) Peşə allerqik dermatitin klinik təzahurları hansılardır?
Download 1.35 Mb.
bet6/11
Sana24.03.2017
Hajmi1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

384) Peşə allerqik dermatitin klinik təzahurları hansılardır?

A) Hiperemiya, şişginlik, rezikulyasiya

B) Bitişmə

C) Proliferasiya

D) Qabıqvermə

E) Veqetasiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
385) Hansı istehsalat növlərinin işçilərində sidik kisəsinin peşə xərçənginə rast gəlmək olur?

A) Rezin məlumatları, anilin boya istehsalı

B) Asbest məmulatları

C) Ağacemalı sənayesi

D) Misəridici istehsalat

E) Mikrobioloji sintez müəssisələri


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
386) Hansı kimyəvi birləşmələr işçilərdə dəri və ağ ciyərlərin peşə xərçənginin törədə bilər?

A) Asbest

B) Xlorlu karbohidrogenlər

C) Daş kömür, neft, şist qətranı və onların buxarları

D) Benzidin

E) Xrom
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


387) Adı çəkilən göstəricilərdən kəskin toksiklik parametri hansıdır?

A) DL50, CL50

B) Yol verilən qalıq konsentrasiyası

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Zch

E) Limch
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


388) Limch parametri sənaye toksikologiyasında ən əhəmiyyətli olan hansı göstəricinin əsaslandırılmasında istifadə olunur?

A) DL50


B) CL50

C) Yol verilən konsentrasiya həddi

D) Limac

E) Zac
Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008


389) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı xroniki zəhərlənmə zamanı hemorraqik sindrom törədir?

A) Pestisidlər

B) Dəm qazı

C) Benzol

D) Azot oksidlər

E) 3,4-benzapiren


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
390) Adı çəkilən kimyəvi birləşmələrdən hansı hipoksid zəhərlərə aiddir?

A) Pestisidlər

B) Civə

C) Dəm qazıD) Benzol

E) 3,4-benzapiren


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
391) Mədəni bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizə etməyə, alaq otlarından təmizləməyə, məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan verən kimyəvi birləşmələr necə adlanır?

A) Üzvi həlledicilər

B) Pestisidlər

C) Kimyəvi liflər

D) Qələvilər

E) Turşular


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
392) Elektro-maqnit dalğalarının radiotezliyinin bioloji effektinin təsiri nədən asılıdır?

A) Dəyişən tezliklər

B) İsti şüalanmadan

C) Sağlamlığın vəziyyətindən

D) Təsirin müddətindən

E) Sahənin intensivliyindən


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
393) Elektro-maqnit dalğalarının radiotezlik diapazonu olan şəraitində işləyənlər arasında hansı pozğunluqları yaradır?

A) Əsəb sistemi

B) Mədə-bağırsaq traktı

C) Duz-su mübadiləsinə

D) Ürək-damar sistemi

E) Tənəffüs sistemi


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
394) Radionaviqasiya, radiolakasiya və televiziyada istifadə olunan radiodalğalar hansı diapazonda olur?

A) Ultrasəs

B) UYT-ultra səs

C) YT-yüksək tezlikli diapazon

D) İYT-ifrat yüksək tezlikli diapazon

E) İnfra səs


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
395) İş yerlərinin üst qatının işıqlandırılması hansı şkala üzrə təyin olunur?

A) Özü işıq saçan əşya ilə işləyən zaman

B) Travma təhlükəsi ehtimalı olan zaman

C) Hərəkət edən obyektə nəzarət edən zaman

D) Açıq havada işləyən zaman

E) Uzun müddət güclü işıq altında işləyən zaman


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
396) Rasional süni işıqlandırmaya olan əsas gigienik tələbat hansı sayıla bilər?

A) Yalnız yerli işıqlandırılmada istifadəsi

B) Əhəmiyyəti yoxdur

C) Bərabər

D) Kifayət qədər

E) Açıq lampaların istifadəsində


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
397) Görmə qabiliyyətini müayinə edən zaman hansı üsullardan istifadə olunur?

A) Angioqrafiya

B) Aydın görmənin davamlığı (sabitliyi)

C) Görmənin itiliyinin müayinəsi

D) Termometriya

E) Gözün keçirmə qabiliyyəti


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
398) İş yerinin süni işıqlandırma zamanı gözlə görünən işlərin əlamətləri necə qəbul olunur?

A) (Günəş şüası) insolyasiyanın davamiyyəti

B) Fon və obyekt arasında olan kontrast

C) Tonun xarakteri

D) Obyektin ölçüsünü ayırmaqla

E) Obyektin kütləsini ayırmaqla


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
399) Səsin fiziki xarakteristikası hansı əsas əlamətə görə ölçülür?

A) Qarışıqlığı

B) Səs təzyiqləri

C) Dalğanın dəyişməsi

D) Tezliklər

E) Enerji axınının sıxlığı


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
400) Müxtəlif tezliyə və intensivliyə malik nizamsız xaotik səs dalğalarının yığımından ibarət olan və insanların sağlamlığına zərərli təsir göstərən amil necə adlanır?

A) Elektro-maqnit şüalanma

B) Səs-küy

C) Vibrasiya

D) Atmosfer təzyiq

E) Lazer şüalanma


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008
401) Bərk cisimlərin rəqsi hərəkətindən ibarət olan amil necə adlanır?

