«Gullbyen» Bergen ønsker rp- foreningens medlemmer velkommen til årsmøtehelg 28. – 30. mars
Download 216.38 Kb.
bet1/3
Sana07.04.2017
Hajmi216.38 Kb.
  1   2   3

«Gullbyen» Bergen ønsker RP- foreningens medlemmer velkommen til årsmøtehelg 28. – 30. mars

INNHOLD
Leder 3

Årsmøte 2008 – Invitasjon 4

Tett på 6

Invitasjon til kurs for unge 9

Kurs for unge 10

Fra styret 11

Vitenskapelig undersøkelse 12

Hjelpemidler og tilrettelegging 13

RP-grupper i 50 land 15

EPOS 2007 16

Fra forskningen 17

Hvor dum kan man være? 19

Gener og miljø 20

Bokomtale 21

Revidert aktivitetsplan 2008 22

Leder: Anne Berit Gransjøen

Tlf. 994 69 543 / 22 21 24 18

Ab-grans@online.no
Nestleder: Ole Chr. Lagesen

Tlf. 22 55 61 68/ 918 49283

olechristian.lagesen@senior.hio.no
Kasserer: Grethe Lunde

Tlf. 51 53 33 74/ 901 85 065

gtorkels@online.no
Sekretær: Bernt Elde

Tlf. 52 84 25 30/ 915 80274

bernt.elde@getmail.no
Styremedlem: Håkon Gisholt

Mob. 957 56 587

hakong@bluezone.no
1. varamedlem: Rainer Henriksen

2. varamedlem: Gry Berg
RP-Nytt

Redaktør: Bernt Elde

RP-Nytt fås i sort/hvitt, lyd og elektronisk. Bladet utgis 4. ganger i året.

Adresse:

RP-foreningen i Norge

Majorstuveien 17

Boks 1480

0367 Oslo

Kto. nr.: 7874.06.42927

Kto.nr. forskningsfondet: 7874.66.02463

Organisasjonsnr.: 984 079 230

Tlf. 994 69 543

E-post: post@rpfn.no

Internett: www.rpfn.no
Meldinger om skifte av navn, adresse osv. gis til Bernt Elde på telefon 52 84 25 30 eller
e-post bernt.elde@getmail.no


Det samme gjelder hvis du ønsker bladet i et annet format.
Informasjonsmateriell:

RP-håndbok og RP-filmer kan bestilles på tlf. 994 69543 eller e-post: post@rpfn.no
Sats og trykk: 07.no

Lay-out: Øystein Kleven

Ombrekking: 07.no

Opplag 650 stk.

ISSN 1503-5352

Overhjelpsomhet – et ubehagelig tema?

