• 2.1C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • 2.1D Pozorování, experimentování a měření
 • 2.2 Vnitřní energie, práce, teplo
 • 2.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
 • 2.2C Aplikace poznatků a řešení problémů
 • B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
  Download 0.55 Mb.
  bet7/14
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

  2.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - popsat částicovou strukturu pevných látek, kapalin a plynů; stanovit stejné a rozdílné vlastnosti

  - vysvětlit náhodný pohyb Brownovy částice

  - vysvětlit vzájemné silové působení částic látky a závislost na vzdálenosti mezi částicemi

  - vysvětlit teplotu plynu na základě pohybu jeho molekul

  - vysvětlit tlak plynu na základě pohybu jeho molekul

  - popsat účinek změny teploty na tlak plynu při konstantním objemu na základě pohybu jeho molekul

  - vysvětlit difuzi na základě kinetického modelu látky

  - vysvětlit model ideálního plynu z kinetického modelu stavby látky

  - vysvětlit rozdíl mezi strukturou pevné krystalické látky a kapaliny

  - vysvětlit rozdíl mezi strukturou krystalické a amorfní látky

  - vysvětlit fyzikální princip měření teploty

  - vysvětlit nutnost zavedení konkrétních stavových veličin

  - vysvětlit rozdíl mezi rovnovážným stavem a dějem

  - vysvětlit, proč používáme v teorii izolovanou soustavu

  - vysvětlit, proč byla zavedena termodynamická teplota

  2.1C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - zdůvodnit, jak se vůně květiny rozšíří do okolního prostoru

  - vysvětlit, proč se malé Brownovy částice pohybují rychleji než větší Brownovy částice

  - vysvětlit vzájemný vztah mezi vlastnostmi pevných, kapalných a plynných látek na základě vzájemného silového působení, vzdálenosti částic a pohybu částic (atomů, molekul, iontů)

  - používat vztah pro relativní atomovou hmotnost a relativní molekulovou hmotnost

  - vysvětlit fyzikální význam Avogadrovy konstanty

  - vysvětlit obsah pojmu látkové množství ve vztahu k Avogadrově konstantě

  - vysvětlit obsah pojmu molární hmotnost a umět jej používat ve výpočtech

  - vysvětlit pojem molární objem a umět jej použít u ideálního plynu při řešení úloh

  - uvést příklady termodynamických soustav ze svého života a zdůvodnit, proč se jedná o termodynamické soustavy

  - navrhnout způsob měření stavových veličin a zdůvodnit, proč se takto mohou měřit

  - navrhnout vlastní konstrukci kapalinového teploměru s Celsiovou stupnicí

  - uvést příklady rovnovážných stavů a dějů ze svého okolí a zdůvodnit, proč je můžete považovat za rovnovážné stavy nebo děje

  - vysvětlit rozdíl mezi rovnovážným stavem soustavy a nerovnovážným stavem téže soustavy

  - převádět Celsiovu teplotu na termodynamickou teplotu a naopak

  - uvést příklady izolovaných soustav ze svého okolí a zdůvodnit, proč je můžeme považovat za izolované soustavy

  2.1D Pozorování, experimentování a měření


  - provést pozorování Brownova pohybu optickým mikroskopem

  - změřit stavové veličiny u plynu, kapaliny a pevné látky


  2.1E Komunikace


  - popsat slovy záznam pohybu Brownovy částice

  - nakreslit model krystalové pevné látky a slovně jej popsat

  - určit z í tabulek rovnovážné stavy různých látek

  - získat informace o používaných teploměrech v praxi včetně jejich fyzikálního principu


  2.2 Vnitřní energie, práce, teplo

  1. A Znalosti


  - definovat vnitřní energii termodynamické soustavy

  - uvést možnosti změny vnitřní energie

  - zavést veličinu teplo a jednotku této veličiny

  - formulovat první termodynamický zákon

  - definovat tepelnou kapacitu a měrnou tepelnou kapacitu a příslušné jednotky

  - uvést způsoby přenosu vnitřní energie


  2.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení


  - vysvětlit pojem vnitřní energie tělesa (soustavy) v rovnovážném stavu

  - vysvětlit vztah vnitřní energie tělesa (soustavy) a jeho celkové energie

  - vysvětlit změnu vnitřní energie tělesa konáním práce a tepelnou výměnou

  - vysvětlit vztah mezi růstem teploty tělesa a růstem jeho vnitřní energie

  - vysvětlit pojem tepelná kapacita látky

  - vysvětlit pojem měrná tepelná kapacita látky

  - vysvětlit význam kalorimetrické rovnice pomocí vnitřní energie

  - vysvětlit změnu vnitřní energie tělesa při tepelné výměně vedením, zářením, prouděním

  - vysvětlit první termodynamický zákon

  - vysvětlit práci plynu uzavřeného ve válci s pístem při zahřívání tohoto válce za konstantního tlaku

  - vysvětlit princip přenosu vnitřní energie vedením tepla, prouděním a sáláním (zářením)

  2.2C Aplikace poznatků a řešení problémů


  - uvést příklad na změny vnitřní energie tělesa nebo soustavy z běžného života

  - porovnat velikosti vnitřních energií daného tělesa z téže látky ve stavu pevném, kapalném a plynném; která měřitelná fyzikální veličina charakterizuje jejich stav

  - vysvětlit, ze kterých energií se skládá vnitřní energie jednoatomového plynu a dvouatomového plynu; ve které měřitelné veličině se budou oba plynu lišit

  - vysvětlit rozdíl mezi celkovou energií tělesa v tíhovém poli Země a jeho vnitřní energií

  - vysvětlit rozdíl mezi změnou vnitřní energie tělesa a teplem, které těleso přijme při tepelné výměně s okolí

  - vysvětlit, jak se mění vnitřní energie tělesa, které padá v tíhovém poli Země (podmínky pádu neidealizujeme)

  - vysvětlit, jak se mění vnitřní energie ideálního plynu uzavřeného ve válci s pohyblivým pístem, který koná práci a) izotermicky, b) izobaricky, c) adiabaticky; umět zdůvodnit, proč se vnitřní energie mění a jak se pozná, že se mění

  - řešit úlohy na změnu vnitřní energie soustavy při konání práce soustavy

  - řešit úlohy na změnu vnitřní energie soustavy při tepelné výměně

  - vysvětlit fyzikální význam tepelné kapacity tělesa a měrné tepelné kapacity látky

  - vysvětlit vliv měrné tepelné kapacity vody na podnebí

  - popsat technická zařízení, v nichž je využívána velká měrná tepelná kapacita vody

  - vypočítat teplo přijaté chemicky stejnorodým tělesem

  - vysvětlit, jaká změna energie je popsána kalorimetrickou rovnicí

  - sestavit kalorimetrickou rovnici a řešit úlohy využitím této rovnice

  - vysvětlit příčinu dobré tepelné vodivosti některých látek a využití této vlastnosti některých látek v běžném životě; uvést, kdy používáme dobré tepelné vodiče

  - vysvětlit příčinu špatné tepelné vodivosti některých látek a využití této vlastnosti některých látek v běžném životě; uvést, kdy používáme špatné tepelné vodiče

  - posoudit možnosti přenosu vnitřní energie (sdílení tepla) s ohledem na skupenství látky

  - navrhnout jednoduché ústřední vytápění bez čerpadla  Download 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
  Download 0.55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení

  Download 0.55 Mb.