Geoinformatika
Download 0.55 Mb.
Sana02.01.2020
Hajmi0.55 Mb.

GEOINFORMATIKA” fanidan test savollariNamangan davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti Kasb ta’limi kafedrasi tasarrufidagi yo’nalishlarida 2018/2019 o’quv yilida o’qitiladigan fanlar
RO’YXATIO’quv rejadagi blok raqami

Fan nomi

Kursi

O’qitiladigan semestri

O’quv rejadagi umumiy soati

Ta’lim tili

5140600 – Geоgrafiya

1

2.02

Geinformatika

1

1

180

O’zbek

1 Fan bobi-1; fan bo’limi-1; Murakkablik darajasi - 2
26710 →Y8 ?

413

501

210

342

2 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Murakkablik darajasi - 1Komp’yuterning asosiy qurilmalari:

sistemali blok, monitor, klaviatura qurilmasi

Tashqi qurilma, sistemali blok, klaviatura qurilmasi

Tashqi qurilma, sistemali blok, monitor, vinchester

Boshqaruv qurilma, mantiqiy-arifmetik qurilma, tashqi qurilma,

3 Fan bobi-1; fan bo’limi-1; Murakkablik darajasi - 2
Kompyuter monitori -bu

alfavit-raqamli va grafik ma`lumotlarni chiqarish qurilmasi

qogoz chiqaradigan qurilmalarga grafik ma`lumotlarini chiqarish qurilmasi

grafik ma`lumotlarni kiritish qurilmasi

ovoz ma`lumotlarini kiritish-chiqarish qurilmasi

4 Fan bobi-1; fan bo’limi-1; Murakkablik darajasi - 1O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 30 maydagi qarorini toping.

Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to`g`risida

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida

Ma`lumotlar uzatish milliy tarmog`ini tashkil etish va jahon axborot tarmoqlaridan foydalanishni tartibga solish to`g`risida

Aloqa va axborotlashtirish sohasida boshqaruvni tashkil etishni takomillashtirish to`g`risida

5 Fan bobi-1; fan bo’limi-1Murakkablik darajasi - 2


To`g`ri yozilgan pozitsion sanoq sitema qatorini ko`rsating.

1) 100010012 2) 10000E10 3) 65237 4) 1045610 5) 100242223 6) 77233F161), 3), 4), 6)

1), 2), 3)

2), 3), 6)

1), 3), 4), 5), 6)

6 Fan bobi-1; fan bo’limi-1Murakkablik darajasi - 1


«Axbоrоt» so’zi qaysi tildan olingan va uning ma’nosi nimani anglatadi?

lоtincha so’zdan оlingan bo’lib, birоr ish hоlati yoki kishi faоliyati haqida ma`lum qilish, xabar berish, birоr narsa haqidagi ma`lumоt,

Nemischa so’zdan olingan bo’lib, telefon tarmog’i orqali olinadigan ma’lumot

Inglischa so’zdan olingan bo’lib, xabar berish degan ma`nоni anglatadi

Nemischa so’zdan olingan bo’lib, biror voqea-hodisa haqida xabar berish degan ma`nоni anglatadi

7 Fan bobi-1; fan bo’limi-1Murakkablik darajasi - 1


Axbоrоtning asоsiy xоssalari:

To’liqlilik, yarоqlilik, ishоnchlilik, dоlzarblik, tushunarlilik

Yaroqlilik, esda qoluvchanlik, ko’rinarlilik, chiroylilik

Ishonchlilik, butunlilik, uzluksizlik, ravonlilik

Dolzarblik, aniqlilik,esda qoluvchanlik, uzluksizlik
8 Fan bobi-1; fan bo’limi-1Murakkablik darajasi - 1


Arxivlovchi-dastur bu:

Fayllarni siquvchi dastur

Fayllarni nusxasini saqlab qoluvchi dastur

Interpretator

Ma’lumotlar bazasini boshqaruvchi tizim

9 Fan bobi-1; fan bo’limi-1Murakkablik darajasi - 3


Ekonometrika so’zi necha bayt axborot tashkil etadi

12 bayt

24 bayt

96 bayt

212 bayt

10 Fan bobi-1; fan bo’limi-1Murakkablik darajasi - 1


1 Gbayt necha Mbaytni tashkil etadi

210 Mbayt

2-10 Mbayt

28Mbayt

212 Mbayt

11 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 10, paragraf 1Murakkablik darajasi - 3

Masofaviy ta’lim nima?

Masofaviy talim (MT) - bu o‘qituvchi va o‘quvchi bir biri bilan masofa yoki vakt orkali ajratilgan sababli, informatsion texnologiyalardan fodalanilgan talim turi.

Masofavaiy talim bu talabalarga auditoriyada dars berishdir

Masofaviy talim bu maktab o‘quvchilariga o‘qituvchilarning dars o‘tishidir

Kompyuterda dars berish

12 Fan bobi-1; fan bo’limi-1Murakkablik darajasi - 3


30 sahifali kitobning har sahifasida 50ta qator va har bir qatorda 40ta belgi bo’lsa kitob necha Kbayt axborotni tashkil etadi?

