Fənn: Konstruksiya və modelləşdirmə İxtisas: Texnologiya müəllimliyi
Download 33.97 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi33.97 Kb.
#7589

Fənn: Konstruksiya və modelləşdirmə

İxtisas: Texnologiya müəllimliyi

1.Fənnin məqsəd və vəzifələri.

2.Bədii konstruksiya.

3.Texniki konstruksiya.

4.Geyimlərin layhələndirilməsi.

5.Konstruksiya modelləşdirmə işinin mərhələləri.

6.Geyim haqqında ümumi məlumat.

7.Geyimə verilən tələblər.

8.Geyimlərin təsnifatı.

9.Üslub haqqında.

10.Dəb haqqında.

11.İnsan fiqurasının konstruktiv qurşaqları.

12.İnsan bədəninin proporsiyaları.

13.Kanonlar haqqında.

14.Boy-buxuna görə insan bədəninin tipləri.

15.Çiyinin hündürlüyünə görə insan bədəninin tipləri.

16.İnsan bədənindən ölçülərin götürülməsi.

17.İnsan bədənindən götürülən eninə ölçülər.

18.İnsan bədənindən götürülən uzununa ölçülər.

19.Geyimin konstruksiyasının sistem və metodları.

20.Qrafiki hesabat sistemi.

21.Geyimin konstruksiyası üçün verilən tələblər.

22.Tikiş məmulatlarının konstruksiyasının vahid metodikası.

23.Uşaq papağının cizgisinin qurulması.

24.Konstruksiya etmək üçün hazırlıq işləri.

25.Ləçəyin cizgisinin qurulması.

26.İki ləçəyin cizgisinin qurulması.

27.Gecə köynəyinin konstruksiyası və modelləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri.

28.Kəmərli məmulatların konstruksiyası və modelləşdirilməsi.

29.Biçiminə görə yubka qurupları.

30.Düz yubka haqqında məlumat.

31.Konus şəkilli yubkalar.

32.Qadın geyimlərinin çeşidləri.

33.Geyimdə siluet.

34.Geyimdə xətlər və rəng haqqında.

35.Qolların növləri və formaları.

36.Yaxalıqların növləri və formaları.

37.Bağlanması boyun kəsiyinə qədər olan yaxalıqlar.

38.Manjetlərin növləri və formaları.

39.Kişi geyimlərinin çeşidləri və xarakterik xüsusiyyətləri.

40.Kişi köynəkləri.

41.Reqlan biçimli məmulatların cizgisinin qurulma xüsusiyyətləri.

42.Reqlan biçimli məmulatların variantları.

43.Döşlüksüz önlüyün hesabatı və cizgisinin qurulması.

44.Öz ölçünüzə görə döşlüksüz önlük üçün hesabatın aparılması və cizgisinin qurulması.

45.Döşlüklü önlüyün hesabatı və cizgisinin qurulması.

46.Döşlüklü önlük üçün öz ölçünüzə uyğun hesabatın aparılması və cizginin qurulması.

47.Önlüyün modelləşdirilməsi.

48.Gecə köynəyinin arxa hissəsinin hesabatı və cizgisinin qurulması.

49. Gecə köynəyinin ön hissəsinin hesabatı və cizgisinin qurulması.

50.Gecə köynəyi üçün öz ölçünüzə uyğun hesabatın aparılması və cizginin qurulması.

51.Düz yubka üçün bünövrə xəttinin qurulması.

52.Düz yubka üçün öz ölçünüzə uyğun hesabatın aparılması və cizginin qurulması.

53.Yarım “Günəş” yubka üçün öz ölçünüzə uyğun hesabatın aparılması və cizginin qurulması.

54.6 klin yubkanın hesabatı və cizgisinin qurulması.

55. “Zəng” tipli klin yubkanın qurulması.

56.Düz yubkanın qatlamalarla modelləşdirilməsi.

57.Düz siluetli paltarın ön hissəsində çiyin və yan xətlərinin hesabatı və cizgisinin qurulması.