Av Anne Berit Gransjøen

Jeg har bestemt meg for å skrive om et litt spesielt, og kanskje ubehagelig tema i denne lederen, nemlig overhjelpsomhet. Hva betyr det egentlig å være overhjelpsom? Kan man i det hele tatt hjelpe for mye? Er det uhøflig av oss, som tidvis har behov for hjelp, å ikke alltid ta imot? Er vi utakknemlige?
Fra tid til annen møter jeg personer som både blir frustrerte og tilsynelatende er utakknemlige når andre mennesker hjelper dem. Til min overraskelse oppdaget jeg at jeg selv ofte føler ubehag og best kan beskrives som irritabel, i situasjoner der jeg ikke har bedt om, men allikevel får hjelp. Så kommer den dårlige samvittigheten, fordi disse «hjelperne» hjelper i aller beste mening.
Noen ganger bruker jeg lang tid på det jeg skal gjøre, enten det dreier seg om å utføre arbeidsoppgaver, finne varer i butikken eller rydde i huset mitt. Kanskje jeg til og med går en omvei til et bestemmelsessted fordi det er der jeg er best kjent. Sett utenfra kan nok dette virke både klønete og dumt. For meg dreier det seg om at jeg får utført de oppgavene jeg skal. Og, i blant er det vel slik med oss alle at vi utfører oppgaver i ren rutine, enten metoden er «klønete» eller ikke. Velmenende personer i min nærhet vil observere dette og føle at de trenger å hjelpe. Vær varsom, gode hjelpere, for ting kan bli veldig feil.
Synet mitt kan vel neppe karakteriseres som særlig godt, men jeg har fortsatt en synsrest jeg ønsker å bruke. En av de store tilfredsstillelser i livet er at jeg har klart å komme meg igjennom de fleste situasjoner. Noen ganger trenger jeg, og ber jeg om, hjelp, andre ganger gjør jeg det ikke. Jeg kan bli både sint og lei meg, fordi jeg kjenner at min egen integritet blir truet gjennom andres uoppfordrede hjelp. Som drosjesjåføren som tok armen min og skjøv meg inn i drosjen eller min gode venn som ikke bare assisterer meg inn i butikken, men gjennomfører handelen for meg også.
Her følger et slags svar: Teknikkene jeg bruker for å gjennomføre oppgavene, er ofte synonymt med den personen jeg er. Den lengste veien, både praktisk og billedlig sett, kan være den beste fordi jeg da samtidig pleier egen integritet og selvfølelse. Dette kan være vanskelig å forstå for de som så gjerne vil hjelpe.
Det kreves sensitivitet fra begge parter for å finne grenser, og jeg mener at overhjelpsomhet kan være en årsak til at jeg, og flere med meg, kan oppfattes som både sta og vanskelige.
Flere av mine nærpersoner vil nok lese dette og kanskje tro at jeg er irritert på dem. Det er jeg selvsagt ikke. Likevel mener jeg at temaet er viktig og nok burde være brakt på banen over flere hjemlige middagsbord eller i selskap med gode venner. Vi TROR vi vet mye om hva andre mennesker tenker og føler og hvilke forventninger de har til oss. Forventninger er stikkordet: Jeg må selv fortelle mine nærpersoner hvilke forventninger jeg har til dem, og de må fortelle hva de forventer av meg. Etter min mening ville det løst mange av utfordringene jeg her har nevnt. Følelsen av likeverd og respekt er utrolig viktig for alle mennesker
Nyt tilværelsen og sett pris på likevekten. Og, er du usikker på om du skal hjelpe, så spør da vel.

Årsmøte 2008 – Invitasjon

Av Anne Berit Gransjøen
Kjære alle nye og gamle medlemmer av RP-foreningen i Norge. På vegne av arrangementsgruppen, som består av Håkon Gisholt, Agnes Bakkevig, Siri Bjerkestrand og meg selv, har jeg gleden av å invitere til årsmøtehelg i Bergen by.
Tid: 28. – 30/3 2008

Sted:
Clarion Hotel Admiral,
C Sundsgt. 9, Bergen

Saksliste

Sak 1 Navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Godkjenning av saksliste

Sak 4 Valg av møteleder

Sak 5 Valg av møtesekretær

Sak 6
Valg av medunderskriver på protokollen

Sak 7 Valg av tellenemnd

Sak 8 Styrets årsmelding for 2007

Sak 9
Årsregnskap 2007/ Revisors beretninger

Sak 10 Innkomne forslag

Sak 11 Budsjett 2008

Sak 12 Valg
Program

Fredag 28/3 2008

15.30
Utdeling av kursmateriell for konferansehelgen

16.30 Middag på hotell Admiral

18.00 Vi går til Ole Bull scene

19.00
Dagfinn Lyngbø show på Ole Bull scene

20.30 Showet slutt


Kveldens offisielle program avsluttes, men det er bestilt bord på Wesselstuen vis a vis Ole Bull scene med muligheter for et lett måltid og forfriskninger om ønskelig.Lørdag 29/3 2008

08.00
Frokost (serveres fra 07.30
til 11.00)


08.45 Praktisk informasjon

09.00 Årsmøte 2008

10.45 Pause

11.15 Årsmøte 2008, forts…

13.00 Lunsj

14.00 Årsmøte 2008, forts…

14.45
Hvordan utnytte en synsrest best mulig?


«Pasientløpet» – fra diagnose til rehabilitering v/ Gunvor Wilhelmsen, Helse Vest

