Fototranzistorning afzalligi nimada? # Sezgirligida
Download 20.24 Kb.
Sana21.12.2022
Hajmi20.24 Kb.
#36467
Bog'liq
Fototranzistorning afzalligi nimada
Илмий тўгарак йиллик иш режаси, ИТИ билан шугул. иқт. тал. ҳақида маълумот.2015 AT, 122222, 4-amaliy Akustik aloqa kameralari va ularning konstruksiyalari. Reverb ka, 12 талик рўйхат , amaliy, 2eee2, Стартап АРИЗА OXIRGI last, 20-ish. О‘tkаzgichning qаrshiligini о‘zgаrmаs tok kо‘prigi yordаmidа аniqlаsh., Axborot xavfsiziligi, himoyalash usullari, 3-маъруза, Algoritm va algoritlash tushunchalari, Amaliy mashg‘ulot Bulutli texnologiyalar. Google asbob uskun (1), algoritm va uning turlari, аралаштиргич амалий

Fototranzistorning afzalligi nimada?


# Sezgirligida


O’tkazuvchanligida


Arzonligida


Soddaligida


+++++

Tranzistorning nechchi xil vazifani bajaradi?

#2 xil

1 xil

3 xil

4 xil

+++++

Bipolyar tranzistorlarning sinflanishida nimalarga e’tibor beriladi?

# chastotasiga


kuchlanishiga


modda materialiga


o’tkazuvchanligiga


+++++

Fototranzistorlar asosan qanday turdagi elementlardan yasaladi?

# Sul`fid – kadmiy


Qo`rg`oshin – kadmiy


Xlor – qo`rg`oshin


Kremniy-xlor


+++++

Interrupt signali qanday signal?

#Uzilish signali


Kutish signali


Xotiradan o’qish


Xotiraga yozish


+++++

To’g’irlovchi diodlar elektr signallarning chastotasi nechchi gersdan keyin ishlamaydi?

#20 kGs

25 kGs

21 kGs

30 kGs

+++++

Nanoelektronika o‘lchamlari ?

#0,1 dan 100 nm


0,01 dan 10 nm


0,001 dan 100 nm


0,1 dan 20 nm


+++++

Integral mikroelektronika va nanoelektronika bilan bir vaqtda Qanday elektronika rivojlanmoqda?

# funksianal


prinsipial


raqamli

anologli

+++++

Ko‘p hollarda funksiyalarni o‘zgartirmasdan mantiqiy ifodalarni shunday soddalashtirish mumkinki, bunda mos keluvchi tuzilmali sxema soddaroq bo‘lib qoladi. Funksiyani bunday soddalashtirish funksiyalarni ……………….deyiladi?

# minimallashtirish


ortirish


kamaytirish


maksimallashtirish


+++++

Generatsiya natijasida yuzaga kelgan elektronlar va kovaklar yarim o‘tkazich kristallida yashash vaqti deb ataladigan biror vaqt mobaynida tartibsiz harakatlanadilar, so‘ngra erkin elektron to‘liq bo‘lmagan bog‘lanishni to‘ldiradi va bog‘lanish hosil bo‘ladi. Bu jarayon nima deb ataladi.?

# rekombinatsiya


xususiy elektr o’tkazuvchanlik


erkin zaryad tashuvchilar


zaryad tashuvchi


+++++

Elektr o‘tkazuvchanligi kiritma atomlari ionizatsiyasi natijasida hosil bo‘ladigan zaryad tashuvchilar bilan asoslangan yarim o‘tkazgichlar – …………….. deyiladi?

# kiritmali yarim o’tkazgichlar


xususiy elektr o’tkazgich


elektr o’tkazgichlar


rekombinatsiya


+++++

Pozitron– elektronning antizarrachasi . Pozitronni birinchi bo’lib 1932 yil kim kuzatgan?

# Anderson


Kvant

George

Ptalamiy


+++++

Ba’zi yarim o‘tkazgichli asboblarda (tunnel diodlari, tunnel teshilishli stabilitronlar) qanday yarim o‘tkazgichlar qo‘llaniladi ?

# ajralmagan


elektronli


bo’lingan


xamma javob to’g’ri


+++++

…………shunday jismlarki, ularda ta’qiqlangan zona kengligi shunchalik kattaki elektron elektr o‘tishi kuzatilmaydi?

# dielektriklar


o’tkazgichlar


yarim o’tkazgichlar


erkin zaryad tashuvchilar

+++++

Fotolitografiya jarayonida ultrabinafsha nur tasirida o’z xususiyatlarini o’zgartiruvchi , maxsus moddalar nima deb ataladi ?

