Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
Download 0.87 Mb.
bet5/6
Sana18.11.2020
Hajmi0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

312. hansı topologiyadır?

 1. ulduz

 2. ağacvari

 3. şin

 4. halqavari

 5. qarışıq 1. 313.Bunlardan hansı elektron ünvandır?

  1. depart@box.az

  2. www.science.az

  3. gmail.com

  4. depart.box.az

  5. http://yahoo.com

  1. 314. Proqram- brauzerlərin funksiyası nədir?

 1. HTML formatlı mətnləri adi formata çevirmək;

 2. Faylları sıxmaq;

 3. Diskləri təmizləmək;

 4. Virusları məhv etmək;

 5. Diskləri yoxlamaq.  1. 315. WWW sənədlərinin fayl şəklində genişlənməsi nədir?

 1. A)htm

 2. txt

 3. bmp

 4. mdb

 5. doc  1. 316. Web –səhifədə hiperisnad nəyə keçməyə imkan verir?

  1. İnternetdə istənilən serverin istənilən Web-səhifəsinə

  2. ancaq əlaqədar serverin web –səhifələrinə

  3. müəyyən regionun istənilən web–səhifəsinə

  4. ancaq həmin web-səhifə əhatəsində keçidlərə  1. 317. Brauzer nədir?

 1. web –səhifələrə baxmaq vasitəsidir

 2. antivirus proqramıdır

 3. proqramlaşdırma dilinin translyatorudur

 4. İnternetin serveridir

 5. hamısı düzdür

  1. 318.İnternet şəbəkəsində web- səhifəsinin istifadəsi üçün protokol hansıdır?

 1. www

 2. http

 3. dns

 4. zip

 5. rar  1. 319.Şәbәkәnin mәhsuldarlәğı dedikdә başa düşülür

  1. sәbәkәnin sorğuya reaksiyası kimi başa düşülür

  2. vahid zamanda şәbәkәnin ötürdüyü vә qәbul etdiyi mәlumatların hәcmi

  3. şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmi

  4. şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü

  5. müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü  1. 320.Elektron Poçt nədir?

 1. İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

 2. İnternet xidməti göstərən təşkilat

 3. Ümumdünya informasiya kompüter şəbəkəsi

 4. kompüterlərin kabelə birləşmə vasitəsi

 5. şəbəkə resurslarını paylayan kompüter  1. 322. İnternet ilk vaxtlarda necə adlanırdı?

  2. A) ARPANET B) UUNET C) TTNET D) WWW E) INTERNET  3. 323.HTML nədir ?

 1. Hipermətni nişanlama dili

 2. Şəçərə proqram təminatı

 3. Protokol

 4. Alqoritmik dil

 5. Proqramlaşdыrma dili  1. 324.Provayder nədir?

 1. İnternet xidməti göstərən təşkilat

 2. Lokal kompüter şəbəkəsi

 3. İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

 4. Ümumdünya informasiya kompüter şəbəkəsi

 5. şəbəkə resurslarını paylayan kompüter  1. 325.Şəbəkə resurslarını idarəedən kompüter.....

 1. Server

 2. Müştəri

 3. Qovşaq

 4. Klient

 5. Yönləndiri

  1. 325.Aşağıdakılardan hansı şəbəkə topologiyası deyil?

 1. Çarpaz düzülmüş

 2. Ilgək

 3. Halqa

 4. Ulduz

 5. ağac

  1. 326.Aşağıdakılardan hansı yerli şəbəkədir?

 1. Local area networks

 2. Communications channel

 3. Sending device

 4. Wide area networks

 5. World Wide Web

  1. 327.Aşağıdakılardan hansı internetin kommunikasiya xidmətinəaid deyil?

 1. Video qeydiyyat

 2. On-line ünsiyyət

 3. Telekonfrans

 4. Internet-telefoniya

 5. Electron poçt

  1. 328.Aşağıdakı komponentlərdən hansı verilənlərin ötürülməsini həyata keçirmək üçün zəruri deyil?

