) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?
Download 1.35 Mb.
bet11/11
Sana24.03.2017
Hajmi1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

962) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?

A) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 20º, º, 1%

B) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 15º, 3º, 0,25%

C) Səkkizdə bir hissəsi-doqquzda bir hissəsi, 27º, 3º, 0,75%

D) Dörddə bir hissəsi-beşdə bir hissəsi, 27º, 5º, 1,5%

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
963) Məktəbin idman zalında mikroiqlim göstəricilərin normativləri hansılardır?

A) Hava temperaturu-25ºC, rütubət 40-60%, hava cərəyanın sürəti-0,2-0,3m/san

B) Hava temperaturu -22ºC, hava rütubəti 60-80%, hava mübadiləsini tezliyi-saatda 1,0-1,5 dəfə

C) Havanın temperaturu -16ºC,havanın rütubəti 30-60%, hava mübadiləsinin tezliyi-saatda 3 dəfə

D) Hava temperaturu -25ºC, hava rütubəti 60-80%, atmosfer təzyiqi-760mm c.s.

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
964) Uşağın fiziki inkişafının qiymətləndirilməsində istifadə olunan fiziometrik göstəricilərinə hansılar aiddir?

A) Bədənin boyu və çəkisi

B) Psixomotor inkişaf

C) Qarının nahiyəsininn piy qatı, bədənin çəkisi

D) Heç biri

E) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, əllərin əzələ qüvvəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
965) 7 yaşlı uşağın bioloji yaşının qiymətləndirilməsinin aparıcı göstəriciləri hansılardır?

A) Heç biri

B) Bədənin boyu, daimi dişlərin sayı

C) Ürək döyüntülərinin tezliyi və ağ ciyərlərin həyat tutumu

D) Başın və döş qəfəsi dairəsinin ölçüsü

E) İkincili cinsi əlamətlərinin yetişmə dərəcəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
966) Məktəblinin fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər ilə təyin olunur?

A) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin tezliyi

B) Heç biri

C) Bədənin çəkisi və uzunluğu

D) Bədən qurluşu və qarın nahiyəsinin piy qatı

E) Arterial təzyiq, ürək döyüntülərinin tezliyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
967) Adı çəkilən göstəricilərdən hansı demoqrafik göstəricisi sayılır?

A) Əlillik

B) Doğuş

C) Fiziki inkişaf

D) Peşə xəstəlikləri

E) Yoluxucu xəstəliklər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
968) Yuxarı sinif şagirdlərinin bioloji yaşını hansı meyarlarla təyin olunur?

A) Bacarıq və vərdişlər

B) Sinir-psixoloji inkişafın səviyyəsi

C) Bədənin uzunluğu və çəkisi, ikincili cinsi əlamətlərinin inkişaf dərəcəsi

D) Psixomotor inkişafı

E) Daimi dişlərin sayı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
969) Məktəbəqədər yaşlı uşaqların bioloji yaşı hansı meyarla təyin olunur?

A) Bacarıq və vərdişlər

B) Daimi dişlərin sayına görə

C) Arterial təzyiqi

D) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

E) Ürək döyüntülərinin tezliyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
970) Uşaq orqanizmin funksional vəşiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsində hansı göstərici vacib sayılır?

A) Ürək-damar sistemin göstəricisi fiziki yüklənmə sınağının nəticələrinə görə

B) Əzələ sistemin göstəricisi

C) Tənəffüs sistemin göstəricisi

D) Mərkəzi sinir sistemin göstəricisi

E) Psixomotor fəaliyyətinin göstəricisi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
971) Uşaq və yeniyetmələrin fiziki hazırlığın qiymətlənməsi üçün istifadə edilən testlərin arasında ən vacibi hansı sayılir?

A) Heç biri

B) Sürətə görə qaçış

C) Dözümlüyə görə qaçış

D) Yerindən tullanma uzunluğu

E) Hündürlüyə tullanma


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
972) Hansı göstərici uşağın bioloji yaşını əks edir?

A) Müxtəlif orqan və sistemin yetişmə dərəcəsi

B) Sinir-psixiki inkişafın səviyyəsi

C) Uşağın doğulduğu vaxtdan yaşadığı illərin sayı

D) Psixiki inkişafın səviyyəsi

E) Şəxsiyyətin formalaşma prosesi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
973) Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsinin aparıcı göstəricisi hansıdır?

