• Verformungsarbeit, die deformační práce
 • Verzweigungspunkt, der bod větvení
 • Vorwiderstand, der předřadný odpor
 • Wechselstrom, der střídavý proud
 • Zündkerze, die zapalovací svíčka
 • Fachwortschatz (Physik)
  Download 73.53 Kb.
  bet19/19
  Sana09.06.2021
  Hajmi73.53 Kb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

  Veränderung, die změna


  die bahnbrechende Veränderung revoluční, převratná změna

  verdampfen odpařit se, vypařit se

  verfaulen zetlít, ztrouchnivět

  verflüssigen zkapalnit

  verformen přetvářet, měnit tvar,

  zdeformovat

  Verformungsarbeit, die deformační práce

  Vergaser, der karburátor, odparník


  vernachlässigbar zanedbatelný

  der vernachlässigbare Wert zanedbatelná hodnota

  (sich) verschaffen opatřit (si), obstarat (si)

  verschieben posunout

  versiegen vyschnout

  versorgen zásobovat

  Versuchsaufbau, der pokusné zapojení

  Verteiler, der rozdělovač, rozvaděč, přepínač

  Verwechslung, die záměna, omyl

  Verwenden použít


  Verwendung finden najít použití

  verzweigen rozvětvit


  verzweigt rozvětvený

  Verzweigungspunkt, der bod větvení


  Viertaktmotor, der čtyřtaktový motor

  Vollausschlag, der plná výchylka

  vollführen vykonat, dokončit

  Volllast, die plné, maximální zatížení

  Vorratsgefäß, das zásobník

  Vorwärmer, der předehřívač, ohřívač

  Vorwiderstand, der předřadný odpor

  Vorzug, der priorita, přednost  W
  Wachsplatte, die vosková deska

  Wachstumsrate, die míra, tempo růstu

  Wärme, die teplo, teplota

  die Wärmebewegung tepelný pohyb

  das Wärmekraftwerk tepelná elektrárna

  die Wärmeleistung tepelný výkon  Wasserabscheider, der odlučovač vody

  Wechselstrom, der střídavý proud


  Weise, sie způsob

  auf zweierlei Weise dvojím způsobem  Weißglut, die bílý žár

  weiterverlegen dál přemístit

  Wicklung, die vinutí

  der Wicklungsdraht navíjecí drát  Widerstand, der odpor

  willkürlich svévolný

  wimmeln hemžit se, rojit se

  Windung, die ohyb, vinutí, záhyb

  Wirbelstrom,der vířivý proud

  Wirkung, die účinek

  der Wirkungsgrad stupeň účinnosti

  die Wirkungsweise způsob účinku

  Z


  Zähler, der sčitatel, počítadlo

  Zapfstelle, die čerpací místo, místo odběru

  zerlegen rozebrat, rozložit

  zerlegbar rozložitelný  zuführen přivádět, dodávat

  Zufuhr, die přísun, dodávka  zudecken přikrýt, zakrýt, chránit

  Zündkerze, die zapalovací svíčka


  zurücktreiben hnát zpět

  zusammendrücken stlačit, slisovat

  Zustand, der stav, skupenství, stádium

  das Zustandekommen uskutečnění, provedení

  die Zustandsgleichung stavová rovnice

  zuweisen + 3. p. a 4. p. přikázat, přidělit, vyhradit,

  rezervovat

  zwangsläufig nucený

  die zwangsläufige Bewegung nucený pohyb  Zweig, der větev

  Zweigstromstärke, die proud větve


  Použité zkratky:

  etw. etwas něco

  Pl. Plural tvar množného čísla  Download 73.53 Kb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
  Download 73.53 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fachwortschatz (Physik)

  Download 73.53 Kb.