“Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
Download 0.87 Mb.
bet3/6
Sana18.11.2020
Hajmi0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

149.“Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

 1. ekranı söndürmək

 2. rejimdən çıxmaq

 3. qovluqları açmaq

 4. faylları açmaq

 5. kompüteri söndürmək


150. “Enter” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

  1. daxil etmək

  2. ekrani söndürmək

  3. qovluqlari açmaq

  4. fayllari açmaq

  5. fayllari silmək


151. Kompüterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

  1. Əməliyyat Sistemi

  2. Ms. Word

  3. Ms. PowerPoint

  4. Paint

  5. Tədbiqi proqram


152. Üzәrindә windovs­un idarәedici elementlәri yerlәşәn әsas windows obyekti……… adlanır.

 1. işçi masa

 2. moy kompyüter

 3. mәsәlәlәr paneli

 4. pusk düymәsi

 5. qovluq pәncәrәsi


153. Hansı düymə kombinasiyası sənədi çap etməyin qısa yoludur?

A) Ctrl + P 1. Alt + D

 2. Ctrl + O

 3. Alt + K

 4. Ctrl + N


154.Hansı daxiletmə qurğusu hesab edilə bilməz?

 1. Printer

 2. Klaviatura

 3. Skaner

 4. Siçan (Mouse)

 5. Web – camera

155.Çıxış qurğularına hansılar aiddir? 1. Printer, monitor, plotter, səsgücləndirici

 2. Monitor, klaviatura, mouse, printer

 3. Klaviatura, mikroprosessor, monitor, skaner

 4. Mikrafon, klaviatura, mouse, skaner

 5. Skaner, mouse, mikrafon, monitor


156. Daxiletmə - xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

 1. informasiyanın kompyuterə daxil və xaric edilməsı

 2. informasiyanın silinməsini

 3. şəbəkədə məlumatların silinməsini

 4. qrafıki əməliyyatların yerinə yetirilməsini

 5. hesablama prosesini yerinə yetirilməsi


157. Dot – matrix hansı qurğunun xüsusiyyətidir?

 1. Printer

 2. Monitor

 3. Klaviatura

 4. CD-ROM

 5. Mikroprosessor

158. Qrafik informasiyanı çapa çıxartmaq üçün hansı printer daha çox əlverişlidir?

 1. Termoqrafiki printerlər

 2. Yarpaqşəkilli printerlər

 3. Axınlı printerlər

 4. İynəli printerlər

 5. Lazer printerlər


159.Monitorda təsvirin ən kiçik nöqtəsi necə adlanır?

 1. piksel

 2. bit

 3. bayt

 4. bit/san

 5. xana


160.Aşağıdakılardan hansına məlumat yazılmaz?
A) skaner
B) butun cavablar doğrudur
C) sərt disk
D)disket
E)CD-ROM

161.Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla tanışınıza göndərmək üçün aşağıdakılardan hansı qurğunun köməyi lazımdır?

 1. Skaner

 2. DVD-Writer

 3. CD-ROM

 4. Printer

 5. Trackpad

162. Aşağıdakılardan hansı giriş qurğusudur?
A)scaner
B)monitor
C)printer
D)sərt disk
E)heç biri
163.Portlar hansı məqsədlə istifadə olunur?

 1. Əlavə qurğuların (slotların) qoşulmasının təmin edilməsi üçün

 2. Daxili yaddaş qurğularının şəbəkəyə qoşulmasının təmin edilməsi üçün

 3. Xarici yaddaş qurğularının sistem blokuna qoşulmasının təmin edilməsi üçün

 4. Daxili və xarici yaddaş qurğularının şəbəkəyə qoşulmasının təmin edilməsi üçün

 5. Periferiya qurğularının qoşulmasının təmin edilməsi üçün


164.Fərdi kompyuterin funksiyaları:

 1. veriləni daxil etmək, yaddaşdakı proqram əsasında onu çevirmək və nəticəni xaric etmək;

 2. məlumatı, veriləni toplamaq, emal etmək;

 3. veriləni xaric etmək, onu çevirmək;

 4. şəbəkəyə qoşulmaq, veb səhifələri açmaq;

 5. yaddaşdakı veriləni emal etmək.

