“Windows” hansı proqram təminatının növünə aiddi?
Download 0.87 Mb.
bet4/6
Sana18.11.2020
Hajmi0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

221.“Windows” hansı proqram təminatının növünə aiddi?

 1. Sistem proqlamları

 2. Tətbiqi proqramlar

 3. Proqramlaşdırma alətləri

 4. Ofis proqramları

 5. Qrafik redaktorlar

222. Nöqtələr çoxluğu şəklində olan qrafika necə adlanır?

 1. Rastr

 2. Vektor

 3. Fraktal

 4. Üçölçülü

 5. Frontal

223. Kompüterin bütün obyektlәrinә diskavodlara müraciәt etmәyә imkan verәn znaçok..........

 1. moy kompüter

 2. birka

 3. işçi masa

 4. moy dokument

 5. qovluq


224. Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

 1. Photoshop

 2. Excel

 3. Outlook Express

 4. paint

 5. Power Point

225.Biri mətn redaktoru deyil:

 1. Paint

 2. Open office.org

 3. Microsoft Word

 4. Writer

 5. WordPAd


226. İşçi masanın әsas elementlәri:

 1. moy dokument, moy kompüter, zәnbil, şәbәkә әhatәsi;

 2. başlıq, menyu sәtri, alәtlәr paneli.

 3. proqramlar, sәnәdlәr, sazlama, axtarış.

 4. mәsәlәlәr paneli, pusk düymәsi, indikasiya paneli, surәtli buraxılış düymәlәri;

 5. moy dokument, moy kompüter, proqramlar, sәnәdlәr.


227.Windows əməliyyat sisteminin Internet Exrlorer proqramının təyinatı nədən ibarətdir?

  1. Informasiyaların internetdə axtarışı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

  2. Sadə formatlı mətn fayllarının yaradılması və redaktə edilməsi üçündür

  3. Hesablama işləri yerinə yetirir

  4. Fayl və kataloqları idarə edir

  5. Kompüterin qurğularının işini idarə edir


228.Fayla olan yolda D:\azeri \reklam.doc yazılışı nəyi göstərir?

 1. D-faylın yerləşdiyi diski, azeri- yerləşdiyi papkanı, reklam- faylın adını, doc- genişlənməni göstərir;

 2. D- proqramı, azeri faylı, reklam -papkanı, doc- genişlənməni göstərir;

 3. D- papkanı, azeri proqramı, reklam- genişlənməni, doc- faylın yerləşdiyi diski;

 4. Düzgün cavab yoxdur.

 5. D-faylın yerləşdiyi diski, azeri-proqramı,reklam- faylın adını, doc- genişlənməni göstərir;


229. Faylın yolu verilmişdir - C:\DOC\SXEM.TXT. Faylın tam adı necədir?

 1. SXEM.TXT

 2. DOC\SXEM.TXT

 3. TXT

 4. C:\DOC\SXEM.TXT

 5. SXEM


230.Ms Word proqramı hansı sinif proqramlara aiddir?

 1. tətbiqi

 2. sistem

 3. alqoritmik dillər

 4. heç birinə

 5. hər birinə

231.MS Power Point proqramında fayl genişlənməsi.......

 1. PPT

 2. ASP

 3. DOC

 4. POT

 5. XLS

232.Kompüter proqramlarının istifadəçi interfeysi təxmini olaraq nədir?

 1. Proqramın istifadəçiyə görünən tərəfi

 2. Proqramın kömək bölməsi

 3. Proqramın yerləşdiyi papka

 4. İstifadəçi ilə istehsalçı arasında əlaqə üçün nəzərdə tutulan bölmə

 5. İstifadəçinin proqramdakı ad, parol və.s. məlumatları

233.Aşağıdakılardan hansı Tətbiqi ProqramPaketlərinin imkanlarına aid deyil?

 1. əməliyyat sistemlərinin yaradılması

 2. mətnlərin emalı

 3. Təqdimatların hazırlanması

 4. elektron cədvəllərin emalı

 5. verilənlər bazasının idarəsi

234.Hansı qrafiki əməliyyat sistemidir?

