Kompüterin əsas yaddaşı hansıdır?
Download 0.87 Mb.
bet2/6
Sana18.11.2020
Hajmi0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

77.Kompüterin əsas yaddaşı hansıdır?

 1. Əməli yaddaş və daimi yaddaş

 2. Keş yaddaş və əməli yaddaş

 3. Vinçestr yaddaşı və Keş yaddaş

 4. Daimi yaddaş və keş yaddaşı

 5. Əməli yaddaş və vinçestr yaddaşı

78. İnformasiyanın ümumi nəzəriyyəsinin yaradıcısı kim hesab olunur?

 1. A) Fon Neyman B) Blez Paskal C) Qotfrid Leybnits

 2. D) Klod Şenon E) Çarlz Bebbic


79. Aşağıdakı variantların hansında göstərilənlərin hamısı komputerin texniki vasitələri hesab olunur?

 1. Klaviatura, Printer, Monitor, Maus

 2. Word, Access, Internet, WordPad

 3. Excel, CD-ROM, NotePad

 4. Scaner, Maus, Paint, Photoshop

 5. MP3; CD-ROM


80.Komputerin imkanlarını daha da genişləndirmək üçün ona qoşulan qurğular necə adlanır?

 1. Periferiya qurğuları

 2. Texniki qurğular

 3. Əsas qurğular

 4. İdarəetmə qurğuları

 5. Elektron qurğular

81. Müasir komputerlərin əsas arxitekturası kim tərəfindən verilib?

 1. Con -Fon Neyman

 2. Paskal

 3. Şennon

 4. Leybnis

 5. Ada Avqusta


82. Takt tezliyi nədir?

 1. vahid zamanda yerinə yetirən əməliyyatların sayı;

 2. əmrlərin sayı;

 3. operativ yaddaşı ünvanlaşdırmaq üçün istifadə edilən ikilik mərtəbə:

 4. ikilik mərtəbələrin (bitlərin) sayı;

 5. iş zamanı görülən işlərin miqdarı;


83. Takt tezliyi ....... ölçülür?

 1. Meqa herslə

 2. Meqabaytla

 3. Piksellə

 4. Meqa hers/san

 5. Bit

84. Prosessor nə üçündür? 1. İnformasiyanı emal etmək və digər qurğuları idarə etmək üçün

 2. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 3. İnformasiyanı toplamaq üçün;

 4. Proqramları daxil etmək üçün;

 5. İnformasiyanı çap etmək üçün


85. Prosessorun (mikroprosessorun) tərkibinə hansı qurğular daxildir?

 1. İdarə qurğusu, hesab məntiq qurğusu, mikroprosessor yaddaşı, mikroprosessorun interfeys sistemi

 2. Əməli yaddaş, daimi yaddaş və keş yaddaş

 3. Əməli yaddaş, daimi yaddaş, mikroprosessor yaddaşı

 4. İdarə qurğusu, sistem interfeysi, riyazi prosessor

 5. İdarə qurğusu, kontrollerlər, adapterlər və əlaqə şinləri (kanalları)86. Kompüterin vəzifələrinə aid deyil.

 1. qərar vermək

 2. çap etmək

 3. daxil etmək

 4. yadda saxlamaq

 5. ötürmək və qəbul etmək


87.Kompüterdə hesablama əməliyyatların daha sürətlə yerinə yetirilməsı birbaşa asılıdır: ............

 1. Prosessorun tezliyindən

 2. Qrafik kartdan

 3. Klavişin sıxılma sərtliyindən

 4. Qida blokuna daxil olan gərginlikdən

 5. Displey ölçüsündən

88. Aşağıdakılardan hansı komputerin xususiyyətlərdən biri deyil?
A)hər şeyə özu qərar verir
B)informasiyanı surətlə emal edər
C)doğru proqramlaşdırıldığında səhv etməz
D)informasiyanı qəbul edər
89. Klaviatura nə üçündür?

