Elektrický proud, elektrické pole
Download 7.83 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi7.83 Kb.

Elektrický proud, elektrické pole


 1. Co je to elektrický náboj? Jakou má jednotku?

 2. Co je to elementární náboj?

 3. Vysvětli vzájemné silové působení částic s nábojem.

 4. Formulujte Coulombův zákon.

 5. Jak je definovaná intenzita elektrického pole. Jakou má jednotku? Jaký má směr?

 6. Nakresli siločáry elektrického pole v okolí elektrického náboje.

 7. Vysvětlete pojem homogenní a nehomogenní elektrické pole. Uveďte příklady.

 8. Co charakterizuje permitivita prostředí?

 9. Jak je definován potenciál elektrického pole? Jakou má jednotku?

 10. Jak definujeme práci v elektrickém poli?

 11. Co je to ekvipotenciální plocha?

 12. Jak definujeme plošnou hustotu náboje?

 13. Jak se mění intenzita/potenciál uvnitř a vně nabité koule?

 14. Vysvětlete chování vodiče v elektrickém poli.

 15. Vysvětlete chování izolantu v elektrickém poli.

 16. Co znamená pojem polarizace dielektrika?

 17. Jak definujeme relativní permitivitu dielektrika?

 18. V Elektroskop je nabit kladným nábojem 20 mC. Kolik elektronů musíme dodat k jeho vybití? (1,25.10-17)

 19. Jakou silou by na sebe ve vzduchu působily dva kladné bodové náboje ve vzdálenosti 1 km, má-li každý z nich velikost 500 mC? (2,25 kN)

 20. Vypočtěte intenzitu elektrického pole v bodě, kde na náboj 200 nC působí síla o velikosti 4 mN? (20 000 N.C-1)

 21. Bodový náboj 50 nC byl umístěn v elektrickém poli o intenzitě 30 V.m-1. Vypočítejte velikost síly, kterou působilo na náboj. (1,5.10-9 N)

 22. Jaký je potenciál v daném místě elektrického pole, jestliže na přenesení náboje 300 nC z místa o nulovém potenciálu do daného bodu musíme vykonat práci 6 mJ? (20000 V)


+ příklady z hodiny a ze stránek http://matfyzmood.cz/moodle (Fyzika - Testy - Elektrické pole)

Download 7.83 Kb.
Download 7.83 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektrický proud, elektrické pole

Download 7.83 Kb.