• 2.8.2.Avtomatik o’chirgichlar (avtomatlar)
 • Saqlagichlar bilan himoya qilish
  Download 362.82 Kb.
  bet4/5
  Sana24.03.2017
  Hajmi362.82 Kb.
  1   2   3   4   5

  2.8.1. Saqlagichlar bilan himoya qilish


  a) Saqlagichlar va ularni tanlash.

  Saqlagichlar bilan himoyani ko’rib chiqamiz. Eruvchan saqlagichlar patron va uning ichidagi eruvchan qo’yilmadan iborat. Eruvchan kiritma qo’rьoshin va uning qotishmalaridan yoki ingichka mis simdan qilinadi. 1-holda inertsion saqlagich, 2-holda inertsiyasiz saqlagich bo’ladi.

  Saqlagichlar ajralmaydigan (nerazbornqy) va ajraladigan (razbornqy) bo’lib, tegishli ravishda PN va PR bilan belgilanadi. NPN turidagi saqlagichda kvarts qumi to’lьazilgan, bu qum qo’yilma eriganda yoyni tezroq o’chirishga xizmat qiladi.  Saqlagichlarni tanlashni ko’rib chiqamiz.

  Tanlash uchta shart bo’yicha kataloglardan tanlanadi.  1-shart. Saqlagichning va eruvchan qo’yilmaning nominal toklari In va Iv zanjirning hisoblangan tokidan kichik bo’lmasligi kerak:

  In  Ih va Iv  Ih (3.4)  2-shart. Motor ishga tushiralayotgan paytda yoki texnologik yuklamaning maksimal qiymatida eruvchan qo’yilma ortiqcha qizib ketmasligi, yuzasini oksidlan-masligi va keraksiz o’chib qolmasligi uchun, uni o’ta yuklanish vaqtida erita oladigan tokning 50 % idan ortiq bo’lgan Iekiyu toki bilan yuklash mumkin emas. Buni quyidagicha formula bilan ifodalash mumkin :

  Iâ (3.5)

  bu yerda K = 2,5 - normal yurgizish sharoitida qabul qilinadi; K = 1.6  2 - oьir yurgizish shartlari mavjud bo’lsa hamda yurgizishlar soni ko’p bo’lsa yoki motor tezlanishi 2 sekunddan ortiq bo’lsa (kranlar va inertsiya momenti katta mexanizmlarning motorlari) olinadi.

  3-shart. Eruvchan qo’yilmalarni selektiv(tanlab) ishlashi bo’yicha, saqlagichlarning vaqt-tok xarakteristikasi t = f (I) dan foydalanib tanlash.

  180250% li o’ta yuklanishda NPN va NPR saqlagichlari uchun RP ga kirishdagi saqlagich toki Iv1 va RP dan ketuvchi liniyadagi saqlagich, toki Iv2 ning orasidagi farq toklar shkalasidagi 1 poьona bo’lsa, selektivlik taominlanadi.

  NPN saqlagichlari bilan himoyalashda Ik/Iv2 nisbatining turli qiymatlarida selektiv ishlashni taominlovchi. Iv1/Iv2 nisbat qiymatlari quyida keltirilgan:

  Ik / Iv2  ........... 50 100 200

  Iv / Iv2 .......... 2.0 2.5 3.3

  bu yerda Ik - RP dan ketuvchi liniyadagi qisqa tutashuv toki, A.

  Ketma-ket ulangan PN-2 saqlagichlari eruvchan qo’yilmalarining selektivlikni taominlovchi toklari quyidagi 2.2 - jadvalda keltirilgan.
  Selektivlikni ta’minlash

  2.2 - jadval.  Kichik Iv2

  Katta tokning Ik/Iv2 nisbatga boьliq qiymati, A

  tokning

  qiymati, A  10

  20

  50

  100 va undan ortiq

  30

  40

  50  60

  80

  100  120

  150


  200

  250


  300

  400


  40

  50

  60  80

  100


  120

  150


  200

  250


  300

  400


  500

  50

  60

  80  100

  120


  120

  150


  250

  250


  300

  400


  600

  80

  100


  120

  120


  120

  150


  250

  250


  300

  400


  600

  -


  120

  120


  120

  120


  150

  150


  250

  250


  300

  600


  -

  -


  Jadvaldagi Ik - ximoyalanuvchi liniya boshidagi qisqa tutashuv toki, A. Saqlagichlar eng katta o’chirish qobiliyati bilan ham xarakterlanadi. NPN va NPR saqlagichlari tokni cheklash xususiyatiga ega. Ular qisqa tutashuv toklarining nominal tokka nisbati katta bo’lganda, q.t. tokini eng katta qiymatiga erishmasdanoq, uzib qo’yadilar. Agar eruvchan saqlagichlarni aniq tanlansa, ularning yuqori o’chirish qobiliyati ishonchli ishlashini taominlaydi.

