• MÜƏLLİF HAQQINDA
 • HƏyatin gerçƏK
  Download 1.73 Mb.
  bet72/72
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.73 Mb.
  1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

  İNDEKS  A
  Aborigenlər 170

  Acantherpestes major 112

  adaptasiya 71, 78, 96, 115, 134, 145, 146, 190, 270

  ağciyər 32, 68, 69, 72, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 122, 132, 133, 333

  AL 666-1 fosil nümunəsi 180

  Alberch, Pere 233

  Dəniz yosunu 51, 265, 266, 267

  Erkən pensilvaniya dövrü 81

  Amerika təbiət tarixi muzeyi 45, 111

  Amfibiyalar (suda-quruda yaşayanlar) 63, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80

  Amin turşuları 132, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 225, 296, 302

  Ammonyak 75, 209, 210, 211, 213

  Amud 1 kəllə sümüyü 168

  Anderson, Philip W. 298

  Çiçəkli bitkilər (Angiospermae) 268, 269, 270  Ankylosaurus 92

  Antibiotikə qarşı müqavimət 244, 245, 247

  Appendiks 249, 250, 252

  Ara növlər 19, 41

  Arabi, Muhyiddin 341

  Arboreal nəzəriyyə 88  Archaefructus 268

  Archaeopteryx 88, 103, 104, 105, 137

  Arnold, Chester A. 269

  Artropodlar 51, 61, 111, 230

  Asimov, Isaac 346

  Atayman, Veysel 288, 289

  Atmosfer 191, 209, 210, 211, 213, 214, 216, 222, 258, 284

  Atom Radiasiyasının Genetik Təsirləri Komitəsi 28

  Auger, Paul 219

  Avien ağciyər 93, 96

  Axelrod, Daniel 270

  Ayala, Francisco 247
  B

  Bada, Jeffrey 208

  Bakteriyalar 15, 22, 33, 34, 46, 51, 198, 200, 244, 245, 246, 247, 257, 259, 260, 263, 265, 273, 274, 284, 320

  Balinalar 86, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 142, 240, 242, 243, 316

  Barnett, Lincoln 326, 344, 348

  Bathybus Haeckelii 194

  Beck, C. B. 253, 270

  Bed II təbəqəsi 173, 176

  Beer, Gavin De 233

  Behe, Michael J. 252, 273, 278, 280, 314

  Bengston, Stefan 63

  Berkeley, George 55, 142, 322, 326, 327, 330, 331, 341

  Beş barmaqlılıq homologiyası 234, 235, 236

  Big bang nəzəriyyəsi 59, 310

  Şüurlu dizayn 59, 221, 227, 273  Biomechanics in Evolution 113

  "Ontogenez filogenezin təkrarıdır" (Ontogeny recapitulates phylogeny) nəzəriyyəsi 252  Birkenia 66

  Bishop, Martin 239

  Biogenetika qanunu (Rekapitulyasiya nəzəriyyəsi) 253, 254

  Bliss, Richard 210

  Blum, Harold 198

  Bohlin, Raymond 145

  Brace, Loring C. 156, 159

  Bricmont, Jean 299

  Britaniya muzeyi 188, 189

  Bromage, Tim 158

  Brush, A. H. 97

  Bryan, William 190

  Burbank, Luther 37

  Budzinski, Klaus 324

  Börqess Şeyl fosil yatağı 56, 57, 58, 64
  C

  Karbonifer dövrü 113

  Carroll, Robert 88, 103, 123, 125, 127

  Chen, C. T. 210  Chordata şöbəsi 51, 63, 237

  Coates, M. 235  Cœlacanth 71, 72, 73, 75

  Confuciusornis 106, 107

  Kretasi dövrü 81

  Crick, Francis 217, 218, 220, 221

  Kro-maqnon adamı 160, 170, 171, 172

  Crompton, Robin 183

  Cronin, J. E. 159  Crossopterygian dəstəsi 71

  Kursorial nəzəriyyə 88, 111

  liliputluq 29

  Cyano bakteriyası 260  Cynodictis gregarius 139

  Müxtəlifləşmə (variasiya) 164, 165, 277


  D

  Darwin, Charles Robert 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 97, 99, 142, 149, 194, 199, 228, 234, 243, 250, 256, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 291, 309