16.00
Varg Veums Bergen, guidet byvandring i privatdetektiv


Varg Veums fotspor. Det blir rastestopp underveis på

Veums faste spisested

19.30 Middag

Sosialt samvær
Søndag 30/3 2008

08.30
Frokost (serveres fra 07.30
til kl. 11.00)


09.30 Praktiske opplysninger

09.40
Hva har gjennombruddet hos stamcelleforskerne å si for oss? Siste spennende nyheter fra forskningsfronten


v/ øyelege Cecilie Bredrup, Haukeland universitetssykehus og Ole Christian Lagesen, styret

10.45 Pause – Utsjekking

11.15
De aller siste spennende nyhetene, forts…

12.30 Evaluering

13.00 Lunsj
Vi tar forbehold om endringer i
programinnholdet.

Priser

Kr 770,- per person i dobbeltrom – alt inkludert.

Kr 1 090,- per person i enkeltrom – alt inkludert.

Kr 550,- per person ikke-boende – alt inkludert.
Transport

Det blir ikke satt opp fellestransport til hotellet. Til orientering stopper flybussen ved fisketorget. Fisketorget ligger et par minutters gange fra hotellet, som har adresse C. Sundts gate 9. Vi ordner assistanse fra hotellinngangen for de som ønsker det.

Benyttes egen bil, kan den parkeres i Klostergarasjen. Parkeringen koster ca. kr 100,- per døgn.
Reiseutgifter

Det kan, for dette årsmøtet, dekkes inntil kr 700,- per person for reiseutgifter som overstiger kr 2 000,-. Vi forutsetter at reisen skjer etter billigste relevante reisemåte.
Rom

Vi gjør oppmerksom på at du automatisk blir tildelt enkeltrom dersom du melder deg på årsmøtet alene. Det står selvsagt enhver fritt selv å avtale romdeling med en annen deltaker. Dette må i så fall presiseres ved påmelding.
Konferanselokalet

Det er bestilt teleslynge til konferanselokalet.
Førerhund

Det er luftemuligheter for hund nær hotellet. Vi har med assistenter som kan bistå.

Assistanse

Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer, skal ha mulighet til det selv om man deltar alene. Det vil derfor være to personer som har som hovedoppgave å bistå de som har behov for assistanse.
Påmelding

Bindende påmelding innen 28/2 2008 på telefon 994 69 543 eller

e-post: post@rpfn.no
Følgende må besvares:

Navn på deltaker(e), adresse, postnummer og sted, mobilnummer/telefonnummer

Ønsker dobbeltrom, enkeltrom eller ønsker ikke rom

Har med førerhund

Ønsker assistanse fra hotellinngangen

Ønsker assistanse under oppholdet

Har behov for teleslynge i konferanselokalet

Spesielle behov i tilknytning til måltider

Ønsker årsmøtedokumenter i vanlig skrift, storskrift eller punktskrift

Ønsker bekreftelse tilsendt over
e-post


Har/ har ikke deltatt på RP-foreningens arrangementer tidligere
Betaling

Giro for innbetaling av deltakeravgift vil bli sendt ut etter påmelding.
Forfall

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har meldt deg på årsmøtehelgen og allikevel ikke har anledning til å delta, er fristen for å melde forfall senest 3 uker før.
Hjertelig velkommen til årsmøtehelg i Bergen.

Vi i RP-foreningens styre oppfordrer flest mulig til å delta.

Tett på Arne Tømta

Av Håkon Gisholt
De som har møtt Arne Tømta kjenner han sikkert som den blide og engasjerte synspedagogen på Hurdalsenteret der han har vært i en årrekke.
Men hvordan var det egentlig din karriere som synspedagog startet, Arne?

