Fokusmøte listerrådet 01. 04. 19 Sted: Tonstadli kurs- og feriesenter, Sirdal
Download 103.6 Kb.
Sana09.06.2021
Hajmi103.6 Kb.


FOKUSMØTE LISTERRÅDET 01.04.19

Sted: Tonstadli kurs- og feriesenter, Sirdal

Tema:

Hvordan møter vi morgendagens digitale samfunn som kommune?

I de siste årene har det skjedd en vesentlig endring i synet på hvordan offentlig tjenesteproduksjon bør skje. Digitaliseringen tar nå mer og mer utgangspunkt i å løse helhetlige og sammensatte brukerbehov på tvers av etater, og på tvers av offentlig og privat sektor.

Dette skjer ved økt fokus, ikke på teknologi, men på utnyttelse av data. Teknologi er flyktig, data er konstant.  Dette åpner for helt nye måter å tenke samordning på mellom etatene og brukerne, mellom forvaltningen og privat sektor, og internt mellom virksomheter og systemer.

I tillegg ser vi at utfordringene i norsk økonomi er stor. Statsbudsjettets utgiftsposter har økt med 7 % i året (i realverdi 4 %) i gjennomsnitt over de siste årene. Veksten i offentlig sektor vil ikke være bærekraftig over tid. Digitaliseringen av offentlig sektor er derfor fremhevet som et vesentlig bidrag til omstillingen i norsk økonomi.


Kun 15% av all tjenesteproduksjon skjer i statlige etater. 85 % skjer i kommunesektoren. Det er samtidig et ønske om at kommunesektoren skal ta en større andel av tjenesteproduksjonen. Er vi beredt for den utfordringen?

0900 – 0905 Velkommen v/ Thor Jørgen Tjørhom, ordfører i Sirdal
0905 – 0920 Hvorfor er digitalisering et viktig tema for Lister?

v/Svein Vangen, daglig leder Listerrådet


0920 – 1000 Digital infrastruktur og kommunale roller

v/Kjell Pedersen Rise, prosjektleder for Det Digitale Agder • Oversikt digital infrastruktur

 • Støtteordninger og kommunalt engasjement

 • Fylkeskommunal strategi for digital infrastruktur


1000 - 1015 Kaffepause
1015 – 1100 Digital strategi

v/ Odd-Lasse Worum, daglig leder i DDV

    • Visjon for digitalisering

    • Overordnet prinsipper

    • Satsningsområder

    • Ansvar og roller

    • Verktøy for gjennomføring1100 – 1130 Gevinstrealisering og kommunal ledelse

v/ Øyvind Hellang, forsker v/NORCE

 • Gevinstrealisering, hva legger vi i begrepet?

 • Hva er sammenhengen mellom gevinstrealisering og ledelse

 • Måleindikatorer og fokus på målbare resultater og kvalitative beskrivelser.


1130 – 1215 Lunsj

1215 – 1245 NAV i et digitalt perspektiv

v/ Leif Martin Salvesen, seniorrådgiver digitalisering – NAV Agder

 • om brukerstyrt utvikling

 • smidig/agil utvikling,

 • endring i brukermøtene

 • samspillet mellom fysiske og digitale kanaler


1245 – 1315 Velferdsteknologi – Fyrtårn Lister

v/ Camilla Gabrielsen prosjektleder velferdsteknologi Fyrtårn Lister

Prosjektet er et samarbeid om implementering av velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Det overordnede målet er at innbyggerne i Lister skal få muligheten til å være «Lenger i eget liv». Det betyr at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi. Hva må til for å lykkes?


1315 – 1340 Innledning til debatt

v/leder av rådmannsutvalget Ståle Kongsvik

1340 – 1350 Kaffe/frukt
1350 – 1450 Hvordan møter vi morgendagens digitale samfunn som kommune?

Som verktøy for: innbyggerdialog, sektortjenester, interkommunalt samarbeid, rasjonalisering, omorganisering, motkraft for sentralisering, kompetanseheving, rekruttering……….

1450 - Oppsummering/avslutning


KNYTTER OSS SAMMEN. BRINGER OSS VIDEREDownload 103.6 Kb.
Download 103.6 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFokusmøte listerrådet 01. 04. 19 Sted: Tonstadli kurs- og feriesenter, Sirdal

Download 103.6 Kb.