A) İnfra-səs

B) Lazer şüalanma

C) Səs-küy

D) Ultra-səs

E) Vibrasiya


Ədəbiyyat: Н.Ф.Измеров. «Гигиена труда» М., 2008

Uşaq və yeniyetmə gigiyenası

402) Yaş rejimlərin fizioloji əsasını nə təşkil edir?

A) Maddələr mübadiləsinin spesifikası

B) Motor funksiyalarının inkişafının xüsusiyyətləri

C) Mərkəzi sinir sistemin inkişafının xüsusiyyətləri

D) Görmə və eşitmə analizatorların inkişafının xüsusiyyətləri

E) Uşağın cinsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
403) Məktəbəqədər müəssisələrində təlim-tərbiyyə rejiminin yaş əlamətlərinə görə ayırd edilməsində daha əhəmiyyətli məsələ nə sayılır?

A) Uşağın yaşı

B) Fiziki hazırlığı

C) Ailənin həyat tərzi

D) Sağlamlığın vəziyyəti

E) Cinsi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


404) Ümumi tipli məktəbəqədər müəssisələrində qrupların tutumu uşağın yaşından asılı olaraq, 1-3 yaşlı körpələr üçün bu tutum nə ölmalıdır?

A) 20


B) 10

C) 12


D) 25

E) 15 uşaq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
405) 3 yaşından artıq fonetik qüsurları olan uşaqlar üçün məktəbəqədər müəssisələrdə qrupların tutumu nə qədərdir?

A) 12


B) 8

C) 6


D) 15

E) 10
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


406) Məktəbəqədər müəssisələrində gəzintini nə ilə bitirmək tövsiyyə olunur?

A) Ekskursiya ilə

B) Sakit oyunla

C) Hərəki oyunlar

D) Fiziki məşğələlər

E) İdman oyunları və əyləncələri ilə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
407) Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda iş qabiliyyətinin optimal göstəriciləri həftənin hansı günlərində olur?

A) Çərşənbə, cümə

B) Çərşənbə axşamı, çərşənbə

C) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı

D) Çərşənbə axşamı, cümə axşamı

E) Çərşənbə, cümə axşamı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
408) Məktəbəqədər uşaqlar üçün videodispley terminal məşğələlər hansı yaşdan tövsiyyə olunur?

A) Ancaq 6 yaşından

B) 5-6

C) 3-4


D) 3-6

E) 5-6 yaşından


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
409) Məktəbəqədər müəssisələrdə kompyuter oyun məşğələlərini həftənin ən yüksək iş qabiliyyəti olan günlərin salaraq hansı tezliklə keçirilməsi məsləhət görülür?
Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.

A) 4 dəfə

B) 3 dəfə

C) Həftədə 2 dəfə

D) 5 dəfə

E) 1 dəfə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
410) Uşaq müəssisəsində videodispley termil məşğələlərinin keçirməkdən əvvəl nə olmalıdır?

A) Bədən tərbiyyəsi məşğələləri

B) Yuxu

C) Qida qəbuluD) Hərəki oyunlar

E) Sakit oyunlar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
411) Məktəbəqədər uşaqlar videodispley terminal məşğələlərində göz üçün gimnastikanı nə vaxt keçirməlidirlər?

A) Məşğələdən əvvəl

B) Məşğələdən bir saat sonar

C) Məşğələdən sonar

D) Hər hansı bir variant mümkündür

E) Məşğələ zamanı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
412) Sutkalıq rejimin adı çəkilən komponentlərdən hansı addım ölçmə vasitəsi ilə qiymət vermək məqsədəuyğundur?

A) 6-yaşlı şagirdlərin dinamik fasiləsi

B) Bütün fənlər üzrə dərsləri

C) Ev tapşırıqların hazırlanması

D) Əmək dərsləri

E) Günü uzadılmış qruplarda qida qəbulu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
413) Günü uzadılmış qruplarda gün rejimini öyrənmək üçün hansı metodikadan istifadə edilir?

A) Saniyə kəsilmələri ilə xronometraj

B) Fotoxronometraj

C) Anketləşdirmə

D) Antropometriya

E) Sanitar təsvir


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
414) Yuxarı sinif şagirdlərin iş qabiliyyətini öyrənmək üçün hansı metodika daha informativ sayılır?

A) Hərəki komponentin xronometrajı

B) “Step-test” zamanı fiziki yüklənməyə nəbzin reaksiyası

C) Dinamometriya

D) Addımölçmə

E) Anketləşdirilmə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
415) Hər hansı bir sinfin həftəlik yüklənməsi nəyə müvafiq olmalıdır?

A) Əsas tədris planına

B) Valideynlərin istəyinə

C) Müəllimlərin istəyinə

D) Direktor tərəfindən təsdiq olunan cədvələ

E) Məktəblilərin maksimal yolverilən yüklənməyə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
416) Yuxarı sinif şagirdlərin tədris yüklənmənin normadan artmasına nə səbəb ola bilər?

A) Dərs zamanı yoxlama işlərin aparılması

B) Cədvələ fakultativ məşğələlərin daxil edilməsi

C) Cədvəldə qoşa saatların olması

D) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələri

E) Sağlamlıq saatı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
417) Həftənin hansı günlərində uşaqların iş qabiliyəti optimal səviyyədə olur?

A) Çərşənbə

B) Cümə

C) Cümə axşamıD) Çərşənbə axşamı

E) Bazar ertəsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
418) Əsas fənlər üzrə dərs sıxlığı neçə faiz olmalıdır?