58,5 Kbayt

68,5Kbayt

5,8Kbayt

6,85Kbayt

13 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 10, paragraf 2Murakkablik darajasi – 1


Masofaviy ta’limning texnologiyalariga quyida keltirilganlarning qaysilari kiradi?

Tarmoq texnologiyalari, Keys texnologiyalari, Mobil texnologiyalari

Interaktiv texnologiyalar, interaktiv bo‘lmagan texnologiyalar

Axborot texnologiyalari, Kompyuter texnologiyalari

Mintaqaviy tarmoq, Internet

14 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Katta integral sxemalar asosida ishlaydigan komp’y

uterlar nechanchi avlodga mansub4-avlod

3-avlod

2-avlod

1-avlod

15 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1

Yarim o’tkazgichlar asosida ishlaydigan komp’yuterlar nechanchi avlodga mansub

2-avlod

3-avlod

4-avlod

5-avlod

16 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Komp’yuterlarni ishlash printsipiga kim asos solgan?

Jon Fon Neyman

Ch. Bebidj

Leybnits

Shikkard

17 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1

”Q’zbekiston mening vatanim” ifodasi necha bitni tashkil etadi?

208 bit

156 bit

28 bit

26 bit

18 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1

Fon Neyman printsipiga ko’ra komp’yuter qanday qurilma lardan tashkil topgan

Boshqaruv qurilma,mantiqiy-arifmetik qurilma,tashqi qurilma, xotira qurilmasi

Tashqi qurilma, sistemali blok, klaviatura qurilmasi

sistemali blok, monitor, klaviatura qurilmasi

Tashqi qurilma, sistemali blok, monitor, vinchester

19 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1

Komp’yuterning asosiy qurilmalari:

sistemali blok, monitor, klaviatura qurilmasi

Tashqi qurilma, sistemali blok, klaviatura qurilmasi

Tashqi qurilma, sistemali blok, monitor, vinchester

Boshqaruv qurilma, mantiqiy-arifmetik qurilma, tashqi qurilma,

20 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1

Uch ulchamli chizmalar asosida narsa-buyumlar chop etuvchi qurilma.

3D printer

3D monitor

3D skaner

3D kamera

21 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Xotira qurilmalari tashkil qilinishi xususiyatlariga va ishlatilishiga ko’ra

ichki va tashqi turlarga bo’linadi

Diskli, lentali turlarga bo’linadi

Disk, fleshka, CD disklar turlariga bo’linadi

Qattiq disk, yumshoq disk turlariga bo’linadi

22 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi – 1

Matn, grafika va tasvirlarning kompyuterga kiritishning avtomatlashtirish uchun xizmat qiluvchi qurilmaning nomini ko'rsating.

skaner;

Printer

strimer,

Plotter

23 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi – 1

Printerlar necha xil bo'ladi?

3 xil: lazerli, matrisali, purkovchi printerlar

2 xil: matritsali va sepuvchi printerlar

2 xil: lazerli va matrisali printerlar

3xil:qora qog’ozli, matritsali va sepuvchi printerlar;

24 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1

Sistema blokidagi parallel portlar nima deb ataladi?

LPT

COM

USB 

PS/2

25 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


BIOSnima?

doimiy xotira

tezkor xotira

Videoxotira

Vinchester

26 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 2


Ushbu    qurilmalardan    qaysi    biri  kompyuterning  qo'shimcha    qurilmasi hisoblanmaydi?

Monitor.

Skaner

Strimmer

Printer

27 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Ushbu qurulmalar dan qaysi biri kompyuterning qo'shimcha qurilmasi hisoblanadi?

Skaner

Klaviatura

Monitor

Sistema bloke

28 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Quyida berilgan qaysi qurilma sistema bloki ichida joylashgan?

CD-ROM

Monitor

Printer

Sichqoncha

29 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Printerlar kompyuterning qaysi portiga ulanadi?

LPT

PS/2;

COM 1

COM 2

30 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1

Kompyuterning ichki qurilmalarini bir-biriga ulovchi maxsus simlar nima deyiladi?

Shina

Chipset

Shlyuz

Kabel

31 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Kompyuterning qo'shimcha qurilmalari ko'rsatilgan qatorni aniqlang.

skaner, printer, plotter;

skaner, monitor, printer

printer, klaviatura, monitor;

printer, sistema bloki, scanner

32 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1


Ma'lumotlarni bosmaga chiqarish qurilmasi nima deb ataladi?

Printer

skaner;

Strimmer

Plotter

33 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1


Vinchester (HDD) ning vazifasi

Axborotni saqlash

Matnni kiritish

Skanerdan o'tkazish

Axborotni qayta ishlash

34 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1


Tizimli blok quyidagilardan iborat

Tizimli plata; Disk yurutuvchi;Qattiq disk;Tok manbai bloke

Qattiq disk;Tok manbai bloki; plotter; printer

plotter; printer; tok manbai; CD-ROM

CD-ROM;Fleshka, Modem; printer

35 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1Murakkablik darajasi - 2


Ichki xotira qurilmalariga qaysilar kiradi?

