Elektrostatika příklady
Download 22.49 Kb.
Sana25.03.2017
Hajmi22.49 Kb.

Elektrostatika - příklady


 1. Dvě kuličky zanedbatelného objemu s elektrickými náboji stejné velikosti se vzájemně přitahují ve vakuu elektrickou silou 4.10­3 N. Vzdálenost kuliček je 3 cm. Jak velký elektrický náboj má každá kulička?

 2. Dva stejné bodové náboje 5.10­8 C se odpuzují ve vzduchu silou 2,5.10­4 N. Jak velká je jejich vzdálenost?

 3. Určete velikost intenzity elektrického pole v místě, kde na bodový náboj 200 µC působí síla 1 N.

 4. Určete velikost intenzity elektrického pole ve vzdálenosti 30 cm od bodového náboje 10 µC ve vakuu.

 5. V homogenním elektrickém poli o intenzitě 4.105 V/m je umístěn náboj 2,5 µC. Jak velkou silou působí pole na náboj?

 6. Jakou práci vykoná síla, která přemístí částici s kladným elektrickým nábojem 20 µC v homogenním poli o intenzitě 104 V/m podél siločar po dráze 10 cm ?

 7. Určete intenzitu elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami, má­li náboj 5 µC přenesený na kladně nabitou desku vzhledem k uzemněné desce potenciální energii 1 J. Vzdálenost desek je 20 cm.

 8. Jaký potenciál má vodič, jestliže k přemístění náboje 50 µC z místa nulového potenciálu na jeho povrch byla vykonána práce 0,2 J?

 9. Určete velikost intenzity elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami, z nichž jedna deska má vzhledem ke druhé uzemněné desce potenciál 1 kV. Vzdálenost desek je 20 cm.

 10. V homogenním elektrickém poli intenzity 104 V/m se pohyboval elektron po siločáře délky 20 cm. Jakou práci vykonaly síly elektrického pole?

 11. Na jaký potenciál se nabije vodič o kapacitě 20 pF nábojem 1 µC?

 1. Určete plošnou hustotu elektrického pole náboje na povrchu kovové koule o poloměru 10 cm, je­li na něm rovnoměrně rozmístěn náboj 1 µC.

 2. Na jaký potenciál se nabije vodič o kapacitě 20 pF nábojem 1 µC?

 3. Jaká je kapacita deskového kondenzátoru, jehož obdélníkové desky o rozměrech 17x20 cm jsou ve vzdálenosti 6 mm? Permitivita vakua je 8,85.10­12 F/m.

 4. Jakou energii má deskový kondenzátor o kapacitě 50 µF, který nabijeme na napětí 400 V?

 5. Určete výslednou kapacitu tří kondenzátorů o kapacitě 20 pF, 30 pF a 50 pF spojených paralelně.

 6. Určete výslednou kapacitu tří kondenzátorů o kapacitě 20 pF, 30 pF a 50 pF spojených sériově.

 7. Ke kondenzátoru o kapacitě 400 pF se má připojit druhý kondenzátor tak, aby výsledná kapacita spojení byla 240 pF. Jak je druhý kondenzátor připojen a jakou má kapacitu?

 8. Jak velkou silou na sebe působí dva elektrony ve vakuu ze vzdálenosti 10 nm?

 9. Nabitá kulička o objemu 1 cm3 obsahuje 1022 volných elektronů. Kolik dalších volných elektronů je třeba kuličce dodat, aby její celkový náboj dosáhl hodnoty ­2.10­7C?

 10. Jakou kapacitu má kondenzátor, který se nábojem 2.10­4 C nabije na napětí 100 V?

 11. Na jaké napětí se nabijí kondenzátory o kapacitách 0,1 µF a 0,2 µF při zapojení za sebou a připojení na zdroj o napětí 30 V?

 12. Jak velká energie se nahromadí na kondenzátoru o kapacitě 16 µF, jestliže ho připojíme na napětí 100 V?

 13. V elektrickém poli intenzity 5.104 V/m byl umístěn bodový náboj 2.10­8C. Jakou silou působí pole na náboj?

 14. Jaký plošný obsah mají desky kondenzátoru se vzduchovým dielektrikem, jestliže při potenciálovém rozdílu 220 V a vzdálenosti desek 1 mm je na deskách náboj 10­6 C.

 15. Náboj kondenzátoru je 5.10­5 C, napětí 1000 V. Určete jeho energii.

 16. Vypočtěte celkovou kapacitu kondenzátorů spojených podle schématu:
 1. Vypočtěte celkovou kapacitu kondenzátorů spojených podle schématu:


Výsledky:

 1. (2.10­8C)

 2. (30 cm)

 3. (5.103 V/m)

 4. (106 V/m)

 5. (1 N)

 6. (0,02 J)

 7. (106V/m)

 8. (4 kV)

 9. (5.103V/m)

 10. (3,2.10­16 J)

 11. (5.104V)

 12. (8 µC/m2)

 13. (88,5 pF)

 14. (4 J)

 15. (100 pF)

 16. (9,7 pF)

 17. (sériově 600 pF)

 18. (2,3.10­12 N)

 19. (1,3.1012)

 20. (2 µF)

 21. (10, 20 V)

 22. (0,08 J)

 23. (10­3N)

 24. (0,51 m2)

 25. (2,5.10­2 J)

 26. (1,2 µF)

 27. (0,58 µF)

Download 22.49 Kb.
Download 22.49 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaElektrostatika příklady

Download 22.49 Kb.