yardım?

 99. Dəm qazı haqqında?

 100. Dəm qazından zərərçəkmişə ilk yardım?

Tərtib etdi: İxtisas fənn müəllimi. Səlim Mehdiyev

İmtahan sualları məktəbin istehsalat təlimi və ixtisas fənləri üzrə metodiki komissiyanın___ yanvar 2016-cı il tarixli iclasında baxılmışıdr.

Metodiki komissiyanın sədri __________________ R.Məmmədova

Download 20.5 Kb.
Download 20.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDirektor: A. Məmmədov "Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər" peşəsi üzrə xüsusi texnologiya fənnindən

Download 20.5 Kb.