• Kerakli asbob-uskunalar
 • Gazlamaga muvofiq igna va iplarni tanlash
  Download 33.17 Kb.
  bet1/2
  Sana19.05.2022
  Hajmi33.17 Kb.
  #21444
    1   2
  Bog'liq
  2-Lab
  bOSHQARUV TIZIZMLARI, (material xususiyati va fakturasi), yoriqnoma, kop portli kompyuterlar yordamida texnologik jarayonlarni boshqarish tizimini loyihalash, 252.5320900 TIKUVCHILIK SANOATIDA AXBOROT TENOLOGIYALARINI QO\'LLASH, 2-Maruza, Klaviaturaga qaramay matn terishni organamiz 2 @kompyuter akademiyasi, BSKM, Rus tili fani, 2 MA\'RUZA KUZATILADIGAN TABIIY OFATLAR VA ULARNING OQIBATLARI, 2021 12.2, АМАЛЁТ баённома (2) (7) (4) (3), Elektr mashinalari va transformatorlarni tamirlash oraliq savollari, 1-mavzu Hayot faoliyati xavfsizligi fanining asosiy tushunchal, орфологический

  2-Labоratоriya mashg’ulоti.

  GAZLAMAGA MUVOFIQ IGNA VA IPLARNI TANLASH

  Ishni bajarishdan maqsad: Mashina detallarining yeyilishi va ularda uchraydigan
  Nuqsonlarini aniqlash va ularni oldini olish yо‘llarini о‘rganish.

  Kerakli asbob-uskunalar: ushbu ishni bajarishda tikuv mashinasining asosiy ishchi organlari, chizg‘ich, qalam, о‘chirgichva12 format qog‘ozi kerak bо‘ladi.  Foydalanish uchun adabiyotlar:
  1. Q.T.Olimov, R.X. Nurboyev, G.K. Soatova, I.M. Raxmonov “Tikuvchilik buyumlarini ishlab chiqarish jixozlari” T. “Fan” 2011 y.
  2. Q.T. Olimov va boshqalar. “Tikuvchilik korxonalari jixozlari” Toshkent 2001 y.
  3. X.H.Samarxо‘jayev “Tikuvchilik korxonalarining uskunalari”. T. “О‘zbekiston” 2001
  4. Q.T. Olimov va boshqalar “Yengil sanoat mashina va apparatlari” Toshkent 2001 y.
  5. Q.T. Olimov, R.X. Nurboyev va boshqalar “Yengil sanoat jixozlarini ta’mirlash va tiklash asoslari” Toshkent 2005 y.

  Tikuvchilik va trikotaj korxonalarida ishlatiladigan texnologik mashina va mexanizmlar detallarining о‘lchamlari yeyilish yoki ayrim nuqsonlar tufayli chizma va texnik shartlarda kо‘rsatilgan dastlab о‘lchamiga nisbatan о‘zgaradi. Ishqalanish kuchi, yuza qatlamining charchashi, ortiqcha kuchlanish yoki detallar о‘zaro joylashishining buzilishi oqibatida zо‘riqishlar ta’sirida dctallar yeyiladi.
  Yeyilish natijasida detallarning yuza qatlamining sifati, geometrik о‘lchamlari va shakli о‘zgaradi. Ish yuzalarda chiziqchalar, kо‘chishlar hosil bо‘lib, geometrik shakli silindr kо‘rinishdan oval holatga о‘tadi, detallarning uzunligi bо‘yicha konuskо‘rinishidagi nuqsonlari yuzaga keladi, ayrim hollarda egilish sodir bо‘ladi. Detallar yuza qatlamining xususiyatlari ham о‘zgaradi. Oqibatda mashina va jihozlarda fizik yeyilish sodir bо‘ladi.
  Texnologik mashina va mexanizmlarning meyorda ishlashi belgilangan ish unumida yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun kam energiya va material sarflab, texnologik jarayonlarning, bajarilish texnik talablariga mosligi bilan baholanadi.
  Mashinalardan foydalanish jarayonida ular mexanizmlari dastlabki aniqliklarining yo ‘qolishi, texnologik jarayonlarning buzilishi, ish unumining pasayishi, ayrim hollarda detallarning sinishi oqibatida ular barvaqt ishdan chiqadi. Shunday qilib, mexanizmlar asta-sekin о‘ziga nisbatan qо‘yilgan talablarni qanoatlantirmay qо‘yadi. Bunday о‘zgarishlar ish jarayonida ishqalanish kuchlari, issiqlik-kimyoviy hodisalar, mexanik buzilishlar va qator fizik yeyilishni yuzaga keltiruvchi sabablar ta ‘sirida detallar geometrik о‘lchamlarining о‘zgarishi tufayli sodir bо‘ladi.
  Mashinalar ishlash xususiyatining yo ‘qolishiga asosiy sabab Qо‘zg‘aluvchan birikmalarning yeyilishidir. Yeyilish oqibatida mashinalar uzel va mexanizmlarining detallari orasida noо‘in titqishlar hosil boiib, ularning ishlashiga salbiy ta’sir kо‘rsatadi.
  Ish jarayonida dctallarning sinishi kamdan kam uchraydigan holat. Ma’lumki, ta’mirlash jarayonida mashina dctallari 85—90 % ining ycyilishi, 10—15 % igina sinishi kuzatiladi. Yeyilish, dastlab, jihozlarning ishlash xususiyatlarini yomonlashtiradi, xarajatlarni orttiradi, oqibatda mashinadan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bо‘lmay qoladi.
  Fizik yeyilish mashinalarning konstmktiv xossalari, uning tayyorlash sifati, yuklanish xarakteri, ulardan ekstensiv va intensiv foydalanish, xizmat kо‘rsatish sharoiti va boshqa omillarga bog‘liq bо‘ladi.
  Yeyilishning sodir bо‘lishi va uning о‘sib borish xarakterini kuzatish shuni kо‘rsatadiki, mashinadan tо‘g‘ri foydalangan va о‘z vaqtida texnik xizmat kо‘rsatilgan paytda yeyilish asta-sekin о‘sib boradi va mashinaning ishlash davomiyligiga bog‘liq bо‘ladi. Detallar yeyilishining vaqt bо‘yicha о‘sib borishi, odatda, egri chiziq bilan xarakterlanadi.

