Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
Download 0.87 Mb.
bet6/6
Sana18.11.2020
Hajmi0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

404.Hökmlərdən hansı doğrudur?

 1. TV –tuner televiziya siqnallarını qəbul edib kompüterə ötürür

 2. Digitayzer qrafik tipli informasiyanın çıxışına imkan verən qurğudur

 3. Daimi yaddaş elektrik enerjisindən asılıdır

 4. İkinci nəsil EHM-lərdə əməli yaddaş inteqral sxemlərdə qurulmuşdur

 5. Strimmer ana plata üzərində yerləşir  1. 405.Bulud texnologiyası hansıdır?

 1. Ubuntu One

 2. İCQ

 3. GAP

 4. Google+

 5. Amigo  1. 406.Zərbli printer hansıdır?

 1. Matrisli

 2. Şırnaqlı

 3. Lazer

 4. Termiki

 5. hamısı  1. 407.Tətbiqi proqramları seçin.

  2. 1.Antiviruslar 2.Oyun proqramları 3.Tərcümə proqramları 4.Translyatorlar 5.örtük proqramları 6.Qrafiki redaktorlar 7.Arxivatorlar 8.Mətn redaktorları

 1. 2,3,6,8

 2. 1,2,3,4

 3. 1,3,5,7

 4. 2,4,6,8

 5. 4,5,6,7  1. 408.RGB rəng modeli ilə high color rejimində kodlaşdırılmış 10*10 ölçülü təsvirin həcmi neçə bayta bərabərdir?

 1. 200

 2. 300

 3. 800

 4. 2400

 5. 1600  1. 409.İnformasiyanın ötürülmə sürəti hansı vahidlə ölçülür?

 1. Bod

 2. Bit

 3. m/san

 4. san/bit

 5. hz  1. 410.Ümumitəyinatlı proqram paketi hansıdır?

 1. Smart

 2. MAtlab

 3. Google Chrome

 4. System Restore

 5. MS Outlook  1. 411.Təkrarlayıcı OSİ modelinin hansı səviyyəsində işləyir?

 1. Fiziki

 2. Nəqliyyat

 3. Şəbəkə

 4. Seans

 5. Kanal  1. 412.Poçt serverinin qutusunda saxlanılan electron məlumatları almaq üçün hansı protokoldan istifadə olunur?

 1. POP3

 2. NNTP

 3. SMTP

 4. FTP

 5. İP  1. 413.Yaddaşın əsas xarakteristikaları hansıdır?

 1. Yaddaşın həcmi

 2. Funksionallığı

 3. Yaddaş qurğusunun sürəti

 4. Yadda saxlanan informasiyanın minimum miqdarı

 5. Yaddaşın parametrləri  1. 414.Plotterin tipləri hansılardır?

 1. planşet, rulon

 2. CRT, LED

 3. A0 və A1 rulon

 4. Qələmli, karandaşlı

 5. Perulu və A1  1. 415.1 klasterdə ən azı neçə fayl yerləşə bilər?

 1. 1

 2. N sayda

 3. Klasterin həcmini aşmamaqla istənilən sayda

 4. 512

 5. Klasterin həcmindən asılıdır  1. 416.Hansı kabellərdə RJ-45 ucluqlardan istifadə olunur?

 1. Burulmuş cüt

 2. Optic-lifli

 3. Koaksial

 4. Çoxmodalı

 5. Birmodalı  1. 417.Rəng modellərini seçin: 1.CYMK 2.HC 3.HSB 4.AG 5.RGB

 1. 1,5

 2. 2,5

 3. 2,4

 4. 4,5

 5. 3,5  1. 418.Vahid zaman ərzində kompüterdə həll olunan məsələlərin orta sayı ilə hansı kəmiyyət ifadə olunur?

 1. Hesablama dəqiqliyi

 2. Işləmə sürəti

 3. əmrlər sistemi

 4. iş etibarlılığı

 5. məhsuldarlıq  1. 419.İnformasiya ......... şəklində ötürülür, ....... şəklində saxlanılır.

  1. siqnal, kod

  2. bayt, fayl

  3. bit, siqnal

  4. siqnal, fayl

  5. fayl, kod  1. 420.Qovluqda yerləşən faylların birlikdə həcminin 10MB olduğu məlumdur. Həmin qovluqdan həcmi 3, 5 MB - lıq video fayl, 2560 KB – lıq audi faylı sildikdən sonra qovluqda qalan faylların həcmi nə qədər olar ?

