Elektrický proud, elektrické pole
Download 51.05 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi51.05 Kb.
#2472

Elektrický proud, elektrické pole


 1. Co je to elektrický náboj? Jakou má jednotku?

 2. Co je to elementární náboj?

 3. Vysvětli vzájemné silové působení částic s nábojem.

 4. Formulujte Coulombův zákon.

 5. Jak je definovaná intenzita elektrického pole. Jakou má jednotku? Jaký má směr?

 6. Nakresli siločáry elektrického pole v okolí elektrického náboje.

 7. Vysvětlete pojem homogenní a nehomogenní elektrické pole. Uveďte příklady.

 8. Co charakterizuje permitivita prostředí?

 9. Jak je definován potenciál elektrického pole? Jakou má jednotku?

 10. Jak definujeme práci v elektrickém poli?

 11. Co je to ekvipotenciální plocha?

 12. Jak definujeme plošnou hustotu náboje?

 13. Jak se mění intenzita/potenciál uvnitř a vně nabité koule?

 14. Vysvětlete chování vodiče v elektrickém poli.

 15. Vysvětlete chování izolantu v elektrickém poli.

 16. Co znamená pojem polarizace dielektrika?

 17. Jak definujeme relativní permitivitu dielektrika?

 18. V Elektroskop je nabit kladným nábojem 20 mC. Kolik elektronů musíme dodat k jeho vybití? (1,25.10-17)

 19. Jakou silou by na sebe ve vzduchu působily dva kladné bodové náboje ve vzdálenosti 1 km, má-li každý z nich velikost 500 mC? (2,25 kN)

 20. Vypočtěte intenzitu elektrického pole v bodě, kde na náboj 200 nC působí síla o velikosti 4 mN? (20 000 N.C-1)

 21. Bodový náboj 50 nC byl umístěn v elektrickém poli o intenzitě 30 V.m-1. Vypočítejte velikost síly, kterou působilo na náboj. (1,5.10-9 N)

 22. Jaký je potenciál v daném místě elektrického pole, jestliže na přenesení náboje 300 nC z místa o nulovém potenciálu do daného bodu musíme vykonat práci 6 mJ? (20000 V)


+ příklady z hodiny a ze stránek http://matfyzmood.cz/moodle (Fyzika - Testy - Elektrické pole)

Download 51.05 Kb.
Download 51.05 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektrický proud, elektrické pole

Download 51.05 Kb.