 1. Windows

 2. DOS

 3. İnternet Explorer

 4. FireFox

 5. SQL

235.Hansı tip proqramlar xidməti proqramalara aid deyil?

 1. Mətn redaktorları

 2. Arxivləşdirmə proqramları

 3. Antiviruslar

 4. Fayl və qovluqlarla işləmə proqramları

 5. Interfeysi nizamlayan proqramlar

236.Aşağıdakılardan hansı Əməliyyat sistemi deyil?

 1. Microsoft Outlook

 2. Microsoft Windows NT 3.1

 3. Microsoft Windows Server

 4. Microsoft Windows XP

 5. Microsoft Windows 95

237.Windows 7 ƏS versiyalarını seçin.

 1. Enterprise 2. XP 3. Vista 4. Ultimate 5. Starter 6. 10

 1. 1,4,5

 2. 2,3,6

 3. 3,5,6

 4. 1,4,6

 5. 2,3,5

238.Windows Əməliyyat sistemlərində eyni qovluqda eyni adlı iki fayl yaratmaq olarmı?

 1. əgər faylın genişlənməsi müxtəlifdirsə

 2. heç bir halda yaratmaq olmaz

 3. əgər faylın adında : işarəsi varsa

 4. əgər faylın ölçüləri müxtəlifdirsə

 5. Əgər böyük kiçik hərf fərqi varsa

239.Windows ƏS-də hansı adda papka yaratmaq olmaz?

 1. Con

 2. 2000

 3. Istənilən adda papka yaratmaq olar.

 4. Windows

 5. Call

240.Hansı ardıcıllıq daha düzgündür? 1. Aparat təminatı - Əməliyyat sistemi - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi

 2. İstifadəçi - Əməliyyat sistemi - Aparat təminatı(hardware) - Tətbiqi proqramlar

 3. Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Əməliyyat sistemi - Istifadəçi

 4. Əməliyyat sistemi - Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi 

 5. Aparat təminatı - Tətbiqi proqramlar - Istifadəçi - Əməliyyat sistemi

241.Diskdən shift+delete əmri ilə silinmiş faylları yenidən bərpa edən proqramlar necə adlanır?

 1. Recover

 2. Restore

 3. Restart

 4. Reload

 5. Retype

242.İstifadəsi pulsuz olan proqram təminatları necə adlanır?

 1. Freeware

 2. free source

 3. free community code

 4. software

 5. freecodes

243.Hansı tətbiqi proqram Adobe şirkətinə məxsus deyil?

 1. Finereader

 2. Acrobat

 3. Bridge

 4. Photoshop

 5. Flash CS4

244.Sıxılmış fayl hansı fayllardır?

 1. Arxivasiya edilmiş fayllar

 2. Xüsusi parolla mühafizə olunan fayllar

 3. Kompüterin sistem faylları

 4. Daha çox simvol saxlayan fayllar

 5. Tez-tez istifadə olunan fayllar

245.Hansı ƏS birməsələli əməliyyat sistemidir?

 1. Ms DOS

 2. Windows

 3. Linux

 4. Solaris

 5. MAC OS

246.Hər hansı proqram təminatının kompüteri açan zaman avtomatik icra olunmasını həyata keçirmək üçün lazım olan pəncərəni hansı keçidlər ilə açmaq olar?

 1. Start>Run>Msconfig

 2. Start>Run>Regedit

 3. My Computer >Properties>Hardware

 4. My Computer >Properties>General

 5. Start>Settings>Control Panel>Add or Remove Programs

247.Qovluq üzərində hansı əməliyyat etmək olmaz?

 1. Con adında qovluq yaratmaq

 2. Yaratmaq

 3. Yerini dəyişmək

 4. Adını dəyişmək

 5. Silmək

248.Qrafik redaktor nədir?

 1. Rəsmlərlə işləyən proqram

 2. Musiqi ilə işləyən proqram

 3. Mətnlərlə işləyən proqram

 4. Nəşriyyat işçisi

 5. Heç biri

249.Aşağıdakılardan hansılar mətn redaktorunun ad genişlənməsidir?
1 .Doc 2 .Exe 3 .Zip 4 . Txt 5 .Bmp

 1. 1,4

 2. 1,2

 3. 1,4,5

 4. 2,3

 5. 2,3,4

250.Uyğunluğu müəyyən edin.

