E L e k tronic k é p r a k t I k u m
Download 12.75 Kb.
Sana04.07.2020
Hajmi12.75 Kb.
#10923

E L E K T R O N I C K É P R A K T I K U M

študijný program predmetu ÚFV/ELP1/01 v akademickom roku 2007/2008


Všeobecné informácie:

 • Garantujúce pracovisko: Ústav fyzikálnych vied – Katedra fyziky kondenzovaných látok.

 • Vyučujúci: RNDr. Rastislav Varga, PhD.

 • Študenti prihlásení na predmet: 2-4

 • Kategória predmetu pre zápis: voliteľný pre štúdium odboru F a špecializácie F-X.

 • Odporúčané zaradenie do osobného študijného plánu: 3. ročník, letný semester.

 • Forma a rozsah výučby: praktické cvičenia 3h/týž.

 • Miesto a čas výučby: laboratórium KFKL.

 • Spôsob ukončenia, kredity: priebežná kontrola štúdia, pridelený počet kreditov - 3.

Základné ciele predmetu:

Praktickou činnosťou študentov pri návrhu, konštrukcii a premeraní vlastností elektronických obvodov a interpretácii získaných výsledkov overiť si a upevniť teoretické vedomosti získané na prednáškach z predmetu Elektronika.Väzba s inými predmetmi:

Predmet Elektronické praktikum využíva vedomosti získané v predmete Elektronika. Úspešné absolvovanie priebežných testov z predmetu Elektronika je podmienkou pre nástup na predmet Elektronické praktikum.Program cvičenia a zoznam študijných tém:

1. týždeň: Prístrojové vybavenie a bezpečnosť pri práci v elektronickom praktiku.

2.-11. týždeň: Praktická činnosť na študijných témach:

 1. Kombinačné logické obvody.

 2. Číslicové pamäťové obvody.

 3. Sekvenčné logické obvody.

 4. Usmerňovače, filtre, stabilizátory.

 5. Zosilňovač s bipolárnym tranzistorom.

 6. Stabilizované jednosmerné zdroje.

 7. Generátory harmonických signálov.

 8. Operačné zosilňovače a siete.

 9. Operačné jednotky rozhrania.

 10. Analógovo-číslicové prevodníky.

 11. Číslicovo-analógové prevodníky.

12. -13. týždeň: Rezerva, náhradné cvičenia.

Podmienky úspešného absolvovania predmetu:

Pre úspešné ukončenie predmetu je treba absolvovať s hodnotením aspoň stupňom E deväť z jedenástich študijných tém zoznamu. Hodnotenie jednotlivých študijných tém bude vychádzať: a) z hodnotenia rozpráv so študentmi počas praktík a b) z hodnotenia referátov a obhajob získaných výsledkov.Odporúčaná študijná literatúra:

 1. Petrovič P.: Elektronika I - Vybrané obvody číslicovej techniky. ES UPJŠ, Košice 2003.

 2. Petrovič P.: Elektronika II - Vybrané obvody analógovej techniky. ES UPJŠ, Košice 2004.

 3. Petrovič P.: Elektronika III - Vybrané obvody techniky rozhrania. ES UPJŠ, Košice 2005.

V Košiciach 19. feb. 2008 Pavol Petrovič, v.r.


Download 12.75 Kb.
Download 12.75 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaE L e k tronic k é p r a k t I k u m

Download 12.75 Kb.