 1. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 2. İnformasiyanı emal etmək üçün;

 3. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

 4. İnformasiyanı çap etmək üçün;

 5. Kalkulyatoru əvəz edir.


90. Hesab- məntiq əməllərini icra edən qurğu..

 1. Prosessor

 2. Giriş- çıxış portları

 3. klaviatura

 4. İdarəetmə qurğusu

 5. Əməli Yaddaş qurğusu


91. Mikroprosessorun vəzifəsi nədir?

 1. Daxil edilmiş informasiyanı emal etmək

 2. Çıxış məlumatlarını çap etmək

 3. Verilənləri daxil etmək

 4. Heç biri

 5. Kompyuteri şəbəkəyə qoşmaq

92.Bunlardan hansılar giriş qurğusudur? 1.Sistem bloku 2. Monitor 3. Klaviatura 4. Printer 5. Skaner 1. 3,5

 2. 1,3,5

 3. 4,5

 4. 1,2,3

 5. 2,4,5

93.Plotter nədir?

 1. Çıxış qurğusudur

 2. Saxlama qurğusudur

 3. Daxili qurğudur

 4. Kabel növü

 5. Proqram təminatı

94.Aşağıdakı qurğulardan hansı analoq siqnalları rəqəmsala və əksinə çevirir?

 1. Modem

 2. TAP

 3. Ana löhvə

 4. Printer

 5. İ/O device

95.Kompüterin fiziki komponentləri ....... adlanır?

 1. Hardware

 2. Software

 3. Terminal

 4. Database

 5. msconfig

96.Prosessor nədir?

 1. Hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirən və kompüterin ümumi işini idarəedən qurğudur

 2. Xarici yaddaş qurğusudur

 3. Kompüterin yaddaşındaolan informasiyanı çap edən qurğudur

 4. Fasiləsiz qida mənbəyidir

 5. Kağız üzərində olan informasiyanı kompüterin yaddaşına köçürən qurğudur.

97.İMB PC tipli kompüterlərdə giriş-çıxış bazasistemi necə adlanır?

 1. BİOS

 2. RAM

 3. HDD

 4. PRİNTER

 5. MONİTOR

98.Aşağıdakılardan hansı informasiya daxiletmə qurğusudeyil?

 1. Printer

 2. Mikrofon

 3. Maus

 4. Joystik

 5. Klaviatura

99.Daxiletmə - xaricetmə qurğularını seçin:

1.modem 2. Skaner 3. Plotter 4. Touch screen monitor 5. Şəbəkə kartı

6. splitter 7. Prosessor


 1. 1,4,5

 2. 1,2,3

 3. 2,4,7

 4. 1,5,7

 5. 2,3,4

100.Daxiletmə qurğularını seçin:

 1. Penmaus, skaner, kalviatura

 2. Trekbol, digitayzer,TV-tuner

 3. Coypad,klaviatura,sistem bloku

 4. Printer,skaner,plotter

 5. Speaker,səskartı,mikrafon

101.İxtiyari informasiyanı skaner hansı informasiya kimi qəbul edir?

 1. Qrafik

 2. Simvol

 3. Mətn

 4. Təqdimat

 5. Cədvəl

102.Çıxış qurğularına aiddir..

 1. Monitor, səsgücləndirici, printer

 2. Monitor, klaviatura, skaner, maus

 3. Qrafiki planşet, printer, rəqəmli kamera, maus

 4. Mikrofon, klaviatura, maus, prosessor

 5. Monitor, printer, skaner,

103.Video informasiyanın həcmini hesablamaq üçün istifadə olunan kəmiyyətləri seçin:

1.Kadrların ölçüləri 2. Kadrların dəyişmə tezliyi 3. Monitorun ölçüləri 4. Səsin davametmə müddəti 5. Səsin tezliyi 6. Təsvirdə olan rənglərin sayı 1. 1,2,6

 2. 1,2,3,6

 3. 2,3,4,6

 4. 2,4,5

 5. 2,4,6

104.Digitayzerin seyrəklik qabiliyyəti ..... ilə ölçülür?

 1. Lpi

 2. Epi

 3. Ppi

 4. Opi

 5. Dpi

105.Uyğunluğu müəyyən edin.

1.skaner 2. Printer 3. Monitor

a.flatbad b.şırnaqlı c. LCD d.termo e.led


 1. 1-a; 2-b,d; 3-c,e

 2. 1-d; 2-b; 3-a,e

 3. 1-a; 2-d; 3-c,e

 4. 1-e; 2-c,d; 3-a

 5. 1-c,e; 2-b,d; 3-a,

106.Çıxış informasiyası üçün olmayan qurğunu göstərin.