A) 50%-dan az

B) 50-70%

C) 90%-dən çox

D) 85-90%

E) 75-80%


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
419) Məktəbdə dərslər bitkidən sonar şagirdlərin yorğunluğunu necə aradan qaldırmaq olar?

A) Açıq havada fəal istirahət

B) Bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi

C) İdman məşqələsi

D) Faydalı əmək

E) Məktəbdən kənar müəssisələrdə dərnək məşğələlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
420) Həftənin hansı günlərində uşaqlarda iş qabiliyəti daha az olur?

A) Cümə


B) Çərşənbə axşamı

C) Çərşənbə

D) Bazar ertəsi

E) Cümə axşamı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
421) Tənəffüslərin ən minimal müddəti nə qədərdir?

A) 10 dəqiqə

B) 20

C) 15


D) 25

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


422) 6-yaşlı uşaq üçün birinci sinifdə dərsin davamı nə qədərdən çox olmamalıdır?

A) 30


B) 25

C) 45


D) 35 dəqiqə

E) 40
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


423) 4-6 yaşlı uşaq üçün rasion kaloriliyi 1970 kkal, zülalların miqdarı – 68 q, karbohidratların isə 272 q təşkil etdikdə yağların gündəlik norması nə qədər olmalıdır?

A) 49


B) 83

C) 79


D) 68 q / gündə

E) 53
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


424) 1-3 yaşlı uşaq üçün rasion kaloriliyi 1600 kkal, yağların miqdarı – 53 q, karbohidratların isə 212 q təşkil etdikdə zülalların gündəlik norması nə qədər olmalıdır?

A) 68


B) 36

C) 79


D) 49

E) 53 q / gündə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
425) Polidoymamış yağ turşuların ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?

A) Qoyun piyində

B) Marqarində

C) Kərə yağında

D) Günəbaxan yağında

E) Donuz piyində


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
426) Böyüməkdə olan orqanizm hansı mineral maddəyə yüksək tələbat duyur?

A) Manqan

B) Kalsium

C) Kalium

D) Selen

E) Natrium


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
427) Termik işləmə zamanı ən çox parçalanmaya məruz qalan vitamin hansıdır?

A) C vitamini

B) E

C) K


D) PP

E) Fol turşusu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
428) Usaq orqanizmdə daha yaxşı mənimsənilən kalsium duzları hansı ərzaqda olur?

A) Süd məhsullarında

B) Yarmada

C) Balıqda

D) Tərəvəzdə

E) Kartofda


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
429) Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddir?

A) Qida boyaları

B) Emulqatorlar

C) Şirinləşdirici maddələr

D) Antioksidləşdiricilər

E) Mikroelementlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
430) Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?

A) Karbohidratlar

B) Vitaminlər

C) Yağlar

D) Zülallar

E) Kalorilər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
431) Tərəvəzlərdə nitratların artıq olmasının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına nə gətirib

çıxardır?

A) Qızarılması

B) Tərəvəzlərin mükəmməl yuyulması

C) Suda bişirilməsi

D) Çoxtərkibli xörəklərin hazırlanması

E) Tərəvəzlərin təmizlənməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
432) Məktəbəqədər müəssisələrində çürümüş süd nəyin hazırlanmasında istifadə olunur?

A) Blinçiklər və oladiylərin

B) Kəsmiyin

C) Yoqurtun

D) Qatıq əvəzi 2-ci naharda verilməsi

E) Mayalı xəmirin


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
433) Kənd uşaq baxçalarında nəyi qışa tədarük etmək qadağandır?

A) Çəlləklərdə duza qoyulmuş xiyar

B) Bankalarda konservləşdirilmiş kompotlar

C) Qurudulmuş göyərti

D) Çəlləklərdə turş kələm

E) Mürəbbə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
434) Nitrat duzların ən az miqdarda toplanması hansı ərzaqda olur?

A) Kökdə


B) Kələmdə

C) Çuğundurda

D) Göyərtidə

E) Kartofda


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
435) Südün bioloji dəyərini qorumaq üçün onun qaynadılma müddəti neçə dəqiqə olmalıdır?

A) 5 dəqiqə

B) 7 dəqiqə

C) 10 dəqiqə

D) 3 dəqiqə

E) 1 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
436) Yeməklərin hazırlanmasında hansı uşaq müəssisələrində marqarindən istifadə edilməsi

yol verilir?

A) Məktəbəqədər müəssisələrində

B) Uşaq sanatoriyalarında

C) Sağlamlaşdırıcı düşərgələrində

D) İnternatlarda

E) Məktəblərdə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
437) Ət xörəyi üçün ən yaxşı xuruş ( qarnir ) nədir?

A) Buğda bişən kələm

B) Lobya

C) Kartof püresi

D) Qarabaşaq sıyıqı

E) Vermişel


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
438) Məktəbəqədər müəssisələrində hansı konservlərdən istifadə etmək qadağandır?

A) Tərəvəz

B) Ət

C) Tomatda olan balıqD) Meyvə

E) Süd
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


439) Adı çəkilən tərəvəzlərdən nitrat duzların toplanması ənb çox hansında olur?

A) Çuğundurda

B) Kələmdə

C) Göyərtidə

D) Kökdə

E) Kartofda


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
440) Məktəbdə qabyuyan maşın olmadığı halda çay və xörək qablarını yumaq üçün vannaların sayı neçədən az olmamalıdır?

