Emitent balansida bo’lgan ijtimoiy-madaniy hayot ob’ektlari mavjud emas
Download 195.24 Kb.
bet2/2
Sana25.03.2017
Hajmi195.24 Kb.
1   2

Emitent balansida bo’lgan ijtimoiy-madaniy hayot ob’ektlari mavjud emas.
25. Nizomga asosan rezerv fondi, foizlarda: 15%

Qimmatli qog’oz chiqarilish qarori tasdiqlangan sanasida rezerv fondi: Qimmatli qog’oz chiqarilish qarori tasdiqlangan sanasida rezerv fondi tashkil etilmagan.

Bundan tashqari, rezerv fondi sof foyda ajratmalaridan hosil qilingan.

Oxirgi 3 yil mobaynida rezerv mablag’laridan foydalanish hisoboti, ming so’mda:
Rezerv fond mablag’larini foydalanish yo’nalishlari

2006 y.

2007 y.

2008 y.

1

2

3

4

-

-

-

-

Rezerv fondi tashkil etilmagan, chunki 2006-2008 yillarning Jamiyat moliyaviy-xo’jalik faoliyatlari yakuni bo’yicha sof foydasi oldingi yillar qarzlarini to’lash uchun ishlatildi.
26. Oxirgi 3 yil mobaynida asosiy yo’nalishlarda ishlatilgan foydalari, ming so’mda:

Turkum

2006 y.

2007 y.

2008 y.

1

2

3

4

Ijtimoiy sohada texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari

-

-

-

Xodimlarga beriladigan mukofotlar va boshqa to’lovlar

-

-

-

Dividendlar

-

-

-

Foizlar to’lovi

-

-

-

Boshqa sohalarda ishlatilgan foyda

7269,9

11027,3

66678,0

Jami:

7269,9

11027,3

66678,0

*2007 yilda balans topshirilganidan keyin yagona ijtimoiy to'lov hisoblashda noaniqliklar tufayli 5001 ming so’m miqdorda taqsimlanmagan foyda qayta ko’rib chiqildi.

 27. Soliqlarni to’lashda muddati o’tgan qarz miqdori, ming so’mda:
Soliq turi

Qarz miqdori

1

2

-

-

Emitent 01.07.2009 yil holatida soliqlarni to’lashda muddati o’tgan qarzlari mavjud emas.

28. Oxirgi hisobot sanasidagi boshqa kreditor umumiy qarz miqdori, so’mda (shu jumladan, elektr energiyasi, issiqlik energiyasi, butlovchi qismlar yetkazib beruvchilaridan)Qarz miqdori 01.07.2009 yil holatida 351036,0 ming so’mni tashkil etadi.
29. Debitorlik qarzlari haqida ma’lumot, ming so’mda


Debitor nomi

Manzili

Qarz miqdori

To’lov muddatlari

Qayta tiklanmaydigan qarz miqdori

“POLIFLEKS” ShK

Toshkent shahri, Nuroniylar ko’chasi, 1 uy;

53929,0

90 kun
Umumiy debitorlik qarzi 01.07.2009 yil holatida 142113,9 so’mni tashkil etadi.
30. Emitentning vakolatli organlari tomonidan o’tgan 3 yil mobaynida qo’yilgan iqtisodiy jarimalar:

a) jarima qo’yilgan sana _____yo’q_______;

b) jarima qo’ygan qo’mita_____yo’q_______;

v) jarima qo’yish sababi_____yo’q_______;

g) jarima miqdori, so’mda _____yo’q_______;

d) qimmatli qog'ozlar chiqarish qarori vaqtida sanksiyalar ijro darajasi_____yo’q_______;


Emitentning vakolatli organlari tomonidan o’tgan 3 yil mobaynida qo’yilgan iqtisodiy jarimalari mavjud emas.
31. Sud vakolatli organlarda emitentning javobgar yoki da’vogar sifatida ishtirok etganligi to’g’risida ma’lumot: Emitent sud jarayonlarda ishtirok etmagan.
32. Emitent Ustav kapitali haqida ma’lumot:

a) ustav kapitali miqdori, so’mda – 87 376 500 so’m;

b) buxgalteriya balansi bo’yicha ustav kapitali miqdori, so’mda – 87 376 500 so’m;

v) ustav kapitali to'langan qismi miqdori, so’mda – 87 376 500 so’m;

g) qimmatli qog’ozlarning foizlarda nominal qiymatning natijalari bo’yicha to’langan daromadi foizlarda (%):

2006 y.