 1. 4 MB B) 6,5 MB C) 4.5MB D) 5 MB E) 2048 KB  1. 421.Hər səhifədə 64 sətir, hər sətirdə 48 simvol olarsa 48 Kbayt yaddaşa neçə səhifə yazmaq olar?

 1. 16

 2. 21

 3. 6

 4. 31

 5. 14  1. 422.Bu klavişlərdən hansı sətrin sonuna keçməyə imkan verir?

 1. End

 2. Ctrl+ 

 3. Ctrl+end  1. 423.Word proqramının düzgün yüklənmə üsulu hansı sıradadır?

 1. Start+ Programs+ Ms Office+Microsoft Office Word;

 2. Start+ Ms Office;

 3. Start+Documents+MsOffice+ MsWord;

 4. Start+Windows Catalog+ MsWord;

 5. Heç biri

  1. 424.Hansı klaviş baş hərflər rejimini qeyd etmək üçündür?

 1. Caps Lock

 2. Ctrl

 3. Alt

 4. Shift

 5. Num Lock 1. 425.Bütün mətni necə seçmək olar

 1. Ctrl + A;

 2. Ctrl + abzasda mausun düyməsini 3 dəfə sıxmaqla;

 3. Abzasda mausun düyməsini 3 dəfə sıxmaqla;

 4. Ctrl + cümlə üzərində mausun düyməsini 2 dəfə sıxmaqla;

 5. Ctrl + cümlə üzərində mausun düyməsini 2 dəfə sıxmaqla. 1. 426.Hansı əmrlər ardıcıllığı ilə səhifə nömrəsi dəyişdirilir

 1. Insert (Вставка)-Page number(Номер страницы)

 2. Page Layout (Разметка страницы) – Page Setup(Параметры страницы)

 3. Home(Главная)- Page Setup(Параметры страницы)

 4. Home(Главная) –Font (Шрифты)

 5. Home(Главная) – Paragraph(Абзац) 1. 427.Mətn fraqmenti üzərində Copy-Paste(Копировать-Вставить) əmrlərini icra etdikdə nə baş verir

 1. Mətn başqa mətnlə əvəz olunur

 2. Mətn öz yerində qalmaqla başqa yerə də qoyulur

 3. Mətnin yerinə başqa fayl qoyulur

 4. Mətnə əlfəc qoyulur

 5. Mətn öz yerindən silinərək başqa yerə qoyulur 1. 428.Mətndə buraxılmış orfoqrafik səhv necə göstərilir

 1. Altından qırmızı xətt çəkilir

 2. Altından düz qalın xətt çəkilir

 3. Altından yaşıl xətt çəkilir

 4. Həmin sözü proqram qəbul etmir

 5. Həmin söz avtomatik pozulur 6. 429.Ms Word mətn redaktoru hansı artırmalı fayl yaradır?

 1. .doc

 2. .com

 3. .bmp

 4. .txd

 5. .xls 1. 430.Delete düyməsi nə üçün istifadə edilir? 

 1. kursorun sağındakı simvolu silmək üçün 

 2. mətnin əvvəlinə keçmək üçün

 3. kursorun solundakı simvolu silmək üçün

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. sənədi silmək üçün 1. 431.BackSpace duyməsi nə uçun istifadə edilir?

 1. kursorun solundakı simvolu silmək üçün

 2. sətri silmək üçün

 3. kursorun sağındakı simvolu silmək üçün

 4. faylı silmək üçün

 5. kursoru bir simvol sağa suruşdurmək üçün 1. 432.Sözün üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxdıqda…

 1. söz seçilir

 2. sətir seçilir

 3. paraqraf seçilir

 4. sözdəki simvol seçilir

 5. bütün mətn seçilir 1. 433.Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

 1. elektron təqdimatların hazırlanması

 2. mətnin fayla yazılması

 3. şəkillərin mətnə daxil edilməsi

 4. mətnlərin sürətli çap edilməsi

 5. orfoqrafiyanın yoxlanması 6. 434.Windows əməliyyat sisteminə daxil olan mətnlə işləmək üçün proqramlar:

 1. WordPad, Notepad

 2. Publisher, WordPad

 3. WordPad, Microsoft Word

 4. Publisher, Notepad

 5. Notepad, Microsoft Word 6. 435.Windows əməliyyat sisteminin Bloknot proqramının təyinatı nədən ibarətdir?

 1. Sadə formatlı mətn fayllarının yaradılması və redaktə edilməsi üçündür

 2. Rəngli illüstrasiya və qrafiklərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur

 3. Hesablama işləri yerinə yetirir

 4. Fayl və kataloqları idarə edir

 5. Kompüterin qurğularının işini idarə edir 1. 436.Windows əməliyyat sisteminin Internet Exrlorer proqramının təyinatı nədən ibarətdir?