A) 4


B) 3

C) 7


D) 2

E) 5-dən
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


441) Xörək qabının yuyulma keyfiyyətinə ən az dərəcədə təsir edən amil hansıdır?

A) Yuyucu məhlulun temperaturu

B) Qabın çirklənmə dərəcəsi

C) Yuyucu məhlulun konsentrasiyassı

D) Yaxalanma suyun temperaturu

E) Vanna, qab yuyan əski və əllərin təmizliyi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
442) Məktəbəqədər müəssisələrində qida qəbullarının arasında olan maksimal yol verilən interval neçə saat olmalıdır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 6

E) 4 saat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
443) Salmonellyozun profilaktikasında aparıcı amil nə sayılır?

A) Mikrofloranın çoxalmasının qarşısının alınması

B) Mükəmməl isti işlənmə

C) Mükəmməl soyuq işləmə

D) Xam malın yoluxucu qabiliyyətinin qarşısının alınması

E) Soyuducuda olan temperatura


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
444) Botullizmə aid olan ən təhlükəli ərzaq hansıdır?

A) Üzüm şirəsi

B) Duzlu xiyar

C) Konservləşdirilmiş yaşıl noxud

D) Turş kələm

E) Şəkər tozu ilə qarışıq olan qarağat


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
445) Adıçəkilən ərzaqlardan daha tez xarab olan hansıdır?

A) Yumurta

B) Pendir

C) Buza qoyulmuş qaraciyər

D) Yağ

E) Buzlu ət


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
446) Xüsusən tezxarab olan qida ərzaqların saxlanması üçün maksimal temperatur hansıdır?

A) 40C


B) 80C

C) 60C


D) 20C

E) 100C
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


447) Uşaq müəssisələrin qida blokunda xüsusən tezxarab olan ərzaqların saxlanması hansı

temperatur hüdudu rejimində yol verilir?

A) 00C-dan 60C-dək

B) 20C-dan 80C-dək

C) 40C-dan 80C-dək

D) 40C-dan 100C-dək

E) 20C-dan 60C-dək


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
448) Adıçəkilən ərzaqlardan hansını soyuducuda saxlamamaq olar?

A) Marqarini

B) Yoqurtu

C) Kərə yağını

D) Bitki yağını

E) Mayonezi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
449) Bağırsaq çöpünə aid olan yaxmaların laboratoriyaya çatdırılmasının maksimal vaxtı nə

qədərdən artıq olmamalıdır?

A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) 2 saat

C) 3 saat

D) 1 saat

E) 30 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
450) Sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı bağırsaq çöpünə aid olan yaxmalar qida blokunda haradan götürülür?

A) Çir ət üçün taxta

B) Çir ət üçün bıçaq

C) Hazır ərzaq üçün masa

D) Adıçəkilən əşyaların hamısı

E) Çir ərzaq üçün masa


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
451) Gecə-gündüz uşaq müəssisələrində əsas qida maddələri və kaloriliyinə aid olan nümunələrin götürülməsi hansı tezliklə olmalıdır?

A) İldə 3 dəfə

B) İldə 2 dəfə

C) İldə 4 dəfə

D) Hər ay

E) İldə 1 dəfə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
452) Yodun miqdarı daha çox hansı ərzaqda olur?

A) Süd


B) Ət

C) Balıq


D) Xurma

E) Toyuq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


453) Tərkibində daha çox dəmir miqdarı olan yarma hansıdır?

A) Yulaf


B) Düyü

C) Vələmir

D) Arpa

E) Qarabaşaq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
454) Uşaqlar üçün cinsiyyətdən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə tələbatın differensasiyası ( fərqi) hansı yaşdan daxil edilir?

A) 11 yaşdan

B) 14

C) 9


D) 12

E) 7
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


455) Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?

A) Ərik


B) Cəfəri

C) Xurma

D) Kök

E) İt burnu qaqası


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
456) D vitamini ilə ən çox zəngin olan ərzaq hansıdır?

A) Siyənək balığı

B) Bitki yağı

C) Yumurta

D) Süd

E) Tərəvəzlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
457) A vitamini daha çox hansı ərzaqda olur?

A) Malın qara ciyəri

B) Treska balığı

C) Kərə yağı

D) Quş əti

E) Toyuq yumurtası


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
458) Usaq orqanizmi tərəfindən daha yaxşı mənimsənilən yağ hansıdır?

A) Bitki yağı

B) Donuz piyi

C) Mal piyi

D) Marqarin

E) Südün tərkibində olan yağ


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
459) Hansı ərzaqların zülalında daha çox bioloji dəyər olur?

A) Meyvələrin

B) Dən bitkilərin

C) Heyvan mənşəli ərzaqların

D) Tərəvəzlərin

E) Qida yağları


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
460) Ərzağın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?

A) Karbohidratları ilə

B) Zülal ilə

C) Yaq ilə

D) Letisini ilə

E) Kaloriliyi və bütün qida maddələri ilə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
461) Tərkibində daha çox C vitamini olan meyvə hansıdır?

A) Qara qarağat

B) Qarpız

C) Gavalı

D) Ərik

E) Şaftalı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
462) Yağda həll olunan vitaminlər hansılardır?

A) C vitamini

B) E vitamini

C) Bioflavonoidlər

D) PP vitamini

E) Fol turşusu


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
463) Suda həll olunan vitaminlər hansılardır?

A) E vitamini

B) D vitamini

C) K vitamini

D) C vitamini

E) A vitamini


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
464) Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansılardır?