Operativ xotira, doimiy xotira, kesh xotira va video xotira

Flesh karta, disketa, CD disk, chipset

Flesh karta, disketa, operativ xotira

Magnit lenta, Flesh karta, disketa, operativ xotira

36 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1


Tashqi xotira qurilmalariga qaysilar kiradi?

Magnit lenta, disketa, qattiq disk, CD disk, flesh karta,chipset

Operativ xotira, doimiy xotira, kesh xotira

Flesh karta, disketa, doimiy xotira

Magnit lenta, Flesh karta, disketa, operativ xotira

37 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 3, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1
Grafik redaktorlar qaysi dasturiy ta’minot turiga kiradi

Amaliy


Tizimli

Uskunaviy

Faylli
38 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1


Windows operatsion sistemani qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan?

Microsoft

Aplle

Toshiba

Sun

39 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1


Windowsning standart dasturlarini ishga tushirish qanday amalga oshiriladi?

Пуск→ Программы→ Стандартные

Пуск→ Стандартные

Пуск→ Программы→ Служебные→ Стандартные

Пуск→ Настройка→ Стандартные

40 Manba- Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1


Windows XP sistemasi bu -

operatsion Sistema

ilova programma 

amaliy programma

asosiy programma

41 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
“Korzina” nima?

o`chirilgan fayllar guruhini vaqtincha saqlab turuvchi joy

programmani keltirilgan shartli belgisi

monitor dam olish rejimiga o`tgan holda ekranga chiqarib turuvchi tasvir

fayllar va fayllar guruhini o`z ichiga oluvchi to`plam

42 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
“Papka” nima?

fayllar va fayllar guruhini o`z ichiga oluvchi to`plam

programmani keltirilgan shartli belgisi

monitor dam olish rejimiga o`tgan holda ekranga chiqarib turuvchi tasvir

o`chirilgan fayllar va fayllar guruhini vaqtincha saqlab turuvchi joy
43 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Windows sistemasidan sichqonsiz qanday qilib chiqiladi?

alt+f4 klavishi bosiladi

f10 funktsional klavishi bosiladi

f1 funktsional klavishi bosiladi

quit
44 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
WINDOWS ning standart programmalarini ko`rsating?

paint, wordpad, bloknot, kalkul’yator

paint, wordpad, bloknot, defragmentatsiya diska, ochistka diska  

ochistka diska, bloknot, kalkul’yator

defragmentatsiya diska, ochistka diska  
45 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Oddiy rasm grafika uchun qaysi standart dastur ishlatiladi?

paint


wordpad

powerpoint

windows
46 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Hisob kitoblar uchun qaysi standart dasturlar ishlatiladi?

kalkul’yator

paint

wordpad


windows
47 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
Total Commander qobiq dasturida yangi katalog yaratish tugmasi

F7

F5F8

F6
48 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 4Murakkablik darajasi - 1
Total Commander qobiq dasturida faylni dir joydan ikkinchi joyga nusxasini ko’chirish

F5

F7F8

F6
49 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 4Murakkablik darajasi - 1
Total Commander qobiq dasturida faylni bir joydan ikkinchi joyga nusxasini arxivlab ko’chirish

Alt+F5


Ctrl+F7

Alt+F8


Alt+F6
50 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 2, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1

Total Commander qobiq dasturida faylni arxivdan chiqarish

Alt+F9

Ctrl+F7


Alt+F8

Alt+F6
51 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 12, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
Antivirus dasturlarini to’g’ri berilgan qatorni ko’rsating

Eset, DrWeb, Aviro, Kasperskiy

FoxPro, Dbase, Access

Eset, DrWeb, FoxPro

Kasperskiy, DrWeb, FoxPro
52 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Word dasturida kiritilgan Faylni yangi nom berib matnni saklash uchun kaysi buyrukdan foydalanamiz

Сохранить как…

Создать

СохранитьОткрыть
53 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
WORD matn muxarririni ishga tushirish uchun kanday amallar bajariladi ?

Пуск>Программы> Microsoft office>ms Word

Пуск>Программы> standartno`e>WORD PAD

Пуск>MS WORD

Пуск>WORD PAD
54 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Qaysi tugmalar kombinatsiyasi yordamida Word  muharriridan chiqiladi

Alt+F4;           

Ctrl+O

Ctrl+N


Ctrl+R
55 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida oynani boshqaruvchi tugmalar qayerda joylashgan?