 1. Informasiyaların internetdə axtarışı üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 2. Sadə formatlı mətn fayllarının yaradılması və redaktə edilməsi üçündür

 3. Hesablama işləri yerinə yetirir

 4. Fayl və kataloqları idarə edir

 5. Kompüterin qurğularının işini idarə edir 1. 437.Silinən obyektlərin müvəqqəti yerləşdiyi qovluq necə adlanır?

 1. Recycle Bin (Корзина)

 2. My computer (Мой компьютер)

 3. Temp

 4. Clipboard (Буфер обмена)

 5. My documents (Мои документы) 6. 438.Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 2-lik say sisteminə keçirtmək.

 7. 46(10)→ X(2)

 1. 101110(2)

 2. 111010(2)

 3. 101011(2)

 4. 111111(2)

 5. 101010(2) 6. 439.Verilmiş ədədi ikilik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək.

 7. 1010101 (2) X (10)

 1. 85(10)

 2. 67(10)

 3. 54(10)

 4. 32(10)

 5. 12(10) 6. 440.Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 8-lik say sisteminə keçirtmək.

 7. 97(10) → X(8)

 1. 141(8)

 2. 134(8)

 3. 73(8)

 4. 46(8)

 5. 122(8) 6. 441.Verilmiş ədədi 8-lik say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək.

 7. 35 (8) X (10)

 1. 29(10)

 2. 42(10)

 3. 30(10)

 4. 55(10)

 5. 87(10) 1. 442.Verilmiş ədədi onluq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçirtmək.

 2. 69(10) → X(16)

 1. 45(16)

 2. 98(16)

 3. 4D(16)

 4. 6C(16)

 5. 6D(16) 6. 443.Verilmiş ədədi 16-lıq say sistemindən 10-luq say sisteminə keçirtmək.

 7. 31A(16) → X(10)

 1. 794(10)

 2. 231(10)

 3. 67(10)

 4. 136(10)

 5. 112(10) 1. 444. 10101001,101112 ədədini 8-lik say sistemində təsvir edin.

 1. 251,568

 2. 231,452

 3. 251,552

 4. 251,452

 5. 250,452 1. 445. 8-lik say sistemindəki 206 ədədi əsası 2 olan say sitemində necə yazılır?

 1. 10000110

 2. 10000101

 3. 10001111

 4. 10000110

 5. 10000111

 1. 446.10101110,10111012 ədədini 16-lıq say sistemində təsvir edin.

 1. AE,BA16

 2. A7,B816

 3. A9,B616

 4. A9,F816

 5. F9,B816 6. 447.Funksionallıq baxımından tәsniflәşdirilәn informasiya özündә әks etdirir

  1. obyektin fәaliyyәt mәqsәdini vә mәsәlәlәrini

  2. qәrarların qәbul edilmәsi prossesini

  3. informasiyanın tәhlili

  4. formalarını informasiyanın işlәnmәsi texnologiyasını

  5. düzgün cavab yoxdur 1. 448. Troya atları nədir?

 1. Şəbəkə resurslarınakənardan medaxilə edən proqramlar

 2. Qeyri leqal istehsal olunmuş CD –lər vasitəsilə yayılan viruslar

 3. Floppy disklər vasitəsilə yayılan viruslar

 4. Kompüter qrafikasının köməyilə işlənmiş at şəkilləri toplusu

 5. Şəbəkədə informasiya mübadiləsinin sürətini artıran proqramlar

 1. 449. Hansı rabitə kanalı daha sürətlidir?

 1. fiberoptik

 2. mis naqil

 3. koaksila kabel

 4. teleqraf

 5. ultrasəs

 1. 450.WAP texnologiyalı İNternetdən harda istifadə olunur?

 1. Mobil telefonda

 2. radio kanalda

 3. televiziya kanallarında

 4. fiberoptik rabitədə

 5. FM radioda

 1. 451. Elektron cədvəl faylı hansı ad genişlənməsinə malikdir?

 1. .xlsx

 2. .exlm

 3. .xslm

 4. .xlxs

 5. .exel

 1. 452. Verilənlər bazası faylının ad genişlənməsi hansıdır?