165.Kompüterin sistem blokunun əsas elementləri? 1. sistem platası, adapterlər,cərəyan bloku, vinçester, diskovod;

 2. printerlər, adapterlər, cərəyan bloku, diskovod, vinçester;

 3. ana plata, adapterlər, monitor;

 4. sistem platası, adapterlər, diskovod, vinçester, diskovod, klaviatura;

 5. sistem platası, adapterlər, cərəyan bloku, elastik maqnit diskləri diskovod, skaner.


166.Əməli yaddaşın tutumu nə ilə ölçülür?

 1. Baytla

 2. Hamısı doğrudur

 3. Əmrlə

 4. Proqramla

 5. Fayllar

167.RAM (operativ yaddaş) haqqında deyilənlərdən biri yalnışdır.

 1. Bu yaddaşdakı informasiya,kompüter söndürüldükdən sonra da saxlanılır

 2. Kompüter söndürülərkən, bu yaddaşdakı məlumatlar silinir

 3. Prosessor proqramları məhz buradan alır

 4. Bu yaddaşdakı informasiya kompüterin işlədiyi müddətdə saxlanılır.

 5. Çox sürətlə işləyir və prosessora verilənləri yaddaşdan oxumağa və ya ora yazmaq üçün praktik olaraq gözləmək lazım gəmir

168.Kompüterin düzgün işləməsini yoxlayan proqramlar hansı yaddaşda yerləşir?

  1. ROM

  2. Registr

  3. RAM

  4. Keş

  5. Videoyaddaş

169.DVD-disklərin yaddaşı nə qədər olur?

 1. 4.7 Gb

 2. 2024 Mb

 3. 2.7 Gb

 4. 700 Mb

 5. 1.44Mb

170.Videofilmin həcmi 4 Gbayt-dır. Bir disk 700 Mbayt informasiya tutur. Bu filmi köçürmək üçün neçə disk lazımdır?

 1. 6

 2. 5

 3. 2

 4. 8

 5. 10

171.Uyğunluğu müəyyən edin:

1.CMOS yaddaş 2. Əməli yaddaş 3. Keş yaddaş

a. kiçik həcmli, böyük sürətli daxili yaddaşdır

b.elektrik enerjisindən asılıdır

c. vaxt, tarix, parol kimi məlumatları saxlayır

d. məlumatların başqa kompüterlərə daşınmasını təmin edire.aktiv proqramların saxlanması üçündür.

 1. 1-c, 2-b,e; 3-a

 2. 1-c, 2-b,; 3-a,e

 3. 1-d, 2-a,e; 3-c

 4. 1-b,2-e; 3-a,c

 5. 1-d,2-b,e; 3-a,c

172.SərtDisk (HARD DİSK) haqqında deyilənlərdən biri doğrudur?

 1. İnformasiyanı kompüter söndürüldükdə belə saxlaya bilir

 2. 256 GB maksimal yaddaşa malik olur

 3. Yalnız USB portlarla kompüterə qoşulur

 4. SSD texnologiyalı disklərə nisbətən daha sürətli fayl əməliyyatları apara bilir

 5. Operativ yaddaş üçün istifadə edilir


173. Müasir kompüterlərin işləmə sürəti nəyin hesabına artırılır?

  1. Keş yaddaşın

  2. Daimi yaddaşın

  3. Əməli yaddaşın

  4. Vinçestr yaddaşın

  5. BİOS-un


174. Müasir kompüterlərdə prosessor (mikroprosessor) əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı birbaşa hansı yaddaşla əlaqədə olur?

 1. Daxili keş-yaddaşla

 2. Xarici keş-yaddaşla

 3. Əməli yaddaşla

 4. Daimi yaddaşla

 5. Vinçestrin keş yaddaşı ilə


175. Hansı yaddaş qurğusunda informasiya lazer şüasının köməyilə yazılır?

  1. CD – RW

  2. CD – ROM

  3. Floppy drive

  4. Flash drive

  5. hard disk


176.Kompüterdə hansı yaddaşın informasiya tutumu çoxdur?

