Dok 3: Antal sider 2: maj12 aftale om analyse af holteroptagelser
Download 9.54 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi9.54 Kb.

Dok 3: Antal sider 2: MAJ12
AFTALE OM ANALYSE AF HOLTEROPTAGELSER
mellem Holter og Ekkokardiografi Laboratoriet, hjertemedicinsk sektion, Hvidovre hospital
og
…………………………………………………………………………………….

Indsendende afdeling (institution)


§ 1


  1. Holter og Ekkokardiografi Laboratoriet (HL) forpligter sig til at gennemføre analyse af transmitterede/ indsendte Holteroptagelser med anvendelse af moderne anerkendt analyse- apparatur og at levere færdigredigeret rapport af hver analyse forsynet med kortfattet beskrivelse af væsentlige observationer udfærdiget af speciallæge i kar- diologi eller speciallæge i intern medicin med rutine og erfaring i elektrokar- diografisk beskrivelse og kardiologisk diagnostik.

  2. HL forpligter sig til at levere rapporter af rutineanalyser indenfor fem døgn. Ved fund af potentielt livstruende arytmi underrettes rekvirenten eller vagthavende læge på det pågældende hospital (institution) om fundet. Hasteanalyse og foreløbig rapport udføres i øvrigt efter telefonisk aftale med laboratoriet. Tidsfrist for optagelser, som indgår i en videnskabelig undersøgelse, aftales før projektets start.

  3. Rapporter af rutineanalyser omfatter beskrivelse af grundrytme, hjertefrekvens, atrio-ventrikulær overledning, ektopisk aktivitet i atrier og ventrikler, samt forekomst af betydende pauser i hjerterytmen med angivelse af patofysiologisk baggrund. ST-deviation påvises med mindre der er atrieflimren, grenblok eller patienten er i behandling med digitalispræparat. Resultaterne præsenteres i form af tabeller, grafer og ekg udskrifter af betydende ekg-events. Yderligere specialanalyser som led i videnskabelige projekter aftales ved projektets start.

  4. HL forpligter sig til at opbevare modtagne Holteroptagelser i elektronisk medium under iagttagelse af gældende regler om sikkerhed og varighed.

  5. HL forpligter sig til at gennemføre ISO certificering i samarbejde med Dansk Standard.

§2


  1. Indsendende afdeling/institution (IA) forpligter sig til at drage omsorg for, at Holteroptagelser, som indsendes til analyse på HL, er forestået af navngivne sundhedspersoner, som har gennemgået et indledende 3 timers kursus på HL. Navn og stillingsbetegnelse for de uddannede sundhedspersoner med anførsel af tidspunkt for kursus indsendes til HL eller stilles til rådighed for HL på intranet- eller internetsider.
  1. IA forpligter sig til at påse, at optagelserne gennemføres efter de retningslinjer, som er angivet i vedføjede ”Instruks i på- og afmontering af Holtermonitoreringsudstyr” .  1. IA forpligter sig til at fremsende vedføjede blanket ”Holter Monitorering, rekvisition” i udfyldt stand og helst ledsaget af nyligt optaget 12 afledningers ekg i original eller fotokopi.
  1. IA forpligter sig til at medvirke ved certificerings- og opfølgningsaudit ved Dansk Standard af de af aftalen omfattede procedurer.

§3
Betaling for analyse af projektoptagelser aftales individuelt ved projektets start.

§4
Aftalen er gældende i 5 år fra underskriftdatoen at regne. Aftalen kan fra begge sider opsiges med tre måneders varsel til den første i en måned.

Dato / 20

…………………………………………. …………………………………….

Forpligtende underskrift for IA Forpligtende underskift for HL
/

Bilag til Kvalitetshåndbog Holter. 21. maj 2012
Download 9.54 Kb.
Download 9.54 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDok 3: Antal sider 2: maj12 aftale om analyse af holteroptagelser

Download 9.54 Kb.