# fotorezist


fotoshablonlar


fotolitografiya


metallash


+++++

Dielektriklar- bu ?

#shunday jismlarki, ularda ta’qiqlangan zona kengligi shunchalik kattaki elektron elektr o‘tishi kuzatilmaydi


bu tashqi energetik ta’sirlar natijasida taqiqlangan zona kengligini yengib o‘tish xususiyatiga ega bo‘lgan, nisbatan tor ta’qiqlangan zona kengligiga ega bo‘lgan moddalar


Taqiqlangan zona kengligi barcha dielektriklarda turlicha bo‘lib, 8 eV gacha yetishi mumkin


shunday jismlarki, ularda ta’qiqlangan zona kengligi shunchalik kattaki elektron elektr o‘tishi kuzatilmaydi.


+++++

Yarim o‘tkazgichlar-bu ?

# bu tashqi energetik ta’sirlar natijasida taqiqlangan zona kengligini yengib o‘tish xususiyatiga ega bo‘lgan, nisbatan tor ta’qiqlangan zona kengligiga ega bo‘lgan moddalar.


bu tashqi energetik ta’sirlar natijasida taqiqlangan zona kengligini yengib o‘tish xususiyatiga ega bo‘lgan, nisbatan tor ta’qiqlangan zona kengligiga ega bo‘lgan moddalar


shunday jismlarki, ularda ta’qiqlangan zona kengligi shunchalik kattaki elektron elektr o‘tishi kuzatilmaydi.


nisbatan tor ta’qiqlangan zona kengligiga ega bo‘lgan moddalar


+++++

Elektr o‘tkazuvchanligi kiritma atomlari ionizatsiyasi natijasida hosil bo‘ladigan zaryad tashuvchilar bilan asoslangan yarim o‘tkazgichlar –bu?

# kritmali yarim o’tkazgichlar


valent zona


o’tkazuvchanlik zonasi


xamma javob tug’ri


+++++

Kiritmali atom musbat zaryadlangan qo‘zg‘almas ionga aylanadi. Bunday kiritma nima deb ataladi ?

# donor

akseptir

kovak

donor akseptir

+++++

Agar yarim o‘tkazgichda elektr maydoni hosil qilinsa, u holda erkin zaryad tashuvchilar siljishi yuzaga keladi. Bunday siljish qanday nima deb ataladi.

# diffuziya harakati


dreyf tezligi


diffuziya tezligi


dreyf harakati


+++++

Yarim o‘tkazgich hajmida teng taqsimlanmagan erkin zaryad tashuvchilar harakatining yo‘nalishi nima deb ataladi?

# diffuziya harakati


dreyf harakati


diffuziya koefsenti


xamma javob to’g’ri


+++++

Gibrid plyonkali mikrosxemalarga plyonkali passiv elementlar to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.

#Diod va reziztor


Rezistor va kondensator


Rezistor va transistor


Diod va transistor


+++++

Dizayni va texnologiyasi bo'yicha mikrosxemalar qanday plyonkali turlarga bo'linadi?

#Yarimo'tkazgichli va gibridli


Yarimo'tkazgichli va plyonkali


Gibridli va plyonkali


To'g'ri javob yo'q


+++++

Triger nima?

8 bayt axborotni saqlaydigan xotira elementi


#bir bit axborotni saqlaydigan xotira elementi


1024 bitgacha axborotni saqlaydigan xotira elementi


1 MB axborotni saqlaydgan xotira elementi


+++++

Arifmetik Logik Qurilmada nechta kirish mavjud?

Bitta

Uchta

To’rtta

#Ikkita

+++++

Registr deb- nimaga aytiladi?

#ikkilik axborotni qabul qiluvchi, saqlovchi hamda to’g’ri va teskari kodlarda uzatuvchi qurilmaga aytiladi


Ikkilik axborotni qabuil qilgich


Axborotlarni saqlovchi qurilma


Axborotlarni uzatuvchi qurilma


+++++

Registrlarning asosini nimalar xosil qiladi?

Diodlar

Tranzistorlar

Qarshiliklar


#Triggerlar


+++++

Registr deb-nimaga aytiladi?

#ikkilik axborotni qabul qiluvchi, saqlovchi hamda to’g’ri va teskari kodlarda uzatuvchi qurilmaga aytiladi


Ikkilik axborotni qabuil qilgich


Axborotlarni saqlovchi qurilma


Axborotlarni uzatuvchi qurilma


+++++

Registrlarning asosini nimalar xosil qiladi?