2007 y.

2008 y.

1

2

3

4

Oddiy aksiyalar bo’yicha

0

0

0

Imtiyozli aksiyalar bo’yicha

0

0

0

Obligasiyalar bo’yicha

0

0

0

Boshqa qimmatli qog’ozlar bo’yicha

0

0

0

d) Jamiyat qimmatli qog’ozlarini to’lash yoki almashtirish sanasi, mavjud bo’lgan qimmatli qog’ozlarni mustahkamlash yoki qimmatli qog’ozlarni kichik nominal qiymatli qimmatli qog’ozlarga taqsimlash.
Qimmatli qog’ozlarini to’lash yoki almashtirish sanasi

Mustahkamlash

Maydalash

Eski narxi, so’mdda

Yangi narxi, so’mda

Eski narxi, so’mdda

Yangi narxi, so’mda

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

Jamiyat qimmatli qog’ozlarini to’lash yoki almashtirish sanasi, mavjud bo’lgan qimmatli qog’ozlarni mustahkamlash yoki qimmatli qog’ozlarni kichik nominal qiymatli qimmatli qog’ozlarga taqsimlanishi amalga oshirilmagan.
33. Ilgari chiqarilgan aksiyalar haqida ma’lumotlar, har bir chiqarilgan aksiya uchun alohida (boshlang’ich emissiyasida to’ldirilmaydi): Otgan uch yil mobaynida aksiya chiqarilmagan.

34. Ilgari chiqarilgan obligasiyalar haqida ma’lumotlar, har bir chiqarilgan obligasiya uchun alohida (boshlang’ich emissiyasida to’ldirilmaydi):

a) obligasiya chiqarishdan asosi;

b) chiqarilgan obligasiya seriyasi va shakli;

v) joylashtiruv boshlanish sanasi

g) joylashtiruv tugatish sanasi

d) chiqarilgan obligasiya miqdori

e) chiqarilgan bir dona obligasiya nominal qiymati, so’mda

j) nashr umumiy miqdori (nominal qiymatda), so’mda

z) har bir chiqarilgan obligasiyaga berilgan huquqlar

i) chiqarilgan obligasiya to’lov tartibi va shartlari

k) chiqarilgan obligatsiyalar bo’yicha ta’minlash:

yuridik shaxs to’liq nomi, tashkiliy-huquqiy shakli

ta’minlov turi

ta’minlov miqdori pul birliklarida

l) chiqarilgan obligasiyalar yaroqsiz bo’lganda:

chiqarilgan obligasiya yaroqsizligi haqida qarori qayd qilingan organi

chiqarilgan obligasiyalar yaroqsizligi asosi

m) obligasiyalar chiqarishdan maqsad.

Jamiyat tomonidan obligasiya chiqarilishi amalga oshirilmagan
3. MUOMALADA BO’LADIGAN AKSIYALARNI CHIQARISH SHARTLARI
35. Muomalada bo’ladigan aksiyalarni chiqarish shartlari

а) chiqarilgan aksiya turi: oddiy nomlangan aksiyalar;

b) chiqarilgan aksiyalar soni : 1 200 000 (bir million ikki yuz ming) dona;

v) chiqarilgan aksiya nominal qiymati, so’mda: 500 (besh yuz) so’m;

g) umumiy chiqarilgan hajmi (nominal qiymatda), so’m: 600 000 000 (olti yuz million) so’m;

d) har bir chiqarilgan aksiyaga beriladigan huquq: • Tegishli Aksiyadorlik Jamiyati aksiyadorlar ro’yxatiga kiritilishi;

 • O’zi haqidagi depozitariydagi depo hisobvarag’idan ko’chirma olish;

 • Jamiyat foydasi qismini dividend tarzida olish;

 • Aksiyadorlik Jamiyati tugatilishi oqibatida, aksiyadorga tegishli bo’lgan mulk qismini olish;

 • Aksiyadorlik Jamiyati boshqaruvida ishtirok etish;

 • Aksiyadorlik Jamiyati Nizomiga muvofiq emitent moliyaviy-xo’jalik faoliyati natijalari to’g’risida to’liq va aniq bo’lgan ma’lumotlarni olish;

 • Olgan dividendlardan erkin tasarruf etish;