 1. Radiosiqnallar

 2. Kommunikasiya proqramları

 3. Qəbuledici qurğu

 4. Göndərən qurğu

 5. Kommunikasiya qurğusu

  1. 329.Aşağıdakılardan hansı verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitədir?

 1. Sarınmış cütlü kabel, koaksial kabel, fiber-optik kabel

 2. Radiosiqnallar, mikrodalğalar

 3. Yüksəkgərginliyə davamlı elektrik xətləri

 4. Radiosiqnallar, sarınmışcütlü kabeller

 5. Koaksial kabel, mikrodalğalar

  1. 329.İP ünvanın uzunluğu neçə bitdir?

 1. 32

 2. 128

 3. 1024

 4. 16

 5. 64  1. 330.İnternet modeminizdə endirmə sürəti 5 meqabit/san, yükləmə sürəti isə 1 meqabit/san isə, dostunuza email ilə göndərmək istədiyiniz 10mb-lıq kitablar arxiv faylını təxminən neçə saniyəyə mail serverə ötürə bilərsiniz?

 1. 1 dəq 20 saniyə

 2. 3 saniyə

 3. 2 dəqiqəyə

 4. 16 saniyəyə

 5. 3 dəqiqəyə

  1. 331.Aşağıdakılardan hansı düzgün gmail e-poçt ünvanıdır?

 1. alan@gmail.com

 2. mail. @alan.com

 3. alan@com

 4. com.@gmail.alan

 5. com.alan. @

  1. 332.Veb səhifənin görünüşünü təsviretmək üçün olan formal dil belə adlanır:

 1. CSS

 2. CVV

 3. WWW

 4. W3

 5. CSV

  1. 333.Brauzer nədir?

 1. Internet səhifələrinə baxış proqramı

 2. Kompüterin xarici qurğusu

 3. İnternetə qoşulmaq üçün qurğu

 4. Printerin texniki hissəsi

 5. Proqramlaşdırma dili

  1. 334.Bunlardan hansı web səhifə ünvanıdır?

 1. http://www.tehsil.az

 2. ftp://www.tehsil/az

 3. info@tehsil.az

 4. www.tehsil

 5. www.http//:tehsil.az

  1. 335.Brauzer nədir?

 1. İnternetsəhifələrinə baxmaq üçün proqram

 2. Internətə nəzarət proqramı

 3. Təcrübəli internet istifadəçisi

 4. Elektron məktubların göndərilməsi və alınması üçün proqram

 5. Kodları yoxlayan proqram

  1. 336.İnternet şəbəkəsində olan ən populyar onlayn pulsuz ensiklopediya hansıdır?

 1. Wikipedia

 2. Microsoft Encarta

 3. Britannica

 4. Google Maps

 5. Almanac  1. 337.İnternet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur?

 1. Microsoft

 2. Google

 3. Windows

 4. Sun Microsystems

 5. Adobe  1. 338.Internet Explorerdə HTML səhifəni hansı fayl tipi ilə bütöv(mətn+şəkillər) formada, amma cəmi bircə fayl şəklində yaddaşa vermək olur?

 1. Mht

 2. IE

 3. HTM

 4. EXE

 5. HTML

  1. 339.Brauzerdə F11 nə üçün istifadə olunur?

 1. Tam görüntülü (full screen) üçün

 2. Web səhifəni bağlamaq üçün

 3. Web səhifəni açmaq üçün

 4. Kömək üçün

 5. Səhifəni yeniləmək üçün

  1. 340.İnternet sözünün açılışı…………

 1. İnterconnected networks.

 2. İntermediate network

 3. İnteresting netbooks

 4. İnteresting networks

 5. İntenational computer network

  1. 341.İlk internet axtarış motoru hansıdır?

 1. Aliweb

 2. Yahoo

 3. Yandex

 4. Altavista

 5. Google

  1. 342.ARPANET şəbəkəsi ilk dəfə hansı ştatlar arasında qurulmuşdur?