 1. .accdb

 2. .ascx

 3. .dbas

 4. .mdbx

 5. .acces 1. 453.Aşağıdakılardan hansı reklam yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulub?

 1. Banner

 2. Explorer

 3. Favorites

 4. History

 5. Documents 1. 454.Poçt virusu necə yoluxur?

 1. E-mail ilə göndərilmiş yoluxmuş faylın açılması zamanı

 2. Internet şəbəkəsinə qoşulan zaman

 3. Internet saytlarından nəyisə çap edən zaman

 4. E-mail vasitəsilə başqasına gizli məktub göndərən zaman

 5. Başqasının elektron poçtuna icazəsiz daxil olan zaman 1. 455.Əməliyyat sisteminin kompüterə quraşdırılması zamanı ilkin müraciət üçün icra faylı hansıdır?

 1. Setup.exe

 2. Main.exe

 3. Main.com

 4. Index.htm

 5. Microsoft.com 1. 456.COM hansı portu ifadə edir?

 1. Ardıcıl

 2. Paralel

 3. Universal

 4. Video

 5. Səs

 1. 457.Hansı sıra faylların yerləşmə cədvəlini təyin edir?

 1. FAT16, FAT32, NTFS

 2. Windows, OS/2, Unix

 3. Promt, Lingvo, Stile

 4. Paint, Photoshop, Corel Draw

 5. Windows, FAT16, Stile 1. 458. Dövlət təşkilatlarına məxsus domen hansıdır?

 1. gov

 2. az

 3. edu

 4. org

 5. net 1. 459. Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil?

 1. səs platası

 2. sərt disk

 3. disket

 4. coğrafi xəritə

 5. kitab 1. 460.Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqram qrupuna daxildir?

 1. Nəşriyyat sistemləri

 2. Translyator

 3. Antivirus proqramları

 4. Yoxlama proqramları

 5. əməliyyat sistemi 1. 461.MS DOS əməliyyat sistemində istifadəçi interfeysi nəyə əsaslanır?

 1. əmrlərin klaviaturadan simvollarla daxil edilməsinə

 2. menyu sətrindən əmrlərin seçiminə

 3. qrafik interfeyse malik olmasına

 4. əmrlərin səslə daxil edilməsinə

 5. pəncərə, piktoqram və düymələrin mausla seçiminə 1. 462.Əməliyyat sistemində faylların adındakı simvolların maksimal sayı nəqədər ola bilər? (Windows 7)

 1. 255

 2. 64

 3. 128

 4. 32

 5. 8 1. 463.İxtiyari informasiya xarici yaddaşda ....... şəkildə saxlanılır.

 1. Fayl

 2. Cədvəl

 3. Sənəd

 4. Proqram

 5. qrafik 1. 464.Kompüterin hansı qurğusu sistem platası üzərində yerləşmir?

 1. Strimmer

 2. Daimi yaddaş

 3. CMOS

 4. Video adapter

 5. əməli yaddaş 1. 465. Windows 7 Əməliyyat sisteminin fayl sistemi hansıdır?

 1. NTFS

 2. Explorer

 3. BİOS

 4. POST

 5. MS DOS 1. 466. Vektorizator olanları seçin.

 1. Corel Draw 2. Corel Trace 3. Adobe Stream Line 4.Marcomedia Draw 5. Paint

 1. 2,3

 2. 3,4

 3. 2,5

 4. 3,5

 5. 1,2 1. 467.TAR hansı proqrama məxsus faylın genişlənməsidir?

 1. Arxiv proqramları

 2. Elektron cədvəllərə

 3. Qrafik redaktora

 4. Verilənlər bazası

 5. Mətn redaktoruna

 1. 468.HTML nədir?

 1. Hyper Text Markup Language

 2. Hyper transfer Markup Link

 3. Hyper Text Markup Link

 4. Hyper Transfer Markup Language

 5. Hyper Text Marker Link

 1. 469.Verilmiş İP – ünvanlarından hansı düzgündür?

 1. 90.245.120.25

 2. 225.317.78.175

 3. 94.84.93.271

 4. 316.28.5.14

 5. Heç biri düz deyil

 1. 470.FAT (File Allocation table) cədvəli üzrə sərt diskdə 1 sektorun ölçüsü neçə bayt təşkil edir.

 1. 512

 2. 64

 3. 1024

 4. 256

 5. 33

 1. 471.Lokal şəbəkələrdə komputerlərin birləşdirilməsinin ümumi sxemi nə adlanır?