 1. Bufer yaddaşın

 2. Keş yaddaşın

 3. Daimi yaddaşın

 4. Əməli yaddaşın

 5. Vinçestr yaddaşın177.Daimi yaddaş qurğusu nə üçün nəzərdə tutulub?

 1. İlkin yükləmə proqramlarını yadda saxlayır, qurğuları testdən keçirir.

 2. İstifadəçi proqramlarını yadda saxlayir və prosessora ötürür

 3. Tətbiqi proqramlari yadda saxlayır, qurğuları testdən keçirir.

 4. Hasablama zamaı icra olunan proqramları yadda saxlayır

 5. Daimi işlənən proqramları yadda saxlayır


178.CDROM–larda cığırlar sayı nә qәdәrdir?

 1. 0÷80 qәdәr

 2. 0÷100 qәdәr

 3. 0÷ 140 qәdәr

 4. 0÷90 qәdәr

 5. 0÷120 qәdәr

179.CD-ROM–larda informasiya diskә kәnardan mәrkәzә doğru vә ya әksinnә, mәrkәzdәn kәnara doğru yazılırmı?

 1. mәrkәzdәn kәnara doğru

 2. orta hissәdәn mәrkәzә doğru

 3. mәrkәzdәn orta hissәyә doğru

 4. kәnardan orta hissә doğru

 5. orta hissәdәn kәnara doğru

180.CD-RW optiq disk sürücülәrinә informasiyanı neçә dәfә yazmaq mümkündür?

 1. Dәfәlәrlә

 2. bir dәfә

 3. 2 dәfә

 4. 3 dәfә

 5. 4 dәfә

181.CDROM–ların yeni texnpologiyaya әsaslanaraq hazırlanan optik disk sürücülәri necә adlanır?

 1. CD-RW

 2. CRD-WRD

 3. CDD-WR

 4. CD-WR

 5. CWD –CD


182.CDROM–lar hansı interfeysin kömәyilә kompüterә birlәşir?

 1. IDE interfeysinin

 2. IID interfeysinin

 3. IDA interfeysinin

 4. İDD interfeysinin

 5. IIDDE interfeysinin

183.Tətbiqi proqram icra zamanı hansı yaddaşda saxlanılır?

 1. Operativ yaddaşda

 2. Sərt diskdə

 3. Prosessorda

 4. Keş yaddaşda

 5. Xarici yaddaşda

184.Hansı tip informasiyanın saxlanması kompüterdə daha çox yaddaş tələb edir?

 1. futbol oyunundan 5 dəqiqəlik HD keyfiyyətli video reportaj

 2. futbol oyunundan 5000simvolluq mətn reportaj

 3. futbol oyunundan 5 dəqiqəlik 64 bitrate-lik audio reportaj

 4. futbol oyunundan 5 HD foto kadr

 5. bütün informasiya mənbələri eyni futbol oyunundan olduğundan eyni yaddaş tələb edir.

185.CDROM–lar kompüterә neçә naqilli kabel vasitәsilә birlәşir?

 1. 40 naqilli

 2. 50 naqilli

 3. 30 naqilli

 4. 20 naqilli

 5. 10 naqilli

186.Əməli yaddaş nə üçündür?

 1. Cari proqram və verilənlərin saxlanılması və ötürülməsi üçün

 2. Daimi yaddaşı idarə etmək üçün

 3. Qurğuların fiziki idarə olunması üçün

 4. Qurğuların vəziyyətinə nəzarət üçün

 5. Hesabi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün


187.CD və DVD disklərinin əsas fərqləri nələrdir?

 1. Disk həcmlərində

 2. Disklərin diametrlərində

 3. Disk qalınlıqlarında

 4. Hər ikisi eynidir

 5. Rənglərində


188. Kompüterin əməli yaddaşı nəzərdə tutulub........

 1. emal olunan verilənlərin və proqramların qısa müddətli saxlanılması üçün

 2. verilənlərin daimi saxlanılması üçün

 3. proqramların daimi saxlanılması üçün

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. hesab-məntiq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün


189.Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

 1. Uzun müddətə- qeyri müəyyən vaxta;

 2. Yarım il müddətinə :

 3. 5 il myddətinə;

 4. 1 il müddətinə;

 5. Kompüterin istismarı müddətinə.


190.Kompüter söndürüldükdə informasiya hansı yaddaşdan silinir?