A) Balıq


B) Şirələr

C) Ət


D) Meyvələr

E) Narın üyüdülmüş undan çörək, tərəvəzlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
465) Qida qatmalarına nələr aiddirlər?

A) Şirinləşdirici maddələr, qatılaşdırıcılar, konservantlar

B) Mikroelementlər

C) Yağlar

D) Zülallar

E) Vitaminlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
466) Bioloji aktiv əlavələrə hansılar aiddirlər?

A) Konservantlar

B) Qatılaşdırıcılar

C) Vitaminlər, mikroelementlər, propolis

D) Qida boyaları

E) Turşuluğu artıran maddələr


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
467) Polidoymamış yağ turşularına hansılar aiddirlər?

A) Araxidon

B) Fol turşusu

C) Palmetin

D) Nikotin turşusu

E) Linolen


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
468) Məktəbəqədər müəssisələrin qidalanma rasiyonunda kəsilmiş heyvanın içalatından hansını istifadə etmək qadağandır?

A) Ağсiyərlər

B) Ürək

C) BöyrəklərD) Qaraciyər

E) Dil
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


469) Məktəbəqədər yaşlı uşağın qida rasiyonuna gündəlik hansı ərzaq daxil edilməlidir?

A) Kərə yağı

B) Balıq

C) Kəsmik

D) Mal əti

E) Yumurta


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
470) Məktəbəqədər müəssisələrdə hansı materiallardan emal olunmuş qab – qaçaqdan istifadə etmək olar?

A) Dəmir


B) Plastmas

C) Saxsı, farfor

D) Şüşə

E) Aliminium


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
471) Adı çəkilən ərzaqlardan hansılar mütləq soyuduçuda saxlanmalıdırlar?

A) Kərə yağı, kəsmik

B) Bitki yağı

C) Meyvə


D) Yumurta

E) Tərəvəz


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
472) Qida zəhərlənmələrinin səbəbi olan və toksinlər ifraz edən mikroorqanizmlərə hansılar aiddirlər?

A) Botulizm çöpü, stafilokokk

B) Bağırsaq çöpü

C) Göy irin çöpü

D) Salmonella

E) Protey


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
473)

Qida zəhərlənmələri profilaktikası nöqteyi – nəzərindən termik işləmənin ən effektiv üsulu hansıdır?
A) Blanşirəetmə

B) Qızartma

C) Közdə bişirmə

D) Sobada bişirmə

E) Suda bişirmə
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
474) Yüksək termodavamlığa hansı bakteriya malikdir?

A) Bağırsaq çöpü

B) Botulizm toksini

C) Göy irin çöpü

D) Protey

E) Salmonella


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
475) Qida blokun sanitar-epidemioloji rejiminə nəzarət zamanı hansı səthdən yaxma nümunələri götürülür?

A) Çiy ət üçün taxtadan

B) Çiy ərzaq üçn masadan

C) Çiy ət üçün bıçaqdan

D) İş personalın təmiz əllərindən

E) Tərəvəzlər üçn vannadan


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
476) Meyvə və tərəvəzlər uşaq orqanizmini hansı vitaminlə təmin edirlər?

A) K vitamini ilə

B) D vitamini ilə

C) B12 vitamini ilə

D) E vitamini ilə

E) C vitamini ilə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
477) Adıçəkilən konservlərdən hansını məktəbəqədər müəssisələrində istifadəedilməsi qadağandır?

A) Süd


B) Tərəvəz

C) Təbii şirəsində olan balıq konservi

D) Tomatda olan balıq

E) Ət
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


478) Yod defisit halların profilaktikası üçün çox hallarda hansı ərzaq yodlaşdırılır?

A) Qənd


B) Bütün ərzaqlar

C) Şəkər tozu

D) Duz

E) Manna yarması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
479) Kartof xörəklərin bişirilmə zamanı C vitaminin daha çox itkisi və vaxt olur?

A) Kartofun qızardılması

B) Təmizlənməmiş kartofun suda bişməsi

C) Karttofun közdə bişməsi

D) Kartofun büğda bişməsi

E) Təmizlənmiş kartofun suda bişməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
480) Soyuducuda, t = 2- 6oC şəraitində xamanın maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

A) 72


B) 20

C) 36


D) 24 saat

E) 48
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


481) Soyuducuda, t = 2- 6oC şəraitində sosislərin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

A) 72


B) 36

C) 20


D) 48 saat

E) 24
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


482) Soyuducuda, t = 2- 6oC şəraitində kəsmikin maksimal saxlama müddəti neçə saatdır?

A) 36


B) 24

C) 72 saat

D) 48

E) 20
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


483) Adıçəkilən ərzaqlardan hansı xüsusən tez xarab olan ərzaqa aiddir?

A) Kərə yağı

B) Mayonez

C) Bitki yağı

D) Yumurta

E) Kəsilmiş heyvanın içalatı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
484) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı suda həll olunan vitaminlərə aiddir?

A) E vitamini

B) PP vitamini

C) A vitamini

D) D vitamini

E) K vitamini


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
485) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı yağda həll olunan vitaminlərə aiddir?

A) PP vitamini

B) Fol turşusu

C) K vitamini

D) C vitamini

E) B12
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008


486) Adı çəkilən maddələrdən polidoymamış yağ turşusu hansıdır?

A) Stearin

B) Palmitin

C) Araxin yağ turşusu

D) Zeytun yağı

E) Araxidon


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
487) Adı çəkilən maddələrdən hansı qida maddəsi sayılır?

