Ikt pädevuste test
Download 39.98 Kb.
Sana21.03.2017
Hajmi39.98 Kb.

IKT pädevuste test

Märgi ristikesega iga küsimuse puhul pakutud vastusevariantidest AINULT ÜKS, mida pead kõige õigemaks!


TA Mille poolest erinevad põhimõtteliselt arvuti operatiivmälu ehk muutmälu (RAM) ja andmekandjad (kõvaketas, diskett, CD-ROM)?

 1. Muutmälu mahutab rohkem andmeid kui ükskõik milline andmekandja

 2. Muutmälus olevad andmed kustuvad kui arvuti välja lülitada, andmekandjal jäävad aga alles

 3. Andmekandjale saab salvestada palju faile, muutmälus on korraga vaid üks fail

 4. Andmekandjalt saab faile ära kustutada, muutmälust ei saa

 5. Ei teaTB Mille jaoks on arvutil protsessor?

 1. Protsessorisse salvestatakse andmed, mida tahetakse pikemaks ajaks säilitada

 1. Protsessor on seade, mille abil arvuti ühendatakse Internetiga

 2. Protsessoris toimub programmide täitmine ja andmete töötlus

 3. Protsessor jahutab arvuti mälu, et see üle ei kuumeneks

 4. Ei tea


TC Milline alljärgnevatest ei ole fail?

 1. Disketile salvestatud tekstidokument

 2. Programm arvuti kõvakettal, mille abil saab pilte vaadata

 3. Ühe õpilase andmed kooli arvutiandmebaasis (üks rida suures tabelis)

 4. Internetist tõmmatud muusikapala, mida arvutiga maha mängida saab

 5. Ei tea


T
1

2

3

4

5

6
D
Milline alljärgnevate seast ei ole arvuti sisendseade?

printer

klaviatuur

puutekraaniga kuvar

skänner

hiirkaamera

TE Mis on modem?

 1. Arvutisse sisestatav võrgukaart, mille abil saab arvuti ühendada kohtvõrku

 2. Seade, mille abil arvuti saab luua Interneti-ühenduse, kasutades tavalist telefoniliini

 3. Seade paberile trükitud piltide arvutisse sisestamiseks

 4. Seade, mille abil salvestatakse arvutisse suuri andmemassiive

 5. Ei tea


TF Arvuti ei käivitu, mustal taustal on valge kiri “Non-system disk or disk error”. Mida tuleks ette võtta, et arvuti kiiresti töökorda saada?

 1. Kutsuda arvutifirmast kohale spetsialistid

 2. Lülitada kuvar välja ja proovida uuesti sisse lülitada

 3. Kontrollida laualambi abil, kas selles pistikupesas on ikka elektrit

 4. Eemaldada arvutist diskett ja käivitada arvuti uuesti

 5. Ei teaTG Milline alljärgnevate seast ei ole operatsioonisüsteem?

 1. Microsoft Windows 95

 2. Linux

 3. MS-DOS

 4. Microsoft Office 2000

 5. Ei tea


TH Mis otstarbel kasutatakse tarkvarapakette Netscape Navigator ja MS Internet Explorer?

 1. tekstitöötluseks

 2. tabelarvutuseks

 3. joonistamiseks

 4. Interneti-lehekülgede vaatamiseks

 5. Ei tea


TI Miks on mõistlik teha oma dokumendifailidest varukoopiaid?

 1. Kui arvuti kõvaketas rivist välja juhtub minema, ei lähe tähtsad andmed kaotsi

 2. Siis ei nakatu arvutiprogrammid viirusega

 3. Disketile salvestamine on kiirem ja mugavam kui kõvakettale

 4. Ainult selleks, et võrrelda oma dokumentide uuemaid ja vanemaid versioone omavahel

 5. Ei tea


T
1

2

3

4

5

6

7

8
J
Milline alljärgnevate seast on helifail?

mozart.jpg

bach.doc

tolstoi.xls

vivaldi.htm

shakespeare.mp3

tormis.txt

menuett.exe

regilaul.rtf
TK Milline alljärgnevatest kettatüüpidest võib mahutada kaks gigabaiti (2 GB) informatsiooni?


 1. diskett

 2. kõvaketas

 3. CD-ROM


TL Ajalehes on avaldatud kaks arvutireklaami. Loetle vähemalt kolm põhjust, mille poolest on firma StarComputer pakkumine parem firma ComputerLux omast! Selleks kirjuta lünkadesse õiged sõnad järgmiste seast: (1)modem, (2)muutmälu, (3)kõvaketas, (4)protsessor, (5)kuvar, (6)tarkvara


Osta StarComputer!