Det hele var nok litt tilfeldig. Fra starten av hadde jeg et ønske om å jobbe med mennesker og vurderte ulike alternativer. I 1972 var jeg så heldig at jeg ble tilbudt stilling som miljøarbeider på Huseby kompetansesenter. Senere avtjente jeg siviltjeneste på Huseby der jeg da underviste voksne nyblinde i punktskrift, mobilitet, gymnastikk og touch på skrivemaskin. Etter siviltjenesten fortsatte jeg som lærer der med samme fagkrets samtidig som jeg tok videreutdanning som førte til at jeg ble synspedagog i 1981.

Da jeg et par år senere søkte stilling ved Hurdalsenteret, var allerede de fagområdene som jeg tidligere hadde undervist i, altså punktskrift og mobilitet, allerede besatt av andre. Jeg engasjerte meg derfor med svaksyntproblematikken fordi jeg følte det var mange uløste utfordringer innen det området.
Mange synspedagoger var nok på den tiden mest opptatt av lesing, mens en i mobilitetsundervisningen var konsentrert rundt skjerm foran øynene, slik at jeg følte det ble et tomrom undervisningsmessig for de svaksynte som kunne utnytte synet i mobilitetssammenheng. Det var en stor utfordring å bidra til å fylle dette tomrommet.
Du er jo selv både synspedagog og utdannet mobilitetsinstruktør, og du er kanskje den med synskompetanse som har vært lengst ved Hurdalsenteret?

Ja, jeg er nok det, skjønt jeg har hatt et par års opphold siden jeg kom hit til senteret i ’83. Jeg brukte da pausen til lærerike opphold på både Hjelpemiddelsentralen i Akershus og Huseby. I tillegg til at det var lærerikt, var det godt å oppleve fra utsiden at det vi hadde holdt på med på Hurdalsenteret virket positivt selv om vi ikke var så store som for eksempel Huseby.

Du kom inn i RP foreningens fagråd i 2002 og har vært å se som foredragsholder og tilhører ved flere av våre høstsamlinger. Ditt store engasjement tatt i betraktning, har du en forkjærlighet til RP?

Ja, på en måte har jeg nok det. Det er jo en ikke helt uvesentlig gruppe innen svaksyntproblematikken og jeg har jo gjennomført to større prosjekter der RP gruppen i aller høyeste grad var målgruppe. Både da det gjaldt kombinasjonen Svaksynte og kikkerter og prosjektet om Nattblindhet og hjelpemidler.

Forut for RP foreningens stiftelse hadde jeg arbeidet med et kursopplegg for personer med RP, slik at da RP foreningen så dagens lys i ’93 syntes jeg det var et godt og etterlengtet initiativ. Det var jo da allerede RP foreninger i flere land.
I tillegg til at du er en engasjert synspedagog vet jeg at du har vært – og fortsatt er – aktiv innen idretten på fritiden.

Vel, den aktive karrieren er det noen kilo siden. Jeg liker fortsatt å holde meg i form, men nå blir det mer på arrangørsiden i tillegg til å følge opp egne barn som er aktive med orientering på høyt nivå.

Arne er ikke den som prater mest om egne prestasjoner, men det er ikke mange som kan vise til hans merittliste med mellom 15 og 20 fullførte triatlon, 6 fullførte Trondheim – Oslo på sykkel, maraton på 3.03 timer i tillegg til de utallige orienteringsløpene som er tilbakelagt. Men den kanskje største opplevelsen han har vært med på var da han på tandem syklet langs USAs vestkyst. I løpet av en måned tilbakela han og hans følge strekningen fra Seattle i nord, gjennom Oregon, San Francisco, Los Angeles før de endte opp sørvest ved grensen til Mexico.
Det var en stor opplevelse, forteller Arne. Mange inntrykk, og mye publisitet med nesten daglige innslag på ulike TV-kanaler, i tillegg til oppmerksomhet fra kjente amerikanske romfarere og ex-president Nixon.
Arne er med andre ord en engasjert mann både privat og som den alltid tilstedeværende synspedagogen vi best kjenner han som.

Avslutningsvis Arne, hva føler du er det viktigste RP foreningen kan gi sine medlemmer?