A) Başın dairəsi

B) Cinsi yetişmənin dərəcəsi

C) Döş qəfəsinin dairəsi

D) Bədənin uzunluğu

E) Bədən quruluşu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
974) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?

A) 25-30


B) 30-dan artıq

C) 20-25


D) 16-20

E) 15 yaşına qədər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
975) Uşaq anadan olduqda bioloji riskin ən vacib amili ananın neçə yaşı olmasıdır?

A) 29-34


B) 23-28

C) 17-22


D) 40 yaşından artıq

E) 35-39
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


976) Hansı göstərici bioloji amil riskinə aid deyil?

A) Zərərli amillərlə təmasda olan valideynlər

B) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması

C) Valideynlərin pis vərdişlərlə təmasda olması

D) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası

E) Valideynlərin sağlamlığı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
977) Hansı göstərici sosial amil riskinə daxil deyil?

A) Ailədə pis qarşılıqlı münasibət

B) Valideynlərdən birinə alkoqolizm verilməsi

C) Əlverişsiz məişət şəraiti

D) Qohumlar tərəfindən uşağın tərbiyyə edilməsi

E) Uşağın doğulduğu ərazidə kritik ekoloji vəziyyətin olması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
978) Orqanizmin bioloji yetişməsinin ən dəqiq göstəricisi hansıdır?

A) Sümük yaşı

B) İkincili cinsiyyət əlamətləri inkişaf dərəcəsi

C) Daimi dişlərin sayı

D) Bədənin uzunluğu

E) Bədənin çəkisi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
979) Adı çəkilən göstəricilərdən məktəblilərin bioloji yaşının meyarı hansıdır?

A) Arterial təzyiq

B) Bacarıq və vərdişlər

C) İkincili cinsiyyət əlamətləri

D) Psixomotor inkişaf

E) Orqanizmin davamlığı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
980) Məktəblilərin bioloji yaşının qiymətləndirmə meyarı hansıdır?

A) Daimi dişlərin sayı

B) Psixomotor inkişaf

C) Vərdiş və bacarıq

D) Bədənin kütləsi

E) Bədənin uzunluğu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
981) Fiziki iş qabiliyəti orqanizmin hansı sisteminin vəziyyətinə görə qiymət verilir?

A) Dayaq-hərəkət aparatı

B) Endokrin sistemi

C) Həzm etmə sistemi

D) Sinir sistemi

E) Kardio-respirator sistemi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
982) Cl. Perfringens-in əsas sakin olduğu yer hansıdır?

A) İnsanın bağırsağı

B) Torpaq

C) Ərzaq məhsulları

D) Heyvanların bağırsağı

E) Su
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


983) Qida toksikoinfeksiyalarını törədən bağırsaq çöpünün rezervuarı nədir?

A) İnsanın dəri örtüyü və selikli qişası

B) Torpaq

C) İnsan və heyvanların bağırsağı

D) Su

E) İnsanın bağırsağı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
984) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu hansıdır?

A) Tez-tez qusmaq

B) Yüksək hərarət

C) İshal


D) Baş ağrısı

E) Ürək bulanma


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
985) Nitratlarla kəskin zəhərlənmə zamanı ən xarakterik klinik simptomlar hansılardır?

A) İshal


B) Dodağların, dırnaqların və üzün sianozu

C) Baş ağrısı

D) Ürək bulanma və qusma

E) Qəbizlik


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
986) Mikotoksikozlar hansı ərzaqların istifadəsindən sonra meydana çıxırlar?

A) Göbələklər

B) Dənəvari və paxlalılar

C) Süd məhsulları

D) Ət məhsulları

E) Balıq məhsulları


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
987) Botulizm toksinin ən güclü təsiri orqanizmin hansı sisteminə düşür?

A) Mərkəzi sinir sisteminə

B) Ürək damar sisteminə

C) Böyrəklərə

D) Periferik sinir sisteminə

E) Mədə-bağırsaq traktına


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
988) Botulizm hansı növ infeksiyalara aiddir?

A) Mikotoksikoz

B) Bakteriotoksikozlar

C) Bağırsaq infeksiyaları

D) Virus infeksiyaları

E) Toksikoinfeksiyalar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
989) Ev şəraitində hazırlanan konserv məhsullarından hansılar botulizmin törənməsində ən əsas rol oynayırlar?