Diodlar

Tranzistorlar

Qarshiliklar


#Triggerlar


+++++

Mikroprotsessorlarning 1- avlodi qachon va qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan?

1972 - yil Motorolla


#1971 - yil Intel


1971- yil Siemens


1972- yil Honeywell


+++++

Intel 8008 mikroprotsessori necha bit ma’lumot ustida ishlay oladi?

4 bit

#8 bit

16 bit

2 bit

+++++

Mikrokomputerning asosiy qurilmalarini tanlang?

#Dasturiy xotira, ma’lumotlar xotirasi va mikroprotsessor


ALQ, boshqarish qurilmasi va regstrlar massivi


Monitor, klavitura va qattiq disk


ALQ, monitor, Shifrator


+++++

Mikroprotsessor interfeysiga ko’rsatilgan to’g’ri ta’rifni tanlang.

Ikki tomonlama yo’nalgan ma’lumotlar tashuvchi yo’l


#mikroprotsessorning ikki qurilmasi orasidagi yo’ldir


axborotlarning adresslarini tashuvchi shina


sinxrosignallarni uzatuvchi yo’ldir


+++++

Mikroprotsessor interfeysining turlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.

Boshqarish va xotira interfeysi


#Kiritish/ Chiqarish va xotira interfeysi


Boshqarish va Kiritish/Chiqarish interfeysi


Addresslar va ma’lumotlar interfeysi


+++++

Mikroprotsessor va xotira qurilmasi orasida ma’lumotlar uzatish yo’li …

Kiritish/Chiqarish interfeysi


Boshqarish interfeysi


Addresslash interfeysi


#Xotira interfeysi

+++++

Mikroprotsessorda 8 - razryadli kod ishlatilgan bo’lsa, u xolda sistemaga nechta addres ishlab chiqishga ruxsat beriladi?

#256

8

1024

2

+++++

Mikroprotsessorda 16 - razryadli kod ishlatilgan bo’lsa, u xolda sistemaga nechta addres ishlab chiqishga ruxsat beriladi?

#65536

16

4


8

+++++

Intel 8085 mikroprotsessori necha razryadli?

16


8085

4


#8

+++++

Intel 8085 mikroprotsessorining qiymatlar magstrali razryadlar soni to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.

#8


16

8085

4

+++++

Bir turdagi interfeysdan ikkinchi turdagi interfeysga o’tkazuvchi qurilma ...

#Interfeys kontrolleri


Boshqarish qurilmasi


ALQ

Deshifrator

+++++

OS (Operatsion sistema) nima?

Xotira va mikroprotsessor oralig’idagi interfeys


Kiritish/ Chiqarish interfeysi


#Apparat va foydalanuvchi oralig’idagi interfeys


To’g’ri javob berilmagan


+++++

Komputerlarda ishlatiladigan operatsion sistema ko’rsatilgan qatorni toping.

Android

iOS

#Linux

To’g’ri javob a va b

+++++

Mobil telefonlarda ishlatiladigan operatsion sistema ko’rsatilgan qatorni toping.

Android

iOS

Linux

#To’g’ri javob a va b

+++++

Mobil telefonlarda ishlatiladigan operatsion sistema ko’rsatilgan qatorni toping.

#iOS

Linux

Microsoft Windows


MacOS

+++++

Diskret so’zining ma’nosi nima?


# uzlukli


G’alayonlanuvchi


Tebranuvchanlik


anoligli


+++++

Sinxron RS-triggerlarning boshqa triggerlardan farqi nimada?

# Qo’shimcha implus signal uzatiladi


Xotira yacheykasi kattaroq


Arzon va qulayligi
Sinxronligida

+++++

Birinchi avlod operatsion kuchaytirgichlar nechchi bosqichli sxemada yasalgan?

# ikki bosqichli


to’rt bosqichli


uch bosqichli


bir bosqichli
+++++

Operatsion kuchaytirgichning maksimal chiqish to’ki nechchi amperni tashkil etadi?


#20mA

21mA

20.5m A

20 A
+++++

Operatsion kuchaytirgichlarga qo’yilgan talablar asosan nechta edi?


# 5ta

2 ta

3ta
4 ta


+++++

Birinchi avlod Ok ning kamchiligi nimada bo’lgan?

# Kuchaytirish koeffisentida


Kirish qarshiligida


Quvvatida


Chastotasida


+++++

Operatsion kuchaytirgichlarning nechcha xil tipli sinflanishga ega?