 1. Topologiya

 2. Protokol

 3. Arxitektura

 4. Domen

 5. Tipologiya

 1. 472. 3 Kbayt 28 bayt+133 bayt+800 bit cəmi neçə baytdır?

 1. 3333 bayt B) 3330 bayt C) 300 bayt D) 3333 kbayt E) 33 mbayt 1. 473.Kompüterlə çap qurğusu arasında mübadilə aşağıdakı portlardan hansı ilə aparılır?

 1. LPT və USB

 2. USB və COM

 3. Yalnız LPT

 4. COM

 5. PS/2

 1. 474.Kompüteri yenidən yükləmək üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

  1. Restart

  2. Shut Down

  3. Hybernate

  4. Switch Users

  5. Log Off 1. 475.Aşağıdakılardan hansı daha böyükdür?

  1. Gbayt

  2. bayt

  3. bit

  4. Kbayt

  5. Mbayt 1. 476.Arxivləşdirmə proqramından (WinZip, WinRar) hansı məqsədlə istifadə edilir?

  1. Faylın həcmini azaltmaq üçün

  2. Kompyuteri lazımsız fayllardan təmizləmək üçün

  3. Əməliyyat sistemini bərpa etmək üçün

  4. Pozulmuş faylları bərpa etmək üçün

  5. Faylları gizlətmək üçün

 1. 477.Təhsil müəssisələrinə məxsus domen hansıdır?

  1. edu

  2. az

  3. org

  4. gov

  5. net 1. 478. Sürəti 4096Kbit/san olan modem 1024*512 ölçüdə olan RGB faylı neçə saniyəyə ötürər?

 1. 3 san

 2. 2 san

 3. 5 san

 4. 4 san

 5. 1 san 1. 479.Kompüter şəbəkələrində əlaqənin yaradılması üçün istifadə olunan kommutator və ya keçirmə qurğusu hansıdır?

 1. Çevirici

 2. Modem

 3. Körpü

 4. Təkrarlayıcı

 5. Şlüz 1. 480.Şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl informasiya elə kodlaşdırılır ki, informasiyanın həcmi 20% azalır.Əgər faylın şəbəkə ilə ötürülmə sürəti 64kbit/san olarsa,faylın ötürülməsi üçün 9 san vaxt sərf olunmuşdur.Faylın ilkin həcmi neçə Kbayt olmuşdur?

 1. 90

 2. 60

 3. 65

 4. 70

 5. 80 1. 481.Diskdə saxlanılan,müəyyən struktura malik, bir-birilə əlaqələndirilmiş və mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunan fayllar məcmusu necə adlanır?

 1. Verilənlər bazası

 2. Nəşriyyat sistemləri

 3. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə sistemləri

 4. Ekspert sistemləri

 5. Inteqrallaşdırılmış sistemlər 1. 482.Arxivləşdirilmiş faylın informasiya tutumu 4 Kbaytdır. Fayl 50% sıxılmışdır. Arxivdən çıxarıldıqdan sonra fayl hansı informasiya tutumuna malik olar?

 1. 8 Kb

 2. 4Kb

 3. 1,5 Kb

 4. 6 Kb

 5. 3 Kb 1. 483.Birməsələli əməliyyat sistemi olan variantı seçin.

 1. MS DOS

 2. Mac OS

 3. OS/2

 4. Unix

 5. Linux 1. 484.Əməliyyat sistemlərinin təsnifatına görə uyğunluğu müəyyən edin.

 2. 1.interfeysinə görə 2. Informasiya emalı rejiminə görə 3. Resurslardan istifadənin tipinə görə

 3. a.birməsələli b.qrafik c. Paket emallı d. Vaxt bölgülü e. Şəbəkə

 1. 1-b; 2-c,d; 3-e

 2. 1-c; 2-c,b; 3-e

 3. 1-d; 2-c,; 3-e

 4. 1-b; 2-c,e; 3-d

 5. 1-b; 2-e,d; 3-c 1. 485.Birgə iş prosesində öz resurslarını digər kompüterlərə təklif edən kompüter necə adlanır?

