• „o’zdunrobita"
 • „Chet el investitsiyalari to’g’risida" gi, „Chet ellik investorlar va investit siyalarga kafolat berish to’g’risida"
 • „o’zqishIoqxo’jalikmash-xolding"
 • „11-114", „I1-114T", „I1-76MF", „I1-76TF"
 • Kim U Jung
 • „O’ZDAEVVOOavto" qo’shma korxonasining birinchi navbati 1996-yil mart oyida ishga tushirildi. 1996-yil mart oyida „Damas", iyun oyida „Tiko", iyul oyida „Neksiya"
 • I. A. Karimov. O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashti-rishyoiida. T., O’zbekiston, 1995, 197-bet
  Download 45.8 Kb.
  bet1/2
  Sana21.03.2017
  Hajmi45.8 Kb.
    1   2

  O’zbekistonning sanoat korxonalarida xomashyo va asbob-uskunalar taqchilligi vujudga kelib, xo’jalik yuritish murakkab-lashib qoldi. Masalan, O’zbekiston qishloq xo’jalik mashi-nasozligi zavodlari, to’qimachilik va kimyo sanoati korxonalari, Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi va boshqa korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish keskin pasaydi. Natijada respublika bo’yicha sanoat va qishloq xo’jalik mahsulotlari ishlab chiqarish ko’rsatkichlari pasaydi. Agar 1990- yilda yaratilgan yalpi ichki mahsulot hajmini 100 foiz deb olsak, keyingi yillarda u pasayib, 1995- yilda 81,2 foizga tushdi.
  Toshkent Toshkent - Markaziy Osiyoning eng yirik qadimiy shaharlaridan biri - O‘zbekiston Respublikasining poytaxtidir. Oʻrta Osiyoning yirik sanoat-transport chorraxasi va madaniyat markazlaridan biri. Mamlakatning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan togʻlari etaklarida, 440–480 m teppalikda, Chirchiq daryosi vodiysida joylashgan.
  Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.
  Yalpi ichki mahsulot - umumiy qabul qilinish qisqartirilishi hamda makroekonomik koʻrsatkich, bu bevosita har bir yilning oxirgi mollar va xizmatlar aks ettiruvchi bozor qiymatidir (yaʼni bevosita isteʼmol uchun moʻljallangan) davlatlar iqtisodiyot hududining hamma sohalarida isteʼmol qilish uchun yil davomida ishlab chiqarilgan hisoboti, milliy jihozlar ishlab chiqarish omillari ishlatilgan qatʼiy eksportning jamgʻarmalari hisoblanadi. Birinchi marta 1934-yilda Saymon Kuznets tomonidan bu tushuncha ilk bor taklif etilgan edi. YaIM mavjud va belgilangan davlatlar ishlab chiqarishning izchilligini yillik hisobot sifatida dunyo iqtisodchilari qismlarga boʻlishadi(angl. nominal and real GDP). YaIM ushbu yildagi narhlarning oʻsishini joriy narxlarga(nisbat berilmasdan) asoslanib dunyo bozorlarida belgilaydi . YaIM (inqirozni toʻgʻri baholashligi bilan) narxlardagi oʻsish hususiyatini oldingisi yoki har qanday boshqasini yillik zahira taqsimotiga muhrlaydi. Har doim YaIMga amaldagi mavjud mahsulotlar hisobga olinadi va qanday darajada mamlakatlarda ishlab chiqarishning oʻsishi mavjudligi bilan narxlarni YaIM darajasi yordamida aniqlanadi. YaIM yonida iqtisodiyot oʻz imkoniyatlarini toʻlaqonli sotilgan ishchi kuchini band etish barobarida qaytaradi. YaIM imkoniyati - bu YaIM bilan toʻlaqonli bandlik va iqtisodiyot imkoniyatini boshqa sohalardagi tadqiqotlar bilan oʻzaro va bevosita bogʻliqlik ahamiyatini oshiradi. YaIM mamlakatlar orasida zarurat chogʻida birja nuqtalarida har qanday milliy valyutada kursga hisoblanishi yoki horijiy valyutalar yordamida qiymatlashtiriladi. Bularni shunday qiymatlarga baholash uchun jahon bozorida Paritet Haridorlik qobiliyati (PHQ) (xalqaro qiyoslashni aniqligi yoki ortiqligini bilish uchun)taqdim etilgan. Bugun " Bozor qiymati " deb nomlanuvchi maʼlum miqdorda hisoblash yoki barqaror kattalikdagi mahsulotlar erkin jahon bozorida amal qila oladi.

