• M-39 "Almata-Bishkek-Toshkent-Shahrisabz-Termiz" avtomobil yo’li Ishlarining bajarilish sifatini nazorat qilish. Xavfsizlik texnikasi.
 • MASHINA MEXANIZMLAR TANLASH VA ULARNING ISH UNUMDORLIGINI ANIQLASH Freza yordamida mavjud ustki qoplamani olib tashlash Freza DS – 197
 • Frezalangan materialni zahira toplash maydoniga avtosamosval yordamida tashish MAZ 5516
 • Yuzaga ishlov berish uchun bitum sepiladi. Bitum sepish uchun Avtogudranatordan foydalanamiz. Avtogudranator DS – 82
 • Yirik donali asfal’tbetondan qoplamani obochinani ostki qoplamasini qurish. Yirik donali issiq asfaltbeton yotqizish VOGELE SUPER 2100
 • Yirik donali issiq asfaltbetonni tashish uchun avtosamasval tanlaymiz MAZ 5516
 • Asfal’tbeton qoplamasini zichlash uchun yengil katok DU-72 ni tanlaymiz
 • Asfal’tbeton qoplamasini zichlash uchun yengil katok DU-72 ni tanlaymiz
 • Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi o’rta katok Chaqiqtoshni ogir katokda zichlash DYNAPAC CC 432 11 t.ni tanlaymiz.
 • Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi og’ir katok tanlaymiz. Caterpillar PS-200B 18 t.ni tanlaymiz.
 • Mayda donali issiq asfal’tbeton yotqizish yetakchi mexanizm qilib asfaltbeton yotqizish tanlaymiz VOGELE SUPER 2100
 • M-39 "Almata-Bishkek-Toshkent-Shahrisabz-Termiz" avtomobil
  Download 279.68 Kb.
  bet3/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi279.68 Kb.
  1   2   3   4

  M-39 "Almata-Bishkek-Toshkent-Shahrisabz-Termiz" avtomobil yo’lining asfaltbeton qoplamalarini qurishda ishlarning tashkil qilinishi.

  Asfaltbeton qoplamlar qurishda ishlarning oqilona tashkili muqim texnologik jarayonlarning to’qri tanlanishiga, shu jarayonda amalga oshiriladigan ish maydonchasining uzunligi to’qri qabul qilinishiga va qoplama qurilishga doir boshqa jarayonlarni bajarish ketma-ketligi to’qri tanlanishiga boqliq. Asfaltbeton qoplamalar qurilishidagi muqim texnologik jarayon-aralashmani taqsimlash va asfalt yotqizadigan mashina bilan dastlabki zichlash xisoblanadi. Tilimni yotqizish uzunligi formula bilan aniqlanib, issiq aralashmadan foydalanganda 25-200m, iliq va sovuq aralashmadan foydalanganda 500m gacha bo’lishi mumkin. Yotqizgich ishini ikki smenali qilib tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Yuzasi unchalik nozik ishlov berilishini talab qilmaydigan ostki qatlam ikkinchi /kechki/ smenada, ustki qatlam esa, ertalabki smenada yotqizimoqi lozim. Ish bir smenali bo’lganda ostki va ustki qatlamlar bir sutka o’tkazib yotqiziladi. Ikkita aralashtirgich va ikkita asfalt yotqizgich ishlatilgani ma'qul. Ulardan birinchisi asfaltbeton aralashmasini ostki qatlamga, ikkinchisi esa ustki qatlamga yotqizadi.  M-39 "Almata-Bishkek-Toshkent-Shahrisabz-Termiz" avtomobil yo’li Ishlarining bajarilish sifatini nazorat qilish.

  Xavfsizlik texnikasi.