Sarlavha satrida

Holatlar satrida

Lenta qatorida

Ishchi sohada
56 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturining ishchi sohasi rejimlari berilgan vkladkani tanlang

Вид


Вставка

Разметка страницы

Главная
57 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida matnlarni o’rtadan tekislash uchun tugmalar kombinatsiyasi

Ctrl+E


Ctrl+J

Ctrl+L


Ctrl+R
58 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida matnlarni o’ngdan tekislash uchun tugmalar kombinatsiyasi

Ctrl+R


Ctrl+J

Ctrl+L


Ctrl+E
59 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida matnlarni chapdan tekislash uchun tugmalar kombinatsiyasi

Ctrl+L


Ctrl+J

Ctrl+R


Ctrl+E
60 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida matnlarni ikki tomondan tekislash uchun tugmalar kombinatsiyasi

Ctrl+J


Ctrl+R

Ctrl+L


Ctrl+E
61 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida sahifani albom ko’rinishiga o’tkazish tartibi

Разметка страницы>Ориентация>Альбомная

Вставка>Ориентация>Альбомная

Вид>Ориентация>Албомная

Главная>Ориентация>Албомная
62 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida sahifa chetiga ramka o’rnatish

Разметка страницы>Границы страницы

Вставка>Границы страницы

Главная>Границы страницы

Вид>Границы страницы
63 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida so’zga snoska o’rnatish

Ссылки>Вставить сноску

Вставка>Вставить сноску

Вид>Вставить сноску

Рассылки >Вставить сноску
64 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida sahifani kolonkalarga bo’lish

Разметка страницы>Колонки

Вставка>Колонки

Главная>Колонки

Вид>Колонки
65 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida hujjatga kolontitulni qaysi menyu bo`limidan qo`yish mumkin?

Вставка;      

Главная

Разметка страницы;        Ссылки
66 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida oynaga lineyka qaysi vkladkadan amalga oshiriladi

Вид


Ссылки

Вставка


Рассылки
67 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 10-12-mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Word 2010 dasturida hujjatga jadvalni qaysi menyu bo`limidan qo`yish mumkin?

Вставка


Ссылки

Вид


Рассылки
68 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Qaysi tugmalar birikmasi yordamida belgilangan suz bulagidan nusxa olinadi

Ctrl+C yoki Ctrl+Insert

Ctrl+Shift

Alt+Tab


Page+Down
69 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Excel – bu

elektron jadval

matn muharrir

grafik muharrir

video tasvirlar bilan ishlovchi dastur
70 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Excel dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar kengaytmasni aniqlang

*.xlxs


*.doc

*.txt


*.pas

71 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Excel dasturida yangi hujjat yaratilganda, odatda avtomatik ravishda dastur tomonidan unga qanday nom beriladi

книга1


Лист

db1.mdb


Dokument1. doc
72 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Excel dasturida yaratilgan elektron jadvallar, ya`ni xujjatlar Ish kitobi deb ataladi. Excel dasturida yangi hujjat yaratish tartibi to`g`ri ko`rsatilgan variantni tanlang

Файл >Создать>новая книга

Файл >Открыть

Файл >Создать> Книга

Файл >Создать> Книга1
73 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1

Excel ish kitobiga yangi sahifa (Лист) qanday qo`shiladi

Главная> Вставить >Лист

Вставка >Слайд

Главная>Вставить>Столбец

Вставка >Таблица


74 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Excel jadvallarida ustun sarlavhasiga sichqoncha ko`rsatkichi bilan bosilsa nima sodir bo`ladi

ustun belgilanadi

ustun suriladi

ustun o`chadi

ustun ko`rinmas bo`lib qoladi
75 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Excel jadvallarida formulalar yozish qaysi belgidan boshlanadi

= belgisidan

probel belgisidan

formulaning 1-belgisidan

+belgisidan keyin

76 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 2
MS Excel:D1 katakda “2” soni G1 da “3” soni bor. Agar C1 katakda = D1*G1-G1/3 ifoda bo`lsa bu katakda qanday son xosil bo`ladi?

5

01

6
77 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1
Microsoft Excel jadvallarida satr tartib raqamiga (satr nomiga) sichqoncha ko`rsatkichi bilan bosilsa nima sodir bo`ladi

satr belgilanadi

satr o`chadi

satr suriladi

satr ko`rinmas bo`lib qoladi
78 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Excel2010 dasturida ma’lumotlarni filtrlsh amali

Данные>филтр

Формулы>филтр

Вставка>филтр

Главная>филтр
79 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua,13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 2
MS Excel2010 dasturida jadvaldagi ma’lumotlarni izlash amalini bajarish buyrug’i

Филтр


Сортировка

Заменить


Восстановить
80 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 2

MS Excel2010 dasturida Lenta satridan keyingi satr nomi

Formulalar satri

Holatlar satri

Sarlavha satri

Ishchi soxa

81 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 2

MS Excel2010 dasturida joriy yacheyka adresi oynaning qaysi qismida aks ettiriladi

Formulalar satri

Holatlar satri

Sarlavha satri

Ishchi soxa


82 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 2


Microsoft Excel jadvallarida ko`rsatilgan tugmalarning qaysi biri yordamida belgilangan sonlarni ushbu formatga o`tkazish mumkin