 1. Yuta və Kaliforniya

 2. Texas və Nyu York

 3. Vaşinqton və İllinois

 4. İllinois və Yuta

 5. Kaliforniya vı Texas

  1. 343."Dünya hörümçək toru"- WWW ilə İnternet anlayışları hansı ildən etibarən demək olar ki, eyniləşdi?

 1. 1996

 2. 1988

 3. 1983

 4. 1969

 5. 2000

  1. 344.1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?

 1. İnternet

 2. WWW

 3. DNS server

 4. Usenet

 5. ARPAnet

  1. 345.WWW proyektinin müəllifi:

 1. Tim Berners-Lee

 2. Bill Gates

 3. Sergey Brin

 4. Larry Page

 5. Robert Viner

  1. 346.Hansı web browser tarixdə ilk hesab olunur?

 1. NCSA Mosaic

 2. İnternet Explorer

 3. Mozilla

 4. Netscape Navigator

 5. Apple Safari

  1. 347.İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş, isitfadəçilərdən HTTP sorğuları qəbul edən və müvafiq HTTP cavablar göndərən kompüter ... adlanır.

 1. Web server

 2. Web servise

 3. Client-Server

 4. Web disk

 5. Web site

  1. 348.Ən böyük video paylaşım saytları videoları istifadəçilərinə html5 oxuyucuları ilə yanaşı əsasən hansı vasitə ilə təqdim edir?

 1. Flash player

 2. Quick time player

 3. Java player

 4. GIF animated formatında

 5. Windows Media Player

  1. 349.Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?

 1. Böyük Britaniya və Norveç

 2. SSSR və Koreya

 3. Fransa və Ruminiya

 4. Yaponiya və İran

 5. AFR və Kanada

  1. 350.İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?

 1. 1971

 2. 1958

 3. 1969

 4. 1991

 5. 1983  1. 351.Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?

 1. İnternetdə vahid idarəetmə mərkəzi yoxdur.

 2. Cenevrədə

 3. Berndə

 4. Vaşinqtonda

 5. Los Ancelesdə

  1. 352.Aşağıdakılardan hansı İP (ipv4) ünvan ola bilər?

 1. 123.22.12.1

 2. 122.21.11

 3. 321.12.12.32

 4. 221.222.432.1

 5. 121.22.33.912

  1. 353.İnternətdə sırf faylların ötürülməsi üçün istifadə edilən protokol hansıdır?

 1. FTP

 2. POP3

 3. HTTPS

 4. HTTP

 5. TCP\\İP

  1. 354.Veb hostinq nə deməkdir?

 1. Veb saytların faylarının və müvafiq veb proqram təminatının saxlandığı yer

 2. Veb saytların lisenziya tarixi

 3. Veb saytların adı.

 4. Veb saytların idarə paneli

 5. Veb saytların proqram təminatı

  1. 355.Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?

 1. Onenote

 2. Chrome

 3. Safari

 4. Opera

 5. Firefox

  1. 356.Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.

 1. Amazon

 2. Google Hangouts

 3. Line Chat

 4. Facebook Messenger

 5. Whatsapp

  1. 357.HTML nədir ?

 1. Hiper mətnlərin tanınma dili

 2. Proqramlaşdırma dili

 3. İnternetə bağlı server

 4. Hipermətndən ibarət verilənlər bazası cədvəli

 5. İnternet səhifələrin görünməsini təmin edən səyyah proqram

  1. 360.Müasir elektron poçtlar qəbul edə bilir(daha geniş düzgün variantı seçin):

 1. Hiper mətn, mətn məktub və fayl

 2. Mətn məktub və fayl

 3. Hipermətn

 4. Fayl

 5. Mətn

  1. 361.57600 bit/san sürəti ilə internetə qoşulan modem 1 saniyədə ən çox nə qədər informasiya yükləyə(ötürə) bilər?