  Darwinizm 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 39, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 83, 97, 119, 130, 132, 133, 145, 147, 148, 179, 183, 190, 226, 235, 252, 271, 272, 273, 280, 291, 315, 320

  Dawkins, Richard 147, 148, 204

  DAWSON, Charles 187

  DDT 244, 247

  Deem, Richard L. 106

  Deevey, Edward 37

  Demick, David A. 30

  Demirsoy, Ali 220, 258, 259, 260, 265, 275, 276, 312, 313, 327

  “dənizdən quruya keçid” tezisi 69

  Denton, Michael 19, 31, 222, 233, 235, 241, 288  Developmental Biology 38

  Devon dövrü 111  dimorphodon 83

  Dinilysia 81

  “Enerji dağıdan formalar”(Dissipative structures) nəzəriyyəsi 298, 299

  Dithfurt, Hoïmar Von 312

  DNT 12, 27, 32, 33, 60, 132, 145, 199, 202, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 238, 241, 243, 246, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 294, 301, 303, 305, 306, 307, 308

  Dobzhansky, Theodosius 17, 18

  Təbii seçmə 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 57, 59, 60, 62, 68, 69, 78, 81, 90, 129, 130, 132, 135, 143, 190, 195, 271, 272, 275, 277, 283, 288

  Dominikan Respublikası 70

  Doppler təsiri 120

  Dose, Klaus 208

  Daun sindromu 29

  Dördüncü barmak (uçan sürünənlərdə) 83

  Dörtayaqlılar (tetrapodlar) 68  Dromesaur 101

  Drosophila melanogaster (meyvə milçəyi) 18, 28, 29, 31

  Dünya müharibəsi, II. 27

  Nizamlayıcı genlər 145, 146
  E

  Eddington, Sir Arthur 293

  Ehrlich, Paul 239

  Einstein, Albert 292, 343, 344, 345, 346, 348

  Eldredge, Niles 44, 141, 142, 147

  Ellington, Charles P. 113

  Embriologiya 110, 228, 233, 234, 236, 253

  Embrioloji rekapitulyasiya 19

  Endoplazmatik şəbəkə 261

  Endosimbioz tezisi 261, 263

  Enoch H. 250

  Sənaye inqilabı kəpənəkləri 23, 24, 25, 26

  Entropiya qanunu 292, 294, 295, 297, 299

  Eohippus 119

  Eosen dövrü 119, 121

  Equus 119  Escherichia coli 34

  Eskimolar 150, 160,164,181

  Efiopiya 180

  Eudimorphodon 83

  Eusthenopteron 71

  “təkamül nəsil ağacı” 239, 242


  F

  Faber, Betty 111

  Feduccia, Alan 90, 98, 106, 107

  Ferreras, Arsuaga 174

  Ferris, J. P. 210

  Fink, Bob 166, 169

  Fix, William 149, 236

  Ftor testi 188

  Fotonlar 278, 279, 323

  Fotosintetik piqmentlər 260, 261

  Foks eksperimenti 215

  Fox, Sydney 215, 216

  Friday, Paul 239

  Futuyma, Douglas 59, 140, 309


  G

  Genlər 23, 24, 27, 31, 33, 77, 89, 146, 147, 217, 218, 219, 224, 233, 235, 236, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 258, 262

  Gen hovuzu 36

  Ümumi Nisbilik NəzəriyyəsiGenel Görecelik Kuramı 344, 345, 348

  Genetik məlumat 12, 18, 21, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 77, 128, 130, 144, 145, 146, 217, 221, 238, 245, 247, 257, 262