2

3

4

5

83 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1
=makc(3;7;4;9;10) funktsiya natijasi

10

37

9

84 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 2
=cрзнач(4;7;8;5;6) funktsiya natijaviy qiymatini toping

6

3015

8
85 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 3
Agar C4 yacheykada 74 soni bo’lsa, D4ga =если(С4>=71;”4”;”3”)formula kiritilgan bo’lsa D4 ning qiymatini toping

4

371

74
86 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 2
Agar A1 katakda 7, B1 katakda 3, C1 katakda 4 bo`lsa, u holda D1 katakdagi =сумм(A1:C1)formulaning natijaviy qiymatini toping

14

117

10
87 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 2
Agar A1 katakda 2, V1 katakda 3 C1 katakda 4 bo`lsa, u holda D1 katakdagi =(A1*V1^2-c1)*C1 formulaning qiymati nimaga teng?

56


32

128


0
88 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 1

Excel 2010da qanday menyu yordamida formula satrini oynaga o’rnatish mumkin?

Вид

Вставка


Главная

Сcылки
89 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 2Murakkablik darajasi - 3X o`zgaruvchining qiymati A3 katakda, B3 katakdagi  formula  qaysi qatorda to`g`ri yozilgan?
90 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 2

Excel 2010 yangi satr qanday qo`yiladi?

Главная> Вставить>строки;              

Вставка>строки

Вид> строки`;   

Ссылки>строки
91 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 13-15 mavzular. Murakkablik darajasi - 2

Excel 2010da diagramma kuyish uchun kaysi menyudan foydalaniladi

Вставка

Вид


Главная

Формулы
92 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi?

prezentatsiya

sayt

tаблица


maket

93 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
Komp’yuter diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «*.pptx» kengaytmali Файлga sichqoncha ko`rsatkichi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bo`ladi?

Prezentatsiya ochiladi

prezentatsiya saklanadi

prezentatsiya chop etiladi

prezentatsiya o`chiriladi
94 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Keltirilgan amallarning qaysi biri yordamida taqdimotlarni (prezentatsiya) ochish mumkin?

Файл-Открыть (Ctrl+O)

Файл-создать

Файл-сохранить

Файл-svoystva
95 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Slaydlar namoyishi uchun qaysi klavishani bosish kerak?

F5

ESCF7

F4
96 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
Tanlangan slayddan taqdimotni boshlash uchun qanday klavishalar birikmasini bosish kerak?

SHIFT+F5


CTRL+F5

SHIFT+F3


CTRL+F3
97 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Taqdimotga rasm qo`yish uchun gorizontal menyuning qaysi bandidan foydalaniladi?

Вставка


Главная

Дизайн


Анимация
98 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 16-18 mavzular. Murakkablik darajasi - 2
Power Point 2010 da slaydlar almashuvi buyrug`ini aniqlang

Переходы


открыть слайд

Анимация slayda

Настройка анимации
99 Manba- Informatika va axborot texnologiyalari, O’quv uslubiy majmua, 16-18 mavzular. Murakkablik darajasi - 2

Power Point 2010 da taqdimotning varaq o`lchamlarini o`zgartirish uchun qaysi buyruqdan foydalaniladi?

Dizayin-Параметры страницы

Главная-Параметры страницы

Вставка- Параметры страницы

Рецензирование- Параметры страницы


100 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Keltirilgan amallarning qaysi biri yangi taqdimot yaratish uchun mo`ljallangan?

Файл >Создать

Файл >Сохранить как

Файл > Закрыть

Файл >Сохранить
101 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Taqdimotdan slaydlarni o`chirish usullari to`g`ri keltirilgan javoblarni tanlang

Slaydni belgilab>Kontekst menyu >Удалить slayd

Файл>Удалить slayd yoki Kontekst menyu >Удалить slayd

Klaviaturadan >Удалить slayd

Ctrl+X
102 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Quyidagi rejimlarning qaysi birida Microsoft Power Point dasturi oynasida slaydlarni tartiblash mumkin?

Вид >сортировшик слайдов

Вид >уменшить слайд

Вид >Создать slayd

Вид >сортировать слайдов
103 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
Ma’lumotlar omborini modellari to’g’ri keltirilgan qatorni aniqlang

daraxtsimon, tarmoqli, relyatsion

Shinali, halqasimon, yulduzsimon

Chiziqli, aylana, yulduz

Chiziqli, tarmoqlanuvchi, takrorlanuvchi
104 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1

ACCESS so'zining ma'nosi qanday?

kirish(dostup)

ma'lumot


dastur

bilim
105 Manba- Microsoft Office2010 bo’yicha amaliy mashg’ulotlat, uslubiy qo’llanma, paragraf 4Murakkablik darajasi - 2

Access 2010ning asosiy ob`ektlari to’g’ri berilgan qatorni tanlang?