 1. Brauzer

 2. Verilənlər bazası

 3. əməliyyat sistemi

 4. tətbiqi proqram

a.SQL server

b.Microsoft Word

c. Safari

d. Linux


 1. 1-c ,2-a, 3-d, 4-b

 2. 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

 3. 1-a, 2-a, 3-c,4-b

 4. 1-c ,2-b, 3-b, 4-a

 5. 1-a,2-b,3-c,4-d


251.Əməliyyat sistemində obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur?

 1. @ 2.$ 3.# 4. ? 5. % 6.*

 1. 4,6

 2. 1,3,4

 3. 4,5

 4. 4,5,6

 5. 2,3

252.Axtarışa S????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?

 1. 5 hərfdən ibarət s hərfi ilə başlayan .doc tipli fayllar

 2. 4 hərfdən ibarət s hərfi ilə başlayan .doc tipli fayllar

 3. s hərfi ilə başlayan ixtiyari fayllar

 4. 5 hərfdən ibarət .doc tipli fayllar

 5. s hərfi ilə başlayan .doc ilə bitən ixtiyari fayllar

253.Aşağıdakı kombinasiyalardan hansı vasitəsi ilə Windows ƏS –ləri ilə işləyən kompüteri restart(Reboot) etmək və ya müvafiq pəncərəni açmaq olar?

 1. Ctrl+Alt+Del

 2. Ctrl+Shift

 3. Ctrl+Shift+Tab

 4. Ctrl+Alt+F1

 5. Ctrl+F4

254.Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?

 1. Paint

 2. Photo editor

 3. Photoshop

 4. İllustrator

 5. İmageready

255.Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?

 1. PDF fayllarının oxunması

 2. DOC fayllarının redaktəsi.

 3. XLS fayllarının redaktəsi

 4. PDF fayllarının redaktəsi

 5. AAR fayllarının oxunması

256.Hansı proqram əsasən prezentasiyalar, slayd şoular hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur?

 1. Microsoft PowerPoint

 2. Google Sketchup

 3. Adobe Photoshop

 4. Adobe Dreamweaver

 5. ABBYY Lingvo

257.DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?

 1. Microsoft Word

 2. Quark Express

 3. Adobe Premier

 4. Microsoft Excel

 5. Microsoft Paint

258.Hansı fayl uzantısı Arxivasiya proqramlarına məxsus deyil?

 1. DOC

 2. ACE

 3. RAR

 4. CAB

 5. ZİP

259.Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?

 1. Adobe Flash

 2. Microsoft Access

 3. Oracle

 4. Microsoft SQL Server

 5. Sybase SQL Server

260.ABBYY Finereader proqramı skanerdən keçirilmiş şəklin daxilində olan mətnləri oxuyub tekst formatına çevirmə qabiliyyətinə malikdir. Onda bu proqram hansı tip tətbiqi proqramlara aiddir?

 1. Simvolların tanınması

 2. Qrafiki

 3. İtmiş informasiyanın bərpası

 4. Tərcüməçi-çevirici

 5. Cədvəl prosessoru

261.Tətbiqi proqramlara aid deyil:

 1. Əməliyyat sistemləri

 2. Qrafik redaktorlar

 3. Animasiya proqramları

 4. Mətn redaktorları

 5. Prezentasiya proqramları

262.Microsoft Windows sistemlərində F1 düyməsi əsasən hansı məqsədlə istifadə olunur?

 1. Help

 2. EXİT

 3. Save As

 4. New

 5. Save

263. 2014 –cü ilə olan göstəriciyə görə ən populyar smartfon Əməliyyat sistemi hansıdır?

 1. Android

 2. Blackberry OS

 3. Symbian

 4. Apple İOS

 5. Windows Phone


264.Fayllar yaddaşa hansı prinsiplə yazılır?