  2.8.2.Avtomatik o’chirgichlar (avtomatlar)


  Avtomatik o’chirgichlar motorlarni yurgizish va to’xtatish uchun elektr qurilmalarini o’ta yuklanish va qisqa tutashuv toklaridan himoya qilishga ishlatiladi.

  Kuchlanishi 1000 V gacha avtomatlar shartli ravishda 3 ta guruhga bo’linadi:

  1). Kichik avtomatlar AP-50, AK-63 va AE-2000;

  2). A3100 va A3700 avtomatlari seriyalari;

  3). Katta, podstantsiyalar uchun AVM va "Elektron" seriyalari.

  Yuqoridagi seriyalardagi avtomatlar tarqatish punktlarida va shitlarda, boshqarish stantsiyalarida, KTP ning tarqatish qurilmalarida o’rnatiladi. AP-50, AK-63 va A3100 avtomatlari hozir ishlab chiqarilmaydi, shunnig uchun ularni loyihalarda qo’llash mumkin emas.

  AE 2000 avtomatining AE 2010, AE 2030, AE 2040 va AE 2050 turlari 10A, 25A, 63A va 100A nominal toklarga chiqariladi. Maksimal tokni uzuvchi elementi 0,32A - 100A oraliьida shkalalarga ega. Bu avtomat elektromagnit va kombinatsiyali uzuvchiga ega.

  A3700B avtomatlari tokni cheklovchi bo’lib, issiqlik va elektromagnitli maksimal tok uzuvchilarga ega.

  Tokni cheklashsiz avtomatlar q.t toklari zonasida ishlashini sekinlashtiruvchi bilan (selektiv avtomatlar), yarim o’tkazgichli, issiqlik va elektromagnitli, faqat maksimal tok uzuvchi elementlar bilan chiqariladi.

  Yarim o’tkazgichli uzuvchilar ekspluatatsiya davomida nominal tokni, q.t. zonasida ishlab ketish tokini, o’ta yuklanishlar zonasida ishlab ketish vaqtini, selektiv avtomatlarda esa qisqa tutashuv zonasida ishlab ketish vaqtini rostlash (o’zgartirish) imkoniga ega.

  Tok cheklovchi avtomatlarning elektromagnitli va yarim o’tkazgichli uzuvchilari oldindan qo’yilmagan vaqt ichida qisqa tutashuv toklarini o’chiradi, selektiv avtomatlarning yarim o’tkazgichli uzuvchilari q.t. tokiga boьliq bo’lmagan doimiy vaqt ushalmasi (vqderjka vremeni ) bilan uzadi.

  A3700 S selektiv avtomatlarning ishlab ketish vaqti uzuvchining 6 marta oshirilgan tokida 4-16 sekundga, q.t. zonasida 0,1 va 0,4 sekundga teng.

  A3701B va A3702B avtomatlarida elektromagnit uzuvchi bo’lib, quyidagi turlari bor :

  A 3711B, 12B : Nominal toki : In.=160 A, uzuvchi elementining nominal toki In.uz = 80A va 160A.

  A3721B, 22B, In. = 250A, In.uz = 250A

  A3731B, 32B, In. = 400A, In.uz = 400A

  A3741B, 42B, In. = 630A, In.uz = 630A

  A3703S va A3704S avtomatlarida yarim o’tkazgichli uchuvchi bo’lib, quyidagi turlari bor:

  A3733 S : In.=250 A, I n.uz = 160, 200, 250 A

  A3734 S : In.=400 A, I n.uz = 250, 320, 400 A

  A3743 S : In.=400 A, I n.uz = 250, 320, 400 A

  A3744 S : In.=630 A, I n.uz = 400, 500, 630 A

  A3705B va A3706B avtomatlari issiqlik va elektromagnit uzuvchili bo’lib, quyidagi turlari bor:

  A3715B;A3716B: In=In.uz=160A, In.uz= 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,100,125,160 A,

  A3725B; 26B : In = In.uz = 250 A, In = 160, 200, 250 A

  A3735B; 36B : In = In.uz = 400 A, In = 250, 320, 400 A

  A3745B; 46B : In = In.uz = 630 A, In = 400, 500, 630 A

  AVM avtomatlari elektromagnit uzuvchili bo’lib, selektiv va noselektiv maksimal himoyaga ega va quyidagi turlari bor:

  AVM-4 : In = 400 A

  AVM-10 : In = 750 A, 1000 A

  AVM-15 : In = 1150 A, 1500 A

  AVM-20 : In = 2000 A, 2500 A

  AVM avtomatlari statsionar va chiqariluvchi aravachada joylashgan bo’lishi mumkin.