A) Konservləşdirilmiş tərəvəz

B) Konservləşdirilmiş göbələk

C) Konservləşdirilmiş ət

D) Konservləşdirilmiş meyvə

E) Konservləşdirilmiş göyərti


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
990) Stafilokokk intoksikasiyaları ən çox hansı ərzaqların istifadəsi ilə bağlıdır?

A) Süd məhsulları

B) Kremli qənnadı məmulatlar

C) İkinci xörəklərin qarnirləri

D) Salatlar, vineqretlər

E) Döyülmüş ət məmulatları


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
991) Stafilokokkun inkişafı ərzaqda hansı dəyişiklərə səbəb olur?

A) Acı dad verirlər

B) Qidanın konsistensiyasının dəyişilməsi

C) Qidanın rəngini dəyişirlər

D) Dəyişkləri əmələ gətirmirlər

E) Qidanın orqanoleptik xassələrinin dəyişikliyini əmələ gətirirlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
992) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı qida zəhərlənmələrinə aid deyil?

A) Mikotoksinlər

B) Salmonellyoz

C) Stafilokokk intoksikasiyaları

D) Qidada civə qalıqlarının olması

E) Botulizm


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
993) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar aiddirlər?

A) İldə 4 dəfə xəstələnənlər

B) İldə 2 dəfə xəstələnənlər

C) İldə 5 dəfədən artıq xəstələnənlər

D) İldə 3 dəfə xəstələnənlər

E) İldə 4 dəfədən artıq xəstələnənlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
994) Respirator xəstəliklərin profilaktikasında ən vacib şərt hansıdır?

A) Təhsil ocaqlarında qoruyucu rejimin təşkil olunması

B) Optimal hava rejimi

C) Əlavə qidalanmanın təşkil olunması

D) Fitoterapiya

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
995) Məktəblilər arasında həyata keçirilən sağlam həyat tədbirlərindən hansı birinci dərəcədə sayılır?

A) İnformatika sahəsində biliklərin mənimsənilməsi

B) Televiziya proqramlarına baxış

C) İdman və bədən tərbiyyəsi

D) Məktəbdənkənar fəaliyyət

E) Tədris


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
996) Körpə ölümü nə deməkdir?

A) Uşaq ölüm hadisələrinin 10 yaşa qədər sayı

B) Perinatal ölüm

C) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 aya qədər sayı

D) Uşaq ölüm hadisələrinin 1 yaşına qədər sayı

E) Bətn daxili ölüm


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
997) İçməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi nə qədərdir?

A) 300


B) 100

C) 150


D) 50

E) 200
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999


998) Kol–titr nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına

B) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

C) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

E) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
999) Koli–indeks nəyə deyilir?

A) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

B) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

C) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

D) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

E) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
1000) İçməli suyun Koli–titri nə qədər olmalıdır?

A) 450 ml

B) 550 ml

C) 500 ml

D) 400 ml

E) 300 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov .Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
1001) İçməli suyun Koli- indeksi nə qədər olmalıdır?

A) 4


B) 6

C) 5


D) 3

E) 7
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


1002) 3,0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa , bu suyun Koli–indeksi neçədir?

A) 10


B) 5

C) 3


D) 8

E) 7
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


1003) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa Koli–titr nə qədərdir?

A) 200 ml

B) 100 ml

C) 300 ml

D) 50 ml

E) 500 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999
1004) Koli–titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?

A) 500ml


B) 400 ml

C) 100 ml

D) 200 ml

E) 300 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999
1005) Koli–indeksi 5 olan suyun Koli- titri nə qədərdir?

A) 300 ml

B) 200ml

C) 500 ml

D) 400 ml

E) 100 ml


Ədəbiyyat: M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999

S/N

Literature

Repetitions

1

Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


223

2

Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


1

3

Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


1

4

Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


198

5

Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


1

6

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


201

7

mütaliyəsi


1

8

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


69

9

В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


1

10

М.М. Гимадеев. « Коммунальная гигиена » . М., 2006


230

11

Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


70

12

Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


1

13

M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı 1999


1

14

M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


4

15

M.A.Kazımov .Ümumi gigiyena. Bakı ,1999


1

16

M.A.Kazımov.Ümumi gigiyena. Bakı, 1999


3
Total:

1006


Download 1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 1.35 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa) Siniflərdə (tədris otaqlarında) təbii işıqlanma göstəricilərinin (işıq əmsalı, düşmə və dəlik bucaqları, təbii işıqlanma əmsalı) normativləri hansılardır?

Download 1.35 Mb.