A) Qida əlavələri

B) Ədavalar

C) Bioloji aktiv əlavələr

D) Zülallar

E) Bioloji aktiv maddələr


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
488) Xolesterinlə daha zəngin olan ərzaq hansıdır?

A) Meyvə, tərəvəz

B) Beyin

C) Paxlalar

D) Soya

E) Bitki yağı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
489) Adı çəkilən maddələrdən qida əlavəsi hansıdır?

A) Yağlar

B) Karbohidratlar

C) Konservantlar

D) Mineral maddələr

E) Vitaminlər


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
490) Adı çəkilən maddələrdən bioloji aktiv maddə hansıdır?

A) Qida boyaları

B) Konservantlar

C) Bifidobakteriyalar

D) Antioksidləşdiricilər

E) Emulqatorlar


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
491) “Omeqa – 3” yağı hansı ərzağa daxildir?

A) Qaraciyərə

B) Balıq yağına

C) Bitki yağına

D) Yumurtaya

E) Pendirə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
492) Fosfatidlərə aid və antixolesterin effektə malik olan yağabənzər komponent necə

adlanır?

A) Sterin

B) Xolesterin

C) Lesitin

D) Metionin

E) Nişasta


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков М., 2008
493) 5-günlük dərs həftəsi olduqca uşaqların sağlamlığına hansı amil əlverişsiz təsir göstərə bilər?

A) Zehni əməyin intensivliyi

B) Tədris planının riyazi istiqamətinin gücləndirilməsi

C) Tədris planının humanitar istiqamətinin gücləndirilməsi

D) Tədris planının estetik istiqamətinin gücləndirilməsi

E) Təlim metodikasının dəyişilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
494) 5 günlük dərs həftəsi olduqda dərs günün rejimində nə icazə verilməz sayılır?

A) Tədris planının humanitar və estetik istiqamətinin gücləndirilməsi

B) Dərsin müddətinin azalması

C) Tənəffüslərin müddətinin azalmasi

D) Həftəlik təlim yükünün azalması

E) Fiziki təmrinlərin daxil edilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
495) 6 yaşlı şagirdlərin təlim-tərbiyyə rejimindən nə vacib sayılmır?

A) Qidanın təşkili

B) Günü uzadılmış qrupda olması

C) İkinci və ya üçüncü dərsdən sonra açıq havada dinamik məşğələlər

D) Dərsin müddətinin 35 dəq olması

E) Dərslərin yalnlz bir növbədə olması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
496) İnkişaf qüsurları olan uşaqlar üçün ayrılan internatlarda uşaqların yüksək iş qabiliyyətini təmin etmək məqsədi ilə ən böyük əhəmiyyəti olan nə sayılır?

A) Korreksiyaedici məşğələlərin sayının artırılması

B) Ev tapşırıqlarının olmaması

C) Sinifdə uşaqların sayının az olması

D) Tənəffüs müddətinin gözlənilməsi

E) Dərsin müddətini 35 dəqiqəyə endirmək


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
497) Görmə itiliyi az olan, həmdə düzgün eynək seçilən halda şagirdləri sinif otaqlarında necə yerləşdirmək olar?

A) İkinci stolun arxasında

B) Hər hansı bir sırada birinci stolun arxasında

C) Hər hansı bir sırada birinci və ikinci stolun arxasında

D) Birinci sırada hər hansı bir stolun arxasında

E) Hər hansı bir sırada və hər hansı bir stol arxasında


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
498) Uzun müddət stol və ya parta arxasında oturmaq zamanı uşaqda olan yorğunluğun aradan qaldırılmasının ən səmərəli və effektiv vasitəsi nə sayılır?

A) Dərs zamanı bədən tərbiyəsi dəqiqələrin daxil edilməsi

B) Oturma müddətinin azalması

C) Təlimin müxtəlif texniki vasitələrin daxil edilməsi

D) İşıqlanma normalarının gözlənilməsi

E) Boyuna və bədən proporsiyalarına müvafiq olan mebelin seçilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
499) Şagirdlərin optimal iş qabiliyyətinin qorunması üçün tədris həftəsi ərzində ən yüngünləşdirilmiş gün hansıdır?

A) Cümə axşamı

B) Çərşənbə

C) Bazar ertəsi

D) Cümə

E) Çərşənbə axşamı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
500) Uşaqların gün rejimin elementlərinin ardıcıl təkrarı nə üçün vacibdir?

A) Tələb olunan fəaliyyət növünə orqanizmin tez və sərfəli reaksiyasının formalaşması

B) Normal fiziki inkişafın təmin olunması

C) Yaxşı əhval-ruhiyyə üçün

D) Sağlamlığın qorunması

E) İş qabiliyyətinin yüksək səviyyəsinin təminatı


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
501) Məktəblinin vaxtında və tez yuxuya getməsi üçün nə vacibdir?

A) Cəlbedici filmə baxmaq

B) Kompyuterdə işləmək

C) Yuxudan əvvəl intensiv hərəkət etmək

D) Sərin duş qəbul etmək

E) Stolüstü oyun oynamaq və ya kitab oxumaq


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
502) Məktəblilərin dərsdə zehni qabiliyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün müəllim tədbirlərdən hansını istifadə edir?

