• O`quvchi soni
 • 9 – sinf Chizmachilik 25-dars.“
 • Talimiy maqsad
 • Rivojlantiruvchi maqsadi
 • Tayanch kompetensiyalar
 • O‘quv jarayonini amalga oshirish texnolo- giyasi Uslub
 • Vosita: Mustaqil
 • Usul
 • Kelgusi rejalar (tahlil, o‘zgarish- lar) O‘qituvchi
 • Darsning borishi. 1- bosqich : Tashkiliy qism
 • 3- bosqich: Asosiy bosqich.
 • 4- bosqich Yangi mavzuni mustahkamlash
 • JAVOBLAR
 • Foydalanilgan adabiyotlar
 • Familiyasi: Yarlayeva Ismi: Latofat Otasining ismi
  Download 52.46 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi52.46 Kb.

  Familiyasi: Yarlayeva

  Ismi: Latofat

  Otasining ismi: Niyozmamatovna

  Ish joyi: 9 – umumiy o`rta ta’lim maktabi

  Lavozimi: Tasviriy san’at va chizmachilik fani o`qituvchisi

  Tuman: Paxtakor

  Viloyat: Jizzax

  Fanning nomi: Chizmachilik

  Sinfi: 9

  Dars ishlanma mavzusi: “ Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar“

  O`quvchi soni: 32 nafar

  E-mail: maktab9paxtakor@inbox.uz

  Annotatsiya :

  Ushbu dars o‘quvchilarning chizmachilik faniga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish, mavzu bo‘yicha o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarga ega bo‘lishini ta’minlaydi mashinasozlik chizmala-- ri, buyum turlari. konstruktorlik hujjatlarining turlari to‘g‘risida ma'lumotlar beriladi.  9 – sinf Chizmachilik 25-dars.“ “ Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar

  Darsning texnologik xaritasi

  Mavzu

  25-dars. “ Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar “

  Maqsad va vazifalar

  Ta'limiy maqsad: Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar haqida tushuncha berish, rezbali detallarni va ularning birikmalarini chizish usullarini o’rgatish.

  Tarbiyaviy maqsadi:

  O’quvchining fazoviy tushunchasini o’stirish orqali ularda yangi g’oyalar paydo qilishga o’rgatish.  Rivojlantiruvchi maqsadi

  O’quvchilarda ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar chizishda bilim ko’nikmalarini shakillantirish orqali ulardan amalda foydalana olish.  O‘quv jarayoni-

  ning mazmuni

  Hususiy kompetensiyalar:

  1. Naturaning xarakterli jihatlarini ko‘rish, tahlil qilish va

  amaliy ishda ifodalash kompetensiyasi,

  2. Tahil qilish va o‘zini-o‘zi nazorat qilish kompetensiyasi.  Tayanch kompetensiyalar:

  • Kommunikativ kompetensiya;

  • Axborot bilan ishlash kompetensiyasi;

  • Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi;

  • Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi;

  • Umummadaniy kompetensiya;

  Matematik savodxonlik, fan va tyexnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi;

  O‘quv jarayonini amalga oshirish texnolo-

  giyasi

  Uslub: Savol-javob, kichik ma'ruza, boshqotirma, klaster

  Shakl: interfaol mashg`ulot: savol-javob, jamoa bo`lib ishlash.

  Metod: Aqliy hujum, og`zaki savol-javob, tushuntirish, test, qiziqarli chizma topshiriqlari bilan ishlash,

  Vosita: Mustaqil ishlarning tarqatma materiallari, kitoblar, chizma qog`ozi, rangli qog`oz va marker, flomasterlar.
  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.


  Usul: amaliy mashqlar.

  Nazorat: kuzatish, nazorat savollari, nazorat mashqlari.

  Baholash: rag`batlantirish, o`z-o`zini baholash.

  Kutilayot

  gan natijalar

  O‘qituvchi: Qisqa vaqt ichida mashinasozlik chizmalari, buyum turlari, konstruktorlik hujjatlarining tirlari haqida ma'lumot beradi. O‘quvchilarning faolligini oshiradi, darsga nisbatan qiziqishini paydo qiladi. Bir dars davomida barcha o‘quvchilarni baholaydi. O‘quvchilar tomonidan axborotlarni mustaqil o‘rganish, ularni xotirada saqlash, boshqalarga yetkazish, savol berish va savollarga javob berishga o‘rgatadi.

  O‘quvchi: Yangi bilimlarni egallaydi. Yakka holda va guruh bo‘lib ishlashni o‘rganadi. Nutqi rivojlanadi va eslab qolish qobiliyati kuchayadi. O‘z-o‘zini nazorat qilishni o‘rganadi.

  Kelgusi rejalar (tahlil, o‘zgarish-

  lar)

  O‘qituvchi: Yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtiradi va darsga tatbiq etib, takomillashtirishga erishadi. O‘z ustida ishlaydi. Pedagogik mahoratini oshiradi.

  O‘quvchi, Mashinasozlik chizmalari, buyum turlari, konstruktorlik hujjatlari asosida qo‘shimcha materiallar topadi, ularni o‘rganadi.