 1. Operativ yaddaşdan

 2. CD-ROM diskindən

 3. Fləş yaddaşdan

 4. Yumşaq diskdən

 5. Sərt diskdən


191.İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu ?

 1. Vinçester

 2. Monitor

 3. Operativ yaddaş

 4. Printer

 5. Skaner


192.Bir şəklin informasiya tutumu təxminən 512 kilobaytdır. Tutumu 700 mbayt olan diskə neçə belə şəkil yerləşdirmək olar?

 1. 1400

 2. 2000

 3. 2500

 4. 1500

 5. 1300193.Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan yaddas:

 1. əməli (operativ) yaddaş

 2. daimi yaddaş;

 3. kompakt disklər;

 4. mikrosxemlər dəsti (cipset);

 5. modem, fləş.


194.Yerinə yetrildiyi müddətdə informasiya harda saxlanılır?

 1. RAM-da

 2. Sərt diskdə

 3. BİOS-da

 4. ROM-da

 5. Fiziki yaddaşda

195.BİOS harada yerləşir?

 1. daimi yaddaşda

 2. xarici yaddaşda;

 3. yarımdaimi yaddaşda;

 4. operativ yaddaşda;

 5. diskdə;


196.Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növləri

 1. daxili və xarici

 2. sabit yaddaş və SETUP

 3. operativ yaddaş və HDD

 4. ROM, PROM, EROM

 5. əməli yaddaş qurğusu və BİOS


197. Verilənləri uzun müddət saxlayan yaddaş:

 1. daimi yaddaş

 2. mikrosxemlər dəsti (cipset)

 3. keş yaddaş

 4. əməli (operativ) yaddaş

 5. modem,disket.


198.Aşağıdakı qruplardan hansı "xarici addaş" sayılır

 1. HDD, FDD, DVD

 2. HDD, FLASH, CMOS

 3. HDD, BİOS, CMOS, RAM

 4. BİOS, CMOS, RAM

 5. HDD, FDD, DVD, RAM

199.Kompüterin əməli yaddaşı nəzərdə tutulub........

 1. emal olunan verilənlərin və proqramların qısa müddətli saxlanılması üçün

 2. verilənlərin daimi saxlanılması üçün

 3. proqramların daimi saxlanılması üçün

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. hesab-məntiq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün


200. Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?

 1. A ) 2-lik

 2. 16-lıq

 3. 10-luq

 4. İxtiyari

 5. 8-lik

201.İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu ? 1. Vinçester

 2. Monitor

 3. Operativ yaddaş

 4. Printer

 5. Skaner.


202. Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növləri

 1. daxili və xarici

 2. sabit yaddaş və SETUP

 3. operativ yaddaş və HDD

 4. ROM, PROM, EROM

 5. əməli yaddaş qurğusu və BİOS

203.Bütün göstəriciləri eyni, yalnız boot diski (sistemin işə salındığı disk) fərqli olan 5 kompüterdən hansında fayl köçürmələri daha sürətli olar? 1. 128 GB SSD

 2. 500 GB HDD

 3. 4,5 CD-R boot

 4. GB DVD-R boot

 5. 16 GB USB boot

204.Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?

 1. Sərt diskin 500 GB-lıq olmasını

 2. Əlavə yaddaş qurğularının 500 GB olmasını

 3. Kompüterin prosessorunun markasını

 4. Kompüterin MAC adresini

 5. Kompüterin ana plata markasını

205.Tətbiqi proqramları seçin:

1.Movie Maker 2. Panda 3. Linux 4. MS Outlook 5. Scan disc 6.C 7.Uyum 1. 1,4,7

 2. 1,4,6

 3. 2,3,5

 4. 4,6,7

 5. 3,6,7


206. Aşağıdakılardan hansılar servis proqramlarına aiddir?

  1. Utilitlər, Örtüklər, Antivirus proqramları

  2. Test proqramları, Utilitlər, Assembler

  3. Örtüklər, Xüsusi nəzarət proqramları, Kompilyatorlar

  4. Antivirus proqramları, Test proqramlar, Şəbəkə ƏS

  5. Əməliyyat sistemləri, Utilitlər, Test sistemləri


207.Aşağdakı fayllardan hansıları arxiv fayllarıdır ?