  “Elektron” avtomatida masofadan o’chiruvchi mustaqil uzuvchi; minimal uzuvchi - Un dan 70-35 % kuchlanishda uzadi; maksimal tok himoyasi tok datchiklaridan, qarshiliklar blokidan, yarim o’tkazgichli blokdan va elektromagnit uzuvchidan iborat. Tok datchigi tok transformatorlaridir. Maksimal tok himoyasi vaqt ushalmasi va vaqt-tok xarakteristikasini tanlash old paneldagi ruchkalar bilan amalga oshiriladi.

  ”Elektron” ning turlari quyidagilar:

  E06, In = 630 A; In.mth = 250, 400, 630A

  E16, In = 1600A; In.mth = 630, 1000, 1250, 1600A

  E25, In = 2500A; In.mth = 1600, 2000, 2500A

  E40, In = 4000A; In.mth = 2500, 3200, 4000, 5000A  2.9. ELEKTR ENERGIYASINI ISHLATUVCHILARI VA

  ISTEMOLCHILARI
  2.9.1. Sanoatdagi elektroenergiya iste’molchilariva

  ishlatuvchilari (EI va I) hamda ularning tabaqalanishi
  Konstruksiyasi va ishlash prinsipi boyicha EI va I lar quyidagi guruhlarga bolinadi :
  I. Elektrodvigatellari bolgan EI va I

  II. Elektrotexnologik qurilmalar

  III. Elektr yuritish sistemasi

  EI va I larning asosiy harakteristikalari quyidagilar :

  1. Nominal quvvati

  2. Kuchlanishi

  3. Tokning turi

  4. Fazalar soni

  5. Chastotasi

  6. Ish rejimi

  7. Elektr ta’minoti ishonchliligi buyicha toifalari.

  8. Mahsulot birligiga sarflanadigan elektr energiya miqdori solishtirma elektr energiya sarfi, maxsulot turlarini ishlab chiqarish uchun ma’lumotnomalardan olinadi

  9.

  Mahsulot - iqtisodiy faoliyatning ashyolar va xizmatlarda mujassam etilgan natijasi. Uning moddiy-buyum shakli moddiy M. koʻrinishiga ega. Maʼnaviyat sohasida gʻoya, ixtiro va kashfiyotlar, yangi texnologiyalar, i.t.

  Joylashishi doimiyligi boyicha ish davomida kochib yuruvchi yoki kochiriluvchi EI lar ham mavjud. Bular kranlar, ikkinchi hol uchun metall qirquvchi stanoklar kiradi.

  Yuqoridagi korsatkichlarning asosiylarini kengroq korib chiqamiz.

  Elektroenergiya iste’molchilarining harakterli korsatkichlaridan biri ularning nominal quvvatlari hisoblanadi. Elektr yuritmalaridagi asinxron va ozgarmas tok dvigatellari (AD va O’TD) uchun kVt da olchanuvchi aktiv nominal quvvatlari pasportlarida yoki ma’lumot-nomalarda beriladi. Sinxron dvigatellar (SD) uchun tola nominal quvvati va nominal quvvat koeffisienti cosjn ishlatiladi. Metall erituvchi elektr pechlari va elektr payvandlash mashinalarining nominal (qoyilgan) quvvati sifatida ularni ta’minlovchi transformatorlarning KVA da olchanuvchi tola quvvatlari qabul qilinadi. Dvigatal- generatorlar, togrilagichlar va chastota ozgartirgichlar uchun ikkilamchi tomonda ularning kilovattda yoki kilovoltamperda ifodalangan quvvatlari ishlatiladi.

  Qarshilik pechlari, elektroliz vannalari va yoritish asboblari uchun qoyilgan quvvat bu korilmalarning tarmoqdan iste’mol qiladigan quvvatlariga teng. Takrorlanuvchi - qisqa muddatli ish rejimli EI larning pasportida berilgan quvvatini uzoq muddatli ish rejimiga keltirib, nominal quvvat sifatida qabul qilinadi.