58.Paltarın bel xətti üzrə qarsaqların hesabatı və qurulması.

59.Döş qarsağının köçürülmə qaydaları.

60.Çertyojun oxunmasını və qurulmasının düzgünlüyünün yoxlanilması.

61.Düz qol üçün bünövrə xəttinin qurulması.

62. Düz qol üçün öz ölçümüzə görə hesabatın aparılması və cizginin qurulması.

63.Qolların modelləşdirilməsi.

64.Düz kaketkanın modelləşdirilməsi.

65.Relyef xətlərinin qurulması.

66.Qadın yüngül paltarının modelləşdirilməsi.

67.Kişi köynəyi üçün kürəyin cizgisinin qurulması.

68. Kişi köynəyi üçün qol cizgisinin qurulması.

69. Kişi köynəyi üçün ön hissə cizgisinin qurulması.

70.Kişi köynəyinin yaxalığının cizgisinin qurulması.

71.Reqlan biçimli məmulatların cizgisinin qurulma ardıcılığı.

72.Reqlan biçimli kofta üçün bünövrə xəttinin qurulması.

73. Reqlan biçimli kofta üçün qolun arxa hissəsinin cizgisinin qurulması.

74.Dayanıqlı yaxalığın ölçümüzə görə qurulması.

75.Yarım dayanıqlı yaxalığın ölçünüzə görə qurulması.

76. Ölçümüzə görə qatlamalı yaxalığın qurulması.

77. Yastı yayılmış yaxalığın ölçümüzə görə qurulması.

78.Klassik şalvarın modelləşdirilməsi.

79.Gen-bol biçimli şalvarlar.

80.Qolu bütöv biçilmiş məmulatların cizgisinin qurulma xüsusiyyətləri.

81.Konstruksiyasına görə bütöv biçilmiş qolların bir-birindən fərqi.

82.Qolu bütöv biçilmiş məmulatların xarakterik cizgiləri.

83.Geyim detalları ülgülərin hazırlanması.

84.Geyim detalları ülgülərin texniki surətdə çoxaldılması.

85.Gecə köynəyinin hesabatı və cizgisinin qurulması.

86.Düz yubkanın hesabatı və cizgisinin qurulması.

87.Orta “ Zəng” şəkilli yubkanın hesabatı və cizgisinin qurulması.

88.“ Yarım Günəş” yubkanın hesabatı və cizgisinin qurulması.

89.“Günəş” yubkanın hesabatı və cizgisinin qurulması.

90.Kilin yubkanın hesabatı və cizgisinin qurulması.

91.Düz siluetli paltar əsası üçün bünövrə xəttinin qurulması.

92. Düz siluetli paltarın kürək hissəsinin hesabatı və cizgisinin qurulması.

93. Düz siluetli paltarın ön hissəsinin hesabatın qurulması.

94.Düz qolun hesabatı və cizgisinin qurulması.

95.Dayanıqlı yaxalığın hesabatı və cizgisinin qurulması.

96.Yarımdayanıqlı yaxalığın hesabatı və cizgisinin qurulması.

97.Yastı-yayılmış yaxalığın hesabatı və cizgisinin qurulması.

98.Qatlamalı yaxalığı hesabatı və cizgisinin qurulması.

99.Kişi köynəyinin hesabatı və bünövrə xəttinin qurulması.

100.Qadın şalvarının əsasının konstruksiyası.

101.Şalvarın ön hissəsinin cizgisinin qurulması.

102. Şalvarın arxa hissəsinin cizgisinin qurulması.

103.Reqlan biçimli kofta üçün kürəyin cizgisinin qurulması.104. Reqlan biçimli kofta üçün ön hissə cizgisinin qurulması.

105. Reqlan biçimli kofta üçün qolun ön hissəsinin cizgisinin qurulması.

Download 33.97 Kb.
Download 33.97 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənn: Konstruksiya və modelləşdirmə İxtisas: Texnologiya müəllimliyi

Download 33.97 Kb.