A) Yalnız yaxşı oxuyan şagirdlərlə işləmək

B) Bədən tərbiyyəsi dəqiqələrindən istifadə

C) İşıqlanma səviyyəsini artırma

D) Dərs planına kompyuter proqramlarının tətbiqi

E) Dərsin müddətini azaltma


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
503) Məktəblilərin tədris həftəsi rejimində fakultativ məşğələlər hansı funksiya daşıyır?

A) Maksimal yol verilən həcmə əlavə dərslər kimi daxildir

B) Şənbə günlərində keçirilir

C) Maksimal yol verilən yüklənməyə daxildir

D) Çox mütləq deyillər

E) Tətil günləri zamanı keçirilir


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
504) Birincilərin təlimi üçün “pill-rejiminin” tətbiqi hansı məqsəd daşıyır?

A) Şagirdlərin başlanğıc dövründə tədrisin artıq yüklənməsindən qorunma

B) Birincilərin tədris rejimində oyun komponentinin saxlanılması

C) Məktəbli üçün adət olunmuş gün rejiminin qorunması

D) Məktəb təliminə artan tələblərin adaptasiyasının formalaşması

E) Məktəblilər üçün tədris işinin adət olunmuş rejimin qorunması üçün


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
505) Məktəbdə qoşalaşdırılmış dərslərin keçirilməsi yalnız hansı siniflər üçün yol verilir?

A) 1-3 siniflər üçün

B) 5-9 siniflər üçün

C) 10-11-siniflər üçün

D) 5-11 siniflər üçün

E) 1-4 siniflər üçün


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
506) Düzgün tərtib olunmuş dərs cədvəlində sinif cədvəlinə uyğun balların maksimal sayı həftənin hansı gününə düşməlidir?

A) 1-ci və 3-cü günlərinə

B) Həftənin 1-ci və axırıncı gününə

C) Həftənin bütün günlərinə

D) 2-ci, 3-cü və 4-cü günlərə

E) 2-ci və 5-ci günlərinə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
507) Gigiyenik nöqteyi nəzərindən pedaqoji inovasiyaların və təhsil texnologiyaların effektivliyinin meyarı nə sayılır?

A) Sağlamlığın vəziyyətinin dinamikası

B) Dərk etmə prosesin daha effektiv təşkili

C) Tədris prosesinə fərdi yanaşma

D) İnformasiya kateqoriyalarını dərk etmə bacarığı

E) Şagird idrakının yeni üsulla ölçmə təyini


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
508) Məktəblilərin peşə orientasiyasını kim keçirir?

A) Uşaq poliklinikasının məktəbəqədər-məktəb şöbəsinin müdiri

B) Yenitetmələrə baxan terapevt

C) Məktəbli və onun valideynləri

D) Sanitar həkim

E) Həkim-pediatr


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
509) Xroniki xəstəlikləri olan şagirdlərin həkim peşə konsultasiyası hansı sinifdən gec olmamalıdır?

A) 8-ci


B) 9-cu

C) 1-ci


D) 7-ci sinifdən

E) 5-6cı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


510) Əmək təliminin hansı bölməsi ibtidai məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulub?

A) Politexnik xüsysiyyətini daşıyan ümumi əmək hazırlığı

B) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

C) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı

D) İbtidai peşə təlimi

E) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
511) Əmək təliminin hansı bölməsi 5-7 sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub?

A) Konkret peşələr üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi

B) Politexnik xarakter daşıyan ümumi əmək hazırlığı

C) İbtidai peşə təlimi

D) Politexnik xüsusiyyətini daşıyan ilkin peşə hazırlığı

E) Əmək mədəniyyətinə aid bilik və bacarıqların mənimsənilməsi


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
512) Tədris həftəsi rejimində əmək dərsinin effektivliyini ən yüksək dərəcəsi həftənin hansı günündə aşkar olunur?

A) Bazar ertəsi və cümə

B) Cümə axşamı və cümə

C) Çərşənbə və cümə axşamı

D) Bazar ertəsi və çərşənbə axşamı

E) Çərşənbə axşamı və çərşənbə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
513) Əmək dərsinin effektivliyi ən yüksək dərəcədə hansı dərsdə üzə çıxır (1 növbə)?

A) 2-3


B) 4-5

C) 5-6


D) 1-2

E) 3-4
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


514) Əmək dərsində müxtəlif xarakterli tapşırıqlar yerinə yetirilir, bu tapşırıqların ən optimal sayı neçədir?

A) 4-6


B) 1-3

C) 3-5 tapşırıq

D) 1-2

E) 5-6
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


515) 1-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində müxtəlif materiallarla işlədikdə fasiləsiz işin müddəti neçə dəqiqədən çox olmamalıdır?

A) 8


B) 5-dəqiqədən

C) 3-4


D) 10

E) 6
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


516) 5-7-ci sinif şagirdləri üçün əmək dərsində praktik işin müddəti dərs sıxlığının necə %-dən artıq olmamalıdır?

A) 75


B) 50

C) 80


D) 65

E) 70 %-dən


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
517) 7-ci sinif şagirdləri üçün əsas əmək növləri üzərində fasiləsiz işin müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 12


B) 10

C) 16 dəqiqə

D) 20

E) 14
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


518) Məktəblilərin əmək dərsini qoşalandırılmış halda neçənci sinifdən keçirilməsi tövsiyyə olunur?

A) 7


B) 5-ci sinifdən

C) 3-4


D) 2

E) 6
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


519) Məktəb emalatxanasında əmək dərsinin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?