 • Qimmatli qog’ozlar bozorida, shuningdek sud vakolatli davlat organlarida o’z huquqlarini himoya qilish;

 • Qimmatli qog’ozlarni sotib olishda vaqtida zarar ko’rish va (yoki) foydaning bir qismini yo’qotish ehtimoli bilan bog’liq tavakkalchilikni sug’urtalash huquqiga ega;


Aksiyadorlar – aksiyalarga ovoz berish huquqiga ega shaxslar Ochiq Aksiyadorlik Jamiyati tegishli aksiyalarining barcha yoki qisman aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilingan quyidagi qaror evaziga olish huquqiga ega:

 • Ochiq Aksiyadorlik Jamiyatini qayta tashkil etish to’g’risida;

 • Ochiq Aksiyadorlik Jamiyati balansidagi aktivlaridan 50% yuqori bo’lgan mulki asosida bitim tuzish qarori qabul qilgan kunda, yirik bitim tuzish to’g’risida;

 • Ochiq Aksiyadorlik Jamiyati Nizomi va qabul qilingan Nizomning yangi tahririga aksiyadorlar huquqlarida bo’lgan cheklanishlarga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish.

Bunday huquq qaror qabul qilingan paytda uzrli sabablarda ishtirok etmagan yoki qabul qilingan qarorlarga zid ovoz bergan aksiyadorlarga beriladi.

Jamiyatning har bir oddiy (odatdagi) aksiyasi uning egasi bo’lmish aksiyadorga bir xil hajmda huquqlar beriladi.

Oddiy (odatdagi) aksiyalarning egalari bo’lmish aksiyadorlar ushbu Jamiyat Nizomiga muvofiq aksiyadorlar umumiy yig’lishida mazkur yig’ilish vakolatiga kiradigan barcha masalalar bo’yicha ovoz berish huquqi bilan ishtirok etishi mumkin, shuningdek dividendlar olish, Jamiyat tugatilgan taqdirda esa, Jamiyat mol-mulkining bir qismini olish huquqiga egadir.
Aksiyadorlar Aksiyadorlik Jamiyati Nizomi va Qonunchilikka asosan boshqa huquqlarga ham ega.
e) Yopiq obunada aksiyalarni belgilangan shaxslar ko’rsatiladigan tartibda joylashtiriladi:

1200 000 dona miqdoridagi aksiyalarni yopiq obunada aksiya joylashtirilishi “POLISPEKTR” MChJ XT Toshkent sh. investorga xabar berish orqali amalga oshiriladi.
j) Aksiyalarni joylashtirish muddatlari:

Boshlang’ich joylashtiruv sanasi - Toshkent shahrida qimmatli qog’ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish faoliyatini hududiy boshqarmasi markazida nashr etilganidan ikki hafta muddatda amalga oshiriladi. Tugatish joylashtiruv sanasi – 31.12.2009y.
z) Mazkur chiqarilgan aksiyalarni joylashtirish tartibi va narxlari: Mazkur chiqarilgan aksiyalar bozor qiymatlariga asosan, nominal qiymatdan past bo’lmagan narxlarda joylashtiriladi.
i) Aksiyalarni to’lash tartibi va shartlari:

Aksiyalar faqat pul birliklarida to’lanadi. Aksiyalarni mulk shaklda to’lash ko’rsatilmagan.
k) Emitent organi tomonidan qaror qabul qilgan aksiyalarni chiqarish qarori va sanasi:

2009 yil 29 iyundagi Aksiyadorlar yillik umumiy yig’ilishi qarori; 2009 yil 12 sentabrdagi Kuzatuv Kengashi qarori.
l) Jamiyat Nizomida yoki aksiya emissiyasi to’g’risidagi qarorda mazkur joylashtirilgan aksiyalarni sotib olishdagi cheklanishlar:

2009 yil 29 iyundagi Aksiyadorlar navbatdagi yillik umumiy yig’ilishi qarorida mazkur joylashtirilgan aksiyalarni sotib olishdagi cheklanishlar qabul qilinmagan. Barcha chiqariladigan aksiyalar yopiq obuna shaklida belgilangan shaxslar orasida, “POLISPEKTR” MChJ XT Toshkent sh. investorga xabar berish orqali amalga oshiriladi.
m) Investorlar tomonidan sotib olingan aksiyalarni soliqqa tortish daromadlari:

- O’zbekiston Respublikasi Qonunchiligi normalariga asosan belgilanadi.
n) aksiyalarni chiqarishdan maqsad:

- O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 18 noyabrdagi №PF-4053 Farmoni ijrosiga asosan belgilangan.
4. MUOMALADA BO’LADIGAN OBLIGASIYALARNI CHIQARISH SHARTLARI
36. Muomalada bo’ladigan obligasiyalarni chiqarish shartlari:
а) chiqarilgan obligasiya turi: ________________________________

b) chiqarilgan obligasiyalar soni : _____________________________

v) chiqarilgan obligasiya nominal qiymati, so’mda: __________________

g) umumiy chiqarilgan hajmi (nominal qiymatda), so’m: _____________________________

d) har bir chiqarilgan obligasiyaga beriladigan huquq: ________________________________

e) chiqarilgan obligasiyalarni joylashtirish tartibi va muddatlari:________________________

j) chiqarilgan obligasiyalar bo’yicha ta’minot:

to’liq nomi, shu jumladan ta’minot taqdim etgan yuridik shaxs tashkiliy-huquqiy tizimi: - ;

ta’minot turi: - ;

pul jihatidan ta’minot miqdori: - ;

z) Obligasiya joylashtirish tartibi, hamda shaxslar orasida obligasiyalarni yopiq obunada joylashtirilishi: - ;

и) Obligasiya joylashtirish muddati va tartiblari: - ;

к) Obligasiya joylashtirishning taxminiy narxlari: - ;

л) Obligasiya to’lobining shartlari va tartiblari, shuningdek uni to’lash uchun bank hisob raqamlari: - ;

м) Obligasiyalar chiqaruvchi emitent qarori va uni tasdiqlangan sanasi: - ;

н) Emitent Nizomida belgilangan emissiyaviy qimmatli qog’ozlardagi cheklanishlar, xaridorlarning obligasiyalar bilan bog’liq bo’lgan cheklanishlari:- ;

о) Investorlar tomonidan sotib olingan obligasiyalarni soliqqa tortish daromadlari: - ;

п) obligasiyalarni chiqarishdan maqsad: - .Obligasiyalarni chiqarish belgilanmagan.
37. Qimmatli qog’ozlarni olishda amalga oshiriladigan pulsiz to’lovlar:

Aksiyalar faqat pul birliklarida to’lanadi. Aksiyalarni mulk shaklda to’lash ko’rsatilmagan.

Chiqarilgan, ammo yaroqsiz deb hisoblangan, joylashtirilmagan aksiyalar ulushi: (Bunday ulushi, chiqarilgan aksiyalar umumiy sonining 60%idan kam bo’lmasligi kerak):Mazkur chiqarilgan aksiyalar joylashtiruvi umumiy chiqarilgan aksiyalar 90%idan kam bo’lsa, aksiya chiqarilishi yaroqsiz hisoblanadi.

Emitent tomonidan to’lash sharti bilan olingan qimmatli qog’ozlar sotilmay qolganda ularni qaytarib berish tartibi:Emitent tomonidan to’lash sharti bilan olingan qimmatli qog’ozlar sotilmay qolganda ularni qaytarib berish 10 bank kuni mobaynida “Birja” iqtisodiy gazetasiga xabar berish orqali investor hisob raqamlariga pul ko’chirish yo’li bilan o’tkazib beriladi.
38. Obligsiyalar bo’yicha daromad to’lovi va ularni qaytarish shartlari:

а) obligasiyalar to’lovini qaytarish turlari (pul, mol-mulk, aylantirish yo’li bilan va boshqalar): - ;

b) obligasiyalar to’lovini qaytarish tartibi va shartlari, to’lov muddatlarini o’z ichiga olgan holda: - ;

chiqarilgan obligasiyalar to’lovini qaytarish muddati joylashtirilgan kundan boshlab, belgilanilishi va aniqlanilishi mumkin: - ;

kalendar sanasi bo’yicha (kalendar sana tartibi bilan): - ;

vaqt mobaynida (vaqt davri tartibi bilan): - ;

v) Har bir to’langan obligasiya uchun belgilanadigan daromad tartibi (daromad hajmi yoki belgilanish tartibi, shuningdek har bir kuponga to’lanadigan daromad hajmi yoki ularni belgilanish tartibi): - ;

g) Har bir kuponga bo’lgan daromad tartiblari va to’lov muddatlarini o’z ichiga olgan holda, obligasiyalar uchun belgilanadigan daromad tartibi va to’lov muddatlari: - ;

d) Obligasiyalar to’lovini muddatidan oldin qaytarish imkoniyatlari va shartlari: obligasiyalar to’lovini qaytarilishi, hamda emitent tomonidan to’lov qaytarilish to’g’risidagi ma’lumotni oshkor etgandan oldin bo’ladigan to’lov qaytarish narxi va muddatlari: - .