  Genetik sabitlik (homoestasis) 17, 36

  George, Neville T. 45

  Gilbert, Walter 38, 222

  Gish, Duane T. 84

  Gitt, Werner 305

  Godfrey, L. R. 121

  Gould, Stephen Jay 26, 43, 44, 58, 80, 123, 141, 142, 143, 147, 148, 309

  Grassé, Paul Pierre 23, 31, 33, 40, 113, 130, 226, 308

  Gray, Asa 99

  Gregory, R. L. 325, 334

  Gregory,William 190

  GTP 278
  H

  Haeckel, Ernst 52, 194, 252, 253, 254, 255, 256  Halitherium 139

  Hava kisəsi (quşlar) 95

  Hemoqlobin 30, 219

  Hesperopithecus haroldcooki 190

  hidrogen 209, 210, 213

  hidrogen sulfid 260

  Hitching, Francis 43

  Hoagland, Mahlon B. 262

  Hofstadter, Dauglas R. 221

  Hohenberg, P. 297

  Hominidlər 150, 155, 157, 160, 173  Homo antecessor 175

  Homo erectus 176

  Homo ergaster 164

  Homo habilis 165, 172, 173, 176

  Homo heilderbergensis 170, 171

  Homo rudolfensis 158, 159, 165, 172

  Homo sapiens 149, 151, 152, 160, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176

  Homo sapiens archaic 160, 170, 171, 173

  Homo sapiens sapiens 152, 160

  Homologiya 19, 105

  Homoziqot fərdlər 147

  Hooten, Earnst A. 187

  Horgan, John 208, 220, 222, 224

  Hou, Lianhai 106

  Hoyle, Fred 195, 302

  Hughes, N. F. 269

  Hume, David 337

  Huxley, Julian 17, 18, 23

  Hüceyrə 12, 15, 20, 27, 30, 33, 51, 54, 56, 60, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 207, 208, 209, 217, 222, 223, 225, 271, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 286, 287, 288, 296, 299, 303, 304, 305, 308, 313, 323, 334, 335, 346

  Hylonomus 81

  Hyrax 119, 139


  I-İ

  Icaronycteris 121, 137

  Ichthyosaur 85, 86

  Ichthyostega 71, 74

  Daxili qulaq 157, 172, 284, 285, 286, 287, 288, 325

  Ikiayaqlılıq 182, 183

  İbtidai şorba 199, 302

  Sadələşdirilməz komplekslik 26, 195, 282, 291

  İnsanın mənşəyi (Darwin) 149

  Insecta şöbəsi 111

  Alacəhrələr 13, 39


  J

  Jacob, François 343

  Jacobson, Homer 220

  Yava Adamı 151, 163

  Jepsen, Glen L. 17

  Johannsen, W. L. 37

  Johanson, Don 176

  Johanson, Donald 169

  Johnson, Philip 55

  Journal of heredity jurnalı 17

  Joyce, Gerald 223


  K

  Mərhələli təkamül modeli 43, 44, 46, 49, 52, 56, 60, 74, 78, 81, 84, 117, 121, 128, 133, 148

