Dövlət imtahan sualları İxtisas: Texnologiya müəllimliyi Fənn: Ağac və metal emalı texnologiyası
Download 17.15 Kb.
Sana01.01.2020
Hajmi17.15 Kb.
#7716

Dövlət imtahan sualları

İxtisas: Texnologiya müəllimliyi

Fənn: Ağac və metal emalı texnologiyası

 1. Xalq təsərrüfatında işlənən əsas ağac cinsləri

 2. İynəyarpaqlı ağaclar

 3. Enliyarpaqlı ağaclar

 4. Ağac materiallar

 5. Ağac və oduncağın quruluşu

 6. Oduncağın kimyəvi xassələri

 7. Oduncağın fiziki xassələri

 8. Oduncağın mexaniki xassələri

 9. Oduncağın texnoloji xassələri

 10. Oduncağın qüsurları

 11. Oduncağin quruluşu ilə əlaqədar qüsurlar

 12. Oduncaqda düyünlər,çatlar,çürüntülər

 13. Oduncağın mexaniki emalı üzrə əsas əməliyyatlar

 14. Oduncağın nişanlanması və nişanlama alətləri

 15. Xarratın iş yeri

 16. Oduncağın mişarlanması

 17. Oduncağın yonulması

 18. Oduncağın iskənə ilə deşilməsi və kəsilməsi

 19. Oduncağın burğulanması

 20. Xarrat alətlərinin təmiri

 21. Ağac emal edən dəzgahlar

 22. Xarrat məmulatlarının birləşdirilməsinin əsas növləri

 23. Xarrat məmulatlarının səthlərinə bəzəkvurma

 24. Oduncaqların xidmət vaxtının uzadılması

 25. Metal məmulatlar haqqında ümumi məlumat

 26. Qara metallar

 27. Əlvan metallar

 28. Metal və ərintilərin fiziki xassələri

 29. Metal və ərintilərin mexaniki xassələri

 30. Metal və ərintilərin texnoloji xassələri

 31. Çilingərin iş yerinin təşkili

 32. Çilingər dəzgahı

 33. Məngənələr

 34. Çilingərlik işləri və materiallar

 35. Çilingərlik işləri zamanı təhlükəsizlik texnikası

 36. Metal məmulatın nişanlanması

 37. Metal məmulatı nişanlama alətləri

 38. Metalların çapılması

 39. Metalkəsən qayçı ilə kəsmə

 40. Əl bıçqısı ilə kəsmə

 41. Metalların əyilməsi

 42. Metalların düzəldilməsi

 43. Yeyələrin konstruksiyası və növləri

 44. Yeyələmə əməliyyatının aparılması

 45. Deşmə,zengerləmə və rayberləmə

 46. Şaberləmə və sürtmə

 47. Metalların lehimlənməsi

 48. Metalların qalaylanması


Download 17.15 Kb.
Download 17.15 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDövlət imtahan sualları İxtisas: Texnologiya müəllimliyi Fənn: Ağac və metal emalı texnologiyası

Download 17.15 Kb.