  Sanoat korxonalarining elektr qurilmalarida asosan ozgaruvchan tok ishlatiladi. Ozgarmas tok ishlatuvchilari elektr energiyasini ozgaruvchan tokni ozgarmas tokga aylantiruvchi togrlagichlardan olgani sababli, ozgarmas tok doimo qimmatroq bo’ladi. Togrilagichlar sifatida «Sinxron dvigatel - ozgarmas tok generatori - ozgarmas tok dvigateli» (SD - OTG - OUTD) tizimini, boshqariluvchi simobli togrilagichlar (BST), tiristorli togrilagichlar (TT) ishlatiladi. SD - OTG - OTD blokining nominal quvvati SD ning nominal quvvatiga, BST va TT ning quvvati deb ularga ulanadigan OTD ning nominal quvvati olinadi. Ozgarmas tokning asosiy ishlatuvchilariga umumiy tarmoqdan ta’minlanuvchi kotarish-transport mexanizmlarining, prokat stanlaridagi yordamchi mexanizmlarning standart kuchlanishli dvigatellari kiradi. Elektroliz qurilmalari nostandart kuchlanishli iste’molchilarga kiradi. Elektr energiyasini tarqatish tizimida elektroliz qurilmalari, ozgarmas tokda ishlovchi yoy pechlari, payvandlash mashinalari ozgaruvchan tok iste’molchilari hisoblanadi. Ozgarmas tok ishlatuvchilari 5% dan (mashinasozlikda) 85 - 90% gacha (alyuminiy elektrolizi bolgan rangli metallurgiyada) elektr energiyasini iste’mol qiladilar.

  Metallurgiya (yun. metallurgeo -yerdan qazib chiqaraman) - rudalardan yoki tarkibida metall boʻlgan moddalardan metallar ajratib olish va metall qotishmalarga tegishli xossalar "berish" haqidagi fan; sanoat tarmogʻi.

  Kuchlanish boyicha EI va I lar quyidagi standart kuchlanishlarga ega :

  12 V, 36 V, 127 V, 220 V, 380 V, 660 V, 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV, 110 kV, 150 kV va 220 kV - ozgaruvchan tokda va 220 V, 440 V, 825 V - ozgarmas tokda.

  Tokning chastotasi boyicha sanoat chastotasida ishlovchi, undan ortiq va undan kam chastotali elektr ishlatuvchilari mavjud. Sanoat chastotasi 50 Gs ga (60 Gs ga) teng bolib, 60 Gs ga chiqarilgan dvigatellar 50 Gs chastotali tarmoqdan ishlashi mumkin, ammo bunda kuchlanishni 380 V dan 460 V ga kotarish lozim. 50 Gs li dvigatellarni 60 Gs li tarmoqga ulab bolmaydi, bu xolda 60 Gs ni 50 Gs ga pasaytiruvchi ozgartirgich ornatish kerak. 50 Gs chastotaga chiqarilgan trasformator va elektr apparatlari 60 Gs da ishlatilishi mumkin.

  50 Gs dan past chastotalar quyidagi hollarda ishlatiladi :

  1) 0,5 - 1,5 Gs - elektr pechlarida suyuq polatni elektromagnit usulida aralashtirish uchun;

  2) 2 - 5 Gs kontaktli payvandlash uchun bunda 3 fazali, 50 Gs li ozgaruvchan tok maxsus payvandlash mashinalarida 1 fazali 2 - 5 Gs li ozgaruvchan tokka aylantiriladi;

  3) 10 - 40 Gs - elektr dvigatellari tezligini rostlash uchun ;

  50 Gs dan yuqori chastota quyidagi hollarda ishlatiladi :

  1) 175-220 Gs chastotalar tezkor dvigatellar ishlatiladigan, kichik gabaritli elektr asboblari uchun;

  2) Sun’iy tola sanoatidagi sentifugalarning elektr yuritmasi uchun 100 - 200 Gs;

  3) 400 Gs gacha chastota - tezligi 20000 ayl/min bolgan dvigatelli yogochini qayta ishlovchi stanoklarda ;

  4) 500 - 1000 Gs chastota - qaynoq shtampovkada va toblashda ishlatiladigan, metallarni induksion qizdirish qurilmalarida.

