• Statika
 • 5.Talasi
 • 5. Talasi
 • 9.Osnovi kvantne fizike
 • Literatura Učenicima i njihovim mentorima je ostavljeno da izaberu literaturu po kojoj će se pripremati za takmičenje. Prof. dr Žarko Kovačević, Prirodno–matematički fakultet
 • Fizik a osnovna škola mehanika Kinematika
  Download 25.15 Kb.
  Sana05.07.2020
  Hajmi25.15 Kb.

  F I Z I K A
  OSNOVNA ŠKOLA
  1. Mehanika
  Kinematika

  Kinemtika translatornog kretanja


  Dinamika

  Sila


  Kretanje tijela pod dejstvom sile teže: slobodan pad i vertikalni hitac

  Sila trenja

  Mehanički rad, snaga i energija

  Zakon održanja ukupne mehaničke energije  Statika

  Strma ravan

  Pritisak

  Potisak


  Ravnoteža- plivanje tijela


  2. Toplota

  Unutrašnja energija

  Temperatura

  Količina toplote

  Toplotna ravnoteža
  3.Elektricitet

  Elektrostatika

  Stalna električna struja

  Magnetno polje


  4. Mehaničke oscilacije

  Opružno klatno

  Matematičko klatno
  5.Talasi

  Mehanički talasi

  Akustika
  SREDNJA ŠKOLA
  1. Mehanika
  Kinematika

  Kinemtika translatornog kretanja

  Kinematika rotacionog kretanja
  Dinamika

  Sila. Sila trenja

  Gravitacija. Kretanje tijela pod dejstvom sile teže

  Dinamika rotacije

  Dinamika fluida

  Inercijalni i neinercijalni sistemi referencije

  Rad i energija

  Zakoni održanja  Statika

  Ravnoreža

  Poluga

  Strma ravan  Elastične osobine čvrstih tijela

  2. Toplota

  Molekularno kinetička teorija gasova

  Termodinamika
  3. Elektricitet

  Elektrostatika

  Stalna električna struja

  Magnetno polje

  Elektromagnetna indukcija
  4. Oscilacije

  Harmonijske oscilacije

  LC oscilatorno kolo
  5. Talasi

  Mehanički talasi

  Akustika

  Elektromagnetni talasi


  6. Geometrijska optika

  Brzina svjetlosti u supstanciji

  Odbujanje i prelamanje svjetlosti

  Ogledala


  Sočiva

  7. Talasna optika

  Interferencija svjetlosti

  Difrakcija svjetlosti

  Polarizacija svjetlosti


  8.Teorija relativnosti

  Osnovi kinematike teorije relativnosti

  Impuls i energija u specijalnoj teoriji relativnosti
  9.Osnovi kvantne fizike

  Toplotno zračenje

  Fotoefekat

  Talasna svojstva čestica

  Borov model atoma vodonika


  10.Nuklearna fizika

  Atomsko jezgro

  Radioaktivni raspadi

  Nuklearne reakcije
  Literatura
  Učenicima i njihovim mentorima je ostavljeno da izaberu literaturu po kojoj će se pripremati za takmičenje.
  Prof. dr Žarko Kovačević, Prirodno–matematički fakultet

  Stručni saradnik za fiziku
  Fizika ima fundamentalnu ulogu u razvoju čovječanstva, a znanja iz oblasti fizike predstavljaju važan dio kulture naše civilizacije i suštinski faktor koji formira naučni pogled na svijet.
  Jedan od efektnijih metoda za sticanje dubljih fizičkih znanja je rješavanje problema, koji dobija neophodan stimulativni impuls preko zdrave konkurencije u okviru takmičenja.
  Cilj takmičenja iz fizike je:

  • da stimuliše intelektualnu radoznalost i favorizuje nadarene učenike koji su orjentisani ka izučavanju prirodnih nauka;

  • obezbjeđivanje uslova za ispoljavanje kreativnih sposobnosti mladih ljudi, koja će im pomoći pri izboru profesije;

  • popularizacija naučnih znanja iz prirodnih nauka i naučnog prilaza objašnjavanja prirodnih pojava;

  • razmjena ideja i znanja između naučnih radnika, nastavnika i učenika;

  • stimulisanje nastavnika za poboljšavanje i obogaćivanje svog pedagoškog rada.

  Posebno treba istaći da je jedan od najvažnijih ciljeva takmičenja iz fizike podsticanje kreativnih sposobnosti učenika: raznolikost zadataka iz fizike omogućuje da se prilikom rješavanja, takmičari nađu u nestandardnim situacijama koji su bliski realnom naučnom istraživanju, da uvedu potrebne aproksimacije, da naprave pravilan izbor između različitih faktora, koje treba uzeti u obzir ili koje treba zanemariti i pri nalaženju rješenja često je potrebno da ispolje kreativnu slobodu mišljenja i sposobnost imaginacije.


  Download 25.15 Kb.
  Download 25.15 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fizik a osnovna škola mehanika Kinematika

  Download 25.15 Kb.