 1. Server

 2. Klient

 3. Işçi stansiya

 4. Asılı kompüter

 5. Yüksək səviyyəli kompüter 1. 486.Şəbəkədə şlüz nədir?

 1. Müxtəlif şəbəkələri birləşdirən vasitə

 2. OSİ –nin səviyyəsi

 3. Şəbəkədə periferiya qurğularını idarə edən proqram

 4. Şəbəkənin topologiyası

 5. Şəbəkədəki kompüterlərin ünsiyyət dili 1. 487.Şəbəkə vasitəsilə ötürülməzdən əvvəl informasiya elə kodlaşdırılırki, həcmi 25% artır. Əgər informasiyanın şəbəkə ilə ötürülmə sürəti 3 Mbit/san olarsa,ilkin həcmi 60Mbayt olan fayl kodlaşdırdıqdan sonra ötürmək üçün neçə saniyə tələb olunur?

 1. 200

 2. 100

 3. 25

 4. 150

 5. 400 1. 488.Təcrübə proqramı hansıdır?

 1. Prompt

 2. Style

 3. Oxford

 4. Pollyglot

 5. Lingvo 1. 489.Kompüter şəbəkəsində eyni səviyyəli kompüterləri birləşdirən qurğu necə adlanır?

 1. Bridge

 2. Router

 3. Modem

 4. Ethernet

 5. Internet 1. 490. Arxivatorlar proqram təminatının hansı növünə aiddir?

 1. Xidməti(utilit)

 2. əməliyyat sistemi

 3. drayverlər

 4. əməliyyat örtüyü

 5. tətbiqi 1. 491. 384*1024 nöqtədən ibarət olan qrafik təsvir CMYK rəng sistemində kodlaşdırılmışdır. 32 belə təsvir yaddaşda neçə MB yer tutar?

 1. 48

 2. 40

 3. 46

 4. 50

 5. 56 1. 492. III nəsil EHM-lərə aid fikirlərdən hansılar doğrudur?

 2. 1.Alqoritmik dillərin tətbiqi geniş istifadə olunmağa başlamışdır. 2. Xarici yaddaş kimi maqnit disklərdən istifadə edilmişdir. 3. Mətn informasiyasının emalı mümkün olmuşdur. 4. Element bazası BİS və ÇBİS olmuşdur. 5. Multiproqram rejim mümkün olmuşdur.

 1. 2,5

 2. 1,2,

 3. 4,5

 4. 3,5

 5. 3,4 1. 493.Hansı qurğu vasitəsilə qrafiki informasiya monitorun ekranına çıxarılır?

 1. Videoadapter

 2. Modem

 3. Tv-tuner

 4. əməli yaddaş

 5. skaner 1. 494.Əməliyyat sistemi ilə istifadəçinin asan işləməsi üçün hansı köməkçi proqramlardan istifadə olunur?

 1. Örtük proqramları

 2. Antiviruslar

 3. Drayver

 4. Ofis proqramları

 5. Arxivatorlar 1. 495.Hansı simsiz şəbəkə deyil?

 1. FDDİ

 2. İrDA

 3. Edge

 4. Bluetooth

 5. Wi-fi 1. 496. Qeyri kommersiya təşkilatlarının domen uzantısı nədir?

 1. Org

 2. Com

 3. Mil

 4. Edu

 5. Net 1. 497.Məntiqi diskin bir klasterinin tutumu 16 Gb-dır. Bir sektorun 512 MB oldugunu qəbul edərək, faylın yerləşdiyi cədvəli tapın.

 1. FAT32

 2. FAT 16

 3. FAT 64

 4. FAT 8

 5. FAT 1. 498. 128*1024 nöqtəli təsvir yaddaşda 256 Kbayt yer tutur. Bir rəngi kodlaşdırmaq üçün neçə bitdən istifadə olunmuşdur?

 1. 16

 2. 8

 3. 32

 4. 65536

 5. 32 1. 499. OSİ modelinin ən yüksək səviyyəsi hansıdır?

 1. Tətbiqi

 2. Seans

 3. Fiziki

 4. Kanal

 5. Nümayiş 1. 500. Aşağıdakı bəndlərdən hansı Neyman prinsipinə aid deyil?

 1. verilənlərin təyin edilməsi proqram səviyyəsində deyil, aparat səviyyəsində aparılmalıdır

 2. verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində deyil, proqram səviyyəsində aparılmalıdır

 3. əmrlərlə verilənlər arasında aşkar fərq yoxdur

 4. kompüter ardıcıl ünvanlanan yaddaşa malik olmalıdır

 5. kompüter proqramla idarə olunan avtomatdırKatalog: uploads -> Test
uploads -> O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
Test -> Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib

Download 0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.87 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı

Download 0.87 Mb.