Celeron500 MHz/64MB memory/ 15GB HDD/32xCD-ROM/ 17”SVGA monitor/Win98SE ja MS Office

AINULT 14 999 krooni!

Parima hinnaga ComputerLux!

Celeron 333/64MB memory/ 10GB HDD/40xCD-ROM/ 15”SVGA monitor/ 56kmodem/250W kõlarid

AINULT 13 999 krooni!TL1

TL2

TL3

on StarComputeril kiirem

on StarComputeril suurema mahuga

StarComputeri hinnas sisaldub , mis ComputerLuxile tuleks kindlasti ise juurde osta


TM Mis on arvutiviirus?


 1. Programm, mis levib varjatult, kirjutades ennast korduvalt ümber “nakatunud” arvuti ketastel või mälus olevatesse dokumendi- või programmifailidesse

 2. Arvuti riistvara vigastav programm – tavaliselt eraldi fail, mida igaüks saab salvestada disketile või kõvakettale

 3. Elektrivõrgu häire (nt. pinge kõikumine), mis võib hävitada andmed arvutist

 4. Häkkeri sissetung teie arvutisse läbi arvutivõrgu ilma teie teadmata

 5. Ei tea


TN Oletame, et juhtusite kogemata vajutama kustutusklahvi “Delete” ja teie referaadifail kadus Windowsi töölaualt. Kuidas saab seda faili taastada?


 1. Ei saagi taastada

 2. Avatakse Windowsi töölaual olev prügikast (Recycling Bin). Kui prügikasti pole pärast faili kustutamist tühjendatud, otsitakse sealt vajalik fail ja “lohistatakse” see töölauale või mõnda kataloogi

 3. Valitakse hiirega File-menüüst “Restore ” ja sisestatakse kustutatud faili nimi

 4. Valitakse hiirega View-menüüst “Refresh

 5. Ei tea


TO Millist andmestikku oleks kõige õigem kujutada sektordiagrammi abil (mitte tulp- ega joondiagrammiga)?

 1. TALSE indeksi muutused augustikuu jooksul

 2. 9.klassi poiste ja tüdrukute tasemetööde tulemuste võrdlus

 3. Rahvaküsitluse andmed erakondade toetuse kohta

 4. Õhutemperatuuri kõikumised nädala jooksul


TP Millist operatsiooni kirjeldavad järgmised sammud: (a) avatakse tekstifail ->
(b) valitakse hiire vasakpoolset nuppu all hoides välja üks lõik ekraanil olevast tekstist -> (c) valitakse hiirega Edit-menüüst Copy -> (d) klõpsatakse hiirega sama tekstilehekülje allserveas -> (e) valitakse Edit-menüüst Paste


 1. Nii kopeeritakse tekstilõik teise faili

 2. Nii kopeeritakse tekstilõik samasse faili

 3. Nii kustutatakse tekstitlõik

 4. Nii tehakse failist koopia disketile

 5. Ei tea


TQ Millisel ikoonil (vt. alljärgnevat joonist) tuleks hiirega klõpsata uue alamkataloogi loomiseks?


Sellel ikoonil, mis on joonisel tähistatud tähega
A

B


C

D


EF


TR Mida teeb käsk Undo Edit”-menüüs?

 1. Kustutab parajasti avatud faili

 2. Kontrollib teksti õigekirja

 3. Paigutab teksti kahte veergu

 4. Tühistab viimati sooritatud operatsiooni

 5. Ei tea


TS Millisel puhul alljärgnevate variantide seast oleks õige kasutada vorminduseks kaldkirjas (Italic)?

 1. Võõrkeelne sõna eestikeelses tekstis

 2. Eriliselt rõhutatud sõna kesest pikemat tekstilõiku

 3. Lõigu algul olev sõna, mis on lõigu alapealkirjaks

 4. Peatüki pealkiri

TT Kuidas on kõige korrektsem väljuda programmist MS Word? 1. h
  A

  B
  iire vasak-klõps ristikesel A (vt. joonist),

 2. valitakse hiirega File-menüüst Exit,

 3. valitakse hiirega File-menüüst Close,

 4. hiire vasak-klõps alakriipsul B (vt. joonist)

 5. Ei tea


TU Millist tarkvara tuleb kindlasti lugeda ebaseaduslikuks e. “piraattarkvaraks”?

 1. Endatehtud CD-ROM, millel on Internetist alla laetud tarkvara

 2. Kümme sõpra panevad rahad kokku ja ostavad poest kamba peale ühe kalli arvutimängu ning installeerivad selle kohe igaüks enda koduarvutisse

 3. Tarkvara, mille eest sa pole maksnud (nt. sõbra antud arvutimäng)

 4. Koolist koju laenatud õpitarkvara (nt. Eesti selgroogsed, Regio Atlas)

 5. Ei tea


TV Milline on kõige turvalisem viis MS Windows95/98 operatsioonisüsteemiga arvuti sulgemiseks?