 1. 7200 bayt

 2. 57.6 kilobayt

 3. 3600 bayt

 4. 57600 bayt

 5. 2500 bayt  1. 362.Açıq kabellərə şəbəkənin qoşulması zamanı xəttin sonunda enerji uducusu rolunu oynayan müqavimət (rezistor) kimi istifadə olunan qurğu hansıdır?

 1. Terminator

 2. Repitor

 3. Switch

 4. Bridge

 5. Transiver

  1. 363.ARCNET texnologiyasında hansı topologiyadan istifadə edilmişdir?

 1. Ulduz

 2. Halqa

 3. Şin

 4. Iyerarxik

 5. Ağacabənzər

  1. 364.Hansı OSİ modelinin səviyyəsi deyil?

 1. Texniki

 2. Tətbiqi

 3. Kanal

 4. Fiziki

 5. Şəbəkə

  1. 365.İEEE802.3 standartının düzgün verilməyən xarakteristikası hansıdır?

 1. Ötürmə mühiti –optik lifli kabel

 2. Topologiya-şin

 3. Ötürmə sürəti -10Mbit/san

 4. Bir seqmnetdə abunəçilərin sayı -100-ə qədər

 5. Abunəçilərin sayı -1024 -ə qədər

  1. 366.Web-saytın domen ünvanında aşağıdakılardan hansı hərbi müəssisələri göstərir?

 1. Mil

 2. Net

 3. Com

 4. Org

 5. Edu

  1. 367.Telekonferensiya protokolu hansıdır?

 1. NNTP

 2. HTTP

 3. FTP

 4. SMTP

 5. POP3

  1. 368.Hansı MAC ünvan doğru verilmişdir?

 1. 43-72-F6-89-27-DE

 2. 56-78-12-50-AV-CG

 3. FH-77-BE-00-65-45

 4. AC-11-223-09-FA-54

 5. 1C-36-75-56-92-1K  1. 369.UTP şəbəkə kabellərində neçə ədəd naqil var?

 1. 8

 2. 1

 3. 2

 4. 4

 5. 6  1. 370. 100VG AnyLAN lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə olunur?

 1. Ulduz

 2. Iyerarxik

 3. Şin

 4. Halqavari

 5. Qarışıq

  1. 371.Uyğunluğu müəyyən edin.

  2. 1.Cyan 2.Magenta 3. Yellow

  3. a)ağ-göy b) ağ-yaşıl c) qırmızı-göy d) ağ-qırmızı

 1. 1-d,e; 2-b,c; 3-a

 2. 1-d; 2-b,e 3-a

 3. 1-e; 2-a,c; 3-d

 4. 1-a,e; 2-c; 3-b

 5. 1-e; 2-a,c; 3-d

  1. 372.Monitorun 256*256 ölçülü oblastını yadda saxlama üçün 32 Kb əməli yaddaş ayrılmışdır. Hər bir nöqtəni rəngləmək üçün müxtəlif rənglərin maksimal sayını tapın.

 1. 16

 2. 2

 3. 4

 4. 8

 5. 32

  1. 373.İnformasiya resurslarından istifadəsinə görə əməliyyat sistemləri:

 1. Lokal və şəbəkə

 2. Birməsələli və çoxməsələli

 3. Biristifadəçili və çoxistifadəçili

 4. Paket və vaxt bölgüsü

 5. Şəbəkə və çoxməsələli

  1. 374.Müfəttiş tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası nədir?

 1. Kataloqların, proqramların,sistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla, dövrü olaraq, cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti müqayisə edir.

 2. Icra olunan proqram fayllarına, rezident proqramların yerləşdiriliməsinə, diskin yükləyici sektoruna nəzarət edir,təhlükəli əməliyyatları izləyir

 3. Əməli yaddaşda və xarici qurğularda virusların axtarışını təmin edir.

 4. Virusların aşkaredilməsinə və zərərsizləşdirilməsinə imkan verirə

 5. Vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmanın qarşısını alır.

  1. 375.Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil?