  Asfaltbeton qoplamaning sifati ishlarni bajarish jarayonida qam ish niqoyasiga yetgandan keyin qam nazorat qilinadi. Ish jarayonida nazorat qilinadiganlar: asosni tayyorlash sifati tekisligi, zichligi, tozaligi va hokazo asfaltbeton aralashmasining yotqizilayotgan va zichlanayotgan vaqtdagi harorati aralashmaning bir tekis taqsimlanganligi; yotqizilgan qatlamning zichlash koeffiqentini qisobga olgan qolda berilgan qalinligi, zichlash rejimi, tilimlar chetlarini tutashtirish sifati, ko’ndalangiga qiyalikning talab etiladigan qiymatlariga rioya qilinganligi, tayyor qoplamaning sifati.  MASHINA MEXANIZMLAR TANLASH VA ULARNING ISH UNUMDORLIGINI ANIQLASH

  Freza yordamida mavjud ustki qoplamani olib tashlash

  Freza DS – 197  Frezaning ish unumdorligi quyidagi formula orqali aniqlanadi

  Pfr=Vi*b*hfr *Kcl*Kb*Kt

  Vi – ishchi tezlik 600 m/soat

  b – frezalash kengligi 1 m

  hfr – frezalash qalinligi 0.03 m

  Kcl – freza tezligiga qarshi ish unumdorligini pasayishi koefitsenti 1,1

  Kv- vaqtdan foydalanish koeffisienti;

  Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.
  Kv= 0.75;

  Kt- texnologik koeffisient; Kt= 0.75;

  Pfr=600*1*0.03*1,1*0.75*0.7=10,395m3/soat

  1 smenadagi ish unumdorligi aniqlaymiz

  Psfr= Pfr* 8 soat = 10,395 *8 = 83 m3/soat

  Kesib olinadigan qatlam yuzasini toppish.

  S=B*h=9.25*0.03=0.277 m2

  Yetakchi mexanizm bo’lgani uchun 1 ta olinadi.

  Vum=h*L*B=0.03*4000*9.25=1110m3

  Smenalar sonini aniqlaymiz  smena

  Bir smenadagi qamrov masofasini topamiz.  m

  Foydali ish koefitsientini aniqlaymiz  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.= 8 * Кf = 8 * 0,99 = 7.9 soat

  Frezalangan materialni zahira toplash maydoniga avtosamosval yordamida tashish

  MAZ 5516

  Avtosamasvalning ish unumdorligi quyidagi fo’rmula orqali aniqlanadi  qa/s – avtosamosvalning yuk ko’tara olish qobiliyati – 16 t

   - gruntning sochilma zichligi – 1.8 t/m3

  L – gruntning o’rtacha tashish masofasi – 24 km

  tp – gruntni to’kishga ketgan vaqt – 0,05 soat

  tn – gruntni avtosamosvalga yuklashga ketgan vaqt – 0,2 soat

  KV – 0,85

  KT – 0,75

  V – harakat tezligi – 60 km/soat

  1 smenadagi ish unumdorligi aniqlaymiz  m3/smena;

  Bir smenada talab etilgan avtosamosvalni aniqlaymiz.  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v. = 8‡KF = 8 ‡ 0,74 = 5.9 soat

  Yuzaga ishlov berish uchun bitum sepiladi. Bitum sepish uchun Avtogudranatordan foydalanamiz.

  Avtogudranator DS – 82

  Avtogudranatorni ish unumdorligini quyidagi formula bilan aniqlaymiz.  м2/соат;

  Bu yerda:

  qа/g – Sisterna xajmi, 3,5м3 ; L- tashish masofasi, 16 км;

  tn- sisternani to’ldirish vaqti, 0,01 soat;

  р а.g-sarf meyori 0,l l / м2

  b –sepish kengligi, 3.75 м;

  а – qo’shni tasmalarni qoplash eni. 0.1 м;

  Vр- ishchi tezlik, 30 км/sоат ;

  Кv=0,75; Кт=0,70;

  Sisternani to’ldirish vaqtini aniqlaymiz  соат;

  м2/соат;

  Bir smenadagi talab etilgan Avtogudranatorlar sonini aniqlash.  П са/г= 3986,8 м3/соат ·8=31894 м2/смена;

  Avtogudranatorlar soni quydagicha aniqlanadi:  та;

  м2

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v. = 8‡KF = 8 ‡ 0,43 = 3,5 soat

  Bir smenadagi qamrov masofasini topamiz.  m

  Yirik donali asfal’tbetondan qoplamani obochinani ostki

  qoplamasini qurish.