  I sirtdagi yeyilish birikmaning boshlang‘ich ishini tavsiflaydi va bu mashina detallari о‘zaro urinuvchi sirtlarining о‘zaro moslashish davridir. Moslashish yeyilishning jadallik darajasi bо‘lib, detal sirtlari sifatiga bog‘liq. Detallarning ishqalanadigan yuzalariga, birikmalar shartlariga muvofiq ularga qanchalik aniq ishlov berilgan bо‘lsa, shuncha kam yeyiladi.

  II maydon — birikmaning meyorda ishlash davri. Bu maydonda yeyilish asta-sekin о‘sib boradi va birikmaning ishlash davomiyligiga bog‘liq bо‘ladi.  III maydon — yeyilishning jadal о‘sib borish davri. Bu paytda birikmalar orasidagi tirqish kattalashadi. Birikmalarning ishlashi bu paytda turli xildagi shovqin va taqillashlarni keltirib chiqaradi. II maydondan III maydonga о‘tish chegaraviy yeyilishni bildiradi, bunda birikma detallari ta’mirlashga va tiklashga muhtoj bо‘ladi.
  Yeyilish tezligi detallarning ishlash sharoitiga bog‘liq bо‘ladi. Tirqishning kattalashib borishi va solishtirma yuklanishlaning о‘sib borishi oqibatida, egri chiziqning burilishi ham tirqishlar kattalashishi va yuklanishning о‘sib borishi asta-sekin sodir bо‘ladigan detallarning yeyilish tezligiga nisbatan katta boiadi.
  Mashina detallarining eyilishiga ta’sir etuvchi omillar
  Mashina detallari sirtining yeyilishi murakkab jarayon bо‘lib, kо‘pgina omillarga bog‘liq. Bu omillar mashinalardan foydalanish sharoitlariga qarab, turlicha bо‘ladi. Ularga, birinchi navbatda, quyidagilar kiradi: detallar sirtiga tushadigan yuklanish; tutashmalar ishining harakat tartibi; moyning bor-yо‘qligi; moyning xossalari; moyning mexanik aralashmalar bilan ifloslanganlik darajasi; aralashmalar tarkibi hamda о‘lchamlari; detallarning bir-biriga nisbatan joylashishi; tutash juftliklarning boshqa sharoitlari.
  Mashinalarni loyihalash, tayyorlash va ta’mirlash bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar uchun yeyilishning asosiy omillari va qonuniyatlarini bilish katta ahamiyatga ega. Bu ma’lumotlar detallarni ta’mirlash usulini tо‘g‘ri tanlash va foydalanish jarayonida ular tez yeyilishining oldini olish imkonini beradi.
  Mashinalardagi ishqalanuvchi detallarning yeyilish omillari quyidagilardan iborat:

  • ishqalanuvchi sirtlardagi solishtirma bosim;

  • detallar sirtining qattiqligi;

  • moylash materialining tuzilishi (strukturasi);

  • detallar sirtining sifati va hokazo.


  Ishqalanuvchi sirtlarning sifati. Sirtning sifati deganda detal geometrik parametrlarining va ana shu detalni tayyorlashda ishlatilgan material sirtqi qatlami fizik xossalarining majmuyi tushuniladi.
  Geometrik parametrlar detalga ishlov berganda qoladigan izlar:

  3-rasm. Notekisliklar turlari 4-rasm. Jilolash jarayonida detal


  a) tо‘lqinsimon – ga ‘dir-budir sirtidagi notekisliklarning о‘zgarishi
  b) tо‘lqinsimon va silliq ishlov berilgan sirt tо‘lqinsimon va g‘adir-budur (3-rasm,a), tо‘lqinsimon va silliq (3-rasm,b) bilan belgilanadi.

  Detalning fizik xossalariga uning mikroqattiqligi, parchalanish chuqurligi; qoldiq zо‘riqish; issiqqa chidamlilik; moy bilan о‘zaro ta’sirlashish; kimyoviy vositalar: kislorod va gazlar bilan о‘zaro ta’sirlashishi kabilar kiradi.


  Standartlarda detallarning mikrogeometriyasi, g‘adir-budurligi va sirtqi qattiqligi haqidagi ma’lumotlar belgilangan bо‘ladi, bu esa metall sirtqi qatlamining tuzilishi haqida fikr yuritish imkonini beradi.
  Tutash detallarning yeyilishiga faqat asosiy omillar hal qiluvchi ta’sir kо‘rsatadi. Dastlab, ana shu omillarni aniqlab olish lozim bо‘ladi. Masalan, sirpanish podshipniklari uchun yuklanish kattaligi va ta’sir qilish xarakterini, detallar ishqalanuvchi sirtlarining sirpanish tezligini va ular о‘zaro ta’sirlashadigan hududdagi muhitning holati shunday omillar hisoblanadi.

  Tikuv va trikotaj mashinalari detallarining korroziyaga uchrashi, sinishi, yemirilishi va boshqa nuqsonlari

  Download 33.17 Kb.
    1   2
  Download 33.17 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Gazlamaga muvofiq igna va iplarni tanlash

  Download 33.17 Kb.