 1. ROM

 2. HDD

 3. Perfokart

 4. Maqnit disk

 5. CD

  1. 376.Ana platanın üzərində yerləşənləri seçin.

 1. 1,3,5

 2. 1,3,4

 3. 1,2,3

 4. 2,4,5

 5. 2,3,5

  1. 377. İP ünvanlarda minimal və maksimal ədədlər hansılardır?

 1. 0 və 255

 2. 0 və 8

 3. 0 və 32

 4. 1 və 32

 5. 1 və 255

  1. 378. Eyni zamanda bir neçə proqramdan istifadə ilk dəfə neçənci nəsil EHM-lərdə mümkün olmuşdur?

 1. III

 2. I

 3. II

 4. IV

 5. V

  1. 379. Bu çap qurğularında təsvir əvvəlcə aralıq məlumat daşıyıcısına (baraban) yazılır (neqativi alınır).Daha sonra yüksək istilik hesabına barabandakı məlumat(neqativ) kağız üzərinə hopdurulur Söhbət hansı növ printerlərdən gedir?

 1. Lazer printerlər

 2. Termoprinterlər

 3. Şırnaqlı printerlər

 4. Matris printerlər

 5. Iynəli printerlər

  1. 380.Fərdi kompüterlərin əsas tərkib hissələri hansılardır?

  2. 1.sistem platası 2. Sistem bloku 3. Maus 4. Prosessor 5.monitor 6. Printer 7. Klaviatura

 1. 2,5,7

 2. 1,5,7

 3. 2,3,5

 4. 1,4,5,7

 5. 2,5,7,6

  1. 381.Qovluqdakı faylların tutumu 21 Mb-dır. Bu qovluqdan əvvəlcə 3584 Kb –lıq mətn faylı silindi və sonra 2560 Kb-lıq cədvəl faylı əlavə olundu. Bu qovluq arxivləşdirilərək 1024 kbit/san sürətə malik şəbəkədə neçə dəqiqəyə göndərilə bilər? (fayl arxivləşdirildikdə tutumu 25% azalır?

 1. 2 dəq

 2. 1 dəq

 3. 5 dəq

 4. 20 dəq

 5. 15 dəq

  1. 382.Sistem şinləri hansılardır?

 1. İSA,EİSA,PCİ

 2. USB,LPT,COM

 3. DDR,,EDR,SDR

 4. HDMİ,DVİ,VGA

 5. FDD,HDD,SSD

  1. 383.Avtomatlaşdırlmış lahiyələndirmə sistemlərinə (CAD) aid olan bu proqram paketi elektron qurğuların avtomatlaşdırılmış lahiyələndirilməsini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulub.

 1. OrCAd

 2. AutoCAd

 3. MathCAD

 4. ArchiCAD

 5. CorelDrav

  1. 384.Xarici yaddaşda saxlanılmış adlandırılmış verilənlər yığımı necə adlanır?

 1. Fayl

 2. Yazı

 3. Qovluq

 4. Sahə

 5. Bayt

  1. 385.Uyğunluğu müəyyən edin.

  2. 1.Disc Cleanup 2.Disc Defragmenter 3. Drive Space

  3. a. disk və disketlərdəki səhvləri aradan qaldırır

  4. b. diskin informasiyanı tutumunu artırır və informasiyanı sıxır.

  5. c. diskdəki informasiyanın ehtiyat surətlərini yaradır

  6. d. diskdəki informasiyanın daha optimal yerləşməsini təmin edir.

  7. e. sistemi lazım olmayan fayl və yazılardan təmizləyir

 1. 1-e; 2-d; 3-c

 2. 1-b; 2-e; 3-c

 3. 1-a; 2-d; 3-c

 4. 1-e; 2-b; 3-a

 5. 1-c; 2-d; 3-a

  1. 386.Modem buraxılış qabiliyyəti 2850 bps-dir. Analoq siqnalları 3 bitlik informasiyaya malik olan modemin informasiya ötürmə sürəti nəyə bərabər olar?