Jeg synes foreningen dekker et viktig behov for personer med RP. Foreningen gjør en kjempeviktig jobb med å være oppdatert på det siste innen forskning og klarer å formidle dette raskt ut til medlemmene. Det har stor betydning for den enkelte. Men i tillegg klarer foreningen, spesielt ved sine temaer på samlinger, å rette fokus på noe jeg føler er veldig viktig frem til en eventuell behandling foreligger. Nemlig det å fokusere på hvordan man skal leve et godt og fullverdig liv som synshemmet. Og det er kanskje mitt fremste hjertebarn som synspedagog, sier Arne.

Invitasjon til kurs for unge med RP i alderen 18 – 35 år

Av Anne Berit Gransjøen
Sted: Huseby kompetansesenter

Dato: 20 – 22/6 2008
Kjære alle unge medlemmer av RP-foreningen i Norge. På vegne av arrangementsgruppen, ledet av Gry Berg, har jeg gleden av å invitere til kurs på Huseby kompetansesenter i Oslo.
Nedenfor finner dere en grovskisse av programmet. Detaljert program vil bli lagt ut på vår nettside www.rpfn.no og sendt ut til alle deltakere etter påmelding. Kursets start- og sluttidspunkt ligger fast, men vi tar forbehold om innholdet.
Fredag, 20/6 2008

17.00 Ankomst – innsjekking

18.00 Middag

20.00 Velkommen til kurs

20.15 Foredrag (tema ikke valgt ennå)

21.15 Programmet avsluttes
Lørdag, 21/6 2008

09.00
Praktiske opplysninger – dagens program


09.15 Retten til utdanning og arbeid

10.15 Pause

10.30 Rettigheter

11.30 Pause

45.45 Foredrag (tema ikke valgt ennå)

13.00 Lunsj

14.00
Psykologiske perspektiver ved progredierende øyesykdom

15.00 Pause

15.15 Gruppesamtaler

16.15
Sosialisering – skole, arbeid og fritid

17.15 Programmet avsluttes

18.00 Middag
Søndag, 22/6 2008

09.00
Praktiske opplysninger – dagens program


09.15 RPens ABC

10.15 Pause – utsjekking

10.45 Forskningsnyheter

12.45 Evaluering

13.00 Lunsj – Avreise
Priser

Kr 150,- per person – alt inkludert.
Transport

Det blir ikke satt opp fellestransport til Huseby kompetansesenter. Kompetansesenteret ligger sentralt både i forhold til T-bane og kommunikasjon til og fra Gardermoen. Vi har assistenter som kan møte deltakerne på holdeplass.
Reiseutgifter

Av økonomiske årsaker har RP-
foreningen dessverre ikke anledning til å dekke deltakernes reiseutgifter.

Konferanselokalet

Det må gis beskjed ved påmelding dersom du ønsker teleslynge i konferanselokalet.
Førerhund

Det er gode luftemuligheter for hund på Huseby kompetansesenter. Vi har med assistenter som kan bistå.
Assistanse

Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer, skal ha mulighet til det selv om man deltar alene. Det vil derfor være personer som har som hovedoppgave å bistå de som har behov for assistanse.
Påmelding

Bindende påmelding innen 10/5 2008 på telefon 994 69 543 eller

e-post: post@rpfn.no
Følgende må besvares:

Navn på deltaker(e), adresse, postnummer og sted, mobilnummer

Ønsker dobbeltrom, enkeltrom eller ønsker ikke rom

Har med førerhund

Ønsker assistanse under oppholdet

Har behov for teleslynge i konferanselokalet

Spesielle behov i tilknytning til måltider

Ønsker program m.m. i vanlig skrift, storskrift eller punktskrift

Ønsker bekreftelse tilsendt over
e-post


Har/ har ikke deltatt på RP-foreningens arrangementer tidligere
Betaling

Giro for innbetaling av deltakeravgift vil bli sendt ut etter påmelding.
Forfall

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har meldt deg på kurset og allikevel ikke har anledning til å delta, er fristen for å melde forfall senest 3 uker før.
Hjertelig velkommen til ungdomskurs på Huseby kompetansesenter.
Kurs for unge med RP i alderen 18–35 år

