• M.I. Mahmudov
 • Elektroradio ashyolar va tibbiyot texnikasini
  Download 4.26 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/127
  Sana06.08.2022
  Hajmi4.26 Mb.
  #25135
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127
  Bog'liq
  Elektroradio ashyolar va tibbiyot texnikasini
  5000 words in a month, jjj, 12-Mavzu Power Point dasturida ishlash. Reja Taqdimotlar uchun


  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS
  TA’LIM VAZIRLIGI
  O‘RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI
  ELEKTRORADIO ASHYOLAR VA
  TIBBIYOT TEXNIKASINI
  TA’MIRLASH MANBALARI
  Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma
  Òoshkent — «ILM ZIYO» — 2016
  R. S. MARDONOV


  2
  Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi ilmiy-metodik
  birlashmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash
  tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
  UO‘K: 612.014.421(075)
  KBK: 32.843
  M26
  ISBN 978-9943-16-246-4
  © R. S. Mardonov, 2016-yil
  © «ILM ZIYO» nashriyot uyi, 2016-yil.
  Ò a q r i z ch i :
  M.I. Mahmudov — Buxoro muhandislik
  texnologiyalari instituti «Elektroenergetika»
  kafedrasi mudiri:
  Mazkur darslikda elektroradio va tibbiyot texnikasida qo‘llani-
  ladigan dielektrik, yarimo‘tkazgich, elektr o‘tkazgich va magnit
  materiallarning tuzilishi, ularda sodir bo‘ladigan hodisalarning fizik
  asoslari yoritilgan. Elektr xususiyatlari, ularning chastotaga bog‘liqligi
  ko‘rilgan, fizik-kimyoviy va mexanik tavsiflari keltirilgan. Elektroradio
  va tibbiyot texnikasida qo‘llaniladigan radiotexnik materiallar va
  ulardan turli detallar ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari qisqa
  yoritilgan. Elektron asbob va qurilmalarni mikrominiatur (kichik
  o‘lchamlarda) tayyorlashda zarur bo‘ladigan turli materiallarning
  xususiyatlariga alohida e’tibor qaratilgan.
  Elektroradio va tibbiyot texnikasida elektronika passiv elementlari:
  rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik g‘altaklari, transformator va
  drossellar, almashlab ulagichlar, filtrlarning tasniflari, asosiy para-
  metrlari va tavsiflari haqida to‘liq ma’lumotlar to‘plangan.
  O‘quv qo‘llanmada keltirilgan rasmlar va jadvallar uning matnini
  to‘ldiradi.
  O‘quv qo‘llanma o‘rta maxsus va kasb-hunar kollejlarining «Asbob-
  sozlik» yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan.


  3
  KIRISH
  Ma’lumki, radioning kashf etilishi fan va texnika rivojlanishida
  yangi davrni boshlab berdi. Zamonaviy elektroradio va tibbiyot
  texnikasining ahamiyati radioeshittirish va aloqa bilan chega-
  ralanmaydi, balki uning negizida boshqa yondosh sohalar ham
  rivojlanmoqda, misol tariqasida tibbiyot texnikalarida qo‘llanishini
  keltirish mumkin. Ishlab chiqarish, ilmiy va kundalik hayotga
  axborot texnologiyalari kundan kunga ko‘proq kirib bormoqda,
  axborot qabul qiluvchilarga ma’lumotlar yangi usullarda —
  elektron pochta, Internet va h.k. orqali yetkazilishi kuzatilmoqda.
  Axborotlar oqimini uzatishning yangi usullari axborotlarni
  tarqatish, optik tolali aloqa liniyalari hamda sun’iy yo‘ldoshlar
  orqali uzatish tarmoqlaridan foydalanishni talab qiladi.
  Ilgari elektroradio va tibbiyot texnikasi rivojlanishi uchun
  ko‘plab katta detallar va qurilmalar kerak bo‘lar edi. Ular qo‘pol,
  katta hajmga ega, og‘ir, yetarlicha ishonchlilikka ega bo‘lmay,
  ishlab chiqarishda katta xarajatlar talab etar edi.
  Texnikaning jadal rivojlanishi natijasida yangi yo‘nalish —
  mikroelektronika yuzaga keldi. Mikroelektronika — integral
  sxemalar va ular asosida radioelektron qurilmalarni tadqiq etish,
  konstruksiyalash va ishlab chiqarishni o‘z ichiga olgan elektroni-
  kaning zamonaviy yo‘nalishidir. Mikroelektronikaning asosiy
  vazifasi ishonchliligi va takrorlanuvchanligi yuqori, arzon, kam
  energiya talab qiladigan va yuqori funksional murakkablikka ega
  mikrominiatur qurilmalar hosil qilishdan iborat. Bu jarayonni
  faqat elektron sxemalardagi energetik jarayonlarni minimizatsiya-
  lash asosidagina amalga oshirish mumkin. Bu masalani hal


  4
  qilishning bir necha usullari mavjud: detal va elementlar o‘l-
  chamlarini kichraytirish; yangi elementlar yaratish (yarimo‘tkaz-
  gichlar, aktiv dielektriklar, ferritlar); elementlarni ratsional joy-
  lashtirish; osma bog‘lanishlarni bosma montajlari bilan almash-
  tirish (fotolitografiya, vakuumli purkash va boshqa usullar bilan),
  elementlarga bir xil shakl va o‘lchamlar berish yo‘li bilan
  (modullar va mikromodullar); pardali texnologiya yoki yarim-
  o‘tkazgich material sirtini qayta ishlash — qattiq sxema hosil
  qilish asosida elementlar, qismlar va yaxlit (integral) sxemalar
  yaratish.
  Mikroelektronikaning ko‘pgina masalalari yarimo‘tkazgich va
  dielektrik moddalar yordamida hal qilinadi. Chunki ularda elektr
  o‘tkazuvchanligi turlicha bo‘lgan kontakt sohalarni olish imko-
  niyati mavjud.
  Radioelektronikaning barcha materiallarining konstruktiv
  belgilariga binoan: elektrotexnik, konstruksion va maxsus elektro-
  texnik materiallarga; elektr maydonidagi xususiyatlariga binoan:
  elektr o‘tkazgich, dielektrik va yarimo‘tkazgich; magnit maydo-
  nidagi xususiyatlariga binoan esa magnit va nomagnit materiallarga
  ajratish mumkin.
  Elektroradio va tibbiyot texnikasining rivojlanishi yuqori
  texnologiya asosida radiotexnik materiallar ishlab chiqarish bilan
  bog‘liq. Zamonaviy texnik tizimlar yaratish uchun nochiziqlik
  xususiyatiga, kuchaytirish va xotiraga ega bo‘lgan element bazasi
  zarur. Ilgari bu maqsadda yarimo‘tkazgich va dielektrik materiallar
  qo‘llanilgan vakuum lampalar, keyin esa yarimo‘tkazgich aso-
  sidagi elementlar bazasi, hozirgi kunda esa qattiq jism, gaz,
  plazma va hatto yadro hamda elementar zarrachalar fizikasi,
  kimyosi kabi butun klassik va yangi ishlab chiqarish yo‘nalishlari
  qo‘llanilyapti.


  5
  I BOB. ELEKTRORADIO ASHYOLARNING ASOSIY

  Download 4.26 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127
  Download 4.26 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Elektroradio ashyolar va tibbiyot texnikasini

  Download 4.26 Mb.
  Pdf ko'rish