Elektrodinamika
Download 2.1 Mb.
bet11/11
Sana24.04.2021
Hajmi2.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
b) A homogén magnetosztatikus tér legyen a z tengellyel párhuzamos. A mozgásegyenlet:

,

vagy


.

(Itt felhasználtuk azt a tényt, hogy mágneses térben az E energia állandó!)

A mozgásegyenlet komponensekben:

,

ahol


.

A második mozgásegyenletet i-vel szorozva és az elsőhöz hozzáadva:,

amiből


.

A valós és képzetes részt szétválasztva:.

Ezekből integrálással kapjuk, hogy,

,

ahol


.

A mozgásegyenlet z komponenséből:.

A töltött részecske homogén magnetosztatikus térben tehát csigavonal mentén mozog. A csigavonal tengelye a mágneses térrel párhuzamos. Ha , vagyis ha a mágneses térre merőlegesen indítjuk el t = 0-kor a részecskét, akkor a pálya kör a mágneses térre merőleges síkban. A kör sugara:.

Nem relativisztikus közelítésben:.

36. Az atommag-energia felszabadítására két lehetőség kínálkozik. Egyik a He4-nek alkotórészeiből való felépítése, a másik az U235 mag hasítása. Néhány atommag protonjainak, neutronjainak számát, valamint a magok tömegét az alábbi táblázat mutatja:


jel

Z

N

m

n

0

1

1,6447 10–24 g

P

1

0

1,6724 10–24 g

He4

2

2

4,2848 10–24 g

Kr90

36

54

1,49211 l0–22 g

Ba140

56

84

2,32170 l0–22 g

U235

92

143

3,80036 10–22 g

a) Határozzuk meg, hány MeV energia szabadul fel, amikor két neutron és két proton He4-gyé egyesül.

b) Egy U235 mag elhasad egy Kr90-re és egy Ba140-re, és keletkezik néhány szabad neutron. Hány MeV energia szabadul fel ennél a folyamatnál?

c) A reaktorba kerülő urán 1%-ban tartalmazza a hasadásra képes 235-ös izotópját. Mennyi energia szabadul fel 1 g uránban levő U235 elbomlásakor? Mennyi 5000 kalóriás szén szolgáltat ennyi energiát?

Megoldás:a) Felszabadul a tömegdefektusnak megfelelő energia:

.

b) A kezdeti állapot és végállapot tömegkülönbsége:

.

Az ennek megfelelő energia:.

c) 235 g U235-ben 6 l023 db atom van. Egy grammban tehát 2,25 l021 atom van. Ha figyelembe vesszük a hasadásra képes U235 1%-os koncentrációját, kapjuk, hogy 1 g uránban 2,25 1019 U235 atommag van. Ezek elbomlásakor felszabaduló energia:

.

Ez megfelel kg szén elégetésekor felszabaduló energiának.11 A világ-éter fogalmát Fresnel vezette be még a Maxwell-elmélet előtt a fényhullámokat közvetítő közegként.


22 A természetben kétfajta neutrínó létezik: az el-neutrinó a radioaktív béta-bomlásban keletkezik a pozitronnal együtt, a mű-neutrinó pedig a pí-mezon bomlásakor a müonnal együtt. Az elnevezés az elektron-neutrínó, illetve a müon-neutrinó rövidítéséből keletkezett. Az antineutrinó az elektron antirészecskéje. A kvantumelméletben majd tanulunk arról, hogy az ún. feles-spinű részecskéknek (az ún. fermionoknak) van antirészecskéjük. Az elektron antirészecskéje a pozitron.


11 Az integrációs állandót Einstein nyomán zérusnak vettük.


11 Az MKSA mértékrendszer az elektromos és mágneses jelenségek körében megegyezik az SI-vel.


Created by XMLmind XSL-FO Converter.


Download 2.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 2.1 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektrodinamika

Download 2.1 Mb.