  İrsiyyət qanunları 12, 16, 17

  Kembri dövrü 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64

  Kenqurular 231, 239

  Xərçəng 29

  Karbonifer dövrü 268, 270

  Krevet 47, 231, 282

  Kean, Kevin Mc. 210

  Keizer, Joel 298

  Sümüklü balıqlar 65, 76

  Keniya, Kangera bölgəsi 174

  Keniya, Rudolf çayı 158

  Keniya, Turkana gölü 164

  Keniya, Viktoriya gölü 174

  Kərtənkələlər 81, 234

  “Fasiləli tarazlıq” nəzəriyyəsi 141

  Kimyəvi təkamül 207, 208, 221, 222, 303

  Kimyəvi reaksiyalar 206, 211, 214, 221, 279, 301, 304, 336, 338

  Xlorofil 260, 264

  Xloroplast 260, 261, 262, 263, 264

  KNM-ER 1470 fosil nümunəsi 158, 159

  KNM-ER 1472 fosil nümunəsi 157

  Kommunizm 148

  Korur, Engin 88

  “Rudiment orqanlar” tezisi 19, 248, 249, 250, 251, 252

  Xromosomlar 238, 308

  Kuhn, Steven L. 167, 170

  Qurbağalar 70, 72, 77, 82, 234, 238, 290, 291

  Kuru, Mustafa 63

  Şimali İtaliya 83
  L

  Laetoli ayaq izləri 176, 177, 178

  Lamarck, Jean Baptiste 12, 13, 16, 17, 18, 129, 130, 131

  Latimeria 72, 73

  Laughlin, William 164

  Le Chatêlier Prensibi 214

  Likey ailəsi, 156

  Leakey, Louis 173, 174, 176

  Leakey, Mary 176

  Leakey, Richard 153, 158, 159, 164

  Lester, Lane 145

  Levinton, Jeffrey S. 59

  Lewin, Roger 39, 56, 57, 294

  Lewontin, Richard 310, 311

  Liaoningornis 106, 107

  Lipson, H. S. 14

  Lloyd, D. 261

  Lombard, Eric 117

  Løvtrup, Søren 190

  Lusi 169

  Lütein hormonu 250


  M

  Macbeth, Norman 37

  Macumber, Philip 162

  Makrotəkamül 30, 38, 39

  Makromutasiyalar 145, 146, 147

  Malthus, Thomas Robert 21, 22

  Marfan Sindromu 30

  Margulis, Lynn 261

  Martin, Larry 92, 104, 106, 108

  Marx, Karl 309

  Materialistlər 346, 347, 348

  Materializm 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 314

  Meymunlar 126, 207, 234, 237, 238, 250, 254, 312, 333

  Mayr, Ernst 17, 18, 31, 145

  Media 288, 311

  Melatonin 250

  Mendel, Gregor 16, 17

  Mesosaurus 136

  Metamorfoz 77, 234

  Metan 209, 210, 211, 213

  Mövlana Cami 341

  Mezozoy dövrü 67

  Mikrotəkamül 38, 39

  Miller eksperimenti 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 224

  Miosen dövrü 139

  Müasir sintetik təkamül nəzəriyyəsi 18, 230, 246, 247

  Molekulyar homologiya tezisi 237  Molluska şöbəsi 51

  Monestarsky, Richard 54

  Monqolizm 29

  Monod, Jacques 223

  Monomer 301, 302

  Morfoloji 44

  Morfoloji homologiya tezisi 229, 234

  Morgan, Elaine 183

  Morris, Simon Conway 58

  Mozaik canlılar 44

  Mutasiyalar 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 75, 77, 84, 144, 145, 195, 226, 230, 231, 233, 235, 236, 244, 245, 246, 247, 248, 262, 271, 272, 275, 288

  “Mycoplasma hominis H39” bakteriyası 198


  N

  Neandertal adamı 169, 171

  Nebraska adamı 189

  Nematoda şöbəsi 237

  Neodarvinizm 17, 18, 21, 23, 99, 116, 141, 142, 143, 145, 146, 147

  Nuklein turşuları 199, 217, 221, 223

  Nukleotidlər 27, 202, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 246


  O

  Oakley, Kenneth 188

  OH 62 (H. habilis fosil kaydı) 156

  Olduvai Gorge 173, 176

  Oparin, I. Alexander 207, 208

  Opisthocomus hoazin 103, 105

  Optik sinirlər 275, 336

  Oraq hüceyrə anemiyası 30

  Orgel, Leslie 221, 223, 224  Ornithischian quşlar 92

  Ortaq əcdad 13, 14, 17, 35, 52, 53, 55, 60, 62, 228, 231, 234, 235, 236, 237, 243

  Osborn, Henry Fairfield 189

  Osteolepis panderi 67

  Ostrom, John 88, 104

  Owen, Richard 243

  Eukariot hücreler 51, 257, 258, 259, 260

  Ön-adaptasiya (pre-adaptation) 69
  P

  Paleobotanika 269, 270  Paleothyris 81

  Parabronx boruları (quşlar) 93, 95, 96

  Pasteur, Louis 15

  Patterson, Colin 23

  Pekin adamı 151, 163

  Çanaq sümüyü 250

  Pensilvaniya dövrü 111

  Pentadaktil (beşbarmaqlı) əl quruluşu 234, 235, 236  Pikaia 63, 64, 65

  Pilbeam, David 149, 186

  Piltdaun adamı 187, 188, 189

  Pithecanthropus erectus 189

  Pitman, Michael 28

  Hipofiz vəzi 250

  Plantae aləmi 257

  Plazentalı məməlilər 230, 231, 232

  Plazmid transferi (bakteriyalarda) 257

  Platypus 44

  Pleyotropik təsir 31, 32

  Pleystosen dövrü 174, 175

  Plesiosaur 138

  Pleurocapsalean algler 265  Plieosen dövrü 189

  Ponnamperuma, Cyril 222

  Prekembri dövrü 56

  Pribram, Karl 335

  Prigogine, İlya 296, 297, 298, 299, 301, 302

  Pro-avis 88

  Prokariot hüceyrələr 257, 258, 259, 260, 263

  Propterus 238

  Prostaglandin E2 290  Prosthennops 190

  Zülallar 97, 198, 201, 205, 216, 219, 222, 223, 224, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 257, 259, 262, 274, 278, 279, 290, 294, 296, 301, 305, 312, 334

