Guruh oraliq savollari
Download 14.98 Kb.
Sana28.03.2022
Hajmi14.98 Kb.
#18986
Bog'liq
Elektronika oraliq savollari.


63-64-20 guruh oraliq savollari.
1.Yarim o`tkazgichlar qanday tuzilishga ega.
2. Kovalent bog‘lanish qanday.
3.Energetik sath qanday.
4. Xususiy elektr o‘tkazuvchanlik
5. Rekombinatsiya jarayoni qanday.
6.Yarim o`tkazgichlar qanday moddalardan tashkil topgan bo`ladi.
7. Diffuziya harakati qanday
8. YArimo‘tkazgich diodlar qanday.
9.Bipolyar tuzilishi qanday qanday
10 bipolyat transistor sxemada qanday ifodalanadi.
11.Emitter va kollektor o`tish qanday.
12.Bipolyar tranzistorlarning necha xil ulanish sxemalari mavjud.
13.Maydon tranzistorlarida zaryat to`planishi mavjutmi.
14.Bipolyar va Maydon tranzistori orasidagi farqni atib bering.
15. Maydon tranzistori sxemadagi ko`rinishi qanday.
16. Maydon tranzistorida ulanish necha xil va ular qanday.
17. Zatvorga istokka nisbatan manfiy kuchlanish berilganda qanday hol vujutga keladi.
18. Tranzistorda tok o‘tkazuvchi kanal hosil qilish uchun zatvorga qanday bog`lanish beriladi.
19. zatvorga musbat kuchlanish berilsa qanday rejim vujutga keladi.
20.Maydon tranzistori berk rejimda qanday ishlaydi.
21.Maydon tranzistorini tariflab bering.
22.Tiristor ishlaganda nima vujutga keladi.
23.Tiristor qayerlarda ishlatiladi.
24.Tiristor chiqish sohasiga qarab nechchiga bo`linadi va u qanday ishlaydi.
26. Dinistor tuzilmasi va ishlash prinsipi qanday.
28.Dinistorda a1 yoki a2 tok uzatish koeffitsientlarni oshirishning yagona usuli qanday.
29. Tiristor tuzilishi va ishlash prinsipi.
30. Dinistor va tiristorlarning asosiy statik parametrlari qanday.
31.Simister qanday ish bajaradi.
32. Simmetrik tiristor tuzilmasi qanday.
33. Simistorni boshqaruvchi impulьsga qo‘yiladigan talablar.
34. Bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich qaysi bosqichi keng qo`llaniladi.
35. Kirish signali ta’siri natijasida kuchlanish signallari orasida 180 0 ga faza siljishini amalga oshiradi va bu qanday.
36.Qaysi xolatda differensial kirish qarshiligi kattaligi kiritiladi
37.Teskari aloqa deb…….
38.Musbat va Manfiy teskari aloqa deb nimaga aytiladi.
39. CHiqish bosqichlarining vazifasi qanday.
40.Qaytargich deb nimaga aytiladi.
41.Ikkita p-n o’tishli uch qatlamli (elektrodli) yarim asbob bu-?
42.Ko’prik sxemali to’g’rilagichda nechta diyod q’llaniladi-?
43.Elektron emissiya deb nimaga aytiladi-?
44.Fotoelektron emissiya bu-?
45. Kuchaytirgichlarda teskari bog‘lanish deb nimaga aytiladi?
46. Tashqi reaktiv elementlar qanday zararli teskari bog‘lanish paydo bo‘lishiga olib keladi?
47. Aralash teskari bog‘lanish deb nimaga aytiladi?
Download 14.98 Kb.
Download 14.98 Kb.