Delphi proyekt fayli kengaytmasi…
Download 97.17 Kb.
bet20/20
Sana19.03.2017
Hajmi97.17 Kb.
#345
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
16. Delphi proyekt fayli kengaytmasi….

A. *.exl

B. *.ppt

C. *.doc

D. *.dpv

17. Kompyuter xotirasiga kiritish operatori…

A. READ

B. WRITE

C. GOTO

D. END

18. Function ():… bu nimani ifodalaydi

A. massiv

B. funksiya

C. prosedura

D. modul

19. Delphida qalam nima uchun ishlariladi?

A. natijani chiqarish uchun

B. sohani boyash uchun

C. masalani yechish uchun

D. geometrik figuralarni chizish uchun

20. Kompyuter ekraniga chiqarish operatori……

A. READ

B. WRITE

C. GOTO

D. END


Informatika va axborot texnoligiyalari” faniga oid Oraliq nazorat testlari №7

1……..diskda joyni tejash maqsadida fayllar hajmini kichraytirishga imkon beruvchi dasturlar.

A. dasturlash tillari

B. arxivlash dasturlari

C. antivirus dasturlari

D. matn dasturlari

2. Arxivlash dasturlarining vazifasi

A. viruslarni topish

B. viruslardan himoya qilish

C.takrorlanadigan bo‘laklarni topib, ularning o‘rniga boshqa biror ma’lumotni yozish hamda ularning ketma-ketligini aniq ko‘rsatish

D. hech qanday vazifasi yo’q

3. ... PKZIP, LHARC, ARJ, RAR dasturlaridir.

A. dasturlash tillari

B. arxivlash dasturlari

C. antivirus dasturlari

D. matn dasturlari

4. ……..yagona faylga birlashtirilgan bir yoki bir necha faylning siqilgan holdagi ko‘rinishi

A. arxiv fayl

B. virus

C. matn

D. grafika

5. ……….o‘lchami bo‘yicha katta bo‘lmagan maxsus yozilgan dasturdan iborat bo‘lib, kompyuterda turli noxush amallarni bajaradi

A. arxiv fayl

B. kompyuter virusi

C. matn

D. rasm

6. Viruslar qanday tilda yoziladi?

A. dasturlash tillari

B. kompyuter tilida

C. assembler tilida

D. tushunarsiz tilde

7. Komp’yuter virusi nima ?

A. matn muharriri

B. qurilma

C. maxsus yaratilgan dastur

D. barcha javoblar to’ri

8. Viruslardan himoyalanish maqsadida qanday dasturlardan foydalanish lozim ?

A. revizor dasturlar

B. doktor dasturlar

C. fil’tr dasturlar

D. hamma javoblar to’ri

9. Antivirus dasturlaridan qanday maqsadlarda foydalaniladi ?

A. kompyuterga matnlarni kiritishda

B. kompyuter virusiga qarshi ishlarni olib borishda

C. rasm chizishda

D. hamma javob to`g`ri.

10. Virus asosan nechta fazaga ega?

A. 3 ta

B. 5 ta

C. 2 ta

D. 4 ta

11. com, exe, sys, bat – qanday fayl viruslari?

A. yuklanish viruslari

B. buzuvchi fayl viruslari

C. ko‘rinmas viruslar

D. makrobuyruq viruslari

12. Antivirus dasturlari qanday turlarga bo’linadi?

A. detektorlar, doktor, filtrlovchi dasturlar;

B. doktor, revizor,vaksina yoki immunitet

C. revizor, detektorlar, doktor, filtrlovchi

D. filtrlovchi, vaksina, detektorlar, doktor, revizor

13. Detektor-dasturlarning vazifasi?A. aniq virusning xarakterli holatini qidiradi

B. faylni asl holaticha saqlab qoladi

C. viruslardan ishonchli himoya vositasi

D. zararlangan fayllarni davolaydi

14. Vaksina yoki immunitet dasturlarning vazifasi?

A. aniq virusning xarakterli holatini qidiradi

B. faylni asl holaticha saqlab qoladi

C. viruslardan ishonchli himoya vositasi

D. zararlangan fayllarni davolaydi

15. Kriptoanaliz qanfay fan?

A. aniq virusning xarakterli holatini qidiruvchi

B. shriftlarni yashirish usullarini o‘rganuvchi

C. shriftlarni ochish usullarini o‘rganuvchi

D. to’g’ri javob yo’q

16. Jinoyat kodeksida qonunga hilof ravishda axborot to’plash, uni oshkor qilish yoki undan foydalanish uchun javobgarlik qaysi moddada aks etgan?