#4 xil tipli


5 xil tipli


6 xil tipli


3 xil tipli


+++++

Konyunksiya so’zini ma’nosi nima?

# O’rnatish


Tiklash

Bog’lash

Sozlash

+++++

Triggerlarning information kirishlari qaysi simvollar orqali belgilanadi?


# S R J K T D


L M N O J K


K M G S D J


C J K T M N


+++++

Registrlarning asosini qaysi turdagi triggerlar tashkil etadi?

# D turdagi


MS turdagi


T turdadi


RS turdgi


+++++

Quyida rasmdagi qaysi mantiqiy operatsiyani amalga oshiradi?

# YOKI - INKOR


EMAS

YOKI

VA

+++++

O’nlik sanoq sistemasidagi 37 sonini ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazing?


#100101

101111

111000

1010101

+++++

Elektr signallarning davriy qonuniyatini ifodalovchi tenglikni ko’rsating?

# S(t)=S(t+nT)


S(t)=Sm • Sin(ωt+φ)


S(t)=S(nT)


S(t)=S(t-nT)


+++++

Drosselning vazifasi nima?

# quvvat kuchaytiruvchi


kuchlanish kuchaytiruvchi


to’k kuchaytiruvchi


signal kuchaytiruvchi


+++++

Tiristorning tranzistordan farqi nimada?

# Elektrodida


Tuzulishida


arzonligida


kuchlanishida


+++++

………..deb bir (yoki bir necha ) elektr o’tishlariga ega ikki elektrolitli elektron asbobga aytiladi ?

# yarimo’tkazgich diod


to’g’rlovchi diod


maxsus doiod


vazifani bajaruvchi diod


+++++

…………diodlar o’zgaruvchn tokni o’zgarmas tokka o’zgartirish uchun qo’llaniladi?

# To’g’rlovchi


Almashuvchi


Maxsus

Statik

+++++

Sanoat elektronikasi qurilmalari asosan nechta guruhga bo`linadi?

#2


1

3


4

+++++

Elektron asbobning uskuna tarkibida ishlash ishonchliligi avvalam bor kavsharlangan ulanishlar soni bilan aniqlanadi. IMSlarda elementlar bir - biri bilan kanday yo‘li bilan ulanadi?

# metallash


payvandlash


kavsharlash


xamma javob tugri


+++++

………….. - yarim o‘tkazgichli diod bo‘lib, uning ishlash prinsipi p-n o‘tishga teskari kuchlanish berilganda elektr teshilish sohasida tokning keskin ortishi kuchlanishning uncha katta bo‘lmagan o‘zgarishiga olib kelishiga asoslangan?

# satabillitron


yuqori voltli


shotki tusig’li


past chastotali


+++++

Kodlarini kiritish usuliga qarab summatorlar: ketma-ket va parallel bajariladigan necha turga bo‘linadi.?

#1


6

2


3

+++++

……………… –o`zgaruvchan sig`im sifatida ishlatiladi, sababi diodda teskari kuchlanish miqdori o`zgarganda , p-n o`tish qalinligi o`zgaradi. Natijada p-n o`tishning sig`imi o`zgaradi?

# stabillitron diodlar


varikap diodlar


impuls diodlar


tunnel diodlar


+++++

Elementlari yarimo‘tkazgich asosning sirtiga yaqin qatlamda hosil qilingan mikrosxemalar ………….. IMS deb ataladi?

# yarimo‘tkazgich


qalin pardali


pardali

Gibrid

+++++

Operatsion kuchaytirgichlarning nechcha xil tipli sinflanishga ega?

#5 xil tipli


4 xil tipli


6 xil tipli


3 xil tipli


+++++

Bipolyar tranzistorning vazifasi asosan nimadan iborat bo’ladi?

# quvvatni kuchaytiradi


chastotani kuchaytiradi


signalni kuchaytiradi


To’kni kuchaytiradi


+++++

Kichik miqyosli integratsiya (SSI) chiplari birinchi amaliy qo'llanilishi nimalarda qo'llangan?

Minuteman raketasi


Appolan dasturiy tizimi
#NASA su'niy yo'ldoshi
To'g'ri javob berilmagan

+++++

Hozirgi kunda yasalish turi va hosil bo‘ladigan tuzilmaga ko‘ra IMSlarning nechta prinsipial turi mavjud?

4 ta

#3 ta

2 ta5 ta
Download 20.24 Kb.
Download 20.24 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFototranzistorning afzalligi nimada? # Sezgirligida

Download 20.24 Kb.