A) 40-55


B) 85-90

C) 20-30


D) 10-20

E) 60-85%


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
520) Dərzilik işi kabinetində dərslərin əsas və əlavə hissələrin optimal sıxlığı neçə faiz təşkil edir?

A) 80-70%

B) 70-60

C) 60-50


D) 50-40

E) 90-80
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


521) İbtidai peşə hazırlığı üçün tədris müəssisələrində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin videodispley terminal məşğələlərində iş müddəti gündə neçə saatdan artıq olunmalıdır?

A) 6


B) 4

C) 2


D) Gündə 3 saatdan

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


522) Nəfəs yolları xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A) Hündürlükdə olan iş

B) Sinir-emosional gərginlik

C) Məcburi iş duruşu

D) Əlverişsiz mikroiqlim

E) Əmək fəaliyyətinin erkən başlanması


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
523) Hansı peşəni yiyələndikdə qızlarda yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin tezliyi yüksək olur?

A) İnşaat

B) Əyrici-toxucu

C) Konditer

D) Dəzgah

E) Radiotexnika


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
524) Görmə qabiliyyətinin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A) Toksik maddələrlə təmasda olma

B) Sinir-emosional gərginlik

C) Əhəmiyyətli dərəcədə fiziki gərginlik

D) Əlverişsiz mikroiqlim

E) Xırda detallarla işləmə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

525) Dayaq-hərəkət sistemin xəstəliklərində əks göstərici sayılan əsas peşə-istehsalat amili hansıdır?

A) Sinir-emosional gərginlik

B) Məcburi iş duruşu

C) Toksik və qıcıqlandırıcı maddələrlə təmasda olma

D) Qida pozuntusu ilə əlaqəli iş

E) Əlverişsiz mikroiqlim


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
526) İstehsalat şəraitində küyün həddi neçə dBA olduqda 16 yaşına qədər yeniyetmələrin işləməsi icazə verilmir?

A) 85


B) 95

C) 80


D) 70

E) 90 dBA


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
527) İstehsalat küyün 85 dBA-yə bərabər olduğu şəraitində 16-18 yaşlı yeniyetmələrin iş müddəti neçə saat olmalıdır?

A) 3


B) 4

C) 6


D) 2 saat

E) 5
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


528) İş növbəsi ərzində 16-17 yaşlı yeniyetmələrin fasiləsiz, əl ilə qaldırılan və daşınan yükün ağırlığı nə qədər olmalıdır?

A) 6


B) 5

C) 3


D) 4 kq

E) 2
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


529) 16-yaşlı yeniyetmələr üçün yükün arabalar və ya konteyneylər vasitəsi ilə daşınmasına sərf olunan gücün çəkisi neçə kiloqramdan artıq yol verilmir?

A) 20 kq


B) 15 kq

C) 24 kq


D) 30 kq

E) 12 kq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


530) 17-yaşlı qız yeniyetməli üçün iş növlərini hissəsindən artıq olmamaq müddətində (saatda 2 dəfə) əl ilə qaldırılan və daşınan yükün çəkisi nə qədər olmalıdır?

A) 2 kq


B) 8 kq

C) 4 kq


D) 7 kq

E) 5 kq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


531) 16-17 yaşlı qız yeniyetmələrin məcburi iş duruşunda maksimal qalma müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 10 dəqiqə

B) 30 dəqiqə

C) 20 dəqiqə

D) 15 dəqiqə

E) 25 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
532) 16-17 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində texnoloji proseslə bağlı yol keçişlərin məsafəsi nə qədər olmalıdır?

A) 3 km


B) 5 km

C) 7 km


D) 9 km

E) 10 km
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008


533) 14-17 yaşlı yeniyetmələr üçün məcburi iş duruşunda qalma dövrlərinin arasında olan minimal fasilələr neçə dəqiqə olmalıdır?

A) 5 dəqiqə

B) 25 dəqiqə

C) 15 dəqiqə

D) 10 dəqiqə

E) 20 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
534) 14-15 yaşlı yeniyetmələr üçün növbə ərzində məcburi iş duruşunda qalmanın maksimal cəmlənmiş müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 1 saat

B) 1,5 saat

C) 2,5 saat

D) 2 saat

E) 30 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
535) Yeniyetmələrin daimi olaraq iş fəaliyyəti neçə yaşından icazə verilir?

A) 16 yaşından

B) 15 yaşından

C) 17 yaşından

D) 18 yaşından

E) 14 yaşından


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
536) Xüsusi zərərli fövqəladə şəraitində və yüksək dərəcədə məhsuliyyət daşıyan işlər neçə yaşından yol verilir?

A) 16-17 yaşından

B) 20-21 yaşından

C) 19-20 yaşından

D) 18-19 yaşından

E) 17-18 yaşından


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
537) Özüyeriyən kənd təsərrüfat texnikasının sürülməsi neçə yaşından yol verilir?

A) 17 yaşından

B) 18 yaşından

C) 20 yaşından

D) 15 yaşından

E) 16 yaşından


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
538) Təbii və texnogen mənşəli fövqəladəhalların aradan qaldırılması işinə yeniyetmənin qəbulu neçə yaşında yol verilir?

A) 17 yaşında

B) 20 yaşında

C) 18 yaşında

D) 21 yaşında

E) 19 yaşında


Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008

Download 1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Download 1.35 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa) Peşə allerqik dermatitin klinik təzahurları hansılardır?

Download 1.35 Mb.