  O’zbekiston oldida iqtisodiyotdagi tanglik holatlarini oldini ol-ish, inqirozga yoi qo’ymaslik, makroiqtisodiyotni barqaror-lashtirish vazifasi ko’ndalang boiib turdi. Shu boisdan iqtisodi-yotni barqarorlashtirish O’zbekiston iqtisodiy siyosatining us-tuvor vazifalaridan biri deb belgilandi.

  „Barqarorlashtirish siyosati — eng avvalo, bu makro-iqtisodiyotda muvozanatni saqlash, ishlab chiqarishning keskin darajada pasayishiga va ommaviy ishsizlikka yo’l qo’ymaslikdir... Barqarorlashtirish siyosatining maqsadi boshqarib bo’lmaydigan, iqtisodiy pasayishga olib kelishi mumkin bo’lgan ichki va tashqi muvozanatsizlikni chetlab o’tishdan, zarur bo’lgan taqdirda esa uni to’g’rilashdan iborat".

  I. A. Karimov. O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashti-rishyoiida. T., O’zbekiston, 1995, 197-bet.

  Jahon tajribasida barqarorlashtirish siyosatini amalga oshi-rishda bir necha xil yondashuvlardan foydalanilgan.

  Siyosat (arab. سياسة (siyasa) - ot tarbiyalash, ot boqish) - davlatni boshqarish sanʼati. Siyosat biror guruh, jamiyatni boshqarish jarayonidir. Ushbu jarayonda tegishli guruh vakillari ham qatnashishadi.

  Birinchisi — monetar yondashuv deb atalib, pulning qadr-sizlanishi darajasini pasaytirib turishga, pul massasini hamda toiovga qodir boigan jami talabni keskin kamaytirish hisobiga pul muomalasini barqarorlashtirishga asoslangan.

  Ikkinchisi — ishlab chiqarishni va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni rag’batlantirishga, tarkibiy qayta tashkil qilish-larni amalga oshirishga, qattiq moliyaviy va pul-kredit siyosati o’tkazishga, tovar bilan qoplashning iloji boimagan ortiqcha talablarni cheklashga asoslanadi.

  O’zbekiston iqtisodiyotni barqarorlashtirish, iqtisodiy o’sish va aholi farovonligini ta'minlash uchun qattiq monetarizmga emas, balki muvozanatga keltirilgan monetar siyosatni asosiy tarmoqlarni va ishlab chiqarishni tarkiban qayta tashkil etishni qo’Uab-quv-vatlash siyosati bilan qo’shib olib borish yoiidan bordi.

  Iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini tarkiban qayta qurish, tarkibiy o’zgarishlar nima, uni qanday tushunmoq kerak?

  Tarkibiy o’zgarishlar deganda, xomashyo yetishtirishga moijallangan iqtisodiyotdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o’tishni, korxonalarni yangi, zamonaviy texnika, asbob-usku-nalar bilan qayta jihozlashni, norentabel korxonalarni tugatish-ni, raqobatga bardosh bera olmaydigan mahsulot ishlab chiqarayotgan korxonalar ixtisoslashuvini o’zgartirishni, yangi korxonalar barpo etishni tushunmoq lozim.

  1991-yilda tashkil etilgan „o’zdunrobita" O’zbekiston— Amerika qo’shma korxonasi mamlakatimizda Markaziy Osiyoda birinchi bo’lib milliy uyali aloqa tizimini barpo etdi.

  Markaziy Osiyo Markaziy Osiyo - Osiyo materigining ichki qismidagi tabiiy oblast. Maydoni 6 mln. km². Shim. va gʻarbiy chekkasi Mongoliya, XXR bilan RF oʻrtasidagi davlat chegarasigacha boʻlib, sharqi Katta Xingan, jan.
  o’tgan 11 yil davomida „o’zdunrobita" tomonidan respublikamizning 20 ta yirik shaharlari, avtomobil yo’llari va tog’Ii hududlarda aloqa stansiyalari, radiorele liniyalari, texnik-muhandislik tarmoqlari barpo etilib, aholi istiqomat qiladigan hududlarning 90 foizini uyali aloqa tizimlari bilan qamrab oldi.

  Xalqaro avtomatik rouming taqdim etadigan O’zbekistondagi uyali aloqa kompaniyasi — „Koskom". O’zbekiston—Amerika qo’shma korxonasi barpo etildi. „Koskom" kompaniyasi O’zbekistonlik abonentlarga dunyoning 20 ta mamlakatidagi uyali aloqadan foydalanish imkoniyatini yaratdi. Bulardan tashqari, O’zbekistonda xorijning yana beshta turdagi aloqa kompaniyalari raqobat muhitida faoliyat ko’rsatmoqda.