 1. Klaviatura

 2. Proyektor

 3. Monitor

 4. Plotter

 5. Printer


107.Mikroprosessorun əsas xarakteristikaları hansılardır?

1.işçi gərginliyi 2.qiyməti 3.takt tezliyi 4. Müşahidə bucağı 5. Mərtəbəlilik 6.seyrəklik qabiliyyəti 1. 1,3,5

 2. 2,3,5

 3. 2,4,6

 4. 3,5,6

 5. 1,4,5


108. İnsana özü üçün təbii olan səs, video, qrafika, mətnlər, animasiya və s. istifadə edərək ünsiyyət bağlamağa imkan verən aparat və proqram kompleksi nə adlanır?

 1. kompüterin mutimedia vasitələri

 2. kompüterin aparat vasitələri

 3. kompüterin aparat və proqram vasitələri

 4. kompüterin proqram vasitələri

 5. kompüterin texniki vasitələri


109.Monitor nə üçündür?

 1. İnformasiyanı ekranda təsvir etmək üçün

 2. İnformasiyanı emal etmək üçün;

 3. İnformasiyanı daxil etmək üçün;

 4. İnformasiyanı çap etmək üçün;

 5. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün;


110.Təsvirin formalaşdırılması prinsipinə görə monitorlar

 1. elekron-şua borulu, mayekristal, plazma

 2. maye-kristal və plazma

 3. nazik ekranlı və monoxrom

 4. elektron-şua borulu və nazik ekranli

 5. elektron şua və ZCD


111. Printer nə üçündür?

 1. İnformasiyanı çap etmək üçün

 2. İnformasiyanı təsvir etmək üçün

 3. İnformasiyanı emal etmək üçün

 4. İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

 5. İnformasiyanı daxil etmək üçün


112. Skanerin funksiyası..........?

 1. İnformasiyanın surətini kompyuterə daxil etmək

 2. İnformasiyanı çapa vermək

 3. İnformasiyanı digər qurğulara ötürmək

 4. İnformasiyanı çoxaltmaq

 5. İnformasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq
113. Keş-yaddaş nədir?

 1. Əməli yaddaşa müraciət sürətini artıran və mikroprosesorla uyğunlaşdırılan yaddaş

 2. operativ yaddaşın bir hissəsi;

 3. operativ yaddaşdan verilənləri daha sürətlə oxuyan yaddaş;

 4. Yavaş sürətlə işləyən qurğuların işini operativ yaddaşla əlaqələndirən yaddaş;

 5. operativ yaddaşa verilənləri daha sürətlə yazan yaddaş


114. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

       1. Modem

       2. Siçan (Mouse)

       3. Klaviatura

       4. Sistem bloku

       5. Monitor


115. Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

       1. Sistem bloku

       2. Modem

       3. Monitor

       4. RAM

       5. Mikroprosessor

116.Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

       1. Monitor

       2. Web - camera

       3. Printer

       4. Scanner

       5. Siçan (Mouse)


117. Kompüterlərə qoşulan periferik qurğuların uyğunluğu və idarəsi üçün təyin olunmuş elektron plata.......... adlanır.

 1. Şin sistemi

 2. Kontroller

 3. Skaner

 4. Strimer

 5. Plotter


118.PLOTTER nədir?

 1. müxtəlif sxemlərin kağız üzərində çap edən qurğu

 2. Hesab məntiq qurğusu

 3. Daxili yaddaş

 4. Xarici yaddaş

 5. SETUP


119. Kompüter nədir?

 1. İnformasiyanın çevrilməsini avtomatlaşdıran elektron qurğu

 2. Mətn yığmaq üçün qurğu

 3. Elektron cədvəllərlə işləmək üçün qurğu

 4. Hesablama qurğusu

 5. Oyun qurğusu

120. Hansı çapetmə qurğusudur? 1. printer

 2. skaner

 3. display

 4. klaviatura

 5. mikrofon


121.Son zamanlar әn çox istifadә edilәn USP –lәr hansılardır?

 1. APS, Powercom, Ippon

 2. ADA, IBM, London

 3. ADSL, Pioner, Layton

 4. ADS, Poverqon, Lıpton

 5. SPA, Pioner, Ipper

122.Indiki zamanda istifadә edilәn klaviaturalarda hansı texnologiyaya üstünlük verilir?