  1. x1.zip.x2.rar

  2. prot.doc,sum.xls

  3. y2.pas.y3.doc

  4. r1.drv.r2.xls

  5. data.dat.command.com


208. Aşağıdakılardan hansılar sistem proqram təminatına aiddir?

1-servis proqramları 2-nəşriyyat sistemləri 3-hesablama prosesinin təşkili 4-proqramlaşdırma sistemləri 5-problemyönlü paketlər 6-texniki xidmət proqramları  1. 1, 4, 6

  2. 1, 2, 3

  3. 1, 3, 5

  4. 2, 4, 6

  5. 4, 5, 6

209.Əməliyyat sistemi: 1. hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələlərin idarə olunmasıni təmin edən proqramlar toplusundan ibarətdir

 2. istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür

 3. kompüterlərin işləmə vəziyyətini yoxlamaq üçündür

 4. iki obyekt arasındakı informasiya mübadiləsi vasitələri, üsul və qaydaları toplusudur

 5. təfəkkürün forma və qanunları haqqında elmdir


210.İnterfeys.......

  1. obyekt arasındakı informasiya mübadiləsi vasitələri, üsul və qaydaları toplusudur

  2. təfəkkürün forma və qanunları haqqında elmdir

  3. ölçüləri və hesablama məhsuldarlığı kiçik olan kompüterlərdir

  4. istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini həll etmək üçündür

  5. ümumi məqsədli universal elektron-hesablama maşınıdır


211.Faylları arxivləşdirmə proqramları nə üçündür?

 1. Faylları sıxmaq üçündür

 2. Mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

 3. Qrafik işlərin yerinə yetirilməsi üçündür

 4. Hesabatların aparılması üçündür

 5. Verilənlər bazasının yaradılması üçündür

212. Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir?

 1. Faylın tipini

 2. Fayla qoyulan ixtiyari adı

 3. Faylın ölçüsünü

 4. Heç bir mənası yoxdur

 5. Faylın yaranma tarixini


213.Rastr fayllarının genişlənməsi hansıdır?

 1. .jpeg

 2. .rgb

 3. .exe

 4. .xlsx

 5. .cdr214. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

 1. 1

 2. 4

 3. 5

 4. 3

 5. 2


215.Kompyüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır?

 1. Əməliyyat sistemi

 2. Şəbəkə sistemləri

 3. Xidməti proqram sistemləri

 4. Sistem proqramları

 5. Tətbiqi proqram paketi


216.Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqramlara aiddir?

 1. Microsoft Word

 2. MS-DOS

 3. Windows XP

 4. UNIX

 5. Linux


217.Drayverlər vasitəsilə nələri etmək olar?

 1. Kompyuterə yeni qurğular qoşmaq və eyni zamanda mövcud qurğuları standartdan kənar formada işlətmək olar

 2. Kompyuterdə daha əlverişli və əyani şəkildə işləmək olur

 3. Kompyuterdə işə salınan proqramlar üçün yeni imkanlar yaradılır

 4. Kompyuterdə gedən bütün əməliyyatları idarə etmək olar

 5. İnformasiyanın emal edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən əlverişli universal qurğudur218.Windows sistemində arxivləşdirmə proqramları:

 1. WinZip, WinRar, WinArj

 2. Exe, .Com, WinArj

 3. UnRar, .Exe, PkZip

 4. WinZip , .Exe,.Zip .Rar

 5. Arj, WinRar,.Com


219.Əməliyyat sistemləri hansılardır?

 1. OS/2, UNIX, MS DOS, Windows vista

 2. Windows vista, Winanp, MS Excel

 3. MS DOS, UNIX,MS Access

 4. MS DOS, WindowsXP, MS Excel

 5. WORD,Windows NT, OS/2


220.Eyni zamanda həll olunan məsələlərin sayına görə əməliyyat sistemləri:

 1. Bir və çox məsələli

 2. 2 və 8 məsələli

 3. Şəbəkə və çox məsələli

 4. 1, 2 və çox məsələli

 5. Şəbəkə və bir məsələli


Katalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

Download 0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.87 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa“Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

Download 0.87 Mb.