• Elektronika 2
 • Elektronika 1 PoluprovodniciNiP tipa
  Download 11.46 Kb.
  Sana21.11.2020
  Hajmi11.46 Kb.

  Elektronika 1


  1. Poluprovodnici N i P tipa

  2. Polarizacija PN – spoja

  3. Vrste proboja dioda

  4. Karakteristike dioda

  5. Dioda kao usmerač – Grecov spoj

  6. Zenerova dioda

  7. Varikap dioda

  8. Princip rada bipolarnog tranzistora

  9. Struje u tranzistoru

  10. Karakteristike tranzistora

  11. Bipolarni tranzistor kao pojačavač

  12. Pojačavač sa zajedničkim emitorom

  13. Frekvencijska karakteristika pojačavača

  14. Pojačavač sa zajedničkim kolektorom

  15. Bipolarni tranzistor kao prekidač

  16. FET – princip rada

  17. Karakteristike FET – a

  18. MOSFET – princip rada

  19. Karakteristike MOSFET – a

  20. FET – kao pojačavač

  21. Popravak pojačanja – povratna sprega

  22. Darlingtonov spoj

  23. Oscilatori

  24. Vinov oscilator

  25. Invertor sa MOSFET – om

  26. VMOSFET

  27. Triodni tiristor

  28. Triak i diak

  29. Primena tiristora

  30. Foto diode, fototranzistori, fotootpornici

  31. Svetleće diode


  Elektronika 2


  1. Integrisani operacioni pojačavač

  2. Invertujući pojačavač

  3. Neinvertujući pojačavač

  4. Kola za sabiranje napona

  5. Kola za oduzimanje napona

  6. Pasivno kolo za diferenciranje

  7. Aktivno kolo za diferenciranje

  8. Pasivno kolo za integraljenje

  9. Aktivno kolo za integraljenje

  10. Kolo za ograničavanje – pasivno

  11. Kolo za ograničavanje – aktivno

  12. Naponski komparator

  13. Šmitovo okidno kolo

  14. Frekvencijska karakteristika i kompenzacija

  15. Aktivni filtri

  16. Analogni množač

  17. Integrisani stabilizatori napona

  18. Šema stabilizatora napona za računar

  19. Šema stabilizatora napona za punjač

  20. Konvertor za sniženje napona

  21. Konvertor za povišenje napona

  22. Karakteristike logičkih kola

  23. CMOS – kola

  24. Astabilni multivibrator

  25. Kvarc – osobine, šema

  26. Oscilator sa kvarcom

  27. Monostabilni multivibrator

  28. D/A konvertor

  29. A/D konvertor

  30. Faktor šuma


  Download 11.46 Kb.
  Download 11.46 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Elektronika 1 PoluprovodniciNiP tipa

  Download 11.46 Kb.