Obligasiyalarni chiqarish belgilanmagan.
39. Obligasiyalar bo’yicha daromad to’lovi va to’lov qaytarish shartlari kredit tashkilotlari (to’lov agentlari) tomonidan amalga oshiriladigan to’lovlari to’liq va qisqacha tashkilot nomi, turar manzili, pochta manzili ma’lumotlarini o’z ichiga olgan holda: Obligasiyalarni chiqarish belgilanmagan.
40. Obligasiya egasi bo’lgan emitent tomonidan obligasiyalar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish rad etilgan taqdirda, hamda oshkor etiladigan ma’lumotlar tartibi to;lovi va to’lov to’lash bajarilmagan yoki bajarishga muvofiq bo’lmagan holda obligasiya egalarini qoniqtiradigan obligasiyalar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish rad etilgani, to;lov va to’lov to’lash bajarilmagan yoki bajarishga muvofiq bo’lmagan sabablarni ko’rsatish tasnifi: Obligasiyalarni chiqarish belgilanmagan.
41. Qimmatli qog’ozlar saqlanishi va huquq tartiblari, shu jumladan to’liq nomi, tashkiliy-huquqiy shakli, manzili, pochta manzili, emitent nomlangan aksiyalarni ro’yxatga oluvchi telefon raqami, huquqlarga ega chiqariladigan naqdsiz aksiyalar, hamda ushbu faoliyat bilan shug’ullanganligi to’g’risida lisenziyalar (raqami, berilgan sanasi, lisenziya bergan qo’mita, amal qilish muddatlari) mavjudligi ko’rsatiladi.

Yangi chiqariladigan aksiyalar saqlash va huquq tartiblari Toshkent shahar, Buxoro ko’chasi, 10 uyda joylashgan “UNIVERSAL DEPOZIT” ShK depozitariyasida amalga oshiriladi.

Tashkiliy-huquqiy turi: Mas’uliyati cheklangan jamiyat;

Yuridik manzili: Toshkent shahri, Buxoro ko’chasi, 10 uy.

Pochta manzili: 100047, Toshkent shahri, Buxoro ko’chasi, 10 uy,

Telefon raqami: 232-08-08

Depozitar faoliyatining 09.11.20004 yildagi 956-sonli lisenziyasi.

STIR – 204511598

KTUT – 18937049

SIMURG’" Radio-elektron uskunalar zavodi Ochiq Aksiyadorlik Jamiyati ro'yxatga olish kitobi shakllantirishni qayd qilish markazi - O’zbekiston Respublikasi qimmatli qog’ozlar depozitariy markazi tomonidan O’zbekiston Respublikasi “Qimmatli qog’ozlar bozori to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq amalga oshiriladi.- O’zbekiston Respublikasi qimmatli qog’ozlar depozitariy markazi

Tashkiliy-huquqiy shakli: Davlat Unitar Korxonasi

Ro’yxatga oluvchi qo’mita nomi va sanasi va davlat ro’yxat raqami: Toshkent shahar Mirobod tuman Hokimiyati, 02.06.1996 y. № 1257