Таблица (Jadval), Запрос (So`rov), Форма (Shakl), Отчеты (Hisobotlar), Макросы (Makroslar), Модули (Modullar);

Таблица (Jadval), Запрос (So`rov), Форма (Shakl), Поле (Майдон), Макросы (Makroslar), Модули (Modullar);

Havola(Ssilki), Таблица (Jadval), Запрос (So`rov), Форма (Shakl), Отчет (Hisobot), Макросы (Makroslar); Modeli(Modellar)

Таблица (Jadval), Запрос (So`rov), Форма (Shakl), Отчеты (Hisobotlar), Страницы (Sahifalar), Макросы (Makroslar);Grafi(Graflar)


106 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
МОБТ Accessнинг кайси объектида маълумотлар   сакланади?

Жадвал


Шакл

Xисобот


Модул
107 №105 Manba- Microsoft Office2010 bo’yicha amaliy mashg’ulotlat, uslubiy qo’llanma, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
MS Access2010 da ob’ektlarni yaratish qanday vkladka yordamida amalga oshiriladi?

Создание


Внешние данные

Главная


Работа с базами данных
108 №105 Manba- Microsoft Office2010 bo’yicha amaliy mashg’ulotlat, uslubiy qo’llanma, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
MS Access2010 da yaratilgan hujjat nomi

Baza Dannix

Prezentatsiya

Dokument


Kniga
109 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 2

Jadval – bu…

Ma`lumotlarni saqlash uchun aniqlanadigan va foydalanadigan ob`ekt;

Asosan ma`lumotlarni kiritishga, ularni ekranga chiqarishga yoki ilova ishini boshqarishga mo`ljallangan ob`ekt;

Foydalanuvchiga bir yoki bir necha jadvallardan kerakli ma`lumotlarni olish imkoniyatini beruvchi ob`ekt;

Hujjat tuzishga mo`ljallangan ob`ekt;


110 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 2

So`rov – bu…

Foydalanuvchiga bir yoki bir necha jadvallardan kerakli shart bo’yicha ma`lumotlarni olish imkoniyatini beruvchi ob`ekt;

Ma`lumotlarni saqlash uchun aniqlanadigan va foydalanadigan ob`ekt;

Hujjat tuzishga mo`ljallangan ob`ekt;

Asosan ma`lumotlarni kiritishga, ularni ekranga chiqarishga yoki ilova ishini boshqarishga mo`ljallangan ob`ekt;


111 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 2

Forma – bu…

Asosan ma`lumotlarni kiritishga, ularni ekranga qulay ko’rinishda chiqarishga mo`ljallangan ob`ekt;

Ma`lumotlarni saqlash uchun aniqlanadigan va foydalanadigan ob`ekt;

Hujjat tuzishga mo`ljallangan ob`ekt;

Foydalanuvchiga bir yoki bir necha jadvallardan kerakli ma`lumotlarni olish imkoniyatini beruvchi ob`ekt;


112 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 2

Hisobot – bu…

Hujjat tuzishga mo`ljallangan ob`ekt;

Asosan ma`lumotlarni kiritishga, ularni ekranga chiqarishga yoki ilova ishini boshqarishga mo`ljallangan ob`ekt;

Ma`lumotlarni saqlash uchun aniqlanadigan va foydalanadigan ob`ekt;

Foydalanuvchiga bir yoki bir necha jadvallardan kerakli ma`lumotlarni olish imkoniyatini beruvchi ob`ekt;1


113 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 4, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1

Jadvalning maydon turini qaysi rejimda o`zgartirish mumkin?

Loyihalash (Коснтруктор) rejimida;

Jadval (Таблицы) rejimida;

Мастер таблиц rejimida;

Импорт таблиц rejimida;

114 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1

Quyidagi protokollarning qaysi biri internetning bazali protokoli xisoblanadi.

TCP/IP

HTML


TCP

HTTP


115 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Lokal tarmoq bu-….?

Biror bir bino, korxona, tashkilot mikyosidagi tarmoq

shaxar, iktisodiy mintaka va aloxida mamlakat doirasidagi komp’yuter tarmog`i

Kosmik alokani tashkil etuvchi tarmoq

Turli mamlakat yoki qit`alarda joylashgan tarmoq
116 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Modem – bu … uchun muljallangan kurilma

axborotni telefon kanallari orkali uzatish

axborotni saklash

axborotni shu vaktda kayta ishlash

axborotni yaratish
117 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Provayder deganda nimani tushunasiz:

joylarda internet aloqasini tashkil etuvchi

internet tarmog`ida biror mavzuga bog`langan informatsiya to`plami

internetdagi biror adresga ega bo`lgan sahifa.

Internetda informatsiya adresini soha yoki geografik shartli belgisi
118 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
. ... bu yagona standart asosida faoliyat ko’rsatuvchi jahon global kompyutеr tarmoq’idir.

Intеrnеt


Global tarmoq

Mintaqaviy tarmoq

Lokal tarmoq
119 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Protokol bu-…?