  Proteinoidlər 215, 216

  Pterodactylus kochi 83

  “Fasiləli tarazlıq” tezisi 141, 143


  R

  Rəbbani, İmam 341  Ramapithecus 151

  Ranganathan, B. G. 27

  Raup, David 61

  Rekapitulyasiya nəzəriyyəsi 252, 253

  Rekonstruksiyalar 125, 126, 131, 158, 185, 186, 187, 190

  Relaksin 239, 240

  Rensberger, Boyce 117, 118

  Rheobatrachus silus 290, 291

  Rhipidistian dəstəsi 71

  Ribosomlar 205, 221, 223, 225, 241, 246, 247, 259, 261

  Richardson, Michael 254, 256

  Rifkin, Jeremy 294

  RNT 202, 205, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 241, 242, 260, 294, 303

  Robins, Louis 176

  Rodopsin 278, 279

  Ross, John 295

  Rush, J. H. 294

  Russell, Bertrand 322, 327, 330, 336


  S

  Sağ əlli amin turşuları 200, 201, 202, 211

  Salisbury, Frank 218, 230

  Santana fosil yatağı 67  Saurischian quşlar 92

  Scadding, S. R. 248

  Schindewolf, Otto 142, 143

  Schwabe, Christian 239, 240, 241

  Scott, Andrew 303

  Selektiv üstünlük 267  Self organization in nonequilibrium systems (Prigogine) 297

  Özünü nizamlama 300

  Özünütəşkiletmə 300, 303

  Seymouria 80, 81

  Shalizi, Cosma 297, 298

  Shapiro, Robert 303

  “Sıçrayışlı təkamül modeli” 143, 144, 145

  Silur dövrü 62

  Simpson, George Gaylord 17, 116, 117, 253

  Sincablar 231

  Sinirlər 275, 277, 279, 287, 288, 323, 324, 326, 327, 328, 332, 334

  Sinir sistemi 63, 84

  Sinosauropteryx 98, 108

  Sistematika 50

  Sitoxrom-C zülalı 198, 239, 312

  Smilodon 232

  Smith, Holly 156

  Smith, J. L. B. 72

  Smith, Maynard 224

  Soyuq tələ (Miller eksperimenti) 210, 212

  Sol-əlli amin turşuları 200, 201, 202, 203

  Sol-əlli zülallar 200, 203

  “Spontan generasiya” tezisi 15

  Spoor, Fred 157

  Stahl, Barbara J. 97, 131

  Stanley, Steven Miller 49, 147, 208, 209, 211, 213, 215, 221, 222, 224

  Stavropoulos, George 294

  Stebbins, G. Ledyard 17

  Stein, Daniel L. 298  Stenopterygius 85

  Sternum (sinə) sümüyü 101  Stethacanthus 66

  Stiner, Mary C. 167, 170

  Stokes, William 199

  Struthiomimus 92

  Streptomisin (Streptomycin) 246, 247

  “Sudan quruya keçid” tezisi 68, 69, 74, 76, 77, 266, 267
  T

  Taksonomiya 50

  Taylor, Gordon R. 16, 28

  Tasmaniya canavarı 231, 232

  Termodinamikanın ikinci qanunu 292, 294, 295, 296, 297

  Tertir dövrü 121

  Tetrapodlar 68, 70, 71, 72, 73, 80, 234, 239

  Teropod dinozavrlar 90, 95, 104, 105, 106, 109, 110

  Thorne, Alan 162, 165

  Thorpe, W. H. 195  Thylacosmilus 232

  Timus vəzi 250, 252

  Qalxanabənzər vəzi 250, 252

  Todd, Gerald T. 65  Touraco corythaix 103

  Transdusin 278, 279  Trends in Genetics (TIG) 57

  Trias dövrü 85

  Trilobitlər 54, 61, 62, 63, 276

  Trinkaus, Erik 166

  Trotsky, Leon 309

  Turk, Ivan 166

  Turkana uşağı fosili 164, 174

  Tuttle, Russell 176, 177

  “Növ dəyişikliyi” 21, 24

  Növlərin mənşəyi (Darvin) 13, 14, 15, 16, 17, 20, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 62, 250, 271, 276