 1. 1 klasterdə 1 fayl

 2. 1 sektorda 3 fayl

 3. 2 klasterdə 1 fayl

 4. 1 faylda 1 klaster

 5. 3 sektorda 1 fayl


265.HDD –də məlumatın yazılıb oxunması üçün minimal hissə necə adlanır?

 1. Sektor

 2. Booter

 3. Klaster

 4. Seqment

 5. drive

266.Faylın tam adında . . . . . göstərilmir.

 1. faylın ölçüsü

 2. diskin adı

 3. faylın tipi

 4. kataloqun adı

 5. alt kataloqun adı


267.Fayl nədir?

 1. İnformasiyanın disk daşıyıcılarında tutduğu adlandırılmış sahə;

 2. Disk;

 3. Qovluq;

 4. İcra olunan proqram;

 5. Operativ yaddaşda yerləşən informasiya

268.Faylın adı neçə simvoldan ibarət ola bilər?

 1. 256

 2. 3

 3. 32

 4. 16

 5. 64


269.Faylın qısa yolu nədir?

 1. Fayla istinad-keçid

 2. Faylın yerləşdiyi qovluğun ünvanı

 3. Faylın uzantısı-tipi

 4. Faylın ehtiyat nüxsəsi

 5. Faylın ikon şəkli

270.Faylın genişlənməsi nəyi bildirir?

 1. Faylın tipini

 2. Faylın redaktə tarixini

 3. Faylın yaddaşdakı ünvanını

 4. Faylın yerləşdiyi kataloqu

 5. Faylın ölçüsünüə

271.Fayl nədir?

 1. Diskdə saxlanılan proqram yaxud informasiya

 2. Informasiya ölçü vahidi

 3. Operativ yaddaş

 4. Printerdən çap olunan mətn

 5. Papkalar toplusu

272.Fayl və qovluqlar yaddaşda hansı şəkildə yerləşir?

 1. Iyerarxik

 2. Cədvəl

 3. Qraf

 4. Şəbəkə

 5. Hiperəlaqə


273.Kompüter viruslarından müdafiə üçün səmərəli vasitə nədir?

 1. antivirus proqramları

 2. təşkilati tədbirlər

 3. texniki vasitələr

 4. kompüterin söndürülməsi

 5. virus proqramları


274.Kompüter viruslarının iş prinsipi nədən ibarətdir?

 1. Kompüterdə olan müxtəlif proqramları “korlamaqla” xoşagəlməz hadisələr yaradır

 2. Kompüterin yüklənməsi zamanı istifadə olunur

 3. Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

 4. Yüksək səviyyədə mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır

 5. Kompüterin qurğularının işini idarə etmək üçündür


275.Antivirus proqramları hansı məqsədlərlə istifadə olunur?

 1. Fərdi kompüterdə istifadə edilən müxtəlif proqramları və məlumatları müdafiə etmək üçündür

 2. Kompüterin yüklənməsi zamanı istifadə olunur

 3. Kompüterdə olan müxtəlif proqramları “korlamaqla” xoşagəlməz hadisələr yaradır

 4. Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

 5. Fayl və kataloqların idarə edilməsi üçündür276.Aşağıdakılardan birində yazılan adda antivirus proqram növü mövcud deyil

 1. Müəllim proqramları

 2. Mühafizəçi proqramlar

 3. Detektor proqramları

 4. Həkim proqramları

 5. Revizor proqramları

277.Filtr və ya keşikçi tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası nədir?

 1. Icra olunan proqram fayllarına, rezident proqramların yerləşdirilməsinə, diskin yükləyici sektoruna nəzarət edir,təhlükəli əməliyyatları izləyir.

 2. Əməli yaddaşda və xarici qurğularda virusların axtarışını təmin edir.

 3. Virusların aşkar edilməsinə və zərərsizləşməsinə imkan verir.

 4. Kataloqların, proqramların, sistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla, dövri olaraq, cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti müqayisə edir

 5. Vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmanın qarşısınıalır.

278.Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansında baş verə bilər?