  Respublikamizda paxta hosildorligi va sifatini yaxshilashga katta e'tibor berilmoqda. Shu maqsadda qator suv omborlari va sun'iy kanallar qurilmoqda, yerning meleorativ holatini yaxshilash tadbirlari amalga oshirildi. Suv tanqisligi hisobga olinib, 1998 yildan boshlab paxtachilikda Isroil texnologiyalari asosida tom-chilatib sug’orish usulidan foydalanilmoqda.

  Andijonlik paxtakorlar tashabbusi bilan chigitni plyonka osti-ga ekish texnologiyasi joriy etildi. Bu usul paxtani erta ekish, qisqa muddatlarda undirib olish, yuqori hosil yetishtirishga mus-tahkam zamin yaratdi. Paxta ekiladigan yerlar qisqartirilishiga qaramasdan respublikamizda yiliga 3,5 mln. tonna paxta xom-ashyosi tayyorlanmoqda. Shuningdek, O’zbekiston kanop, tamaki yetishtirish sohasida ham dunyoda yetakchi o’rinlarda turadi.

  Mustaqillik yillarida don mustaqilligiga erishish vazifasi qo’yildi. Ekin ekiladigan maydonlarda tarkibiy o’zgarishlar qilinib, xo’jaliklar qanday ekin ekish sohasida mustaqil bo’ldilar.

  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.
  Sug’oriladigan yerlarda g’alla ekish kengaydi. Umumiy ekin maydonlarida donli ekinlar salmog’i 1991-yilda 18,8 foizni tashkil etgan bo’lsa, 1998-yilda 36 foizga o’sdi, natijada g’alla yetishtirish sezilarli darajada oshdi. Agar 1991-yilda 1,9 mln tonna don, shu jumladan 600 ming tonna bug’doy yetishtirilgan bo’lsa, 2002-yilda 5,4 mln tonnaga yaqin don, shu jumladan 5,0 mln tonnadan ortiq bug’doy yetishtirildiShunday qilib, mustaqillik yillarida amalga oshirilgan tadbir tufayli tom ma'noda mamlakatimizning g’alla mustaqilligiga erishildi, mamlakatimiz va xalqimizni o’z g’allamiz, o’zimizning nonimiz bilan ta'minlashdek tarixiy vazifa bajarildi. Bu yutuq qishloq hayotini yangilash, amalga oshirilayotgan agrar islohot-larning natijasidir.

  Respublikamizda un va un mahsulotlari, go’sht va sut mah-sulotlari, shakar va qand mahsulotlari ishlab chiqarish izchil o’sib bormoqda. Quyidagi misol buning yaqqol isbotidir: 1991-yilda respublikamiz importida oziq-ovqat mahsulotlarining ulushi 73,8 foizni tashkil etgan boisa, 2000-yilda bu ko’rsфkich 15 foizga tushdi. Boshqacha aytganda, aholi iste'moli uchun zarur boigan asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini o’zimizda yet-ishtirishga erishildi.

  Respublikamizda sabzavot, meva, uzum yetishtirish bo’yicha ham katta yutuqlarga erishilmoqda. Yiliga 5 mln tonnaga yaqin sabzavot-meva mahsulotlari yetishtiriladi

  O’zbekistonda islohotlarning dastlabki yillaridanoq iqtisodi-yotning quyidagi tarmoqlarida chuqur tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish chora-tadbirlari ko’rila bordi:  • o’zak tarmoqlarni

  —neftva gaz sanoatini, energetikani,
  oltin qazib olish, rangli metallurgiya tarmoqlarini modernizatsi-
  yalash, yangilash;
  Metallurgiya (yun. metallurgeo -yerdan qazib chiqaraman) - rudalardan yoki tarkibida metall boʻlgan moddalardan metallar ajratib olish va metall qotishmalarga tegishli xossalar "berish" haqidagi fan; sanoat tarmogʻi.

