Elektromágnesség
Download 59.03 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi59.03 Kb.

ELTE, I.Fizika BSc, 2006/2007 II.félév

Elektromágnesség

1. (2007. II. 145-16)


Előadás: Szerda 12-14; 0.83 terem; Tichy Géza

Péntek 10-12; 0.83 terem; Tichy Géza
Gyakorlat: 1.Hétfő 10-12; D-7-103 terem; Borbély András

2.Csütörtök 10-12; É- 7.59 terem; Borbély András

3.Hétfő 14-16; É- 0.60 terem; Vörös György

4.Szerda 16-18; É- 7.59 terem; Kojnok József

5.Kedd 14-16; É- 4.95 terem; Kojnok József

6.Hétfő 8-10; É- 1-110 terem; Tasnádi Tamás

7.Kedd 16-18; É- 2.54 terem; Tasnádi Tamás

Irodalom
Fogarassy B. : ELEKTRODINAMIKA Egyetemi jegyzet

Budó Á.,… : Kisérleti Fizika II. (Elektrodinamika)

Ajánlott irodalom
Budó Á.,… : Kisérleti Fizika III. (Optika -Atomfizika)

R. Feynman,… : Mai Fizika III. (Optika)

R. Feynman,… : Mai Fizika V. (Elektro- és magnetosztatika)

R. Feynman,… : Mai Fizika VI. (Elektodinamika)

Nagy K. : Elektrodinamika

Jackson : Elektrodinamika
Az előadás vázlata:
Kojnok J. –Tichy G.: Internetes előadás jegyzet
http://szft.elte.hu
Mindegyik túl sok, az egyik 2x, a másik 5x több, mint kell!

Bevezetés


Mechanika:

Newton törvények


1.) Tehetetlenség 1 test
  1. Fi = m ai

Euler
3.) F1,2 = - F2,1 2 test  1. Erők függetlenségének elve:


Fi = Fi,j (Csak párkökcsöhatás van.

Nincs háromtest vagy négytest kölcsönhatás!)

Honnan lehet tudni az Fi,j -t ? több test (később)

Kölcsönhatások:
1.) Gravitáció: F1,2 = , ahol R = r2 - r1 .
2.) Elektromágnesség: F1,2 = - E félév témája !
3.) Erős kölcsönhatás

Részecskefizikai hatás (kvark).


4.) Gyenge kölcsönhatás:

Magfizikai reakcióknál, bomlásoknál látjuk a hatást:n , p, e-,
n  p+ + e- + 
p+  n + e+ + 
Elektromágneses kölcsönhatás
Mindenütt találkozunk vele ( dörzsölés, áram, 220V, rádió, fény,…stb)
Speciális esetek: Elektrosztatika

(dörzsölés, bodzabél, elektroszkóp)

Magnetosztatika

(mágnes, táblamágnes…)

Stacionárius áram

(Villany,220V…)

Hullámok

(TV, rádió, mobil, fény,…)
Elektrosztatika

(sztatika = minden áll, nincs mozgás)
Elektrosztatika fő mennyisége: a töltés (q, Q)

Két test elektromosan kölcsönhat, ha mindkettő rendelkezik töltéssel.


Kvalitatív összefüggések:
- az azonos töltések taszítják, a különbözőek vonzzák egymást,

- a hatás a távolsággal csökken.
Kvantitatív összefüggések, (az erő):
- a két testet összekötő vonalban van,

- a töltésekkel egyenesen arányos,

- a távolság négyzetével fordítottan arányos ( 1/ r2 ).
Coulomb törvény:

F 1,2 = -, ahol R = r2 - r1
F 1,2= .
Egységek (SI): a távolság m

a töltés Cb = As = ( VA = W = = )

az erő N =
o= 8.854 10 -12 =

n db töltés esetén = szuperpozició:Fi = -= -
A térerősség vektor E(r) (vektor - vektor függvény):

(próbatöltés qi)
Ei = -

j = i probléma () ! Definició szerint kizárva! (= 0)F i = qi E( ri )
Az erőleírás elektrosztatikában jó, de nem fejleszthető tovább!

A tér (mező) „leválik” a töltésről, önállóvá lesz. (dinamika)
Nem kell távolhatás, csak lokális kölcsönhatás van terjedési sebességgel

(c fénysebesség).

Relativitás elméletTérelméleti leírás
Gauss törvény

E  1/r 2 E * felület = áll.
Felületi integrálFluxus = =

Mennyi a fluxus:
-Mindkét oldal a felület függvénye (unkcionálja)!

-Bármilyen felületre igaz.

-Bármilyen töltéselrendezésre igaz.


Térerő  töltéselrendeződés

Töltéselrendeződés térerő .
Vonal integrál törvénye
(bármely zárt görbére)

Ez egy ponttöltés által végzett munka:


Az elektrosztatikus erő(tér) konzervatív!

Az energia megmarad.
Adott q elrendezése és E(r)

Reprezantáció erővonalakkal:


  1. Minden töltésből a töltéssel arányos erővonal lép ki (1/Cb; 4/Cb).

  2. Az erővonal folytonos (töltésen ered, töltésen végződik /Gauss törvény/).

  3. Az erővonalak nem képeznek hurkot (/Vonalintegrál törvény/).

  4. A térerősség iránya az erővonal iránya.

  5. A térerősség nagysága  az erővonal sűrűséggel.
Töltéssűrűség fogalma:
-Térfogati töltéseloszlás  (3 Dim.)

(r) = ; qi = dVV→0 (dV)

A fogalom bonyolult:


-Diszkrét töltések (pont töltés, 0 Dim.)(r) -Dirac delta ,

(r) =0 , ha r≠0 nem függvény , hanem disztribúció !

(r) ≠0 , ha r=0
A Gauss törvény
A vonal integrál törvényeAz elektrosztatika egyenletei térrácson:Gauss törvényAz egyenletek egyszerű, dinamikus megoldása:


Lineáris egyenlet N pont, 3N db ismeretlen.

Határesetben (a0, /és 2a = x, mert x = xo + a ! /);


Vonal integrál törvénye


(Hasonlóan a másik két síkmetszeten (x, z és a y, z síkon) felvett vonal mentén!)

3N egyenlet, de összefüggőek! ;Katalog: ~kojnok

Download 59.03 Kb.
Download 59.03 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektromágnesség

Download 59.03 Kb.