  Yirik donali issiq asfaltbeton yotqizish

  VOGELE SUPER 2100

  Pa/y = Vr · (b - a) ·hsl·p·Kzu Ksl.KV·KT m3/soat;

  Bu erda:

  Vr- tezlik; Vp=500 m/soat;

  b- qatlam eni; b=3,5 m;

  a - 0,05(choklar orasini yopish);

  hsl-qatlam qalinligi; hsl= 0.07 m;

  Kzu ­ - zichlashda zahira kofitsenti 1,30

  Ksl-qatlam qalinligini hisobga oluvchi koeffisient, Ksl=0.85;

  Kv- vaqtdan foydalanish koeffisienti, KB=0.75;

  Kt- texnologik koeffisient, KT=0.75;

  Pa/y=500·(3,5 - 0.05)·0.07·1.30·0.85· 0.75· 0.75 = 75 m3/soat;

  bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz

  Psay= 75 m3/ soat ·8 =600m3/ smena;

  Bir smenadagi ish ko’lamani uzunligini aniqlaymiz.

  м2

  S389m

  Foydali ish koeffisientini aniqlash  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v.=8‡KF=8‡0,99=7.9 soat

  Yirik donali issiq asfaltbetonni tashish uchun avtosamasval tanlaymiz

  MAZ 5516

  Avtosamasvalning ish unumdorligi quyidagi fo’rmula orqali aniqlanadi  qa/s – avtosamosvalning yuk ko’tara olish qobiliyati – 16 t

   - gruntning sochilma zichligi – 1.8 t/m3

  L – gruntning o’rtacha tashish masofasi – 24 km

  tp – gruntni to’kishga ketgan vaqt – 0,05 soat

  tn – gruntni avtosamosvalga yuklashga ketgan vaqt – 0,2 soat

  KV – 0,85

  KT – 0,75

  V – harakat tezligi – 60 km/soat

  1 smenadagi ish unumdorligi aniqlaymiz  m3/smena;

  Bir smenada talab etilgan avtosamosvalni aniqlaymiz.  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v. = 8‡KF = 8 ‡ 0,74 =5.99 soat

  Asfal’tbeton qoplamasini zichlash uchun yengil katok

  DU-72 ni tanlaymiz

  .

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.08 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,07 m

  Vr – ishchi tezlik – 5 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 5 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talab qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,73 = 5 soat

  Yirik donali asfal’tbetondan qoplamani obochinani ostki

  qoplamasini qurish.

  Yirik donali issiq asfaltbeton yotqizish

  VOGELE SUPER 2100

  Pa/y = Vr · (b - a) ·hsl·p·Kzu Ksl.KV·KT m3/soat;

  Bu erda:

  Vr- tezlik; Vp=500 m/soat;

  b- qatlam eni; b=3,5 m;

  a - 0,05(choklar orasini yopish);

  hsl-qatlam qalinligi; hsl= 0.07 m;

  Kzu ­ - zichlashda zahira kofitsenti 1,30

  Ksl-qatlam qalinligini hisobga oluvchi koeffisient, Ksl=0.85;

  Kv- vaqtdan foydalanish koeffisienti, KB=0.75;

  Kt- texnologik koeffisient, KT=0.75;

  Pa/y=500·(3,5 - 0.05)·0.07·1.30·0.85· 0.75· 0.75 = 75 m3/soat;

  bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz

  Psay= 75 m3/ soat ·8 =600m3/ smena;

  Bir smenadagi ish ko’lamani uzunligini aniqlaymiz.