  Dars jihozlari: Mavzuga oid chizmalar, tarqatma meterallar

  Darsning borishi.
  1-bosqich: Tashkiliy qism: Salomlashish , davomatni aniqlash, bugungi kun yangiliklari bilan tanishtirish(5 daqiqa)

  2-bosqich: Otgan mavzuni mustaxkamlash. (10 daqiqa)

  O’tgan darsni mustahkamlashda “Matematek bozor” o’yinidan foydalinadi. O’yin qoidasi quydagicha: O’quvchilar uch gurihga bo’linadi.

  1- guruh Bunyodkor.

  2- guruh Arxitektura.

  3- guruh Dizayner guruhlariga bo’linib o’tgan mavzular bo’yica savollar tuziladi savollar yoniga pulning qiymati yoziladi,o’quvchilarning javoblariga qarab summaning yig’indisi yoziladi.

  Matematek bozor”o’yini savollari.
  T/r

  Savollar:


  Qiymati

  1

  Detal nima?

  500

  2

  Yig’ish birligi nima?

  800

  3

  Kompleks nima?

  1000

  4

  Komplekt nima?

  1000

  5

  Detal chizmasi nima?

  1000

  6

  Yig’ish chizmasi nima?

  1000

  7

  Spetsifikatsiya nima?

  1000

  8

  Standart bizga nima uchun kerak bo’ladi?

  800

  9

  Loyihalash deb nimaga aytiladi?

  500

  10

  Loyihalash ishlari nimalar bilan bog’liq boladi?

  500

  Baholash bosqichi: Guruhlarning yig’gan ballari hisoblab chiqiladi va quyidagicha baholanadi.

  1500 dan 2600 gacha yig’gan guruhga 5ball

  2700 dan5300 gacha yig’gan guruhga 10ball

  5400 dan 8100 gacha yig’gan guruhga 15ball

  3- bosqich: Asosiy bosqich.(15 daqiqa)

  1. Darsning maqsadi bilan tanishtirish.Turmush hayotimizdagi buyumlarda qanday birikmalardan foydalinilganligini bilish.

  2. “Aqliy hujum” orqali o’quvchining bugungi mavzu bo’yicha bilimini aniqlab olish.

  3. O’tuvchi tomonidan yangi mavzuni tushuntirish.  Yangi mavzu bayoni.

  Biriktirish detallari deyarli barch amashina va mexanizimlarda qo’llaniladi. Ularning ko’pchiligini aniq chizish uchun ancha vaqt va mablag’ kerak bo’ladi. Shu sababli ham bu detallarni turli xil shartlilik va soddalashtirishlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

  Buyumlarni yig’ish jaroyonida’uni tashkil qiluvchi detallarni bir-biri bilan mahkamlash uchun turli ko’rinishdagi biriktirish usullari qo’llaniladi. Ular, umuman olganda, ajraladigan va ajralmaydigan birkma turlariga bo’linadi.

  Agar birikmalarni ajratishdsa birikma sinmasa bunday birikma ajraladigan birikma deyiladi.
  Agar birikmalarni bir-biridan ajratishda sindirilsa bunday birikmalar ajralmaydigan birikmaga deyiladi.
  4- bosqich Yangi mavzuni mustahkamlash: (10 daqiqa)

  Yangi mavzu krasvordni to’ldirish orqali mustahkamlanadi.  BOSHQOTIRMA


  1

  B

   

   

   


  2

   

   

  I

   

   

   

   
  3

   

   

  R

   

   

   

   
  4

   

  I

   

   

  5

   

   

   

   

  K

   

   

   

  6

   

   

   

  M

   

   

  7

   

   

   

   

   

  A

   

  SAVOLLAR:

  1. Shayba va gayka bilan burab qotiriladigan birikma nomi.

  2. Rezbali teshik ochib, burab, kirgizib, shayba va gayka bilan qotiriladigan birikma.

  3. Ajralmaydigan birikmalardan biri.

  4. Rezba ochilib, burab qotiriladigan birikma.

  5. Mashinasozlikda detallar bir- biri bilan nima yordamida birlashtiriladi.

  6. Buyum yoki uning qismlari va ularning o’zaro bog’lanishining shartli ravishda tasviri ko’rsatilgan hujjat.

  7. Valda va G’ildirak teshigida bir-biriga mos keladigan tishlar o’yilib g’ildirak surib kirgizadigan birikma.  JAVOBLAR:

  1. Bolt. 2. Shpilka. 3. Parchin. 4. Vint. 5. Birikma. 6.Sxema. 7. Shponka.  Darsga yakun yasash:

  O`quvchilarni baholash: To`plangan kartochkalar orqali baholar e’lon qilinadi

  Uyga vazifa:

  Uy ro’zg’or buyumlari yoki oshxona jihozlarining qanday birikmalar bilan  birikkanligini bilib kelish

  Foydalanilgan adabiyotlar:

  1. I.
   Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)
   Rahmonovning 9- sinf darslik kitobi

  2. I. Rahmonovning 9-sinf o’qituvchilar uchun metodik qo’llanmasi

  3. Xalq ta’lim vazirlik saiti


  Download 52.46 Kb.
  Download 52.46 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Familiyasi: Yarlayeva Ismi: Latofat Otasining ismi

  Download 52.46 Kb.