  Yuqoridagi 4 ta holda elektr energiyasi 10000 Gs gacha chastotada tarqatiladi. Undan tashqari metallar yuzasini qizdirib toblash va qayta ishlash uchun 2000 - 106 Gs, sopol, plastmassa va yogoch buyumlarini 100*103 - 100*106 Gs chastotada elektr qizdirish qurilmalari mavjud.

  Plastik materiallar yoki plastmassalar - sintetik yoki tabiiy yuqori molekulali birikmalar asosidagi organik materiallardir. Ular isitish va bosim natijasida oʻz shaklini oʻzgartirish va sovutilgandan keyin berilgan shaklni saqlab qolish qobiliyatiga ega.

  Bularda individual chastota ozgartgichlar ishlatiladi.

  EI va I ning ishlash rejimi 3 xil boladi :

  1. Uzoq davom etuvchi rejim. Unda dvigatel yoki transformatorning temperaturasi eksponenta bo’yicha oshib borib, ozgarmas bolib qoladi. Oshib borish vaqti yuklamaga boglik bolib, taxminan 3 ta cholgamlar qizish vaqti doimiysiga teng (to’tish = 3*Tqizish);

  2. Qisqa muddatli rejimda ish vaqti davomida tokli qismlar ozgarmas (qo’yilgan) temperaturagacha qizib ulgurmaydi va toxtab turilganda muxit temperaturasigacha sovib ulguradi;

  3. Takrorlanuvchi - qisqa muddatli (TKM) rejimda ish davomida tokli qismlar qizishi qoyilgan temperaturagacha yetmaydi, toxtash davrida muxit teperaturasigacha sovub ulgurmaydi.

  TKM rejimi foizlarda beriluvchi ulanish takrorlanishi (UT yoki ruscha PV) bilan belgilanadi:

  UT % = (tu * 100%)/(tu tt) = (tu / ts) * 100%

  bu yerda: tu - ulanish vaqti;

  Rus tili - rus xalqi tili, jahonda keng tarqalgan tillardan. Avval SSSRda, soʻng RF va MDH da millatlararo va davlatlararo aloqa vositasi. Rus tili Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi 6 rasmiy tildan biri sanaladi.

  tt - toxtab turish vaqti; ts - sikl vaqti.

  TKM rejimida Ts £ 10 minut bo’lishi kerak. Dvigatellar uchun UT ning 15%, 25%, 40%, 60% li standart qiymatlari bor.

  TKM rejimida ishlovchi EI lar quvvatini doimiy rejimiga (UT = 100%) quyidagi formula yordamida keltiriladi:


  Р100 = Рpasp Ö(UT % / 100%)
  bu yerda : Ppasp - pasportda keltirilgan quvvat; UT % - ulanish takrorlanishi, % da.

  Elektr ta’minoti uzluksizligi darajasi boyicha EI larning 3 ta toifasi mavjud:

  1. I - toifali EI larining elektr ta’minotidagi uzulishlar natijasida odamlar hayotiga xavf solinadi yoki xalq hojaligiga katta moddiy zarar yetkaziladi. Bu zararlar jihozlarning shikastlanishi, maxsulotning brak bolishi yoki texnologik jarayonning uzoq muddatga buzilishi oqibatida hosil boladi. Bunga misol qilib komir shaxtalaridagi bosh kotargich va bosh ventilyator, domna pechlarga suv berish nasoslar, ximiya korxonalaridagi sanitariya - texnika ventilyasiyasi, elektroliz qurilmalarini korish mumkin.

  2. II - toifaga metall qirqish stanoklari, shtampovka mashinalari va presslar, elektr yey pechlari, toqimachilik stanoklari va boshqalar kiradi. Ularning ET dagi uzilishlari mahsulot chiqarishni kamayishiga, braklarga, ishchilar va mexanizmlarning bekor turib qolishiga sabab boladi.

  3. III - toifaga I va II toifalarga kirmaydigan qolgan EI lar (yordamchi sexlar, qoshimcha ishlab chiqarishlar kiradi).

  Ilova

  O’ZLASHTIRISH UCHUN TESTLAR
  1. Ta’lim to’g’risidagi Qonun qachon qabul qilingan?

  A. 2000 yil 8 dekabrda XI sessiyasida.

  B. 2002 yil 3 martda X sessiyada

  C. 1997 yil 29 avgustda IX sessiyasida

  D. 1999 yil 29 avgustda IX sessiyasida

  E. 2001 yil 27 yanvarda VIII sessiyasida


  2.