 1. membran tipli texnologiyaya

 2. tranzistor tipli texnologiyaya

 3. qapama tipli texnologiyaya

 4. ötürmә tipli texnologiyaya

 5. titrәmә tipli texnologiyaya

123. Optik Mouse-un üstünlüyü nәdәn ibarәtdir?

 1. onda hәrәkәt edәn rezin diyircәk yoxdur

 2. onda hәrәkәt edәn karton diyircәk yoxdur

 3. onda hәrәkәt edәn şüşә diyircәk yoxdur

 4. onda hәrәkәt edәn taxta diyircәk yoxdur

 5. onda hәrәkәt edәn kağız diyircәk yoxdur

124. Manipulyatorun hәrәkәtinin idarә olunması üçün hansı әmәliyyat sistemindәn istifadә edilir

 1. NLS әmәliyyat sistemindәn

 2. NZS әmәliyyat sistemindәn

 3. NBNZ әmәliyyat sistemindәn

 4. NBZ әmәliyyat sistemindәn

 5. heç birindәn

125. Bizim ölkәmizdә әsasәn hansı firmanın UPS –lәrindәn istifadә olunur?

 1. APS, Powercom, Ippon

 2. ADA, IBM, London

 3. ADSL, Pioner, Layton

 4. ADS, Poverqon, Lıpton

 5. SPA, Pioner, Ipper

126. Kursorun ekranda hәrәkәti nәyә görә hәyata keçirilir?

 1. yazılmış proqrama uyğun olaraq

 2. yazılmış alqoritmә uyğun olaraq

 3. yazılmış rәqәmlәr ardıcıllığına uyğun olaraq

 4. yazılmış әmrlәr ardıcıllığına uyğun olaraq

 5. yazılmış sözlәr ardıcıllığına uyğun olaraq

127. Kompüter bazarları üçün Mouse qurğusunu hansı aparıcı firmalar istehsal edirlәr?

 1. Microsoft, Mitsumi, A4Tech, Logitech,

 2. Microsoft, Mitsumi, Logotesh, Rado

 3. Macintosh, Rado, Sony, IBM

 4. Microsoft, Macintosh, A55, Loqotep

 5. KEY Systems IBM, Sony, KEY Systems

128. Coystiklәrdә siqnal hansı formada çevrilmәyә mәruz qalır?

 1. analoq siqnal rәqәm siqnalına çevrilir

 2. ümumiyyәtlә çevrilmә baş vermir

 3. rәqәm siqnal rәqәm siqnalına çevrilir

 4. analoq siqnal analoq siqnalına çevrilir

 5. rәqәm siqnal analoq siqnalına çevrilir

129. Sistem bolukunun hansı görüntüsündan istifadә olunur?

 1. üfuqi vә şaquli görüntüsündәn

 2. eninә vә qalınlığı görüntüsündәn

 3. eninә vә uzununa görüntüsündәn

 4. uzununa vә nazikliyi görüntüsündәn

 5. nazikliyi vә hündürlüyü görüntüsündәn

130. Kompüteri gәrginlik sıçrayışlarından hansı qurğunun kömәyi ilә müdafiә etmәk olar?

 1. UPS ilә

 2. USP ilә

 3. USD ilә

 4. PPS ilә

 5. UPP ilә

131. Monitor vә ekran kartı hansı oxunma rejimini dәstәklәyir?

 1. ardıcıl vә qarışıq oxunma rejimini

 2. paralel vә qarışıq oxunma rejimini

 3. paralel oxunma rejimini

 4. ardıcıl oxunma rejimini

 5. ardıcıl vә paralel oxunma rejimini


132. Monitorun ekranındakı simvolların yenilәmә sürәti hansı vahidi ilә ölçülür?

  1. hers

  2. millimetr

  3. milliqram

  4. millilitr

  5. heç biri


133. Monitorlarda nöqtә aralığı necә göstәrilir?

 1. dot pitch

 2. do printer

 3. dont,s print

 4. dot pitcher

 5. doto pitche

134. Maye kristal necә maddәdir?

 1. maye vә bәrk maddә arasında olan maddәdir

 2. bәrk maddә deyil

 3. bәrk maddәdir

 4. maye maddәdir

 5. maye maddә deyil

135. Maye kristal әsasәn nәyә hәssasdır?

 1. istiliyә

 2. soyumağa

 3. qızmaya

 4. soyuqluğa

 5. heç birinә

136. Mouse qurğusu iş prinsipinә görә necә bölünür?

 1. optikmexaniki vә optik

 2. Optik-avtomat

 3. Yarımavtomat

 4. yarımexaniki

 5. avtomatik vә yarımexaniki

137.Sәtirlәrin ekranda әks olunma tezliyi nәyi әks etdirir?