 1. Salvestada kõik pooleliolevad tööd, väljuda kõigist programmidest, valida Start-menüüst Shut Down ja seejärel avanevast menüüst Shut down the computer.

 2. Kõigepealt lülitada vool välja kuvaril, siis printeril ja lõpuks lülitada välja arvuti ise

 3. Mingeid erilisi protseduure pole tarvis läbi teha, Windows 95 ja 98 puhul võib arvuti kohe välja lülitada ja kuvar kustub ise, seda polegi vaja välja lülitada.

 4. Kõik eelpool loetletud variandid sobivad ühtviisi hästi

 5. Ei tea


TW Milline allpool loetletud tervisehädadest on arvutiga töötavatel inimestel kõige enam levinud?

 1. Randmeliigeste haigused ja rühivead, mis on põhjustatud valest tööasendist arvuti taga.

 2. Nägemise halvenemine, mis on põhjustatud ekraanikuva värelemisest.

 3. Peavalud ja ajutegevuse häired, mis on põhjustatud kuvarist eralduvast elektromagnetkiirgusest.

 4. Kõhukinnisus, mis on põhjustatud väheliikuvast eluviisist

 5. Ei tea


TY Millised alljärgnevatest juhtudest loetakse küljendusvigadeks?

 1. Koma või punkti ees olev tühik

 2. Mitu tühikut järjest (näiteks pealkirja ees, et see ilusti lehe keskele jääks)

 3. Reavahetus (Enter-klahvi vajutus) tekstilõigu iga rea lõpus

 4. Kõik ülal loetletud variandid tuleb üldjuhul lugeda vigadeks

 5. Ei teaTZ Mis vahe on jaosvaral (shareware) ja vabavaral (freeware)?

 1. Polegi vahet, mõlemad tähendavad tasuta tarkvara

 2. Vabavara eest peab pisikese summa maksma, jaosvara jagatakse täiesti tasuta

 3. Jaosvara eest peab kohe maksma, vabavara võib kuu aja jooksul tasuta kasutada.

 4. Jaosvara võib teatud aja jooksul (tavaliselt 30 päeva) tasuta kasutada, seejärel peab selle väikese tasu eest registreerima. Vabavara on täiesti tasuta kasutamiseks.

 5. Ei tea


TAA Milline on kõige kiirem viis saata sõnumit võimalikult paljudele Interneti-ühendusega koolidele Eestis?

 1. Elektronpostiaadressi koolid@haridusministeerium.ee kaudu

 2. Koolide e-postilisti KOOLID aadressil koolid@lists.ut.ee

 3. Phare ISE projekti kodulehekülje http://www.ise.ee/koolid kaudu

 4. Tiigrihüppe kodulehekülje http://www.tiigrihype.ee kaudu

 5. Ei tea


TAB Millist käitumist alljärgnevate seast peetakse üldjuhul e-postilisti liikmele ebasobilikuks ja taunitavaks?

 1. Oma kirja alla enda telefoninumbri, kodulehekülje ja postiaadressi lisamine

 2. Suurte failide saatmine oma e-kirja manusena (Attachment) listi aadressil ilma eelneva viirusekontrollita

 3. Oma isiklike seisukohtade avaldamine ja kaitsmine listis - ka siis kui see on täielikult vastuolus kõigi teiste arvamusega

 4. Emotsioone väljendavate emotikonide kasutamine tekstis - näiteks ;-) või 8(

 5. Ei tea


TAC Milline on hea tava Internetist leitud materjali kasutamisel oma referaadis?

 1. Internetilehekülgedelt võib teksti sõna-sõnalt oma referaati ümber kirjutada ilma allikale viitamata, kuna Internetti seatud materjali puhul on autoriõigustest loobutud

 2. Täpselt samamoodi kui raamatutekstide puhul – otsese laenamise puhul peab laenatud tekstiosa olema jutumärkides ning viitega allikale ja autorile.

 3. Interneti-leheküljed on nii ebausaldusväärne infoallikas, et korralikus referaadis ei lubata neid kasutada.

 4. Ei tea


TAD Milline allpool loetletud Interneti-aadressidest viitab Eesti enimkasutatavale veebilehtede otsingumootorile?

 1. otsi@www.ee

 2. http://www.nuuskur.ee

 3. info@delfi.ee

 4. http://www.neti.ee

 5. http://www.miksike.ee


AITÄH KOOSTÖÖ EEST!

Copyright: Mart Laanpere, TPÜ haridustehnoloogia keskus

Download 39.98 Kb.
Download 39.98 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaIkt pädevuste test

Download 39.98 Kb.