  Yanvar (lot.; Jānuārius mēnsis 'Yanus oyi' rimliklar xudosi Yanus nomidan) - Grigoriy kalendari boʻyicha yilning birinchi oyi. Yanvar 31 kundan iborat (yana q. Kalendar).

  Qonun necha bob va necha bolimdan iborat?

  A. 5 bob va 34 ta moddadan iborat

  B. 3 bob va 40 ta moddadan iborat

  C. 9 bob va 24 ta moddadan iborat

  D. 4 bob va26 ta moddadan iborat

  E. 6 bob va 36 ta moddadan iborat


  3. Birinchi bob necha moddadan tashkil topgan va qanday qoidalar ko’rib chiqilgan?

  A. Birinchi bobda “Umumiy qoidalar” ko’rib chiqilgan bo’lib u 8 moddadan tashkil topgan.

  B. 1-bobda “Ta’lim to’grisidagi Qonun xujjatlari” ko’rib chiqilgan bo’lib u 10 moddadan tashkil topgan.

  C. 1-bobda “Ta’lim togrisidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari” ko’rib chiqilgan bo’lib u 6 moddadan tashkil topgan.

  D. 1-bobda “Bilim olish xuquqi” ko’rib chiqilgan bo’lib u 11moddadan tashkil topgan.

  E. 1-bobda “Ta’lim tizimi va turlari” ko’rib chiqilgan bo’lib u 9 moddadan tashkil topgan.


  4. 1-moddada qonuning qanday bo’limi aks etgan?

  A. “Ta’lim to’grisidagi qonun xujjatlari “ko’rsatilgan.

  B.”Qonuning maqsadi “ko’rsatilgan.

  C. “Ta’lim soxasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari”

  D. “Bilim olish xuquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.  5. 2-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan.

  A. “Ta’lim to’grisidagi qonun xujjatlari” ko’rsatilgan.

  B. “Qonuning maqsadi” ko’rsatilgan.

  C. “Ta’lim soxasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari”

  D. “Bilim olish xuquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  6. 3-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

  A. “Ta’lim to’grisidagi qonun xujjatlari “ko’rsatilgan.

  B.”Qonuning maqsadi “ko’rsatilgan.

  C. “Ta’lim soxasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari”

  D. “Bilim olish xuquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  7. 4-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

  A. “Ta’lim to’grisidagi qonun xujjatlari “ko’rsatilgan.

  B.”Qonuning maqsadi “ko’rsatilgan.

  C. “Ta’lim soxasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari”

  D. “Bilim olish xuquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  8. 5-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

  A. “Ta’lim to’grisidagi qonun xujjatlari “ko’rsatilgan.

  B.”Qonuning maqsadi “ko’rsatilgan.

  C. “Ta’lim soxasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari”

  D. “Bilim olish xuquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  9. 6-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

  A. “Ta’lim muassasasining xuquqiy maqomi” aniqlangan.

  B. “ Davlat ta’lim standartlari”ga ta’rif berilgan.

  C. “Ta’lim berish tili”dan foydalanish tartibi.

  D. “Bilim olish huquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  10. 7-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

  A. “Ta’lim muassasasining xuquqiy maqomi” aniqlangan.

  B. “ Davlat ta’lim standartlari”ga ta’rif berilgan.

  C. “Ta’lim berish tili”dan foydalanish tartibi.

  D. “Bilim olish huquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  11. 8-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

  A. “Ta’lim muassasasining xuquqiy maqomi” aniqlangan.

  B. “ Davlat ta’lim standartlari”ga ta’rif berilgan.

  C. “Ta’lim berish tili”dan foydalanish tartibi.

  D. “Bilim olish huquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  12. Qonuning 2-bobi nimalardan iborat?

  A. “Ta’lim tizimi va turlari”

  B. “ Davlat ta’lim standartlari”ga ta’rif berilgan.

  C. “Ta’lim berish tili”dan foydalanish tartibi.

  D. “Bilim olish huquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.


  13. 9-moddada Qonuning qanday bo’limiga ta’rif berilgan?

  A. “Ta’lim tizimi va turlari”

  B. “ Davlat ta’lim standartlari”ga ta’rif berilgan.

  C. “Ta’lim berish tili”dan foydalanish tartibi.

  D. “Bilim olish huquqi” ko’rsatilgan.

  E. “Pedagogik faoliyat bilan shugullanish xuquqi” keltirilgan.  Download 362.82 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 362.82 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Saqlagichlar bilan himoya qilish

  Download 362.82 Kb.