  м2

  S389m

  Foydali ish koeffisientini aniqlash  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v.=8‡KF=8‡0,99=7.9 soat

  Yirik donali issiq asfaltbetonni tashish uchun avtosamasval tanlaymiz

  MAZ 5516

  Avtosamasvalning ish unumdorligi quyidagi fo’rmula orqali aniqlanadi  qa/s – avtosamosvalning yuk ko’tara olish qobiliyati – 16 t

   - gruntning sochilma zichligi – 1.8 t/m3

  L – gruntning o’rtacha tashish masofasi – 24 km

  tp – gruntni to’kishga ketgan vaqt – 0,05 soat

  tn – gruntni avtosamosvalga yuklashga ketgan vaqt – 0,2 soat

  KV – 0,85

  KT – 0,75

  V – harakat tezligi – 60 km/soat

  1 smenadagi ish unumdorligi aniqlaymiz  m3/smena;

  Bir smenada talab etilgan avtosamosvalni aniqlaymiz.  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v. = 8‡KF = 8 ‡ 0,74 =5.99 soat

  Asfal’tbeton qoplamasini zichlash uchun yengil katok

  DU-72 ni tanlaymiz

  .

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.08 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,07 m

  Vr – ishchi tezlik – 5 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 5 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talab qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,73 = 5 soat

  Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi o’rta katok

  Chaqiqtoshni ogir katokda zichlash

  DYNAPAC CC

  432 11 t.ni tanlaymiz.

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz.  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.68 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,07 m

  Vr – ishchi tezlik – 5 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 10 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talaB qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,76 = 6.08 soat.

  Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi og’ir katok tanlaymiz.

  Caterpillar PS-200B 18 t.ni tanlaymiz.

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz.  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.73 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,07 m

  Vr – ishchi tezlik – 15 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 15 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talaB qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,87 = 6.96 soat.

  Mayda donali issiq asfal’tbeton yotqizish yetakchi mexanizm qilib asfaltbeton yotqizish

  tanlaymiz

  VOGELE SUPER 2100

  Pa/y = Vr · (b - a) ·hsl·p·Kzu Ksl.KV·KT m3/soat;

  Bu erda:

  Vr- tezlik; Vp=500 m/soat;

  b- qatlam eni; b=3,5 m;

  a - 0,05(choklar orasini yopish);

  hsl-qatlam qalinligi; hsl= 0.05 m;

  Kzu ­ - zichlashda zahira kofitsenti 1,30

  Ksl-qatlam qalinligini hisobga oluvchi koeffisient, Ksl=0.85;

  Kv- vaqtdan foydalanish koeffisienti, KB=0.75;

  Kt- texnologik koeffisient, KT=0.75;

  Pa/y=500·(3,5 - 0.05)·0.05·1.30·0.85· 0.75· 0.75 = 53 m3/soat;

  bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz

  Psay= 53 m3/ soat ·8 =428m3/ smena;

  Bir smenadagi ish ko’lamani uzunligini aniqlaymiz.

  м2

  927m

  Foydali ish koeffisientini aniqlash  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v.=8‡KF=8‡0,99=7.9 soat

  Yirik donali issiq asfaltbetonni tashish uchun avtosamasval tanlaymiz

  MAZ 5516

  Avtosamasvalning ish unumdorligi quyidagi fo’rmula orqali aniqlanadi  qa/s – avtosamosvalning yuk ko’tara olish qobiliyati – 16 t

   - gruntning sochilma zichligi – 1.8 t/m3

  L – gruntning o’rtacha tashish masofasi – 24 km

  tp – gruntni to’kishga ketgan vaqt – 0,05 soat

  tn – gruntni avtosamosvalga yuklashga ketgan vaqt – 0,2 soat

  KV – 0,85

  KT – 0,75

  V – harakat tezligi – 60 km/soat

  1 smenadagi ish unumdorligi aniqlaymiz  m3/smena;

  Bir smenada talab etilgan avtosamosvalni aniqlaymiz.  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v. = 8‡KF = 8 ‡ 0,96 = 7.73 soat  Download 279.68 Kb.
  1   2   3   4
  Download 279.68 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  M-39 "Almata-Bishkek-Toshkent-Shahrisabz-Termiz" avtomobil

  Download 279.68 Kb.