Dr. Bogomir Novak Samovzgoja za usklajevanje življenja Kazalo 1-2 Uvod 2-7
Download 1.55 Mb.
bet3/21
Sana01.04.2017
Hajmi1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Med vrednotami in vedenjem ni neposrednega odnosa, zlasti če se ravnamo po trenutnih nagibih in ne po dolgoročnih usmeritvah. Najpomembnejši deli našega notranjega zemljevida so prepričanja in vrednote, ki nam oblikujejo življenje in mu dajejo smisel. Nadzorujejo vse, kar počnemo in nas lahko pripeljejo v spor z drugimi. Vrednote določajo, kar nam je pomembno. Na nasprotovanje pa naletimo pri vsiljevanju, če vztrajamo, da bi moralo biti tisto, kar je pomembno za nas, pomembno tudi za druge. Včasih naše lastne vrednote le s težavo uspevajo druga ob drugi in takrat se stežka odločamo.

Psihosinteza skuša uskladiti naše težnje, ker različni deli nas samih utelešajo različne vredno te, sledijo različnim interesom, imajo različne namere in si tako prihajajo navzkriž. Sposobnost doseganja cilja je v največji meri odvisna od uskladitve in kreativne ureditve različnih delov v sebi. Res je, da se redko zgodi, da se za določen cilj odločite z vsem srcem ali povsem skladno. Čim večji je cilj, tem več naših delov vključuje in večja je možnost nasprotujočih si interesov.


Ko delujemo v skladu s svojimi prepričanji in vrednotami, smo skladni (verbalna in never balna raven). Osebna neskladnost vodi k mešanim notranjim sporočilom, ki dajejo drugemu dvoumna sporočila. Njihova posledica pa so zmedena dejanja in sabotaža samega sebe. Ko ste postavljeni pred odločitev, vam ta govori, da ni pametno nadaljevati in da je čas za razmislek – čas da zberete več podatkov, ustvarite več možnosti ali raziščete druge cilje. Vrednote, ki nas motivirajo in usmerjajo, so pomembna območja ali glavna mesta na našem zemljevidu sveta. Najbolj trajne in najvplivnejše vrednote izberemo sami in nam jih nihče ne vsili. Izbrane so z mislijo na posledice in nosijo v sebi veliko pozitivnih občutkov. Kljub temu so običajno nezavedne in jih lahko le redko jasno raziščemo.

Pogosto ne vemo, katere so naše vrednote, ker se ne vprašamo: Kaj je zame pomembno?, Kaj me zares motivira? Kaj je zame resnično? Ali za drugega z opazovanjem, kje se opazovana oseba resnično angažira? Kako ugotavljamo vrednote bližnjega?

Kalibriranje pomeni spremljanje vrednot nekoga drugega pri ustvarjanju dobrega stika. Če se uskladite z držo njegovega telesa, z vrednotami pa si pridete navzkriž, do stika verjetno ne bo prišlo. Če se uskladite z vrednotami drugih, se vam pri tem ni treba strinjati z njimi, vendar tako pokažete, da jih spoštujete. Kriteriji vrednot so konkretni razlogi, zaradi katerih nekaj storite in prednosti, ki jih s tem pridobite. Običajno so to nominalizacije, izražene z besedami kot so: bogastvo, uspeh, zabava, zdravje, učenje, ekstaza, ljubezen, ...

Kaj nam vrednote pomenijo v resničnem, praktičnem smislu, ugotovimo tako, da se vprašamo po dokazih narcisoidne ljubezni, ki nam povedo, kako je mogoče kriterij zadovoljiti? Običaj no si postavi mo vprašanje: kako bi vedel/a, ali je kriterij zadovoljen? Primer: če je vaš kriterij učenje – kaj se boste naučili in kako? Kakšne so možnosti? In kako boste vedeli, da ste se nekaj naučili? Ali gre za sposobnost, da boste storili nekaj, česar prej niste mogli? Ta natanč na vprašanja so zelo dragocena. Danes vlada »velika ljubezenska zmeda«. Zato so avtorji, kot je Milivojević (2012), dragoceni, saj prinašajo jasnost in demistificirajo pomembna življenjska vprašanja o ljubeznih, zvezah, zaljubljenosti in privlačnosti, vprašanja o seksu in zakonu, ... o monogamiji, ljubezni do otrok, ljubosumju, zaupanju, všečnosti; o ljubezenskem scenariju, razočaranosti, sumu, nezvestobi ter vprašanja o razvezi, filofobiji, dvorjenju, iskrenosti in vzporednih zvezah.