 1. a və b hallarında

 2. c:printerdən informasiya çapı zamanı

 3. b:kənar disk daşıyıcılarını kompüterə qoşub ordakı fayllarla iş aparan zaman

 4. a:internet şəbəkəsindən hər hansı proqram təminatı yükləyib qurduqda

 5. d: DVD –ROM qurğusuna boş disk daxil edərkən

279.İmmunizator antiviruslar hansı əməliyyatı icra edir?

 1. Rezident proqram olmaqla bir çox virusların vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmasının qarşısını alır.

 2. Əməli və xarici yaddaşda virusların axtarışını təmin edir.

 3. Faylların vəsistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla dövrü olaraq cari vəziyyəti müqayisə edir.

 4. Virusların aşkar olunmasına və zərərsizləşdirilməsinə imkan verir

 5. Rezident proqram olmaqla təhlükəli əməliyyatlara nəzarət edir.


280.Modemin ötürmə sürəti nə ilə ölçülür?

 1. Bod

 2. Mbayt

 3. Bayt

 4. Bps

 5. Kbayt


281. Modem nədir?

 1. texniki qurğudur

 2. şəbəkə protokoludur

 3. internet serveridir

 4. poçt proqramıdır

 5. Heç biri düz deyil


282. İnternetdə istifadəçini təmin edən təşkilat necə adlanır?

 1. provayder

 2. domen

 3. host

 4. server

 5. Heç biri düz deyil


283. İnternetə qoşulmuş kompüterdə nəyin olması vacibdir?

 1. İP-unvanın

 2. web –serverin

 3. ev web səhifəsinin

 4. domen adının

 5. Heç biri düz deyil


284. İnternet hansı tip şəbəkəyə aiddir?

 1. korporativ

 2. lokal

 3. qlobal

 4. milli

 5. Heç biri düz deyil


285. Modemin əsas xarakteristikası...

 1. 1 saniyədə öturulən bitlərin sayı

 2. informasiyanın baytlarla ölçusu

 3. saniyədə icra olunan əmrlərin sayı

 4. qabarit ölçuləri

 5. daxili və ya xarici modem olması

286. TelNet-in vəzifəsi nədir? 1. Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

 2. Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

 3. ”Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən çəbəkə protokolu

 4. İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

 5. İkilik say sistemində faylların axtarışı


287. UseNet-in vəzifəsi nədir?

A) İkilik say sistemində faylların axtarışı

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) “Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən şəbəkə protokolu


288.Xost nə deməkdir?

 1. Qovşağin (serverin) maşını

 2. Kliyentin kompüteri

 3. Şəbəkə ünvani

 4. Şəbəkə ünvanı

 5. İP ünvanın sinfi.

289.İnternet nədir? 1. Ümumdünya əlaqə sistemi olub, özündə milyonlarla fərdi kompüteri birləşdirir

 2. Kompüter virusudur

 3. Antivirus proqramıdır

 4. Əməliyyat sistemidir

 5. Bir neçə kompüterin birləşməsidir


290. Elektron poçtu nə üçün istifadə olunur?

 1. Kompüterin yaddaşında saxlanılan lazımi faylı istənilən ünvana çatdırmaq üçün

 2. Proqramların işlədilməsi üçün.

 3. Əməliyyat sistemini yükləmək üçün

 4. Tətbiqi proqramların işlədilməsio üçün

 5. Mətnlərin yaradıması üçündür


291. Şəbəkə ünvanı – İP ünvanının uzunluğu nəyə bərabərdir?

 1. 32bit

 2. 16bit

 3. 24bit

 4. 8bit

 5. 48 bit


292.Modemin ötürmə sürəti 128000 bit/san dir. 375 kbayt ölçüdə olan faylı bu sürətlə nə qədər vaxta ötürmək olar. Cavabı saniyələrlə göstərin.

 1. 24 san

 2. 25 san

 3. 28 san

 4. 29 san

 5. 26 san


293.ADSL in ötürmə sürəti 256000 bit/san dir. Belə sürətlə 3 dəyqəyə ötrülən faylın informasiya tutumu kilobaytlarla hesablayın.

  1. 5625

  2. 5615

  3. 6515

  4. 6615

  5. 5925294.Provayder nədir?