Av Gry Berg
Retinitis Pigmentosa-foreningen i Norge satte i et av fjorårets RP-nytt fokus på unge med RP, og lav deltakelse fra de unges side på RP-foreningen sine arrangement. Dette ønsker RP-foreningen å gjøre noe med, og arbeidet med å avholde et eget arrangement for de yngre medlemmene i foreningen er nå påbegynt.
Det er nedsatt en arrangementsgruppe, bestående av unge med RP, som er i gang med planleggingen av et kurs for unge med RP i alderen 18–35 år. Kurset skal avholdes ved Huseby Kompetansesenter i Oslo helgen

20.–22. juni 2008 (Se egen invitasjon

i dette RP-nytt)
Til tross for at RP er en av de vanligste årsakene til synsnedsettelse blant unge mennesker, føler mange unge med RP at de er alene i sin situasjon. Å både være seende og ikke seende kan være forvirrende både for en selv og for ens omgivelser.
Kurset som skal avholdes i juni vil ha ulike tema som er aktuelle for unge med RP, og som mange vil kunne kjenne seg igjen i. Noen av temaene for kurset vil være utdanning/arbeid, familie/barn, rettigheter og psykiske aspekter ved det å ha RP. Det vil bli lagt opp til både foredrag og gruppesamtaler. RP-foreningen ønsker også å sette fokus på partnerne til unge med RP – det vil derfor være mulig å ta med seg kjæreste, samboer eller ektefelle på kurset.
Det vil være rikelig med tid på kveldstid til å bli kjent med de andre deltakerne på kurset. Den sosiale delen av kurs kan være vel så viktig som den programmessige, og det er ofte her de virkelig store erfaringsutvekslingene skjer!
Det endelige programmet for kurset er ikke fastsatt, men arrangementsgruppen for kurset oppfordrer
interesserte til å følge med på RP-foreningens hjemmeside for mer informasjon utover våren. Husk påmeldingsfrist 10. mai!


Fra styret
Kontingent

I disse dager vil du motta krav på kontingent for 2008. Som vi har sagt mange ganger før; kontingenten er en av de viktigste inntektskilder vi har, og helt nødvendig for å kunne følge opp våre planer. Disse pengene er blitt enda viktigere nå når vi har mistet automatinntekter. Antall medlemmer danner også grunnlag for driftstilskudd fra staten.

Vi minner om at RP-foreningen har åpent medlemskap, og både pårørende og andre interesserte er hjertelig velkommen som medlemmer.
RP-nytt på Daisy eller e-post

RP-nytt produseres i tre utgaver, svartskrift, lyd (DAISY) og

e-post. Selv om du velger bladet

på DAISY eller e-post kan du beholde svarskriftutgaven. Ønsker du å skifte utgave, kontakt Bernt på telefon

915 80 274 eller

bernt.elde@getmail.no
Innlegg fra leserne

Vi har tidligere anmodet leserne våre om å komme med innlegg i RP-nytt, uten at det har blitt noe suksess. Så hvis du har noe du vil dele med andre, er du velkommen med det. Frist for stoff til de enkelte nummer av bladet finner du i den reviderte utgaven av aktivitetsplanen i dette nummeret.

Gaver med inntektsfradrag

Vi takker for gaver med inntektsfradrag vi fikk i 2007, og minner om at det nå er et nytt år, med nye muligheter for å gi gaver med inntekstfradrag til RP-foreningen. Vil du vite mer? Kontakt Anne Berit på telefon

994 69 543

Morten Horn ønsker at flere melder seg for å undersøke om de har

Refsums sykdom. Vi tar derfor inn igjen hans annonse fra

tidligere nummer av RP-nytt.

Invitasjon til deltagelse i vitenskapelig undersøkelse
Noen ganger er retinitis pigmentosa (RP) ledd i en mer omfattende sykdom, kalt Refsums sykdom. I motsetning til de fleste andre årsaker til RP lar denne sykdommen seg behandle med en spesiell diett som kan holde symptomene i sjakk.
Vi vil undersøke om det blant de mange pasientene med RP, kan skjule seg noen som egentlig har Refsums sykdom. Derfor inviterer vi

deg til å være med på en undersøkelse av norske RP-pasienter, på leting etter Refsums sykdom.
Det som trengs fra din side er at du fyller ut et spørreskjema med egenopplysninger, samt leverer en blodprøve.