Ulovimo ljubezen je zbirka zelo priljubljenih kolumn o ljubezni in odnosih, ki jih že tri leta redno objavlja časopis Politika. V njih bo bralec našel kažipote po usodnih temah, ki mu lahko pomagajo, da svoj osebni razvoj usmeri k uresničljivim ciljem.
Vrednote so naša osebna prepričanja o tem, kaj je za nas najpomembnejše. Pri tem so po membna privzeta prepričanja in njihove spremembe v času. V bistvu so mnoge naše vrednote programirane ob izkušnjah kaznovanja in nagrade. Naše vrednote se spremenijo, ko spremenimo svoje cilje ali samopodobo. Hierarhijo vrednot enostavno ugotovimo rangiranjem večjih ali manjših pomenov za nas ali druge osebe. Nato razvrstite vrednote po vrstnem redu, kako so za vas pomembne. Pri tem je odločilno, da najbolj natančno opredelite, kakšen je zemljevid sveta osebe. Prepoznanje hierarhije vrednot pri ljudeh je pomembno za uspešno posredovanje, pogajanje in komuniciranje.
V modelu NLP osebna ali skupinska hierarhija vrednot ureja prioritete pri odločitvah, kako ravnati v posamezni situaciji. Hierarhija vrednot se nanaša na stopnjo pomembnosti ali smisla, ki ga ljudje pripisujemo različnim dejanjem ali izkušnjam.
Primer za hierarhijo vrednot bi lahko bila oseba, pri kateri je vrednota »zdravje« višja od vrednote »finančni uspeh«. Takšna oseba postavi svoje zdravje kot prvo. Ta oseba verjetno strukturira svoje življenje v večji meri okoli fizičnih aktivnosti, kakor okoli poslovnih možnosti. Oseba, pri kateri je v hierarhiji vrednot »finančni uspeh« postavljen više od »zdravja« ima drugačen življenjski stil. V tem primeru žrtvuje zdravje in fizično dobro počutje zato, da bi bil finančno uspešen.
Osebno hierarhijo vrednot ugotavljamo tako da:


  1. napišemo deset vrednot, ki jih imate pri delu ali privatnem življenju

  2. izberimo pet vrednot, ki so za vas osrednjega pomena

  3. preverimo hierarhijo vrednot na naslednji način:Vrednota 1

X


Vrednota 2

X


Vrednota 3

X


Vrednota 4

X


Vrednota 5

X


Vrednota 1

Y

Vrednota 2

Y

Vrednota 3

Y

Vrednota 4

Y

Vrednota 5

Y
Vprašajte se, če vrednota X lahko obstoja brez Y in to označite v razpredelnici z DA ali NE. Na koncu boste dobili vrednoto, ki bo imela največ DA-jev in ta bo na 1. mestu


Pomembno je, da znamo razlikovati med vrednotami ciljev in vrednotami sredstev. Hierarhije vrednot pogosto nastanejo, ko gre za različne tipe vrednot, ki imajo različne funkcije in različne vplive glede na posameznike in združbe. Razlikujemo 1. »means« - vrednote sredstev kot je na primer »Finančni uspeh« od 2. »end«- vrednote ciljev kot je na primer »zdravje« (Nekatere procese in fenomene, vendar le takšne kot so »zdravje«, »znanje« in »spoštovanje« lahko upoštevamo pri obeh smislih:npr. »zdravje« je oboje cilj in sredstvo).
Že ime simbolizira ciljne vrednote kot Bog oče. Iz razlag akronima Mea13 je razvidno, da je Mea povezana s številnimi asociacijami. Najbolj s prihodnostjo usklajeno pričakovanje je Millenium Ecosystem Assessment, ki vključuje prilagajanje sebe okolju za trajnostni razvoj. Mea je vir navdiha že po imenu, vir navdiha je po mileniju, milini, milosti, ki se v nasprotju z gravitacijo dviga z nižav v višave. Čarobna skrivnost je brezmejna meja, ki z najbolj oddalje nih obzorij prihaja k meni kakor Kristus. Zaljubljamo se v to, kar še nismo.
Vrednote sredstev so kot »prevozno sredstvo«, kočija, ki nas podpira in pomaga doseči naše vrednote ciljev. Tako je na primer vrednota sredstev v razmerju do zdravja: jesti zdravo hra no in vzdrževati redno telesno vadbo, medtem, ko ste osredotočeni na vrednoto ciljev, ki je doseči veliko blagostanje. Kot motive tudi vrednote delimo po usmeritvi "toward" (k nečemu) in "away" (stran od nečesa). Ko delo končamo, se vprašamo, katere vrednote v smislu zastavljenih ciljev smo z njim realizirali. Včasih se po uspehu posameznik zaradi slepote počuti kot poraženec. Ker pa smo teleološka – namenska bitja, lahko svoje dosežke ustrezno ovrednotimo s stališča hvaležnosti.
Kaj nam pomeni usmeritev k nečemu ali nekomu (motivation toward) ali stran od nečesa ali nekoga (motivation away)? Vse, kar delamo, se premika k razveseljivemu občutku in stran od bolečega ali obratno. Dobro se počutimo ker smo uspešno izpolnili našo vrednoto k čemu in smo se izognili vrednoti stran od. Lahko rečemo, da smo srečni. Nesrečni smo, ko je obratno.
Spremljanje vrednot nekoga drugega ustvari dober stik (raport v NLP). Če se uskladite z držo njegovega telesa, z vrednotami pa si pridete navzkriž, do stika verjetno ne bo prišlo. Če pa se uskladite z vrednotami drugih, se vam pri tem ni treba strinjati z njimi, vendar tako pokažete, da jih spoštujete.
Vrednote metodično reguliramo na več načinov: z denominalizacijo, primerjanjem, kontras tiranjem, preizkušanjem in postavljanjem ciljev po SMART tehniki. Cilj mora biti vezan na širši cilj, ki je dovolj privlačen, ker ga podpirajo pomembne vrednote. Vrednote dajejo ciljem energijo, tako da ovire izginejo. Tistim, ki živijo brezciljno, se vrednote le usodno, kontingentno dogajajo.Download 1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Download 1.55 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDr. Bogomir Novak Samovzgoja za usklajevanje življenja Kazalo 1-2 Uvod 2-7

Download 1.55 Mb.