  — transport va aloqa tizimini, muhandislik kommuni-


  katsiyalarini va ishlab chiqarish infratuzilma tizimini yangilash;

  • qora metall va metall mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Bekobod metallurgiya kombinatini tubdan ta'mirlash ;

  • qishloq xo’jalik mashinasozligini, paxtachilik uchun chigit ekish, g’o’zaga ishlov berish va paxta terish mashinalari ishlab chiqaruvchi korxonalarni tarkiban qayta qurish va yangilash;

  • samolyotsozlik, radioelektronika, elektrotexnika sohasini rivojlantirish;

  • O’zbekiston uchun tamomila yangi bo’lgan avtomo-bilsozlik sanoatini barpo etish;

  • kimyo sanoati kompleksini qayta qurish;

  • qishloq xo’jaligida va umuman agrosanoat kompleksida chuqur tarkibiy o’zgarishlar va progressiv siljishlarga erishish;

  • paxta, pilla, meva va sabzavot, uzumni qayta ishlovchi tar-moqlarni yangi texnika bilan qayta qurollantirish, ip yigirish va to’qimachilik sanoatida tayyor mahsulotlar ishlab chiqaruvchi yangi korxonalar qurish va boshqalar.

  Iqtisodiyot tarkibini qayta qurish,

  Iqtisodiyotga sarmoya yangi korxonalar barpo etish katta  ajratish manbalari mablag’larni talab qiladi, albatta. Shu

  boisdan islohot yillarida iqtisodiyotga

  mablag’-sarmoya jalb qilishning turli manbalari ishga solindi.

  Ular quyidagilardan iborat:  • davlat budjetidan ajratiladigan mablag’lar;

  • respublika banklaridan olinadigan kreditlar;

  • korxonalarning o’z sarmoyalari;

  • aholi sarmoyalari;

  • qarz beruvchi mamlakatlardan olinadigan davlat qarzlari;

  • xalqaro iqtisodiy tashkilotlardan olinadigan moliya-kredit resurslari;

  • chet el firmalari va kompaniyalarining kiritayotgan bevo-sita investitsiyalari.

  Iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarni chuqurlashtirish va rivoj-lantirish uchun barcha mablag’lar hisobiga sarmoya solish yildan yilga o’sib bordi. Shu maqsadda solingan sarmoyalar hajmi

  1995-yilda 88,9 milliard so’mni, 1997-yilda 271,6 milliard so’mni, 1999-yilda 537,4 milliard so’mni, 2000-yilda 693,3 milliard so’mni 2002-yildan 1 trillion 400 milliard so’mni tashkil etdi. Investitsiyalar umumiy hajmida korxonalarning o’ziga tegishli bo’lgan resurslar ulushi 2001-yilda 27,5 foizni tashkil etgan bo’lsa, 2002- yilda bu ko’rsatkich 40,0 foizga ko’tarildi. Bu korxonalarning tobora mustahkamlanib borayot-ganligining yaqqol dalilidir. 2002- yilda respublika iqtisodiyotini investitsiyalash hajmi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 24,5 foizni tashkil etdi. 1991—2002- yillarda iqtisodga jalb etilgan jami investitsiyalar 28,4 mlrd. AQSH dollarini tashkil etdi.

  Dollar (ing . dollar, nem. "Taler" soʻzidan) - 1) Amerika Qoʻshma Shtatlari pul birligi. 1786 y.dan muomalaga (kumush D.) kiritilgan. 1 D. = 100 sent. Xalqaro ifodasi USD. AQSH D. xalqaro hisob-kitoblarda keng qoʻllaniladi.
  Bu mablag’lar yuksak texnologiyalar bilan ishlaydigan yangi korxonalar qurishga, ishlab chiqarish tarmoqlarini zamonaviy texnologiyalar va asbob-uskunalar bilan jihozlashga, sotsial so-halarni rivojlantirishga sarflandi.

  Chet el investitsiyalarining mamlakatga kirib kelishi uchun zarur shart-sharoitlar 1998-yilda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasining „Chet el investitsiyalari to’g’risida" gi, „Chet ellik investorlar va investitsiyalarga kafolat berish to’g’risida" gi qonunlari chet ellik in-vestorlarning respublikamizda yaratiladigan mulklarining daxlsizligi va erkin faoliyati uchun huquqiy zaminlarni mustahkamlab berdi. Qonunda xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar, turli firmalar, ayrim shaxslar investor bo’lishi mumkinligi belgilab qo’yildi. Ularning huquqlari xavfsizligi O’zbekistonda davlat tomonidan kafolatlanadi.