Hvis vi mistenker at du har Refsums sykdom, blir du fulgt opp

nærmere av nevrolog og øyelege.

Ikke alle RP-pasienter er egnet for denne undersøkelsen. Hvis foreldrene eller barna dine har RP, har dere sannsynligvis såkalt dominant arvegang - og da har dere neppe Refsums sykdom. Er du i tvil om hva slags arvegang «din» RP følger, ta kontakt så får vi avklart det.
Er du interessert, kontakt dr. Morten Horn, som leder studien.

Kontaktadresse:

Morten Horn, overlege

Nevrologisk avdeling

Ullevål sykehus

0407 OSLO

Hjelpemidler og tilrettelegging
på arbeidsplassen

Du kan få hjelp til å få lagt til rette arbeidsplassen din slik at du kan beholde jobben eller komme deg ut i arbeid selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilretteleggingen kan bestå av gjenstander eller personlig assistanse.
Hvem kan få hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen?
Både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende kan ha rett til tilrettelegging av arbeidsplassen.
Er du arbeidstaker og ønsker å finne ut hva som kan gjøres på arbeidsplassen din, kan du og arbeidsgiver ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere som

Bedriftshelsetjenesten

Verneombudet

Tillitsvalgt

NAV lokalt

NAV Arbeidslivssenter
Er du selvstendig næringsdrivende kan du ta kontakt med NAV lokalt eller NAV hjelpemiddelsentralen for å få informasjon om hvordan du kan søke og hvilken dokumentasjon du må skaffe.
Er du på yrkesrettet attføring,
ta kontakt med NAV lokalt.

Dersom du er uføretrygdet og ønsker hjelp til å få vurdert mulighetene for å komme i arbeid, kan du kontakte NAV lokalt.
Hvem gjør hva?


Arbeidstaker er ansvarlig for å bidra og samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon ut fra muligheter og behov.Arbeidsgiver er pålagt av arbeidsmiljøloven å gi ansatte nødvendig utstyr for å utføre arbeidet og påse at utstyret ikke påfører arbeidstakeren helseskader. Er det behov for tilrettelegging, skal arbeidsgiver i samarbeid med ansatt utarbeide en individuell oppfølgingsplan.NAV lokalt har ansvar når behovet er varig, det vil si over to år. Tilrette-legging som er arbeidsgivers ansvar ifølge arbeidsmiljøloven kan ikke finansieres av Folketrygden.Bedriftshelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten kan hjelpe arbeidstaker og arbeidsgiver med en funksjonsvurdering for å få behovet grundig vurdert før søknaden sendes hjelpemiddelsentralen.

En arbeidsplassvurdering kan også kjøpes fra godkjente fysioterapeuter eller ergoterapeuter som NAV lokalt har avtale med.


Hjelpemiddelsentralen kan gi råd og veiledning.Arbeidslivssentrene kan hjelpe IA-virksomheter.

Riktig søknad gir raskere svar
Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor.
Er det behov for hjelp til utredning og utprøving, sendes henvisningsskjema for bistand til NAV Hjelpemiddelsentral.
Aktuelt hjelpeskjema fylles ut og vedlegges søknadsskjema.
Du kan få raskere svar hvis du skaffer den informasjonen som hjelpemiddelsentralen trenger for å behandle søknaden.
Vedlegg til søknaden


Individuell oppfølgingsplan eller attføringsplanFunksjonsvurdering

Tilleggsdokumentasjon for selvstendig næringsdrivende:


Spesifisert oversikt over søkte hjelpemidler med utskrift av siste års ligning med kopi av næringsinntekt, samt pristilbud fra minimum to leverandører

Søknaden sendes NAV Hjelpemiddel-sentral i fylket ditt.
De fleste søknader blir avgjort i løpet av en måned. Maksimal behandlingstid er seks måneder.