 1. 950

 2. 850

 3. 200

 4. 450

 5. 890

  1. 387.Aşağıdakılardan neçəsi yalnışdır?

  2. 1.klaviatura,monitor və ana plata fərdi kompüterin əsas tərkib hissələridir?

  3. 2. FDD informasiyanın müvəqqəti yadda saxlanmasını təmin edir.

  4. 3. hesab-məntiq qurğusu mərkəzi prosessorun tərkibinə daxil deyil

  5. 4. ilk dəfə III nəsil EHM-də monitordan və maqnit disk yaddaşından istifadə olunub

  6. 5. BİOS ana platada yerləşən yaddaş qurğusudur.

 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 5

  1. 388.Prosessorun işçi gərginliyini nə təmin edir?

 1. Ana plata

 2. Şin

 3. Cache

 4. RAM

 5. Kontroller

  1. 389.Aşağıdakılardan hansı(lar) doğrudur?

  2. 1.2-ci nəsil EHM-lərin element bazası transiztorlardır, yaddaş kimi maqnit lentindən istifadə edilib, mətni informasiyanın emalı mümkündür.

  3. 2.1-ci nəsil EHM-lər böyük ölçüyə malik olub, element bazası yarımkeçiricilərdir, yaddaş kimi perfokartlardan istifadə edilib.

  4. 3. 2-ci nəsil EHM-lərin element bazası transiztorlardır, alqoritmik dillərdən istifadə edilib, lakin aparat və proqram vasitələri qarşılıqlı əlaqələndirilməmişdir.

  5. 4. 3-cü nəsil EHM-lər element bazası inteqral sxemlər olmuşdur,fərdi kompüterlər bu nəsildə yaranmış, əməli yaddaşı inteqral sxemlərdə qurulmuşdur.

  6. 5. 4-cü nəsil EHM-lərdə inteqral sxemlər əsas element bazası idi. Xarici yaddaş kimi floppy disklərdən istifadə edilirdi.

 1. 1,3

 2. 4,5

 3. 2,4

 4. 1,5

 5. 2,3

  1. 390.Lokal şəbəkə qurmaq üçün nələr lazımdır?

 1. Şəbəkə kartı, kabel,HUB

 2. Modem,kabel, telefon

 3. Şəbəkə kartı, modem, HUB

 4. Kabel, printer,skaner,HUB

 5. Modem,kabel monitor

  1. 391.Qrafik interfeysin elementlərinə aid deyildir:

 1. əmr sətri

 2. mausun göstəricisi

 3. menyu və düymələr paneli

 4. pəncərə

 5. fayl, qovluq, qurğuların simgələri

  1. 392.Uyğunluğu müəyyən edin:

  2. 1.Şəbəkənin iki seqmentini birləşdirmək üçün istifadə olunan sadə qurğu

  3. 2. müxtəlif topologiyalı,lakin eyni protokollu iki lokal şəbəkəni birləşdirən aparat-proqram təminatlı qurğu

  4. 3.Açıq kabellərə şəbəkənin qoşulması zamanı xəttin sonunda enerji uducusu rolunu oynuyan qurğu

  5. a.bridge b. Gateway c.repeater d. terminator e.konnektor

 1. 1-c; 2-a; 3-d

 2. 1-e; 2-b; 3-d

 3. 1-a; 2-b; 3-d

 4. 1-a; 2-c; 3-d

 5. 1-b; 2-c; 3-d

  1. 393.Uyğunluğu müəyyən edin:

  2. 1.dpi 2.lpi 3.ppi

  3. a. skaner təsvirinin ayırd etməsi

  4. b. printer təsvirinin ayırd etməsi

  5. c. orjinal təsvirinin ayırd etməsi

  6. d. digitayzer təsvirinin ayırd etməsi

  7. e. ekran təsvirinin ayırd etməsi

 1. 1-a,c; 2-b,d; 3-e

 2. 1-c,d; 2-b,e; 3-c

 3. 1-c,e; 2-a,d; 3-d

 4. 1-a,d; 2-b,e; 3-c

 5. 1-b,d; 2-c,e; 3-a  1. 394…… müxtəlif formatlı (PAL,SECAM,NTSC) televiziya verilişlərini qəbul edib, monitorda göstərilməsini təmin edən giriş qurğusudur.