 1. Şəbəkə xidmətini təşkil edən təşkilatlar

 2. Aparıcı əsas kompüterdir

 3. Müştəri-aparıcı proqramdır

 4. İnternet əlaqə formasıdır.

 5. Şəbəkədir 1. 295.Server nədir?

 1. Şəbəkəyə qoşulmuş kompüter

 2. Böyük imkanlara malik kompüter

 3. Xüsusi qurğu

 4. Xidməti proqram

 5. Antivirus 1. 296.İnternet Explorer nə proqramıdır?

 2. A) Brauzer; B) Tərcümə; C) Arxivləşdirmə; D) Xidməti; E) Antivirus

 1. 297.28800bit/saniyə informasiyanı ötürən modem 2 səhifə mətni (3600 bayt) nə qədər vaxta ötürə bilər?

 1. 1 saniyəyə

 2. 1 saata

 3. 1 dəqiqəyə

 4. 1 günə

 5. Heç biri düz deyil 1. 298.Şəbəkə resurslarının təmin edən kompüter necə adlanır?

  1. server

  2. domen

  3. işçi stansiya

  4. terminal

  5. Heç biri düz deyil 1. 299.İnternetdə istifadəçini təmin edən təşkilat necə asdlanır?

  1. provayder

  2. domen

  3. host

  4. server

  5. Heç biri düz deyil 1. 300.Server nədir?

  1. Şəbəkəyə qoşulmuş kompüter

  2. Böyük imkanlara malik kompüter

  3. Xüsusi qurğu

  4. Xidməti proqram

  5. Antivirus 1. 301.Qlobal şəbəkə nədir?

  1. Beynəlxalq miqyaslı şəbəkə;

  2. Ərazi miqyaslı şəbəkə;

  3. Məhdud sahəni əhatə edən şəbəkə;

  4. Yalnız bir bina daxilində olan şəbəkə;

  5. Kiçik məsafələrdə olan şəbəkə. 1. 302.Elektronpoçt nələri göndərməyə imkan verir?

  1. məlumatı və ona əlavə edilmiş faylı

  2. ancaq faylı

  3. ancaq xəbəri

  4. videotəsvirləri

  5. şəkilləri

  1. 303.Hansı protokol İnternetdə baza protokoludur?

  1. TCP/İP

  2. HTML

  3. TCP

  4. HTTP

  5. Heç biri düz deyil 1. 304.Internetin ilk tarixi adı nədir?

  1. ARPANET

  2. NORAD

  3. USENET

  4. İNTRANET

  5. Heç biri düz deyil 1. 305.İnternetə qoşulmuş kompüterdə nəyin olması vacibdir?

  1. İP-unvanın

  2. web -serverin

  3. ev web səhifəsinin

  4. domen adının

  5. Heç biri düz deyil 1. 306.İnternet hansı tip şəbəkəyə aiddir?

  1. qlobal

  2. korporativ

  3. lokal

  4. milli

  5. Heç biri düz deyil 1. 307.Elektron poçt proqramı necə adlanır?

  1. Outlook Express

  2. İRC

  3. FTP

  4. Opera

  5. Heç biri düz deyil 1. 308.İnternet Exrlorer nə proqramdır?

  1. Brauzer

  2. Tərcümə

  3. Arxivləşdirmə

  4. Xidməti

  5. Antivirus 1. 309.WWW sənədlərinin fayl şəklində genişlənməsi nədir?

 1. .htm

 2. txt

 3. .bmp

 4. . mdb

 5. .doc 1. 310.Internet şəbəkəsində elektron poçtunun ünvanı verilmişdir: user_name@int.glasnet.ru. Elktron ünvanının sahibinin adı nədir?

  1. user_name

  2. int.glasnet.ru

  3. glasnet.ru

  4. ru

  5. int

 1. 311.hansı topologiyadır?

  1. halqavari

  2. ağacvari

  3. ulduz

  4. şin

  5. E) qarışıq
1   2   3   4   5   6
Download 0.87 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa“Windows” hansı proqram təminatının növünə aiddi?

Download 0.87 Mb.