Dori vositalarini tahlil qilishni tartibga soluvchi asosiy standartlar
Download 22,83 Kb.
Sana30.11.2023
Hajmi22,83 Kb.
#108534
Bog'liq
mustaqil o\'zb


 1. Dori vositalarini tahlil qilishni tartibga soluvchi asosiy standartlar.

 2. Dori vositalarini tahlil qilishda fizik usullarni qo'llanilishi (fizik ko’rsatkichlarni aniqlash).

 3. Dori preparatlari tahlilida fizik-kimyoviy usullarning holati va taraqqiyot tendentsiyasi.

 4. Dori vositalarini tahlil qilishda tahlil qilishda qo’llaniladigan optik usullar. Refraktometriya.

 5. Dori vositalarini tahlil qilishda qo`llaniladigan optik usullar. Polarimetriya.

 6. Dori vositalarini aniqlashda qo’llaniladigan optik tahlil usullari.

 7. Vitaminlarni tahlil qilishda fluorimetriyani qo'llanilishi.

 8. Kapillyar elektroforez printsipi. Dori vositalarini tahlil qilishda qo’llanilishi.

 9. Dori vositalarini tahlil qilishning elektr usullarining umumiy tavsifi. Dori vositalarining tahlilida potentsiometriyaning qo’llanilishi.

 10. Atom emissiya tahlilining nazariy asoslari. Dori vositalarini tahlil qilishda amaliy qo'llanilishi.

 11. Dori vositalarini tahlil qilishning elektr usullarining umumiy tavsifi. Dori vositalarini tahlil qilishda konduktometriyaning qo’llanilishi.

 12. Dori vositalari tahlilida nefelometriyaning qo’llanilishi.

 13. Dori vositalari tahlilida turbodimetriyaning qo’llanilishi.

 14. Fotometrik tahlil usullarining analitik imkoniyatlari va metrologik tavsiflari.

 15. Dori vositalarini tahlil qilishda differensial fotometriya usulining qo’llanilishi.

 16. Dori vositalarini tahlil qilishda ekstraksion fotometriyaning qo’llanilishi.

 17. Kapillyar elektroforez printsipi. Dori vositalarini tahlil qilishda qo’llanilishi.

 18. Vitaminlarni tahlil qilishda fluorimetriyani qo'llanilishi.

 19. Potensiometriyada tahlil qilish usullari. Potensiometrik titrlash.

 20. Fiziko-kimyoviy usullarning klassifikatsiyasi. Har bir usulning qisqacha tavsifi va dori vositalari tahlilida qo’llanilishi.

 21. Fotometrik tahlil usullarining mohiyati, qo'llanilish sohasi. Eritma rangi. Yutilish spektrlari.

 22. Rangli birikmalarning optik xossalari. Buger-Lambert-Beer qonuni. Dori vositalarini tahlil qilishda qonunning amaliy ahamiyati.

 23. Nurni yutishning molyar koeffitsienti, fizik ma'nosi. Turli omillarga bog'liqlik. Fotometrik aniqlashlarning sezgirligi. Dori vositalarini tahlil qilishda fotometrik usullarining qo’llanilishi.

 24. Fotoelektrоkolorimetriya. Usulning vitaminlar tahlilida qo’llanilishi .

 25. Fotometrik titrlash uchun bitta fotoelementli FEK ning amaliy qo'llanilishi.

 26. Bir va ikkita fotoelementli fotoelektrik kolorimetrlar, o'lchash texnikasi. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 27. Tashqi fotoeffektga asoslangan fotoelementlar, qo'llanilish sohasi.

 28. Nefelometrik va turbidimetrik usullarning mohiyati. Qo'llash sohasi. Usullarni qo'llashni cheklovchi qiyinchiliklar.

 29. Nefelometrik va turbidimetrik aniqlash apparati. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 30. Atom absorbsion spektroskopiyasi. Usulning mohiyati, uning afzalliklari va kamchiliklari. Usulning dori vositalari tahlilida qo’llanilishi.

 31. Molekulyar absorbsion spektroskopiyasi. Molekulyar yutilish spektrlari.

 32. Buger-Lambert-Ber yorug'lik yutilishining asosiy qonuni. Optik zichlik va o'tkazuvchanlik. Optik zichlik va molekulyar yutilish koeffitsientiga ta'sir qiluvchi omillar, dori vositalarini tahlil qilishda qonunning amaliy ahamiyati.

 33. Miqdoriy spektrofotometrik tahlil. Fotometrik reaksiyalar va ularni amalga oshirish shartlari. Yorug'lik oqimining to'lqin uzunligini tanlash, optik zichlikni o'lchash uchun optimal diapazon, qatlamning yutilish qalinligi. Antibiotiklarni miqdoriy tahlil qilishda spektrofotometriyadan foydalanish.

 34. Tahlil qilinayotgan eritma konsentratsiyasini spektrofotometrik aniqlash usullari: taqqoslash, qo'shimchalar, kalibrlash grafigi. Dori vositalarining miqdoriy tarkibini kalibrlash grafigi usuli bilan aniqlash.

 35. Ikki muhit chegarasida yorug'likning sinishi. Nur sindirish koeffisientiga ta’sir qiluvchi omillar. Ko'p komponentli dori vositalarini tahlil qilishda refraktometriyadan foydalanish.

 36. Solishtirma va molyar refraksiya. Refraksiya additivligi. Dori vositalarining chinligini refraktometrik usul bilan aniqlash.

 37. Miqdoriy refraktometrik tahlil. Dori vositalarining tozaligini refraktometrik usulda aniqlash.

 38. Refraktometriya usuli uskunalari. Abbe refraktometri, sindirish ko'rsatkichini o'lchash, dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 39. Polyarimetrik usulning mohiyati, qo’llanilish sohalari. Optik faol moddalar. Antibiotiklarni tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 40. Dori vositalarini miqdoriy aniqlashda polarimetriya usulidan foydalanish.

 41. Luminessensiya usulining mohiyati, qo'llanilish sohalari. Lyuminessensiya turlarining tasnifi. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 42. Dori vositalarining chinligini aniqlashda Lyuminessensiya usulining qo’llanilishi.

 43. Luminessensiya usulida miqdoriy tahlil turlari, dori vositalarini tahlil qilishda ishlatilishi.

 44. Lyuminestsent tahlil uchun asbob-uskunalar. Fluorimetr qurilmasi. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 45. ​​Potensiometriya. Usulning mohiyati, qamrovi. Ionometriya va potentsiometrik titrlash. Solishtirma elektrodlar: kalomel, kumush xlorid. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 46. Polyarografik tahlil usuli. Qo’llanilish sohalari, afzalliklari. Polyarografning ishlash sxemasi. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 47. Dori vositalarini tahlil qilishda refraktometrik usulning analitik imkoniyatlari va metrologik tavsiflari

 48. Polarografiyada sifat ta'riflari. Yarim to'lqin potentsiali. Yarim to'lqin potentsialining qiymatini belgilovchi omillar. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 49. Polyarografiyada miqdoriy tahlil. Miqdoriy tahlilning turli usullarini dori vositalari misolida tushintiring

 50. Potensiometrik tahlil usulining nazariy asoslari. Dori vositalarini tahlil qilishda usuldan foydalanish.

 51. Konduktometrik titrlash , uning xususiyatlari. Konduktometrik titrlash egrilari turlari. Dori vositalarini tahlil qilishda konduktometriyadan foydalanish.

Download 22,83 Kb.
Download 22,83 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDori vositalarini tahlil qilishni tartibga soluvchi asosiy standartlar

Download 22,83 Kb.