Manzili, pochta manzili, telefon: 100047, Toshkent sh, Buxoro ko’chasi, 10 uy

Telefon raqamlari: 236-14-34

STIR – 203021987

KTUT – 17068918

42. Qimmatli qog’ozlarga bo’lgan huquqlarning o’tishi, asosiy ma’lumotlar ko’rsatiladi:

Qimmatli qog’ozlar saqlanishi O’zbekiston Respublikasi qimmatli qog’ozlar depozitariy markazi tomonidan O’zbekiston Respublikasi “Qimmatli qog’ozlar bozori to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq amalga oshiriladi. Qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlarni hisobga olish xizmat ko’rsatadigan depozitariy tomonidan amalga oshiriladi. Qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlarini hisobga olish va mukchilik huquqiga o’tkazish Qonunchilikda belgilangan tartiblarda amalga oshiriladi. Aksiyalarfa bo’lgan huquqlar aksiyalarni oluvchiga uning depo hisobvarag’iga tegishli kirim yozuvi belgilangan tartibda kiritilgan paytdan e’tiboran o’tadi va Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda depozitariy tomonidan beriladigan depo hisobvarag’idan ko’chirma bilan tasdiqlanadi. Qimmatli qog’ozlar bilan tasdiqlanadigan huquqlar ularning oluvchisiga ushbu qimmatli qog’ozga bo’lgan huquqlar o’tgan paytdan e’tiboran o’tadi.
43. Emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni joylashtirishda ishtirok etuvchi tashkilotlar haqida ma'lumot:

qimmatli qog’ozlar joylashtirilishida ishtirok etadigan tashkilot to’liq nomi, tashkiliy-huquqiy turi, tashkilot manzili va pochta manzili, emitent bilan tuziladigan shartnoma shartlari, mukofot shartlari, qimmatli qog’oz bozorida ushbu faoliyat bilan shug’ullanishga beriladigan lisenziya raqami va berilgan sanasi, amal qilish muddatlari.Emissiya joylashtirilishi emitent tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur nashr joylashtirilishida anderrayterlar jalb qilinmagan.
44. Chiqarilgan aksiya original va nusxa anketalari bilan tanishish taribi va joyi haqida ma’lumot:

Chiqariladigan aksiya tartiblari to’g’risida Jamiyat manzilidan olish mumkin: 700007, O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Rechnaya ko’chasi, 2 uy, "SIMURG’" Radio-elektron uskunalar zavodi Ochiq Aksiyadorlik Jamiyati

Emitent tomonidan chiqariladigan (qo’shimcha nashr) qimmatli qog’ozlar O’zbekiston Respublikasi Qonunchiligiga asosan belgilangan tartiblarda ma’lumot beriladi:

Birja” gazetasi YoAJ (Toshkent sh, O’zbekiston ko’chasi, 55 uy);

h/r: 20210000700152809001.
45. Aksiya sotuvi asosiy manzili: "SIMURG’" Radio-elektron uskunalar zavodi Ochiq Aksiyadorlik Jamiyati (Toshkent shahri, Parkent 7, tor ko’chasi, 2 uy, tel.: 269-61-26)

46. Qimmatli qog'ozlar chiqarilishini rejalashtirilgan savdo tashkilotchisi listingida mazkur chiqarilgan aksiya to’g’risida ma’lumot:Listingda mazkur chiqarilgan aksiya kiritish belgilanmagan.
47. Guruhlar bo’yicha xavf omillarining batafsil tahlili:


Xavf omillari

1

2

Iqtisodiy (emitent faoliyati infilasiya sohasiga ta’siri, aylanma mablag'larini shakllantirish bo'yicha bank foizlariga ta’siri va boshqalar)

emitent faoliyati infilasiya sohasiga, aylanma mablag'larini shakllantirish bo'yicha bank foizlariga ta’sir qilish

Raqobat (past narxlarda ishlab chiqarish mahsulotlarining sanoat sohasida mavjudligi)

Mavjud emas

Ijtimoiy (zarur mutaxassislarning yo’qligi, mintaqada vaziyat yuzasidan xodimlar soni imkoniyatini kamaytirish ta'siri, ijtimoiy va madaniy ob'ektlarida byudjet ta’siri va boshqalar)

zarur mutaxassislarning yo’qligi, mintaqada vaziyat yuzasidan xodimlar soni imkoniyatini kamaytirish ta'siri, ijtimoiy va madaniy ob'ektlarida byudjet ta’siri

Texnik (uskunalar qismining eskirishi)

uskunalar qismining eskirishi 70%

Ekologik (ekologik muhit buzilishi oqibatida korxona yopilishi va boshqalar)

ekologik Qonunchiligi talablariga muvofiq emissiya chegara qiymatlari va haddan tashqari qayta o’rnatish mo'ljallangan standartlari


48. Barcha hujjatlar Emissiya risolasining ajralmas qismi hisoblanib, ular tikilgan, varaqlangan hamda muhrlangan bo’lishi shart; barcha belgilangan tartiblarga rioya qilingan.

Download 195.24 Kb.
1   2
Download 195.24 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaEmitent balansida bo’lgan ijtimoiy-madaniy hayot ob’ektlari mavjud emas

Download 195.24 Kb.