  Chet ellik tadbirkorlarga O’zbekistonda qo’shma korxonalar barpo etish, o’z kompaniya va firmalarining bo’linmalari, sho’balarini ochish imkoniyati yaratildi. Ularga soliq va bojxona to’lovlari yuzasidan imtiyozlar berildi.  O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Tashqi iqtisodiy aloqalar va xorijiy investitsiyalar depar-tamenti, 1995- yilda Prezident farmoni bilan tashkil etilgan Xorijiy sarmoyalar bo’yicha agentlik respublika tadbir-korlariga xorijiy hamkorlar izlab topish, qo’shma korxonalar barpo etish, investitsiya loyihalarini tuzish va amalga oshirish ishlariga ko’maklashmoqda. Chet el investitsiyalarini siyosiy xavf-xatarlardan sug’urtalash bo’yicha „o’zbekinvest Interneyshnl" qo’shma kompaniyasi tashkil etildi va faoliyat ko’rsatmoqda.

  Respublikamizdagi mavjud bo’lgan bir necha o’nlab mashinasozlik korxonalarini tarkibiy jihatdan qayta qurish maqsadida 1993-yilda O’zbekiston davlat mashinasozlik korxonalari uyushmasi —„o’zmashsanoat",1996-yiIda „o’zqishloqxo’jalikmash-xolding", 1998-yilda „o’zneftgazmash" korporatsiyasi, „o’zbekto’qimachimash"birlashmasi tashkil etildi.

  Mustaqillik yillarida „o’zmashsanoat" uyushmasi tasarru-fidagi 35 ta korxonaning 26 tasi ta'mirlanib, yangi texnik usku-nalar bilan qayta qurildi. Toshkentdagi ekskavator, podyomnik, zenit, kompressor, asbobsozlik, agregat va abraziv zavodlari, Andijondagi „Andijonirmash" va Topoz, Samarqanddagi Kinop, Sino va boshqalar shular jumlasidandir.

  Samarqand - Samarqand viloyatidagi shahar. Viloyatning maʼmuriy, iqtisodiy va madaniy markazi (1938 yildan). 1925-30 yillarda Respublika poytaxti. Oʻzbekistonning jan.gʻarbida, Zarafshon vodiysining oʻrta qismida (Dargʻom va Siyob kanallari orasida) joylashgan.
  Ularda ekskavatorlar, ko’tarma kranlar, kompressorlar, paxtani qayta ishlash agre-gatlari, to’qimachilik dastgohlari, avtomatika vositalari, muzlat-gichlar, mebelga ishlov berish uskunalari, uy-ro’zg’or bu-yumlari va boshqa texnik jihozlar ishlab chiqarilmoqda.

  14 ta qishloq xo’jalik mashinasozligi korxonasini, 9 ta qo’shma korxona va 13 ta mintaqaviy texnik markazni birlashtirgan „o’zqishloqxo’jalikmash-xolding" kompaniyasi zamonaviy mashinalarni mustaqil ishlab chiqarishni o’zlashtirib oldi. Ularda paxta teruvchi mashinalar, paxta chigitini aniq ekadigan seyalka-lar, paxtani qop-qanorsiz tashiydigan ag’dargich tirkamalar, sug’orish mashinalari ishlab chiqarilmoqda. Bu kompaniya tasarrufidagi „Toshkent traktor zavodi" aksiyadorlik jamiyati 2000-yilda 954 ta, 2001- yilda 1002 ta O’zbekiston sharoitiga mo-slashgan yangi traktorlar ishlab chiqardi. 1998- yilda u „Amerika mobil grupp" firmasi bilan hamkorlikda qo’shma korxona barpo etib, O’zbekiston — Xitoy loyihasi asosida 22 va 23 ot kuchiga ega bo’lgan ikki turdagi minitraktorlar va ularga uskunalar komplekt-larini ishlab chiqarishni o’zlashtirdi. Bu ixcham traktorlar fermer va dehqon xo’jaliklari faoliyatida keng qo’llanilmoqda.

  1994- yilda „UzIzmash" O’zbekiston—Isroil qo’shma korxo-nasi barpo etilib paxta terish mashinalarining gorizontal shpin-delli yangi avlodi yaratildi. Bu mashinalar tik shpindelli mashi-nalarga nisbatan paxta terishga qulay va samarador, tannarxi ar-zon bo’lib, jahon mashinasozligining eng yangi yutug’i bo’ldi. Qishloq xo’jalik mashinalarini „Keys" rusumidagi traktor va g’alla o’rish kombaynlari bilan to’ldirish maqsadida AQSH „Keys Nyu-Xolland" kompaniyasi sarmoyalari ishtirokida „o’zKeysmash" va „o’zKeystraktor" qo’shma korxonalari barpo

  etildi. Ularda zamonaviy traktorlar va kombaynlar ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi. „o’zqishIoqxo’jalikmash-xolding" kompaniyasi 2001- yilda 48,2 mlrd. so’mlik tovar mahsulotlari ishlab chiqardi.