Komp’yuterlar uzaro aloka urnatganlarida va axborotni olish/uzatishda signallar buyicha kelishuvlar majmuasi aks ettirgan dasturdir

Boshka komp’yuter yoki dasturlarga ayrim xizmatlar kursatuvchi komp’yuter yoki dasturdir

Server resurslaridan foydalanuvchi komp’yuter yoki dasturdir

Internet xizmatini taklif etuvchi komp’yuter yoki dasturdir

120 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1
Server nima?

lokal tarmog`ida xizmat ko`rsatuvchi asosiy komp’yuter

Lokal tarmog`idagi barcha komp’yuterlar

tarmoqda xizmat ko`rsatuvchi komp’yuterlardan tashqari komp’yuterlar

magnit diskli yurutuvchiga ega bo`lgan komp’yuterlar
121 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Internet uchta asosiy tarkibiy kismdan tashkil topgan ular:

Texnik ta`minot, dasturiy ta`minot, informatsion

Adres, matn, ovoz

Internet uyinlar, video kliplar, musikalar

Texnik ta`minot, video kliplar, dasturiy ta`minot

122 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 2Murakkablik darajasi - 1
Internetda e`lon qilingan xar bir xujjat o’z….. adresiga ega.

URL adresiga

TCP adresiga

Pochta adresiga

IP adresiga
123 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Internetdagi malumotlarni uzatish koidalari … deb ataladi.

Protokol


Provayder

Web-sayt


Web-saxifa

124 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1
Lokal tarmoq topologiyasi to’gri keltirilgan qatorni tanlang

shina, yulduzsimon, halqa

Doira, yulduzsimon, uchburchak

Aylana, yulduz, uchburchak

bir rangli(odnorangoviy), server asosida
125 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Yulduzsimon topologiya nima?

bu maxsus qurilma (kontsentrator (hub)) yordamida bir-biriga ulangan komp’yuterlar.

komp’yuterlarni bir-biriga kabel orqali ketma-ket ulash

Kompyuterlarni bir-biriga halqa ko’rinishida ulash

bu maxsus qurilmasiz bir-biriga ulangan komp’yuterlar
126 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Komp’yuter tarmoqlari bu-…?

Komp’yuterlarning o`zaro turli ma`lumotlar, programmalar almashish maqsadida biriktirilishi

Komp’yuter uyinlarini tashkil etishi

Komp’yuter tarmog`ini telefon liniyasiga ulanishi

komp’yuter rakamli signallarini elektr signaliga aylantirilishi
127 Manba- M.Qudratxo’jayev Internet texnologiyalari Bob 6, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Internetda simsiz ulanish texnologiyalari berilgan qatorni aniqlang

WAP, GPRS, EV-DO, 3G, Wi-Fi, WiMax, 4G

TCP, IP, HTTP, UDP

Odnoklassnik, WhatsIP, Telegramm, IMO

GoogleChrom, Internet Explorer, Mozilla Fire Frox
128 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Web sahifadagi giper havolalar uzining unikal adresiga ega-bu

URL adres

IP adres

DNS adres

MAC adres
129 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
192.168.0.1 bu qanday adres

IP

DNSMAC

URL
130 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
Web saytga ta’rif bering

Bir necha web sahifalar to’plamidan iborat o’z adresiga ega internet makoni

Web sahifalarni kompyuterga yuklab beruvchi internet manzil

Web sahifadagi ma’lumotni makonini aniqlaydigan adres

Kompyuterni yaratilishida o’rnatilgan adres
131 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Web brouzerlar qatori to’g’ri keltirilgan javobni tanlang

Internet Explorer, GoogleChrom, Mozilla Fire Frox, Safari, Opera

Google, Internet Explorer, Instagramm, Mozilla Fire Frox, Opera

WinDjView, Mozilla Fire Frox, Safari, Opera

Adobe Reader, Internet Explorer, GoogleChrom, Opera
132 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Elektron adres umumiy ko`rinishi qanday bo`ladi ?

adres nomi@ server nomi

lokal tarmoq adresi@ mashina nomi

foydalanuvchi nomi @ mashina nomi

server nomi@adres nomi.
133 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
Elektron pochta manzili to`g`ri yozilgan katorni kursating

sodiq@mail.ru

sodiq.mail.ruwww.sodiq@mail.ru

mail.ru@sodiq
134 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
Elektron pochtaning vazifasi nimalardan iborat?

Ma`lumot izlash va saklash, xatlarni yuborish va kabul kilish

Ma`lumot izlash va saklash

Xat yoki ma`lumotlarni yuborish va kabul kilish

Xat kabul kilish
135 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 2

Nuqtalar yordamida hosil qilinadigan grafika turiga …grafika deyiladi?

rastrli

fractal


vektorli

3D
136 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 1Murakkablik darajasi - 2
To’g’ri chiziqlar yordamida hosil qilinadigan grafika turiga …grafika deyiladi?

vektorli

fractal

rastrli


3D
137 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 2
Matematik tenglamalar bilan hosil qilinadigan grafika turiga …grafika deyiladi?

fraktal


vektorli

3D


rastrli
138 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 4

Murakkablik darajasi - 1
Skaner, raqamli fotoapparat, videokamera yordamida hosil qilinadigan grafika turi qaysi javobda berilgan?

rastrli

vektorli

3D

fraktal


139 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1
Rastrli grafika hosil qilish dasturlarini aniqlang?