A. 27 modda

B. 174 modda

C 191-modda

D. 174 modda 1-qism

17. Jinoyat kodeksida ruxsatsiz kompyuter viruslari yoki dasturlarini ishlab chiqish va tarqatish shuningdek ruxsati bo’lmagan holda axborot tizimidan foydalanish qaysi moddada aks etgan?

A. 174 modda 2-qism

B. 174 modda

C 191-modda

D. 174 modda 1-qism

18. Kompyuter viruslari haqidagi quyidagi fikrlardan qaysilari to‘g‘ri:

A) kompyuter virusi inson sog‘lig‘iga ta’siri kuchli

B) kompyuter virusi -harakatlanadigan tirik organizm

C) kompyuter virusining turlari ko‘p

D) kompyuter virusi - kompyuter qurilmasi hisoblanadi.

19. Quyidagi hollardan qaysilari kompyuterning virus bilan zararlanishiga olib keladi:

A) manbadagi elektr tokining ko‘payib-kamayishi

B) litsenziyasiz dasturlardan foydalanish

C) kompyuterni iflos holatda saqlash

D) kompyuterdan uzoq muddat foydalanmaslik

20. Kompyuter viruslaridan saqlanish chora-tadbirlariga quyidagilardan qaysilari kiradi:

A fayllarida virus borligi aniqlanganda, uni davolamaguncha kompyuterni o‘chirib qo‘yish;

B) litsenziyasiz dasturlardan foydalanmaslik

C) kompyuterni belgilangan vaqtdan ko‘p ishlatmaslik

D) kompyuterda filtr dasturlar yoki rezident dasturlardan foydalanish.


Informatika va axborot texnoligiyalari” faniga oid Oraliq nazorat savollari №8
1-variant 1. Qattiq diskka xizmat ko‘rsatish amallari nimalardan iborat?

 2. Kompyuterning foydalanuvchiga mos muhiti deganda nimani tushunasiz?

 3. Kibernetikaning o‘ziga xos xususiyati nimadan iborat?

 4. Abstrakt, biologik va fizik modellarning farqi nimada?

 5. Matematik modelning samaradorligini nima tasdiqlaydi?2-variant 1. Vinchester parametrlari ayting

 2. Foydalanuvchiga mos muhitni qilish uchun bajariladigan ishlar mazmunini tushuntiring.

 3. Boshqarish va uning tizimlari deb nimaga aytiladi?

 4. Modellarni qanday turlarga ajratiladi

 5. Kompyuterda modellashtirish texnologiyasining umumiy ko‘rinishini
Informatika va axborot texnoligiyalari” faniga oid Oraliq nazorat testlari № 9

1. Lokal tarmoq nima uchun kerak?

A. komp`yutirlani bir biri bilan bog`lash uchun

B. kerak emas

C. dastur tuzish uchun

D. to`g`ri javob yo`q

2. Qanday tarmoq turlari mavjut.

A. qattiq va yumshoq

B. yaqin va uzoq

C. local va global

D. to`g`ri javob yo`q

3. Lokal tarmoq bu……

A. uzoq masofadagi kamp`yutirlarini birlashtiruvchi

B. yaqin masofadagi komp`yutirlarni bog`lovchi

C. to`g`ri javob yo`q

D. birinchi va ikkinchi javob to`g`ri.

4. Global tarmoq bu….

A. uzoq masofadagi komp`yutirlarni birlashtiruvchi

B. yaqin masofadagi kanp`yutirlarni birlashtiruvchi

C. to`g`ri javob yo`q

D. birinchi va ikkinchi javob to`g`ri.

5. Tarmoq bilan ishlash uchun qaysi qurilmalar kerak bo`ladi.

A. printer, skaner

B. skaner,plotter, tarmoq karta

C. modem, tarmoq karta

D. hamma javoblar to`g`ri

6. Modem qaysi kompaniya tomonidan yaratilgan ?

A. Nayes kompaniyasi

B. Intel kompaniyasi

C. Toshiba kompaniya

D. to’g’ri javob yo’q

7. Modem qachon yaratilgan ?

A. 1979 yil

B. 1969 yil

C. 1970yil

D. 1972 yil

8. Kompyuterlarning o‘zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar majmuiga …… deyiladi?

A) lokal tarmoq

B) global tarmoq

C) kompyuter tarmog‘i*

D) mintaqayiy tarmoq

9. Mahalliy tarmoq bu:

A. kichik bir hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi

B. katta hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi

C. bitta respublika hududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi

D. turli mamlakatlarda joylashgan abonentlarni birlashtiradi10. Markaziy kompyuter mavjud bo‘lib, unga qolgan barcha kompyuterlar bog‘langan bo‘lsa, bunday bog‘lanish qanday ataladi?