  Aviatsiya ishlab chiqarish davlat aksiyadorlik jamiyatiga bir-lashgan korxonalar ham rivojlanmoqda. Uning bosh korxonasi V.Chkalov nomidagi Toshkent aviatsiya zavodida 4 ta rusumdagi yuk va yo’lovchi tashiydigan „11-114", „I1-114T", „I1-76MF", „I1-76TF" samolyotlarini ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi. Yuk tashish bo’yicha dunyoda eng qulay deb e'tirof etilgan „11-76" rusumli 900 ta samolyot ishlab chiqarildi.

  Prezident Islom Karimov tashabbusi O’zbekistonda avtomobil ishlab chiqaruvchi qo’shma korxona barpo etish maqsadida Janubiy Koreya Respublikasining „DAEVVOo’ korporatsiyasi raisi Kim U Jung bilan muzoka-ralar olib borildi. 1992-yil 24- avgustda Toshkentda Janubiy Koreyaning „DAEVVOOMotors" korporatsiyasi va o’zbe-kis-tonning „Avtoqishxo’jmash" davlat konserni o’rtasida Andijon viloyatining Asaka shahrida yiliga 180 ming avtomobil ishlab chiqaradigan „O’ZDAEVVOOavto" qo’shma korxonasini qurish to’g’risida shartnoma imzolandi.

  Islom Karimov Islom Abdugʻaniyevich Karimov (1938-yil 30-yanvar, Samarqand shahri - 2016-yil 2-sentabr, Toshkent shahri) - davlat va siyosat arbobi, Oʻzbekiston Respublikasining birinchi prezidenti. Oʻzbekiston Qahramoni (1994).
  Koreya Respublikasi, norasmiy nomlari: Janubiy Koreya, Koreya (hangul: 대한민국, hanja: 大韓民國, tɛː.han.min.ɡuk̚), tinglang (yordam·maʼlumot)) Sharqiy Osiyoda, Koreys yarimorolida joylashgan mamlakatdir. Shimoldan Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan chegaradosh.
  Oʻzbekiston Respublikasi tarkibidagi viloyat. Fargʻona vodiysining sharqiy qismida. 1941-yil 6-martda tashkil etilgan. Maydoni 4,2 ming km². Axoliyey 2196,0 ming kishi (2000). Andijon viloyatida 14 qishloq tuman, 11 shahar va 95 qishloq fuqarolari yigʻini bor (2000).
  O’zbekiston Respublikasi Vazir-lar Mahkamasi 1992- yil 5- noyabrda Asaka shahrida ,,0'zDAE-VVOOavto" korxonasi tashkil qilish to’g’risida qaror qabul qildi. Uni ta'sischilari etib „DAEVVOOMotors" korparatsiyasi va „o’zavtosanoat" uyushmasi, har ikki tarafning qo’shma korx-onadagi ulushi teng miqdorda 50% dan iborat qilib belgilandi. 1993-yil mart oyida „O’ZDAEVVOOavto" qo’shma korxonasi ro’yxatga olindi va umumiy miqdori 658 mln AQSH dollari hajmidagi qurilish ishlari boshlandi. Korxona qurilishiga ilg’or texnologiyalar, tajribali muhandislar, O’zbekistonlik yoshlar jalb qilindi. 1000 dan ortiq O’zbekistonlik yoshlar Janubiy Kore-yaga borib „DAEVVOo’ kompaniyasida ishlab, avtomobil ishlab chiqarish tajribalarini o’rganib qaytib keldilar.„O’ZDAEVVOOavto" qo’shma korxonasining birinchi navbati 1996-yil mart oyida ishga tushirildi. 1996-yil mart oyida „Damas", iyun oyida „Tiko", iyul oyida „Neksiya" rusumli avtomobillar ishlab chiqarish boshlandi.

  1996-yil 19-iyulda korxonaning rasmiy ochilish marosimi bo’ldi, unda Prezident Islom Karimov qatnashdi va ,,0'zDAE-VVOOavto" qo’shma korxonasi qurilishida faol qatnashganlarga minnatdorchilik bildirdi.  Download 45.8 Kb.
    1   2
  Download 45.8 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  I. A. Karimov. O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashti-rishyoiida. T., O’zbekiston, 1995, 197-bet

  Download 45.8 Kb.