Elektrodinamika
Download 2.1 Mb.
bet8/11
Sana24.04.2021
Hajmi2.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
a) Ha a töltés változatlanul hagyásával helyezünk ε dielektromos állandójú közeget a fegyverzetek közé, akkor a feszültség ε-od részére csökken, a kapacitás pedig ε-szorosára nő:

.

Ennélfogva

.

Az energiaváltozás tehát:.

Mivel ε > 1, a kondenzátor energiája csökken.b) Ha a feszültség változatlan marad, akkor U' = εU, és így az energiaváltozás

.

Ebben az esetben nőtt a kondenzátor energiája.11. Egy kockakeret élei egyenként r ellenállású vezetőből vannak. A kocka két szemben levő csúcsába feszültséget kapcsolunk. Számítsuk ki a kockakeret eredő ellenállását.

Megoldás:

A befolyó I erősségű áram az 1 pontban háromfelé ágazik, és mivel az élek ellenállása azonos, az 12 élben folyó áram erőssége I/3. A 2 pontban ez az áram két részre ágazik, a 23 élben folyó áram erőssége így I/6. Kövessük az áram útját az 1, 2, 3, 4 pontokon át, és írjuk fel az egyes élek feszültségeit:

,

,.

77. ábra -A három egyenlet összeadásával az 1 és 4 jelű szemben levő csúcsok közötti feszültséget kapjuk:.

Ebből következik, hogy az eredő ellenállás:

.

12. Kis belső ellenállású elektromotoros erejű telep az M műszert nem tudja elég hosszú ideig i árammal ellátni. A hálózati feszültség viszont ingadozik V1 és V2 feszültségek között (; 78. ábra). Ezért a következőképpen járunk el. Az M műszert a teleppel párhuzamosan R ellenálláson keresztül a hálózatba kapcsoljuk. R-et úgy választjuk meg, hogy V = V1 esetén a telep ne adjon áramot. Milyen áramot ad a telep V = V2 esetén? Hányszor kisebb ez i-nél?

78. ábra -Megoldás:

Alkalmazzuk Kirchhoff törvényeit:

,

.

Az első esetben: V = V1, I2 = 0.,

.

A második esetben:,

.

Ebből kell I2-t meghatároznunk.,

,

.

13. Az A és B állomások közötti távíróvezetéket n pózna tartja az A1, A2, ..., An pontokban. (A második vezeték szerepét a föld játssza.) A vonal AA1, A1A2, ..., AnB darabjainak ellenállása egyaránt R. Száraz időben a póznák tökéletesen szigetelnek. Nedves időben az egyes póznák ellenállása . Az A pontban elhelyezett telep elektromotoros ereje , belső ellenállása elhanyagolható. A B pontban rövidre zárjuk a kört. Határozzuk meg a rövidzárási áramot száraz és nedves idő esetén.

Megoldás:

Száraz időben:

.

A nedves időben érvényes helyzetet a 79. ábra szemlélteti:

A k-adik körre vonatkozó áramköri egyenlet:

,

.

Az Ik függvényt keressük a következő alakban:

.

Egyenletünkbe helyettesítve, adódik:.

79. ábra -Akkor lehetséges a fenti próbamegoldás, ha a zárójeles kifejezések eltűnnek, azaz, vagyis .

Talált megoldásunkat más alakban is írhatjuk:.

Az a és b állandók helyett bevezettük A-t és β-t.

A megoldásban szereplő állandókat a határfeltételek szabják meg. A jobb oldali legszélső körben:

,

a bal oldali legszélső áramkörben:.

Első feltételünkből meghatározzuk β-t:,

;

ebből adódik:,

azaz


.

Ezt a második határfeltételi egyenletünkbe téve, kapjuk:.

Ebből:


.

A rövidzárási áram tehát:,

ahol .14. R sugarú kör alakú vezetőben I erősségű áram folyik. Határozzuk meg a mágneses teret a vezetőtől nagy távolságban.

Megoldás:

Helyezzük koordináta-rendszerünk kezdőpontját a kör középpontjába, z tengelye legyen merőleges a kör síkjára, x tengelyét pedig válasszuk úgy, hogy a potenciálpont az (x, z) síkban legyen.

.

80. ábra -Koordináta-rendszerünkben:

.

Használjuk ki, hogy . Így az integrál alatt a nevező sorba fejthető:.

Így


Hasonlóan adódik:;

Az egyes komponensek ismeretében a köráram mágneses tere így foglalható össze vektor alakban:,

ahol k a körvezető síkjára merőleges egységvektor, a kör területe. A körvezető mágneses tere a középpontjától nagy távolságban tehát olyan, mint egy dipólus tere, melynek dipolnyomatéka .

Download 2.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 2.1 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektrodinamika

Download 2.1 Mb.