Adobe Photoshop, Paint

Adobe Photoshop, Corel Draw

Corel Draw, Maya

Flash, Corel Draw
140 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1

Vektroli grafika hosil qilish dasturlarini aniqlang?

Flash, Corel Draw

Adobe Photoshop, Paint

Paint, Corel Draw, Maya

Adobe Photoshop, Corel Draw


141 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Photoshop dasturida tashqi fayllarni import (qabul) qilish menyuning qaysi bandi orqali amalga oshiriladi?

Fayl (Файл)

Ko’rinish(Вид)

Qatlamlar bilan ishlash (Слои)

Tasvir bilan ishlash (Изображение)
142 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Photoshop dasturida tasvir o’lchamini o’zgartirish menyuning qaysi bandi orqali amalga oshiriladi?

Tasvir bilan ishlash (Изображение)

Ko’rinish(Вид)

Qatlamlar bilan ishlash (Слои)

Fayl (Файл)
143 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Photoshop dasturida tasvir qatlamlarini birlashtirish menyuning qaysi bandi orqali amalga oshiriladi?

Qatlamlar bilan ishlash (Слои)

Ko’rinish(Вид)

Fayl (Файл)

Tasvir bilan ishlash (Изображение)
144 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Photoshop dasturida tasvirga turli effektlar qo’llash menyuning qaysi bandi orqali amalga oshiriladi?

Filtr(Фильтр)

Belgilash (Выделение)

Qatlamlar bilan ishlash (Слои)

Tasvir bilan ishlash (Изображение)
145 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 7, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1
Qog’oz hujjatlarni elektron shaklga o’tkazish qurilmasi qaysi javobda berilgan?

skaner


modem

printer


plotter
146 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf 1

Murakkablik darajasi - 1


Internet sahifalarini o‘qish va ko‘rish dasturi qanday nomlanadi

Brouzer

Provayder

Sayd

Sahifa

147 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1
Birinchi Web-brauzer  kim  tomonidan  va  qachon  yaratilgan?

1990-yil Tim Berners Li

1990-yil Nruohg Troxg Ti

1991-yil Vilgelm  SHikk ard

1989-yil Brozer
148 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf 2

Murakkablik darajasi - 1Internet qaysi tarmoq asosida vujudga kelgan?

ARPAnet

GalaxyNet

IPnet

TCPnet

149 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf 3Murakkablik darajasi - 1
ва teglari orasida yozilgan matn brauzer oynasining qaysi qismida aks ettiriladi?

Sarlavha satrida

Jadval sarlavhasida

Katak ichida

Ustun sarlavhasida

150 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf 1Murakkablik darajasi - 1
........................ - gipermatnni uzatish qaydnomasi (World Wide Web da axborotlarni uzatishda ishlatiladi).

HTTP


Java Script     

UUCP


AV (Alta VistA)
151 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1

Textni tagiga chizilgan holda yozish uchun html tilida qaysi teglardan foydalanamiz?to`g’ri javob yuq


152 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
Matnni kursiv holda yozish uchun HTML tilida qaysi teglardan foydalanamiz?

To`g’ri javob yuq


153 Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf 3

Murakkablik darajasi - 1
WEB sahifada shriftni belgilash uchun qaysi tegadan foydalanamiz?<br /> <br /><body> <br />№<b>154 </b><b>Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf </b><b>3</b> <br /> <br /><b>Murakkablik darajasi - </b><b>1</b> <br />HTML tilida dasturning boshlanishi va oxiri qanday tega juftligi bilan beriladi <br /> <br /><html> </html> <br /> <br /><head> </head> <br /> <br /><body> <br />№<span lang="en-us"><b>157 </b> <b>Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 6, paragraf </b><b>2</b> <br /> <br /><b>Murakkablik darajasi - </b><b>1</b> <br /><u>www.inbox.uz</u> bu qanday adres <p>DNS <br /></p> <br />URL <p>IP <br /> <br />MAC</p> <br />№<b>158 </b> <b>Fan bobi-1; fan bo’limi-1 Bob 8, paragraf </b><b>3</b> <br /> <br /> <br /><table width="1062" cellpadding="7" cellspacing="0"> <col width="1046"> <tr> <td width="1046" valign="top"> <br />HTML hujjati sarlavhasi qayerda e`lon qilinadi? <br /></td> </tr> <tr> <td width="1046" valign="top"> <br /><TITLE> . . . teglari ichida

. . .


Download 0.55 Mb.
Download 0.55 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaGeoinformatika

Download 0.55 Mb.