 1. saniyә әrzindә ekranda әks olunan sәtirlәrin sayını

 2. saniyә әrzindә ekranda yaranan kadrların әyriliyini

 3. saniyә әrzindә ekranda yaranan cızıqların sayını

 4. saniyә әrzindә ekranda göstәrilәn şәkillәrin rәngini

 5. saniyә әrzindә ekranda әmәlә gәlmiş müxtәlif xarakterli sәslәrin tezliyini


138. Aşağıda göstәrilәn parametrlәrdәn hansı skanerә aiddir?

 1. optik icazә, rәngin dәrinliyi, dinamik diapozon

 2. optic görüntü, rәngin sadәliyi, dinamik hәrәkәt

 3. rәngin dәqiqliyi, statik lazer şüası, optik görüntü

 4. rәngin müxtәlifliyi, lazer şüası, statik icazә

 5. optik şüa, rәnglәr, statik hәrәkәt


139. TFT monitorlarının üstün cәhәtlәrindәn biri hansıdır?

 1. tәsvirdә hәndәsi tәhrifin olmaması

 2. tәsvirdә hәndәsi dairәlәrin olmaması

 3. tәsvirdә hәndәsi bucaqların olması

 4. tәsvirdә hәndәsi ölçülәrin olmaması

 5. tәsvirdә hәndәsi fiqurların olması

140. Elektronşüa borularında işıqlanma parlaqlığı nәyә proporsionaldır?

 1. buraxılan şüanın enerjisinә

 2. buraxılan şüanın eninә

 3. buraxılan şüanın uzunluğuna

 4. buraxılan şüanın nazikliyinә

 5. buraxilan şüanın qalınlığına

141. CRT monitorlarının iş prinsipi nәyә әsaslanır?

 1. elektron tapançadan çıxan elektron selinin fosfor tәbәqәyә toxunmasına

 2. tapançadan çıxan infraqırmızı şüaya

 3. lazer şüasının fosfor tәbәqәyә toxunmasına

 4. tapançadan çıxan lazer şüasına

 5. tapançadan çıxan infraqırmızı şüanın ekrana toxunmasına

142. Elektrik enerjisinә qәnaәt baxımından hansı tip ekranlar nisbәtәn әlverişlidir?

 1. LCD ekranı CRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir

 2. CCD ekranı RRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir

 3. LDD ekranı CRR ekranına nisbәtәn әlverişlidir

 4. LCD ekranı RTRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir

 5. LCC ekranı TRT ekranına nisbәtәn әlverişlidir143. Rәqәmli montorlarda idarәetmә hansı siqnallarla yerinә yetirilir?

 1. ikilik siqnallarla

 2. üçlük siqnallarla

 3. heç bir siqnaldan istifadә edilmir

 4. dördlük siqnallarla

 5. birlik siqnallarla


144. Monitorlar kompüterə hansı port vasitəsilə qoşula bilər?

 1. VGA

 2. PS/2

 3. USB

 4. İEEE

 5. LPT145. Kağız üzərində olan mətn və şəkilli məlumatları kompyuterə daxil etmək üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

 1. Skaner

 2. Printer

 3. Mouse

 4. Modem

 5. Monitor


146. Standart klaviaturada neçə düymə yerləşir?

 1. 104

 2. 99

 3. 106

 4. 103

 5. 108


147. PrtScr (print scren) düyməsi Windows mühitində hansı funksiyanı yerinə yetirir?

 1. Ekranda olan təsvirin qrafiki sürəti

 2. Ptinterdən çapa verir

 3. Esc – düyməsi ilə eynidir

 4. Verilmiş məlumatı silir

 5. Qeyd olunmuş hissəni çapa verir

148. Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

 1. printer, monitor

 2. klaviatura, siçan

 3. skaner, monitor

 4. sistem bloku, klaviatura

 5. siçan, printer


Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

Download 0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.87 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKompüterin əsas yaddaşı hansıdır?

Download 0.87 Mb.