Opplæring og oppfølging
Hvis du har behov for opplæring i bruk av hjelpemiddelet, må det fremgå av søknaden hvordan dette skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig.
Både arbeidstaker og arbeidsgiver evaluerer tiltaket og gir beskjed hvis det er behov for endring.
Når og hvordan utleveres hjelpemidlet?
Hjelpemiddelet lånes ut eller gis som et tilskudd.
Hvis du får låne et hjelpemiddel skal det leveres tilbake når du ikke trenger det lenger. Sentralen har ansvaret for reparasjon og vedlikehold i utlånstiden.


Ved tilskudd får du et stønadsbeløp. Da er du selv ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av hjelpemidlet.Et rente- og avdragsfritt lån gjelder kun for selvstendig næringsdrivende og er knyttet opp mot arbeidsforholdet.

Dersom hjelpemidlet finnes på lager, blir det sendt kommunens mottakssted om lag to uker etter at vedtaket er gjort.
Ansvaret for å levere ut hjelpemidlet ligger hos kommunen, og du må regne med litt ventetid. Hvis vi må bestille hjelpemiddelet, kan det ta inntil fem uker.

RP-grupper i 50 land

Av Ole Christian Lagesen


Retina International (RI), vår internasjonale paraplyorganisasjon, som samler RP-foreninger fra forskjellige deler av verden, lager hvert annet år en oversikt over medlemsforeningene og de andre samarbeidende grupper og miljøer som organisasjonen har kontakt med. Det skjer i forkant av RIs store kongress og forskningskonferanse, som i sommer skal holdes i Helsingfors i begynnelsen av juli.
RI har i dag nasjonale foreninger fra 22 land som fulle medlemmer. Europa dominerer (12), men store og viktige foreninger arbeider også i USA, Canada, Sør-Afrika, Hong Kong, Australia, New Zealand, Japan, Brasil og Pakistan. Foreninger fra 8 land er observatør- og kandidatmedlemmer.( Bl.a. Polen, Portugal, Panama og Iran ).

Panama (Panama), Panama Respublikasi (República de Panamá - Markaziy Amerikaning Panama boʻynida joylashgan davlat. Shim.dan Karib dengizi, jan.dan Tinch okean oʻrab turadi. Maydoni 78,2 ming km². Axrlisi 2,88 mln. kishi (2002)

De fyller ikke alle krav til fullt medlemskap, eller har av økonomiske grunner latt være å søke fullt medlemskap. Danmark hører til i denne gruppen, først og fremst fordi RP-gruppen der er organisert som en undergruppe av Dansk Blindesamfunn.

Men gruppen har de siste år fått både større uavhengighet og bedre

økonomi og vesentlig økt aktivitet, og deltar på like fot i vårt nordiske samarbeid. Det gjør også Island, som har en liknende organisasjonsform, men som i Retinal International er med i en gruppe på 18 land, der man har etablert kontakt med en forening eller et miljø som driver RP- og netthinnevirksomhet, men hvor det ikke til nå har vært grunnlag for medlemskap. Her finner vi land som Argentina, Filippinene, Kina, India, Dubai, Tsjekkia, Mexico, Estland og Malaysia.

Argentina Argentina (Argentina), Argenti-na Respublikasi (República Argentina) - Jan. Amerikadagi davlat. Qit’aning jan.-sharqiy qismini, Olovli Yer o.ning sharqiy qismini va bir qancha orollarni egallaydi. Atlantika okeani sohilida joylashgan.

Det er fortsatt påfallende at det ikke har vært en større aktivitet i store land som India og Kina, men det arbeides altså med kontakter i disse landene. Selv i denne «interesserte»- gruppen er det nesten ingen fra


Download 216.38 Kb.
  1   2   3
Download 216.38 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«Gullbyen» Bergen ønsker rp- foreningens medlemmer velkommen til årsmøtehelg 28. – 30. mars

Download 216.38 Kb.