  “növlərə ayrılma” 146


  U-Ü

  Urey, Harold 208, 210, 213

  Üst Kretasi dövrü 81

  Üzəngi sümüyü 284, 285, 287, 288  V

  Variasiyalar 16, 35, 36, 37, 38, 39, 247  Velociraptor 101

  Vester, Frederick 322

  Vogt, Karl 304

  Vries, Hugh de 17


  W

  Walker, Alan D. 159, 164, 173

  Watson, James 217, 218, 220

  Weaver, Warren 28

  Wesson R. 45

  White, Tim 156, 176, 184

  Wicken, Jeffrey 301

  Wickramasinghe, Chandra 199, 227

  Wiedersheim, R. 248, 249

  Williams, George C. 307

  Wittgeinstein, Ludwing 322

  Wood, Bernard 156, 157, 159, 160, 179

  Wootton, R. 113

  Wynee, Edwards 22

  Wyoming 121
  Y

  Yates, Eugene F. 298

  Yıldırım, Cemal 277
  Z

  Zhilman, Adrienne L. 153

  Zhou, Zhonghe 106

  Zonneveld, Frans 157

  Zuckerman, Lord Solly 153, 184

  Zygorhiza kochi 138

  İnsan bədəni bir çox cəhətdən baxdıqda öz daxilində tamamilə başqa bir “aləm”, başqa bir “şəhər” kimidir. Bu şəhərin içində nəqliyyat yolları, binalar, fabriklər, kanalizasiya sistemləri, ən üstün texnologiyalardan daha üstün texnologiyaya malik cihazlar, sanki şüurlu varlıq kimi davranan, öz sahəsində ixtisaslaşmış işçilər (hüceyrələr, hormonlar, ifrazat vəziləri), tam təchizatlı əsgərlər və bir çox möcüzələr var.

  Bu kiçik “aləm”də baş verən hadisələri düşünmək olduqca vacibdir. Çünki bunu düşünməyə başlayan insan böyük sehrdən də xilas olmağa başlayacaq. Öz bədənindəki mükəmməl yaradılışa şahid olan bir insana artıq “insan təsadüfən əmələ gəlmişdir” kimi təkamülçü nağıllar danışmaq qeyri-mümkündür.

  Bu kitabı oxuduqda inkaredilməz həqiqəti bir daha görəcəksiniz: Allah sizi üstün elm və qüdrəti ilə yoxdan yaratmışdır. Bunun əvəzində insanın üzərinə düşən vəzifə hər səhər oyandıqda ona verilən yeni günün və sahib olduğu bədənin Allahın bir lütfü olduğunu bilmək və Ona çoxlu şükr etməkdir.  MÜƏLLİF HAQQINDA

  Harun Yəhya təxəllüsündən istifadə edən Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olmuşdur. 1980-ci ildən bəri imani, elmi və siyasi mövzularda bir çox əsər yazmışdır. Bundan əlavə, müəllifin təkamülçülərin saxtakarlıqlarını, iddialarının əsassızlığını və darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq əlaqələrini üzə çıxaran çox mühüm əsərləri var.  Müəllifin bütün əsərlərindəki ortaq hədəf Quranın təbliğini dünyaya çatdırmaq, beləliklə, insanları Allahın varlığı, birliyi və axirət kimi əsas imani mövzular üzərində düşünməyə sövq etmək və inkarçı sistemlərin çürük təməllərini və batil fəlsəfələrini ifşa etməkdir. Belə ki, müəllifin bu günə qədər 57 fərqli dilə tərcümə edilən 250-ə yaxın əsəri dünya səviyyəsində geniş oxucu kütləsi tərəfindən oxunur.

  Harun Yəhya Külliyyatı, Allahın izniylə XXI əsrdə insanları Quranda tərif edilən rahatlıq və sülhə, düzgünlük və ədalət, gözəllik və xoşbəxtliyə çatdırmağa vəsilə olacaqdır.
  Download 1.73 Mb.
  1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72
  Download 1.73 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  HƏyatin gerçƏK

  Download 1.73 Mb.