• III. Asosiy tushunchalar
 • VII. Darsning borishi.
 • VIII. Mustahkamlash.
 • I. Mavzu: Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi. II. Maqsad
  Download 46.4 Kb.
  Sana18.11.2020
  Hajmi46.4 Kb.
  #12501

  I. Mavzu: Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi.

  II. Maqsad: o'quvchilarga hisoblash texnikasi taraqqiyot davrlari, texnik taraqqiyotning ta’siri haqida ma’lumot berish.

  a) Ta’limiy: o‘quvchilarga hisoblash texnikasi tarixining 4 davri: Mexanik mashinalargacha boMgan davr, mexanik mashinalar davri, elektromexanik mashinalar davri, elektron hisoblash mashinalari davri; vatandoshimiz Muhammad al-Xorazmiy izlanishlarining hisoblash texnikasi rivojlanishiga ta’siri, O‘zbekistonda hisoblash texnikasining va mustaqillik yillarida АКТ ning rivojlanishi, akademik V.Q.Qobulov biografiyasi haqida bilim berish.;

  b) Tarbiyaviy: o‘quvchilami yangi bilimlar egallashga, o‘z tariximizni bilishga yo‘naltirish, milliy iftixor ruhida tarbiyalash;

  v) Rivojlantiruvchi: o‘quvchilaming kompyuter haqidagi bilim va tasawurlarini kengaytirish va o‘zaro kerakli ma’lumotlar almashish madaniyatini shakllantirish.

  III. Asosiy tushunchalar: Hisoblash texnikasi taraqqiyoti davrlari, tabiiy va sun’iy hisoblash vositalari, mexanik mashinalar, elektromexanik mashinalar davri, EHMlari.

  IV. Dars uslubi: Ma’ruza va amaliyot uyg`unligi, Savol-javob.

  V. Dars turi: Aralash.

  VI. Ko`rgazmali qurollar: Mavzuga oid plakatlar, doska, marker, kompyuter, slayd.
  Dars bosqichlari

  Vaqt

  Usullar

  1

  Tashkiliy qism

  2 daqiqa
  2

  O‘tilganlami takrorlash

  5 daqiqa

  [K]

  3

  Yangi mavzu ustida ishlash

  17 daqiqa

  [M], [AH]

  4

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  18 daqiqa

  [S-J], [MY]

  5

  Uyga vazifa

  3 daqiqa
  VII. Darsning borishi.

  a) Davomatni aniqlash, o`quvchilarni darsga hozirlash;

  b) O`tgan o`quv yili yuzasidan takrorlash:

  O‘quvchilarni 4 guruhga ajratib [Klaster] vordamida IHTA fanidan olingan bilimlar takrorlab olinadi. Har bir guruhga mavzu va 2 tadan yo‘naltiruvchi ibora beriladi.

  [K] I. Xavfsizlik texnikasi qoidalari: 1) Mumkin (vazifa bajarish, ...); 2) Mumkin emas (ulanish joylariga tegish, ...). II. Axborot: 1) Turi (uzlukli, ...); 2) Xususiyatlari (ma’lum ma’noda qimmatli, ...). III. Kompyuter qismlari: 1) Asosiy qurilmalar (Monitor, ...) ; 2) Qo‘shimcha qurilmalar (sichqoncha, ...). IV. Dasturiy ta’minot: 1) Sistema (...); 2) Amaliy (...).

  d) Yangi mavzu bayoni:

  HTdeganda – axborotni qayta ishlash bilan bog`liq masalalarni hal etishni osonlashtirish va tezlashtirish uchun qo`llaniladigan texnik vosita tushuniladi.

  Axborotni tasvirlasga qarab, Hisoblash mashinalari 3 ga bo`linadi:

  - analaog HM (Uzluksiz) – fizik kattalik bilan ifodalanadi;

  - raqamli HM – Diskret o`zgaruvchilar bilan ifodalanadi;

  - gibrid HM – Har ikki usuldan foydalanadi.

  Hisoblash qurilmalari tarixi bir necha asrni va davrni o`z ichiga oladi:

  - mexanik mashinalargacha bo`lgan davr;  - mexanik davr;

  - elektromexanik mashinalari davri;

  - elektron hisoblash mashinalari davri.

  Mexanik mashinalargacha bo`lgan davr:

  - dastlabki hisoblash vositalari – barmoqlar, toshlar, …

  - sun’iy hisoblash vositalari – birka, abak, Neper tayoqchalari, …

  Mexanik davr:

  - Birinchi bo`lib mexanik mashinani loyihalashtirgan olim – Leonardo da Vinchi;

  - Keyin nemis olimi V. Shikarddir.

  - Fransuz B.Paskal birinchi bo`lib 1642 yilda mexanik mashina yaratdi. 1645 yilda esa u “Arifmetik mashina yaratdi (Paskal g`ildiragi).

  - 1820 yilda Sharl de Kolmar birinchi kalkulyator – arifmometr ni ixtiro qildi.  Elektromexanik mashinalar davri:

  - 1875 yilda Rossiyada shved V.T.Odner tomonidan;

  - 1876 yilda A.Bell telefonni ixtiro qildi;

  - 1925 yilda V.Bush elektr releli HM yasadi.

  Elektron hisoblash mashinalari davri:

  - 1941 yil K.Suze birinchi universal kompyuter yaratdi;  - 1944 yil G.Ayken rahbarligida Mark – 1 avtomatik HM yaratildi;

  - 1943 – 1945 yillarda AQSh da, Pensilvaniya universitetida J.Mouchli va J.Ekkert lar tomonidan ENIAC (ENIAK) nomli EHM (70 tonna, 18000 elektron lampa, 150 m2 joyni egallaydi) yaratildi;

  - 1948 yilda U.Shokli, U.Bratten va J.Bardinlar transistor yaratdilar;

  - 1949 yilda Angliyada Moris Uilks rahbarligida EDSAC (EDSAK) yasaldi;

  - 1951 yilda Lebedev loyihalashtirgan МЭСМ Kiyevda yaratildi;

  - 1952 yilda Lebedev rahbarligida Moskvada БЭСМ – 1 yasaldi.

  Transistor va integral sxemalar yaratilgandan so`ng qisqa vaqt ichida EHM larning 4 ta avlodi ishlab chiqarilgan;

  1-avlod – 1945 – 1950 yillar;

  2-avlod – 1955 – 1960 yillar;

  3-avlod – 1960 – 1970 yillar;

  4-avlod – 1970 (1975) yildan keyin.


  VIII. Mustahkamlash.

  Savollar orqali intefaol usulda o`tilganlar takrorlanadi.

  [K] Hisoblash texnikasining taraqqiyot davrlari va misollar: 1) Mexanik mashinalargacha bo‘lgan davr (birka, ...); 2) Mexanik mashinalar davri (Shikkard moslamasi, ...); 3) Elektromexanik mashinalar davri (Z3, ...); 4) Elektron hisoblash mashinalari davri (ENIAC, ...)

  IX. Vazifa

  1) Savollarga javob yozib tayyorlanib kelish;  2) Navbatdagi mavzuga tayyorlanish.

  3) 10 bet 1-mashq.

  Download 46.4 Kb.
  Download 46.4 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  I. Mavzu: Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi. II. Maqsad

  Download 46.4 Kb.