A) halqasimon

B) shinali

C) yulduzsimon

D) bunday bog‘lanishga nom berilmagan.

11. Elektron pochta (e- mail) nimalarni uzata oladi?

A) faqat axborotni

B) axborot va fayllarni *

C) faqat fayllarni

D) videotasvir

12. Global kompyuter tarmog‘i Internet qachon vujudga kelgan?

A) 1969 yil

B) 1972 yil

C) 1973 yil

D) 1977 yil

13. Kompyuterlarni mahalliy tarmoqqa ulashning qanday ko‘rinishlari mavjud?

A) halqasimon

B) shinali

C) yulduzsimon

D) yuqoridagilarni hammasi *

14 …….-biror tuman, viloyat yoki respublika miqyosidagi kompyuterlarni o‘zida mujassamlashtirgan tarmoq.

A) MAN *

B) LAN

C) WAN yoki GAN

D) a va b to‘g‘ri

15…… – bitta markaziy kompyuterga qolgan hamma tashqi kompyuterlar ulanadi, har bir kompyuter alohida o‘z aloqa yo‘llaridan foydalanadi.

16….. – tarmoq abonenti bo‘lib, u o‘z resurslarini boshqa abonentlarga foydalanishga berib, lekin o‘zi boshqa abonentlar resurslaridan foydalanmaydi, ya’ni faqat tarmoqqa ishlaydi.

A) server*

B) mijoz

C) konsentratorlar (hub)

D) ko‘priklar

17 ….. bir nesha tarmoq qismlarini birlashtirib, bir butun tarmoq hosil qilishga xizmat qiladi.

A) konsentratorlar (hub)*

B) transiverlar

C) repiterlar

D) ko‘priklar

18 Internet nima?

A) xalqaro aloqa tarmog‘i

B) xalqaro yagona tarmoqdagi kompyuterlar to‘plami*

C) xalqaro elektron pochta tarmog‘i.

D) xalqaro telefon tarmog‘i

19. World Wide Web deganda nimani tuchunamiz?

a) xalqaro o‘rgimchak to‘ri*

b) xalqaro pochta tarmog‘i

c) xalqaro aloqa tarmog‘i

d) xalqaro munosabat tarmog‘i

20. Brauzerlar - bu ...

A) Internet serverlari

B) antivirus dasturlari

C) dasturlash tili translyatorlari

D) web-saxifalarni ko’rish vositasi


Informatika va axborot texnoligiyalari” faniga oid Yakuniy nazorat testlari №31. Vaksina yoki immunitet dasturlarning vazifasi?

A. aniq virusning xarakterli holatini qidiradi

B. faylni asl holaticha saqlab qoladi

C. viruslardan ishonchli himoya vositasi

D. zararlangan fayllarni davolaydi

2. Kriptoanaliz qanfay fan?

A. aniq virusning xarakterli holatini qidiruvchi

B. shriftlarni yashirish usullarini o‘rganuvchi

C. shriftlarni ochish usullarini o‘rganuvchi

D. to’g’ri javob yo’q

3. Jinoyat kodeksida qonunga hilof ravishda axborot to’plash, uni oshkor qilish yoki undan foydalanish uchun javobgarlik qaysi moddada aks etgan?

A. 27 modda

B. 174 modda

C 191-modda

D. 174 modda 1-qism

4. Jinoyat kodeksida ruxsatsiz kompyuter viruslari yoki dasturlarini ishlab chiqish va tarqatish shuningdek ruxsati bo’lmagan holda axborot tizimidan foydalanish qaysi moddada aks etgan?

A. 174 modda 2-qism

B. 174 modda

C 191-modda

D. 174 modda 1-qism

5. Kompyuter viruslari haqidagi quyidagi fikrlardan qaysilari to‘g‘ri:

A) kompyuter virusi inson sog‘lig‘iga ta’siri kuchli

B) kompyuter virusi -harakatlanadigan tirik organizm

C) kompyuter virusining turlari ko‘p

D) kompyuter qurilmasi hisoblanadi.