 1. TV-tuner

 2. Akustik sistemlər

 3. MİDİ-klaviatura

 4. Controller

 5. Adapter  1. 395.Proqramdakı məntiqi səhvləri tapıb aradan qaldırılması prosesinə nə deyilir?

 1. Sazlama

 2. Işçi proqram

 3. Iterasiya

 4. Modulyasiya

 5. Dövr  1. 396.Əməliyyat sisteminin yüklənməsi mərhələlərindən doğru olmayanı müəyyən edin:

 1. Tətbiqi proqramların daimi yaddaşa yüklənməsi

 2. Kompüterin apparat vasitələrinin avtomatik testləşdirilməsi

 3. Yükləyicinin axtarışı və inisiallaşdırılması

 4. əməliyyat sisteminin nüvəsinin əməli yaddaça yüklənməsi

 5. istifadəçinin sistemdə qeydiyyatı üçün dəvətin verilməsi  1. 397.İnternetə naqilsiz qoşulma üsullarını göstərin:

 1. GPRS, WAP, Wi-fi

 2. Edge, Dial-up, Wi-fi

 3. 3g,4g, Dial-up

 4. ADSL, GPRS, Wimax

 5. Wimax, ADSL, Edge  1. 398.Doğru mülahizəni müəyyənləşdirin:

 1. NNTP – telekonferensiya protokolu

 2. SMTP- electron məktubların alınması protokolu

 3. HTTP- internetin baza protokolu

 4. FTP- hipermətnlərin ötürülməsi protokolu

 5. POP3 – electron məktubların göndərilməsi protokolu  1. 399.Servis proqramlarının yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar hansılardır?

  2. 1.kompüter virusları ilə mübarizə 2. verilənlərin mühafizəsi 3. verilənlərin bərpası 4. Kompilyasiya 5. electron cədvəllərlə iş 6. verilənlər bazasının yaradılması

 1. 1,2,3

 2. 1,4,5

 3. 4.5,6

 4. 1,3,6

 5. 4,5,6  1. 400.Kompüter viruslarının təsnifatına görə uyğunluğu müəyyən edin:

  2. 1.yaşayış mühitinə görə 2. Alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə 3.yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görə

  3. a) şəbəkə b) resident c) polimorf d) fayl-yükləmə e) kompanyon

 1. 1-a,d; 2-c,e; 3-b

 2. 1- c,e; 2- a,d; 3-b

 3. 1-b; 2-c,e; 3-a

 4. 1-d; 2-c,b; 3-a

 5. 1-a; 2-c,d; 3-b  1. 401.İnformasiya tutumu 3GB olan video informasiyanı yerləşdirmək üçün neçə ədəd 2048 Mb-lıq disk lazım olar?

 1. 2

 2. 6

 3. 1

 4. 1,5

 5. 3  1. 402.E-mail göndərərkən mütləq qeyd olunmalıdır

 1. Alanın mail ünvanı

 2. Göndərənin mail ünvanı

 3. Alanın İP ünvanı

 4. Mesajın mətni

 5. Mesajın mövzusu  1. 403.Əməliyyat sisteminin əsas funksiyası aşağıdakılardan hansıdır?

 1. Proqramı əməli yaddaşa yükləyir və icrasını idarəe edir

 2. Yükləyicilərin axtarışı

 3. Istifadəçinin sistemdə qeydiyyatı üçün dəvətin verilməsi

 4. Kompüterin apparat hissəsinin avtomatik testlənməsi

 5. Mürəkkəb informasiya sistemlərinin idarə olunması  1. Katalog: uploads -> Test
   uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
   Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
   Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
   Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
   Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
   Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
   Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
   Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
   Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

   Download 0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.87 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 0.87 Mb.