6. Quyidagi hollardan qaysilari kompyuterning virus bilan zararlanishiga olib keladi:

A) manbadagi elektr tokining ko‘payib-kamayishi

B) litsenziyasiz dasturlardan foydalanish

C) kompyuterni iflos holatda saqlashd) kompyuterdan uzoq muddat foydalanmaslik

7. Global tarmoq bu….

A. uzoq masofadagi komp`yuterlarni birlashtiruvchi

B. yaqin masofadagi komp`yuterni birlashtiruvchi

C. to`g`ri javob yo`q

D. birinchi va ikkinchi javob to`g`ri.

8. Tarmoq bilan ishlash uchun qaysi qurilmalar kerak bo`ladi.

A. printer, skaner

B. skaner,plotter, tarmoq karta

C. modem, tarmoq karta

D. hamma javoblar to`g`ri

9. Modem qaysi kompaniya tomonidan yaratilgan ?

A. Nayes kompaniyasi

B. Intel kompaniyasi

C. Toshiba kompaniya

D. to’g’ri javob yo’q

10. Modem qachon yaratilgan ?

A. 1979 yil

B. 1969 yil

C. 1970yil

D. 1972 yil

11. Kompyuterlarning o‘zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar majmuiga …… deyiladi?

A) lokal tarmoq

B) global tarmoq

C) kompyuter tarmog‘i*

D) mintaqayiy tarmoq

12) Web-sayt nima?

A) internetdagi adres*

B) Web-sahifalar to‘plami;

C) Web sahifadagi matn

D) Web sahifani saqlash

13) Web-brauzerning asosiy vazifalari qaysilar?

A) Web-sahifani xotiraga yuklash va ko‘rish, saqlash, chiqarish*

B)Web-sahifani xotiraga yuklash va ko‘rish, chiqarish

C) Web-sahifani saqlash, chiqarish

D) Web sahifadagi matn saqlash

14) HTML-hujjat nima?

A) WEB-sayt

B) katalog

C) fayl


D) matnli fayl bo‘lib WEB sahifani tashkil etadi

15. HTML nima?

A) dasturlash tili B) WEB-sahifa nomi

C) deskriptorlardan foydalanib yoziladigan til*

D) WEB-sayt16 HTML buyruqlari qanday yoziladi?

A) Qavslar ichiga

B) “<” va “>” belgilar orasiga *

C) “ “ ichiga

D) “>” belgilar orasiga

17 Word Wide Web nechanchi yillarda yaratilgan?

A) 1995-1996

B) 1992-1993*

C) 2000-2001

D) 1997-1998

18 Tega (tag) elementni nima?

A. elementning boshlang’ich va oxirgi belgilari

B. standart nomga ega bo’lgan o’zgaruvchidir

C. boshqa fayl yoki ob'ektga ko’rsatgich

D.tashkilotga tegishli Web-sahifalar to’plamidir.

19 Sayt nima?

A. Bitta muallif yoki WWW ga tegishli bo’lgan bir guruh o‘zaro "giperbog’lanishlar" bilan aloqador bo’lgan WEB-sahifalar majmuasi

B. HTML tilining tuzilmasi

C. bir insonga yoki tashkilotga tegishli Web-sahifalar to’plamidir

D. A va C

20 Web brouzer kim tomonidan yaratilgan?

A.Tim Berners

B. Fudjil Masuoka

C. Djon Mogli

D. Blez PaskalInformatika va axborot texnoligiyalari” faniga oid Yakuniy nazorat savollari №4
1-variant 1. Web-sahifalarga rasmli ma’lumotlar joylashtirishni yozing

 2. HTML da ranglar qanday ifodalanadi va uning turlarini yozing

 3. HTML da tasvirlar qanday formatlari bilan ishlaydilar va tasvirlarni joylashtirishni yozing

 4. Sahifada audio va video ishlashi uchun qanday teglaridan foydalaniladi?

 5. Web-sahifasidagi hujjatning bo’limlarida bog’lanishlarini tashkil etish qanday teglaridan foydalaniladi?2-variant

 1. Web-sahifalarga matnli ma’lumotlar joylashtirishni yozing

 2. HTML da rasmlar qanday ifodalanadi va uning turlarini yozing

 3. HTML da grafik ob’ekt qanday formatlarda bilan ishlaydilar va tasvirlarni joylashtirishni yozing

 4. Web-sahifasidagi giperbog’lanishlar uchun qanday teglaridan foydalaniladi?

 5. Giperbog’lanishlarga ega bo’lgan xujjatlar qanday yaratiladi?Download 97.17 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Download 97.17 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDelphi proyekt fayli kengaytmasi…

Download 97.17 Kb.